Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо застосування коефіцієнтів коригування норм витрат палива

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Березень, 2010/№ 11
Друк
Лист від 10.11.2009 р. № 5391-01/07/19-09

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ КОРИГУВАННЯ НОРМ ВИТРАТ ПАЛИВА

Лист від 10.11.2009 р. № 5391-01/07/19-09

 

<…> Експлуатаційні норми витрачання палива розраховують на підприємствах на підставі затвердженої (згідно зі встановленим Мінтрансзв’язку у нормативному документі «Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті», далі — «НД», порядком) базової норми та системи коригуючих коефіцієнтів, що враховують певні специфічні умови експлуатації. Слід зазначити, що при цьому право встановлення конкретних величин коригуючих коефіцієнтів (надбавок) у регламентованих «НД» межах і терміну їх дії надається безпосередньо керівникам підприємств.

1. Щодо першого запитання.

Щодо застосування надбавки за роботу в зимових умовах залежно від фактичної температури повітря слід зазначити наступне. Надбавку запроваджують на підприємстві згідно з порядком, визначеним приміткою 1 до п.п. 3.1.1 «НД». Таким чином, може бути застосоване

або фіксоване значення надбавки з першого дня встановлення мінусової температури у відповідному діапазоні, або надбавка за рішенням керівництва підприємства може переглядатися щодня залежно від фактичних потреб.

Природно, що при суттєвому підвищенні температури порівняно з температурою на день впровадження на підприємстві надбавки за роботу в зимових умовах відпадає сама необхідність у застосуванні коефіцієнта за п.п. 3.1.1, принаймні на рівні раніше встановленого значення. У випадку

частої зміни температури й особливо у разі її частих коливань біля нуля із постійним підвищенням до плюсової позначки є доцільним або взагалі не використовувати надбавку за роботу в зимових умовах, або переглядати надбавку кожен день залежно від температури повітря та збільшення потреби у паливі. Вважаємо необґрунтованим встановлення коефіцієнта за п.п. 3.1.1 в умовах плюсової температури.

2. Щодо другого запитання.

Коефіцієнти із пп. 3.1.5 і 3.1.6, які враховують роботу в напружених дорожніх умовах, застосовуються окремо на частину маршруту з відповідними умовами руху, що повинно бути відповідним чином задокументовано

(розпорядженнями, записами відповідальних осіб у подорожніх листах тощо за рішенням керівництва підприємства). Порядок застосування коефіцієнтів із пп. 3.1.5 і 3.1.6 та порядок ведення звітності щодо експлуатаційних умов їх застосування встановлюються безпосередньо керівництвом підприємства та затверджуються відповідним наказом (розпорядженням) по підприємству.

У випадку коли водій самостійно виконував завдання, відповідність зазначених у подорожньому листі умов руху (що є підставою застосування коефіцієнтів із пп. 3.1.5 і 3.1.6)

рекомендовано підтверджувати підписом відповідальної посадової особи, призначеної відповідним наказом (розпорядженням) по підприємству.

 

Заступник Міністра — голова Державтотрансадміністрації П. Кравчук

 

Коментар редакції

 

НЮАНСИ ЗАСТОСУВАННЯ КОРИГУЮЧИХ КОЕФІЦІЄНТІВ: РОЗ’ЯСНЕННЯ МІНТРАНСУ

Нагадаємо, що

нормування витрат палива — це встановлення допустимої міри його споживання в певних умовах експлуатації автомобілів, для чого застосовуються базові лінійні норми, встановлені за моделями (модифікаціями) автомобілів, та система нормативів і коригуючих коефіцієнтів, які дозволяють ураховувати виконану транспортну роботу, кліматичні, дорожні та інші умови експлуатації.

Так, при визначенні норми витрат палива спочатку встановлюють базову норму виходячи з марки автомобіля та даних, наведених у додатках до

Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 10.02.98 р. № 43 (далі — Норми № 43), а потім базову норму коригують за допомогою коефіцієнтів при відповідних умовах експлуатації автомобіля.

Як визначено в

п. 3 Норм № 43, право встановлення конкретних величин коефіцієнтів у регламентованих межах та терміну їх дії надається керівникам підприємств та затверджується наказом (розпорядженням) по підприємству.

У

листі, що коментується, Мінтранс надає роз’яснення щодо застосування деяких коефіцієнтів.

Так, згідно з

п. 3.1 Норм № 43 передбачено застосування коефіцієнта під час роботи в зимових умовах. При цьому базові норми витрат палива підвищуються при температурі повітря:

— від 0° С до -10° С — до 5 %;

— від -10° С до -20° С — від 5 % до 10 %;

— від -20° С і нижче — від 10 % до 15 %.

Така надбавка запроваджується після встановлення протягом

не менш як трьох днів на восьму годину ранку температури в межах певного діапазону (за зведенням територіального підрозділу державної служби гідрометеорології або за результатами власних вимірювань, належним чином задокументованих) з першого дня встановлення температури або за рішенням керівництва підприємства може переглядатися кожен день.

Таким чином, одним із способів установлення такої надбавки є встановлення її фіксованого значення з першого дня встановлення мінусової температури у відповідному діапазоні. При цьому Мінтранс у

листі, що коментується, звертає увагу на те, що при підвищенні температури така надбавка повинна переглядатися, а при плюсовій температурі взагалі скасовуватися. У зв’язку з цим при частих коливаннях температури повітря доцільно не встановлювати фіксоване значення надбавки на відповідний період, а переглядати її значення кожен день.

Для отримання даних стосовно щоденної температури можна скористатися послугами гідрометеослужби або піти більш економним шляхом — вимірювати температуру самостійно. Докладніше щодо цього питання дивіться консультацію «Видатки на послуги Гідрометцентру» // «Бюджетна бухгалтерія», 2009, № 11, с. 11.

Наведемо

приклад розрахунку норми палива з урахуванням її підвищення в зимовий період.

В установі на балансі значиться автомобіль ВАЗ-2109. Пробіг автомобіля кожен день становить 100 км. Згідно з журналом заміру температури маємо такі дані:

 

Дата

08.02.2010

09.02.2010

10.02.2010

11.02.2010

12.02.2010

13.02.2010

Температура

-22

-21

-17

-8

-3

+5

 

Відповідно до Таблиці А.2 Додатка А до Норм № 43 базова лінійна норма витрат палива для автомобіля ВАЗ-2109 становить 7,8 л/100 км.

Визначимо норму витрат палива при роботі автомобіля в зимових умовах за кожен день.

Для легкових автомобілів і автобусів нормативні витрати палива розраховуються за такою формулою:

Qн = 0,01

х Hs х S х (1 + 0,01 х K Σ),

де: Qн — нормативна витрата палива, літри, (м3);

Hs — базова лінійна норма витрати палива, л/100 км (м3/100 км);

S — пробіг автомобіля, км;

K Σ — сумарний коригуючий коефіцієнт, %.

08.02.2010, 09.02.2010 (коефіцієнт при роботі в зимови

х умовах — 15 %):

Qн = 0,01

х Hs х S х (1 + 0,01 х KΣ) = 0,01 х 7,8 х 100 х (1 + 0,01 х 15) = 8,97 л.

10.02.2010 (коефіцієнт при роботі в зимови

х умовах — 10 %):

Qн = 0,01

х Hs х S х (1 + 0,01 х K Σ) = 0,01 х 7,8 х 100 х (1 + 0,01 х 10) = 8,58 л.

11.02.2010, 12.02.2010 (коефіцієнт при роботі в зимови

х умовах — 5 %):

Qн = 0,01

х Hs х S х (1 + 0,01 х K Σ) = 0,01 х 7,8 х 100 х (1 + 0,01 х 5) = 8,19 л.

13.02.2010 такий коефіцієнт не застосовується.

Крім того, у

листі, що коментується, Мінтранс звертає увагу на особливості застосування коефіцієнтів при роботі, яка потребує зупинок, у напружених дорожніх умовах у центральних частинах міст, при поїздках на короткі відстані з тривалими перервами між поїздками, під час виконання робіт, що потребують понижених швидкостей у задовільних дорожніх умовах.

У

п.п. 3.1.5 Норм № 43 зазначено, що норми витрат палива підвищуються у випадках роботи, яка потребує частих зупинок (у середньому більше ніж одна зупинка на 1 км пробігу), у тому числі технологічних зупинок, пов’язаних із завантаженням і розвантаженням, посадкою і висадкою пасажирів (маршрутні автобуси, обслуговування поштових скриньок, інкасація грошей, обслуговування інвалідів, хворих, клієнтів тощо), а також роботи в напружених дорожніх умовах у центральних частинах міст та поїздки на короткі відстані (до 5 км) з тривалими перервами між поїздками (одна година і більше) — до 10 %.

Також згідно з

п.п. 3.1.6 Норм № 43 норми витрат палива підвищуються під час виконання робіт, що потребують понижених швидкостей (до 20 км/год.) у задовільних дорожніх умовах (перевезення великогабаритних, вибухонебезпечних, скляних, крихких тощо вантажів, під час виконання сільськогосподарських робіт, робота кінознімальних і аналогічних спеціальних автомобілів, рух у колонах тощо, а також рух у заторах у час пік у центральних частинах міст) — 10 %.

Зазначені коефіцієнти застосовується

окремо на частину маршруту з відповідними умовами руху , що повинно бути відповідним чином задокументовано розпорядженнями, записами відповідальних осіб у подорожніх листах тощо.

Порядок застосування таких коефіцієнтів та порядок ведення звітності щодо експлуатаційних умов їх застосування

встановлюються безпосередньо керівництвом підприємства (установи, організації) та затверджуються відповідним наказом (розпорядженням).

У

листі, що коментується, Мінтранс рекомендує у випадку, коли водій самостійно виконує завдання, відповідність зазначених у подорожньому листі умов руху підтверджувати підписом відповідальної посадової особи, призначеної відповідним наказом (розпорядженням) по підприємству.

Наведемо

приклад.

Авто ВАЗ-21061 має за день пробіг 250 км, з яких 100 км було відпрацьовано у задовільних дорожніх умовах, що підтверджено підписом відповідальної посадової особи.

Відповідно до Таблиці А.2 Додатка А до Норм № 43 базова лінійна норма витрат палива для автомобіля ВАЗ-21061 становить 9,1 л/100 км.

Визначимо норму витрат палива за відпрацьований день:

Qн = 0,01

х Hs х S х (1 + 0,01 х K Σ) = 0,01 х 9,1 х 100 х (1 + 0,01 х 10) + 0,01 х 9,1 х 150 = 23,66 л.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі