Про відновлення касових видатків бюджетних установ

В обраному У обране
Друк
Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Вересень, 2010/№ 34
Лист від 06.03.2003 р. № 021-03/60

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ПРО ВІДНОВЛЕННЯ КАСОВИХ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Лист від 06.03.2003 р. № 021-03/60

(витяг)

 

<…>

Відповідно до бюджетного законодавства право бюджетних установ на витрачання бюджетних асигнувань, передбачених у кошторисах поточного року, припиняється 31 грудня поточного року.

У разі

якщо з початком нового бюджетного періоду (після 1 січня) на реєстраційний рахунок бюджетної установи повернуто невикористані в минулому році бюджетні кошти, необхідно керуватися таким:

якщо кошти були перераховані із загального фонду бюджету, вони повертаються у загальний фонд відповідного бюджету (код доходів 24060300 «Інші надходження»). При цьому бюджетна установа повинна списати відповідну дебіторську заборгованість за попередній бюджетний період. На нашу думку, з метою встановлення процедури списання у таких випадках необхідно внести зміни до Порядку обліку зобов’язань розпорядників коштів бюджету та Порядку складання звітності щодо звіту про заборгованість бюджетних установ (Ф-7):

якщо кошти були перераховані із спеціального фонду бюджету, вони повертаються у спеціальний фонд відповідного бюджету на відповідний реєстраційний рахунок. При цьому відповідно до пункту 47 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228, вносяться зміни до кошторисів і планів асигнувань. Зміни вносяться за необхідності збільшення видатків спеціального фонду бюджету внаслідок перевищення надходжень до цього фонду з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок поточного бюджетного періоду, не використаних у попередньому бюджетному періоді порівняно з надходженнями, врахованими у бюджеті на відповідний рік.

При цьому відповідно до пункту 49 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228, видатки спеціального фонду бюджету провадяться виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до цього фонду на підставі кошторисів з урахуванням внесених до них змін. Протягом року розпорядники бюджетних коштів вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідки про внесення змін до кошторису, яка затверджується керівниками установ, що затвердили кошториси без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету. Розпорядники нижчого рівня в обов’язковому порядку подають розпорядникам вищого рівня завірені відповідним органом Державного казначейства копії затверджених довідок про внесення змін до спеціального фонду кошторисів за власними надходженнями.

Розпорядник бюджетних коштів спрямовує такі кошти у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв. У разі якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).

Якщо у поточному бюджетному періоді не передбачені бюджетні асигнування за відповідним джерелом надходжень у спеціальному фонді бюджету, кошти, перераховані із спеціального фонду бюджету в попередньому бюджетному періоді, у випадку їх повернення невикористаними, зараховуються до загального фонду бюджету

(код доходів 24060300 «Інші надходження») із дня набрання чинності законом про Державний бюджет України на поточний рік.

<… >

 

Заступник Державного секретаря А. Мярковський

 

Коментар редакції

 

ЩО РОБИТИ З МИНУЛОРІЧНИМИ БЮДЖЕТНИМИ КОШТАМИ, ЯКІ ПОВЕРНУТО УСТАНОВІ
У ЦЬОМУ РОЦІ: ПЕРЕРАХУВАТИ ДО БЮДЖЕТУ ЧИ ВІДНОВИТИ КАСОВІ ВИДАТКИ?

На це запитання Мінфін дає відповідь у

листі, що коментується.

Насамперед, порядок дій розпорядників бюджетних коштів залежить від того до якого фонду бюджету належать повернуті кошти.

Так, якщо дебіторська заборгованість установи виникла у минулому році внаслідок перерахування нею коштів із загального фонду, то повернуті дебітором цього року кошти установа повинна

повернути до загального фонду відповідного бюджету. При цьому бюджетна установа повинна списати відповідну дебіторську заборгованість за попередній бюджетний період.

Якщо ж за операціями минулих бюджетних періодів за даними бухгалтерського обліку установи обліковується

дебіторська заборгованість, яка є джерелом погашення відповідної кредиторської заборгованості (наприклад, нараховані, але несплачені лікарняні), суми повернутих коштів спрямовуються на погашення такої кредиторської заборгованості, а не до бюджету.

Якщо дебіторська заборгованість установи виникла у минулому році внаслідок перерахування нею коштів із спеціального фонду, то повернуті дебітором цього року кошти

зараховуються до спеціального фонду відповідного бюджету на реєстраційний рахунок.

Однак тут є нюанси: у цьому бюджетному періоді установі мають бути передбачені асигнування за відповідним джерелом надходжень у спеціальному фонді. В іншому випадку кошти спеціального фонду, які перераховані установою в попередньому бюджетному періоді та повернуті її боржником у поточному, зараховуються

до загального фонду бюджету.

При поверненні коштів спеціального фонду (у випадку наявності асигнувань за відповідним джерелом надходжень) до спеціального фонду установам слід ураховувати таке:

1) необхідно внести відповідні

зміни до кошторису;

Згідно з

п. 47 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228 зміни до кошторису за спеціальним фондом вносяться у разі необхідності збільшення видатків або надання кредитів зі спеціального фонду бюджету внаслідок перевищення надходжень до цього фонду з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок поточного бюджетного періоду, не використаних у попередньому бюджетному періоді, порівняно з надходженнями, урахованими у бюджеті на відповідний рік.

2) необхідно враховувати

черговість спрямування на видатки коштів спеціального фонду.

Так, якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують видатки, затверджені у кошторисі, то згідно зі

ст. 65 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» від 27.04.2010 р. № 2154-VI розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких понадпланових обсягів у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, комунальних послуг та енергоносіїв.

Якщо така заборгованість

відсутня, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

— 50 % коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

— 50 % коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду кошторису.

Крім того, слід звернути увагу на

лист Держказначейства від 11.08.2006 р. № 3.4-04/1437-7680, в якому зазначено, що кошти, що надходять на реєстраційні та спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, як повернення, за операціями, проведеними з цих рахунків, зараховуються на зазначені вище рахунки за 0000 КЕКВ.

Наведемо декілька прикладів обліку повернутих коштів. При цьому врахуємо вимоги щодо обліку цих коштів, зазначені в указаному

листі Держказначейства.

 

Приклад 1

Установою у грудні 2009 року нараховано допомогу по вагітності та пологах двом працівницям у сумі 19920 грн. Коштів за КЕКВ 1120 на виплату зазначеної допомоги у цьому місяці було недостатньо, тому її не було виплачено. У зв’язку з цим за даними бухгалтерського обліку установи станом на 01.01.2010 р. обліковується кредиторська заборгованість по розрахунках з працівниками у загальній сумі 19920 грн. та дебіторська заборгованість по розрахунках із ФССТВП у сумі 19220 грн. У січні 2010 року ФССТВП повністю відшкодував зазначену суму допомоги і вона була виплачена працівницям.

У бухгалтерському обліку такі операції відображаються так:

 

№ /п

Зміст операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,грн.

дебет

кредит

1

Нараховано допомогу по вагітності та пологах у грудні 2009 року

652

661

19920

2

Отримано суму допомоги по вагітності та пологах від ФССТВП у січні 2010 року

321

652

19920

3

Виплачено допомогу по вагітності та пологах (перераховано на картрахунки)

661

321

19920

 

Приклад 2

За результатами ревізії КРУ працівнику установи у 2009 році була зайво виплачена заробітна плата в сумі 550 грн. У січні 2010 року працівник повернув належну суму до каси установи, яка перерахована до бюджету.

У бухгалтерському обліку такі операції відображаються так:

 

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,грн.

дебет

кредит

1

Відображено дебіторську заборгованість, яка утворилася в зв’язку з переплатою заробітної плати

661

431

550

2

Отримано до каси установи від працівника суму переплаченої заробітної плати

301

661

550

3

Зараховано отриману суму на реєстраційний рахунок

321

301

550

4

Відображено зобов’язання перед бюджетом

431

642

550

5

Перераховано до доходу бюджету

642

321

550

 

Приклад 3

Установа у 2009 році надавала певні платні послуги. За даними бухгалтерського та оперативного обліку установи станом на 01.01.2010 р. обліковується дебіторська заборгованість по розрахунках з одержувачами цих платних послуг у сумі 1500 грн.

У 2010 році було прийнято рішення щодо ненадання таких платних послуг. Відповідно, у кошторисі установи не заплановано ні надання цих послуг, ні проведення видатків за їх рахунок. У лютому 2010 року одержувачі платних послуг, наданих у 2009 році, перерахували на рахунок установи свою заборгованість за спожиті ними послуги в сумі 1500 грн. Ця сума перерахована до бюджету.

У бухгалтерському обліку такі операції відображаються так.

 

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,грн.

дебет

кредит

1

Нараховано плату за надані послуги у 2009 році

364

711

1500

2

Списано нараховані доходи у кінці року остаточними оборотами

711

432

1500

3

Отримано плату за надані у 2009 році послуги у лютому 2010 року

321

364

1500

4

Відображено зобов’язання перед бюджетом

432

642

1500

5

Перераховано кошти до бюджету

642

321

1500

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд