Оплата праці та соціальна сфера у 2010 році

В обраному У обране
Друк
Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Травень, 2010/№ 18
Стаття

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНА СФЕРА У 2010 РОЦІ

 

Цього року Закон про держбюджет чекали з особливим нетерпінням. Адже саме він повинен був остаточно врегулювати питання діючих у 2010 році розмірів мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Що передбачив держбюджет щодо оплати праці та соціальної сфери, розглянемо в цій статті.

Ольга ВІТКОВСЬКА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

НОВІ РОЗМІРИ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ

Усі ми пам’ятаємо, яка ситуація склалася на початку року з визначенням розмірів мінімальної заробітної плати (МЗП) і прожиткового мінімуму (ПМ) через несвоєчасне прийняття

Закону про держбюджет-2010 , яким повинні визначатися розміри цих соціальних гарантій. Адже без головного фінансового документа застосування Закону України «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» від 20.10.2009 р. № 1646-VI (див. газету «Бюджетна бухгалтерія», 2009, № 42, с. 4), яким з 01.01.2010 р. було встановлено підвищені розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, поетапне їх підвищення протягом року було неможливим, оскільки це суперечило ст. 38 Бюджетного кодексу України від 21.06.2001 р. № 2542-III. У зв’язку з цим до прийняття Закону про держбюджет-2010 розмір мінімальної заробітної плати діяв минулий — установлювався на рівні прожиткового мінімуму для працездатної особи в розмірі 744 грн., що підтверджувалося й роз’ясненнями Мінпраці (див. лист від 03.02.2010 р. № 98/13/84-10).

Ми не виключали ймовірність того, що

Закон про держбюджет-2010 міститиме такі самі розміри соціальних гарантій, які встановлено Законом № 1646. Так і вийшло. При цьому, як випливає з п. 1 Прикінцевих положень Закону про держбюджет-2010, нові розміри МЗП і ПМ діють з 01.01.2010 р.

 

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ

Розміри прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць визначено

ст. 52 Закону про держбюджет-2010.

 

Прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць

Категорії осіб

Розмір прожиткового мінімуму, грн.

01.01.2010 — 31.03.2010

01.04.2010 — 30.06.2010

01.07.2010 — 30.09.2010

01.10.2010 — 30.11.2010

01.12.2010 — 31.12.2010

Діти віком до 6 років

755

767

771

787

799

Діти віком від 6 до 18 років

901

917

921

941

957

Працездатні особи

869

884

888

907

922

Особи, які втратили працездатність

695

706

709

723

734

Загальний показник

825

839

843

861

875

 

У зв’язку з цим хочемо звернути увагу на таке:

1)

змінився граничний розмір зарплати для надання податкової соціальної пільги (ПСП). Як відомо, його розраховують згідно з п.п. 6.5.1 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV (далі — Закон № 889) таким чином: прожитковий мінімум, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного року, множать на 1,4 та округлюють до найближчих 10 грн.

Отже,

граничний розмір доходу, що дає право на ПСП з 1 січня 2010 року, становить 1220,00 грн. (869,00 грн. х 1,4 і округлений до найближчих 10 грн.). Протягом року цей показник не змінюватиметься. Розрахована таким чином сума збільшується кратно кількості дітей, якщо працівник користується підвищеною пільгою на дітей;

2)

змінилася максимальна величина фактичних видатків на оплату праці працівників, з якої стягуються страхові внески (як у частині нарахувань, так і в частині утримань). Її розмір установлюється на рівні 15 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, отже, у 2010 році він складе:

— у січні — березні — 13035 грн.;

— у квітні — червні — 13260 грн.;

— у липні — вересні — 13320 грн.;

— у жовтні — листопаді — 13605 грн.;

— у грудні — 13830 грн;

3)

змінилася межа для проведення індексації заробітної плати. Як відомо, індексації підлягають грошові доходи населення в межах прожиткового мінімуму, установленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення. Частина доходу, що перевищує цю межу, не індексується.

Нагадаємо також, що від розміру прожиткового мінімуму, установленого для працездатної особи, залежить

ставка утримань до ФССТВП, зокрема, вона складає:

0,5 %, якщо заробітна плата працівника менше прожиткового мінімуму;

1 %, якщо заробітна плата працівника більше прожиткового мінімуму.

Ставки внесків до інших фондів соціального страхування

не змінилися.

Виняток становить збір до Пенсійного фонду

з операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню. Згідно зі ст. 86 Закону про держбюджет-2010 починаючи з 01.07.2010 р. такий збір не стягується.

 

МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Розміри мінімальної заробітної плати, які діятимуть у 2010 році, установлено

ст. 53 Закону про держбюджет-2010.

 

Мінімальна заробітна плата

Період

Розмір мінімальної зарплати, грн.

01.01.2010 — 31.03.2010

869

01.04.2010 — 30.06.2010

884

01.07.2010 — 30.09.2010

888

01.10.2010 — 30.11.2010

907

01.12.2010 — 31.12.2010

922

 

Від розміру мінімальної заробітної плати залежать

розміри податкових соціальних пільг, що надаються працівникам. Відповідно до п.п. 6.1.1 Закону № 889 розмір загальної ПСП дорівнює половині мінімальної зарплати, установленої на 1 січня звітного року. З цього випливає, що розміри ПСП на 2010 рік такі (протягом року вони не змінюватимуться):

 

Розміри ПСП у 2010 році

Вид ПСП

Розрахунок

Розмір ПСП, грн.

Звичайна «01» (п.п. 6.1.1 Закону № 889)

869 х 50 %

434,50

Підвищена «02» (п.п. 6.1.2 Закону № 889)

869 х 50 % х 150 %

651,75

Підвищена «03» (п.п. 6.1.3 Закону № 889)

869 х 50 % х 200 %

869,00

 

Збільшення мінімальної заробітної плати вплине на розмір

мінімального страхового внеску до Пенсійного фонду. Він розраховується як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір страхового внеску, установлені законом на момент отримання заробітної плати.

 

МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА В ПОЧАСОВОМУ РОЗМІРІ

Статтею 53 Закону про держбюджет-2010

установлено розміри мінімальної заробітної плати в почасовому розмірі, а саме: з 1 січня 2010 року — 5,20 грн., з 1 квітня — 5,29 грн., з 1 липня — 5,32 грн., з 1 жовтня — 5,43 грн., з 1 грудня — 5,52 грн.

Нагадаємо, що

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо почасової оплати праці» від 25.06.2009 р. № 1574-VI (далі — Закон № 1574) було встановлено, що з 1 січня 2010 року мінімальна заробітна плата має визначатися не тільки за виконану місячну норму оплати праці, а також і в почасовому розмірі. Відповідні зміни внесено до ст. 95 Кодексу законів про працю України і ст. 3 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР. Тепер розміри почасової оплати на 2010 рік визначено Законом про держбюджет-2010.

Крім того,

Законом № 1574 було доручено Кабміну розробити і затвердити механізм визначення та застосування мінімальної заробітної плати в почасовому розмірі. Зауважимо, що на сьогодні такий документ затверджено — це постанова КМУ «Про визначення та застосування мінімальної заробітної плати в почасовому розмірі» від 05.05.2010 р. № 330 (далі — постанова № 330).

Щодо застосування мінімальної заробітної плати в почасовому розмірі бюджетними організаціями зазначимо таке.

Пунктом 2 постанови № 330 визначено, що в установах та організаціях, які фінансуються з бюджету, мінімальна заробітна плата в почасовому розмірі застосовується тільки в разі прийняття КМУ рішення про встановлення працівникам почасової оплати праці. Пропозиції щодо прийняття таких рішень виносить Міністерство праці та соціальної політики з ініціативи центральних і місцевих органів виконавчої влади і після консультацій з відповідними галузевими профспілками.

Отже, фактично розміри почасової мінімальної заробітної плати для бюджетних установ та організацій не мають практичного застосування, оскільки оплата праці працівників бюджетних організацій не здійснюється в почасовому режимі.

Додамо, що встановлення мінімальної заробітної плати в почасовому розмірі не впливає на ставки почасової оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять, визначені

додатком 5 до постанови № 1298* , ставки почасової оплати праці працівників, які залучаються закладами, установами та організаціями для проведення консультацій, визначені п. 2.3 Умов № 308/519**. Вони залишаються на минулому рівні й застосовуються в тому самому порядку.

* Постанова № 1298 — постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298.

** Умови № 308/519 — Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджені спільним наказом Мінпраці та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 р. № 308/519.

 

РОЗМІРИ ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ ЗА ЄТС

Пункт 3 Прикінцевих положень Закону про держбюджет-2010

зобов’язав Кабінет Міністрів України забезпечити у 2010 році підвищення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

Кабмін, у свою чергу, поспішив виконати це доручення та прийняв

постанову «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 та від 25 жовтня 2008 р. № 939» від 12.05.2010 р. № 337, яким визначив порядок встановлення у 2010 році посадових окладів працівників, оплата праці яких визначається згідно з Єдиною тарифною сіткою (див. с. 3 цього номера).

 

ПІДВИЩЕННЯ МЗП І ПМ «ЗАДНІМ» ЧИСЛОМ

Як ми вже зазначали, з 1 січня 2010 року застосовуються нові розміри мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму. Перш за все зауважимо, що ті бюджетні установи, які керувалися роз’ясненнями Мінпраці та встановлювали в I кварталі 2010 року ці показники на рівні 744 грн., нічого не порушували. Тепер з установленням нових розмірів МЗП і ПМ необхідно буде зробити відповідний перерахунок заробітної плати, який стосуватиметься, зокрема:

— розмірів посадових окладів, що встановлюються на рівні мінімальної заробітної плати;

— нарахованої індексації доходів громадян;

— відпускних.

За наявною в нас інформацією, наданою фахівцями Мінпраці, зараз готується документ, що регулюватиме порядок донарахування і виплати такої заробітної плати.

Щодо лікарняних, то сума донарахованої заробітної плати включається до бази для нарахування страхових внесків у місяці, в якому здійснено донарахування, і не впливає на розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності, яку виплачено за попередній період, оскільки при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку допомоги включається тільки сума оплати праці, з якої в розрахунковому періоді сплачено страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. На це звертав увагу ФССТВП у

листі від 16.05.2006 р. № 05-31-1034.

 

ІНШІ ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ

1.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 р. № 1768-III згідно зі ст. 45 Закону про держбюджет-2010 має бути збільшено порівняно із затвердженим у 2009 році, і він складе:

— для працездатних осіб — 182,21 грн. (підвищення на 37 %);

— для непрацездатних осіб — 226,50 грн. (підвищення на 42 %);

— для інвалідів — 294,00 грн. (підвищення на 47 %).

Крім того,

ст. 45 Закону про держбюджет-2010 установлено, що для кожної дитини в малозабезпеченій багатодітній сім’ї, в якій виховується троє або більше дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються на денній формі навчання в загальноосвітніх, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах I — IV рівнів акредитації до 23 років), рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) становить 50 % прожиткового мінімуму, установленого для дитини відповідного віку.

Як і раніше, розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям не повинен перевищувати 75 % рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

2.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах відповідно до Закону про дошкільну освіту згідно зі ст. 45 Закону про держбюджет-2010 має бути збільшено на 32 % щодо прожиткового мінімуму, затвердженого на 2010 рік .

 

РОЗМІРИ ДОПОМОГИ ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ І ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ДО ТРЬОХ РОКІВ НА 2010 РІК

Відповідно до

ст . 45 Закону про держбюджет-2010 у 2010 році допомога при народженні дитини і по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку згідно із Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.92 р. № 2811-XII і Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III призначається і здійснюється в розмірах та порядку, визначених КМУ.

Згідно з

Порядком призначення та виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженим постановою КМУ від 27.12.2001 р. № 1751, допомога при народженні дитини надається в розмірі 12240 грн. — на першу дитину, 25000 грн. — на другу дитину, 50000 грн. — на третю й наступну дитину.

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

надається в розмірі, що дорівнює з 1 січня 2010 року різниці між 100 % прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб, і середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130 грн.

 

ШТАТИ СІЛЬСЬКИХ ТА СЕЛИЩНИХ РАД

Типові штати апарату сільських, селищних рад і їх виконавчих комітетів визначено в

додатку 5 до постанови КМУ «Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування» від 03.12.97 р. № 1349.

При цьому

з набуттям чинності Законом про держбюджет-2010 Типові штати апарату сільських, селищних рад і їх виконавчих комітетів запрацювали в новій редакції, затвердженій постановою КМУ «Про внесення змін до додатка 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 р. № 1349» від 23.05.2009 р. № 494.

 

ПИТАННЯ СТИПЕНДІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Згідно зі

ст. 54 Закону про держбюджет-2010 у 2010 році розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії залишається на тому рівні, що діяв у грудні 2009 року. Отже, підвищення стипендій у поточному році не передбачається, у тому числі й для учнів та студентів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Нагадаємо розміри мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії.

 

Мінімальна ординарна (звичайна) академічна стипендія

Одержувачі стипендії

Розмір стипендії, грн.

Учні професійно-технічних закладів (ПТНЗ)

Середній бал успішності менше ніж 10 — 12 (12-бальна шкала) або 5 (5-бальна шкала)

200,00

Студенти вузів I — II рівнів акредитації

Середній бал успішності 7,00 — 9,99 (12-бальна шкала) або 4,00 — 4,99 (5-бальна шкала)

400,00

Студенти вузів III — IV рівнів акредитації

Середній бал успішності 7,00 — 9,99 (12-бальна шкала) або 4,00 — 4,99 (5-бальна шкала)

530,00

 

Також

ст. 54 Закону про держбюджет-2010 установлено, що керівники навчальних закладів повинні забезпечити проведення індексації стипендій, що виплачуються учням і студентам.

 

ПІЛЬГИ З КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Уже не перший рік держава надає деяким категоріям громадян пільги на оплату:

— електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот;

— придбання твердого й рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Забезпечення послугами здійснюється на підставі

Порядку забезпечення працівників бюджетних установ (закладів) безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням відповідно до п. «ї» ч. 1 ст. 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, ч. 4 ст. 29 Основ законодавства України про культуру, абзацу першого ч. 4 ст. 57 Закону України «Про освіту», затвердженого наказом Міністерства праці і соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства культури і туризму України від 13.09.2006 р. № 341/651/619/769.

Дія цього

Порядку поширюється на:

— педагогічних, медичних і фармацевтичних працівників і працівників культури установ і закладів державної та комунальної форм власності незалежно від відомчого підпорядкування;

— пенсіонерів, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками в сільській місцевості та селищах міського типу, проживають у таких населених пунктах і мають відповідний стаж роботи не менше трьох років, і на момент виходу на пенсію працювали на цих посадах, й у випадках дострокового виходу цих працівників на пенсію згідно із

Законом України «Про зайнятість населення» від 01.03.91 р. № 803-ХІІ.

Крім того, право на безоплатне користування послугами мають працівники, які працюють у сільській місцевості та селищах міського типу за такими спеціальностями:

— педагогічні працівники, посади яких входять до переліку посад, затвердженого

постановою КМУ «Про затвердження переліку посад педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 14.06.2000 р. № 963;

— працівники культури, які працюють у бібліотеках, клубних закладах, працівники музеїв, закладів музейного типу, на яких поширюється дія

ст. 20 Основ законодавства України про культуру від 14.02.92 р. № 2117-ХІІ;

— медичні та фармацевтичні працівники (лікарі, провізори, фахівці з базовою і неповною вищою медичною та фармацевтичною освітою незалежно від найменування посади).

Ці пільги надаються в межах норм, затверджених

постановою КМУ «Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянам, які мають пільги щодо їх оплати» від 01.08.96 р. № 879.

Бюджетні установи повинні вести персоніфікований облік працівників, які мають право на пільги, і надавати щомісячно цю інформацію головним розпорядникам коштів місцевих бюджетів.

Нагадаємо, що згідно з

п. 14 постанови КМУ «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян» від 28.05.2008 р. № 530 пільги, компенсації та гарантії, на які згідно із законами мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, надаються за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом пільговика за попередні шість місяців не перевищує 900 грн.

 

ПІЛЬГИ НА ПРИДБАННЯ ПАЛИВА І ГАЗУ

Статтею 46 Закону про держбюджет-2010

установлено, що на придбання твердого і рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу пільги надаються виходячи з розрахунку вартості однієї тонни твердого палива й одного балона скрапленого газу на домогосподарство на рік, а особам, які мають таке право згідно зі ст. 48 Гірничого закону України, — з розрахунку вартості 3,1 тонни вугілля на побутові потреби на домогосподарство на рік.

Граничний розмір вартості твердого і рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу визначаються КМУ в розрізі областей України.

Як і раніше, норми для забезпечення паливом і скрапленим газом може бути збільшено місцевими органами влади за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Також місцеві органи виконавчої влади й органи місцевого самоврядування можуть надавати пільги на побутове паливо та скраплений газ в натуральному вираженні або готівкою й затверджувати натуральні норми на ці види палива при наданні пільг.

Перелік членів сім’ї пільговика залишився такий самий, як і в попередні роки (

ст. 64 Закону про держбюджет-2010).
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд