Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Усунення порушень, виявлених ревізією фінансово-господарської діяльності

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Березень, 2010/№ 11
Друк
Відповідь на запитання

УСУНЕННЯ ПОРУШЕНЬ, ВИЯВЛЕНИХ РЕВІЗІЄЮ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Тетяна РЯБУХА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

При проведенні ревізії фінансово-господарської діяльності контрольно-ревізійною службою було виявлено низку порушень щодо усунення яких просимо надати роз’яснення:

1. Через недостатність коштів на виплату стипендії у 2008 році закладом освіти був завищений середній бал успішності, внаслідок чого студенти не отримали належну їм стипендію. Чи правомірно виплатити недоотриману студентами стипендію у 2010 році?

2. У 2007 — 2009 роках не була нарахована та виплачена індексація стипендії та заробітної плати через те, що такі кошти не були заплановані, а тих коштів, які були затверджені кошторисом, було недостатньо. За рахунок яких джерел ми маємо виплатити тепер індексацію?

3. У 2007 — 2009 роках працівникам за час перебування у відрядженні оплата проводилася виходячи з посадового окладу, а не з середньої заробітної плати. Чи потрібно донараховувати заробітну плату?

4. У 2007 — 2009 роках були виплачені кошти на харчування дітей-сиріт не в повному обсязі. Також студенти-сироти отримали не в повному обсязі допомогу на придбання підручників. Як виплатити зараз дані кошти і на підставі яких законодавчих актів?

(Полтавська обл.)

 

1.

Середній бал успішності, від якого залежить призначення стипендії, визначений чинний законодавством, а не встановлюється освітнім закладом самостійно. Так, згідно з п. 12 Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою КМУ від 12.07.2004 р. № 882 (далі — Порядок № 882), академічна стипендія в мінімальному розмірі призначається:

— учням, які за результатами семестрового контролю мають менше ніж 10 — 12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною або середній бал успішності нижчий ніж 5 за п’ятибальною шкалою оцінювання;

— студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 7,00 — 9,99 за дванадцятибальною або 4,00 — 4,99 за п’ятибальною шкалою оцінювання;

— учням та студентам першого року навчання до першого семестрового контролю.

Учням і студентам, які за результатами семестрового контролю мають 10 — 12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною або середній бал успішності 5 за п’ятибальною шкалою оцінювання, розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії збільшується порівняно з призначеним згідно з

п. 12 Порядку на:

— для учнів — 40 гривень;

— для студентів вищих навчальних закладів I — II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» або «бакалавр», — 50 гривень;

— для студентів вищих навчальних закладів III — IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», — 60 гривень (

п. 13 Порядку № 882).

Як визначено в

п. 8 Порядку № 882, стипендіальна комісія навчального закладу у своїй роботі має керуватися законами та іншими нормативно-правовими актами, які визначають права й обов’язки учнів, студентів, курсантів, Порядком № 882, а також статутом навчального закладу.

Тому, враховуючи зазначене, працівники органу ДКРС, які проводили ревізію фінансово-господарської діяльності у вашому закладі освіти,

мають рацію, і всі студенти, які не отримали стипендію у зв’язку із завищенням вашим закладом середнього бала успішності, мають її отримати.

2.

Індексація заробітної плати та стипендії передбачена Законом України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.91 р. № 1282-XII (далі — Закон № 1282). Так, згідно зі ст. 2 Закону № 1282 індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані ними в гривнях на території України і які не мають разового характеру, зокрема:

— пенсії;

стипендії;

оплата праці (грошове забезпечення);

— суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

— суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди в разі втрати годувальника.

Установи та організації, що фінансуються чи дотуються з Державного бюджету України, підвищують розміри оплати праці (грошового забезпечення) у зв’язку з індексацією

за рахунок власних коштів і коштів Державного бюджету України. Індексація стипендій особам, які навчаються, проводиться за рахунок джерел, з яких вони сплачуються (ст. 5 Закону № 1282).

Індексація грошових доходів є державною гарантією, яка направлена на підтримання купівельної спроможності населення України в умовах зростання цін з метою дотримання встановлених Конституцією України гарантій щодо забезпечення достатнього життєвого рівня населення України. Тому проведення індексації грошових доходів, у тому числі заробітної плати та стипендії, є

обов’язковим.

Відповідно до

п. 4 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078, у разі несвоєчасної виплати сум індексації грошових доходів громадян провадиться їх компенсація відповідно до законодавства.

3.

У ст. 121 Кодексу законів про працю від 10.12.71 р. та в загальних положеннях Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 р. № 59, зазначено, що за відрядженими працівниками зберігаються протягом усього часу відрядження місце роботи (посада) і середній заробіток.

Згідно з

п.п. «ж» п. 1 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок № 100), під час розрахунку середнього заробітку за дні, коли працівники перебувають у службових відрядженнях, застосовується Порядок № 100 (див. газету «Бюджетна бухгалтерія», 2007, № 46, с. 28).

Якщо за дні відрядження працівнику виплачувалася заробітна плата замість середнього заробітку, то це може привести як до переплати йому заробітної плати, так і до її недоплати.

У випадку, визначеному у вашому запитанні, виплата заробітної плати працівникам під час їх перебування у відрядженні не в розмірі середнього заробітку призвела до недоотримання працівниками заробітної плати. Таке порушення в обов’язковому порядку має бути усунуто шляхом

донарахування і виплати працівникам належної їм суми .

4.

Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, крім тих, що перебувають під опікою (піклуванням), знаходяться на повному державному утриманні. Так, відповідно до п.п. 1 п. 13 постанови КМУ «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» від 05.04.94 р. № 226 учні та студенти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, зараховуються на повне державне утримання в навчальних закладах, до яких вони вступили, і в період навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів забезпечуються безоплатно продуктами харчування, одягом, взуттям і м’яким інвентарем за нормами, встановленими для вихованців шкільного віку шкіл-інтернатів.

Крім того, особам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, учням та студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, до завершення навчання виплачується

щорічна допомога для придбання навчальної літератури в розмірі трьох мінімальних ординарних (звичайних) академічних стипендій. Виплата зазначеної допомоги провадиться протягом 30 днів після початку навчального року за рахунок коштів, що передбачаються для навчальних закладів у відповідних бюджетах.

Як визначено у

ст. 3913 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 р. № 2342-IV, зарахованим на повне державне утримання випускникам закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також іншим особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що стали учнями і студентами і які не виїжджають до місць організованого відпочинку в дні канікул, а також під час їх хвороби видаються кошти в межах установленої грошової норми на харчування й інші побутові потреби.

Такі державні гарантії дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування,

повинні бути виконані закладами освіти в повному обсязі.

Щодо порядку усунення зазначених у запитанні порушень зазначимо таке.

Згідно з

п. 46 Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою, затвердженого постановою КМУ від 20.04.2006 р. № 550, якщо вжитими в період ревізії заходами не забезпечено повне усунення виявлених порушень, органом служби у строк не пізніше ніж 10 робочих днів після реєстрації акта ревізії, а в разі надходження заперечень (зауважень) до нього — не пізніше ніж 3 робочих дні після надіслання висновків на такі заперечення (зауваження) надсилається об’єкту контролю письмова вимога щодо усунення виявлених ревізією порушень законодавства із зазначенням строку зворотного інформування.

Про усунення виявлених ревізією фактів порушення законодавства цей об’єкт контролю

у строк, визначений вимогою про їх усунення, повинен інформувати відповідний орган служби з поданням завірених копій первинних, розпорядчих та інших документів, що підтверджують усунення порушень.

Рішення щодо порядку усунення порушень, виявлених ревізією фінансово-господарської діяльності, та притягнення винних осіб до відповідальності

приймається керівником установи. Таке рішення приймається щодо кожного порушення окремо, виходячи з обставин скоєння порушення та винних у ньому осіб.

Якщо йдеться про порушення, які є наслідком недостатнього фінансування установи, з незалежних від самої установи обставин, тобто у випадку коли обов’язкові виплати були установою заплановані в повному обсязі, але не профінансовані, то слід звернутися до головного розпорядника бюджетних коштів з проханням щодо вирішення питання знаходження коштів на усунення порушень.

У випадках коли порушення скоєні внаслідок дій чи бездіяльності працівників установи, коли обов’язкові виплати були не профінансовані внаслідок того, що установою вони не були заплановані, або у випадках не правильного застосування працівниками установи чинного законодавства, керівник може прийняти рішення щодо усунення порушень за рахунок винних осіб або також звернутися до головного розпорядника бюджетних коштів щодо вирішення питання покриття обов’язкових виплат.

Головний розпорядник бюджетних коштів у цьому випадку може прийняти рішення щодо перерозподілення видатків поточного року з метою усунення виявлених порушень, щодо усунення порушень за рахунок економії коштів, за рахунок спеціального фонду кошторису тощо.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі