Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності

В обраному У обране
Друк
Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Квітень, 2011/№ 15
Наказ від 28.03.2011 р. № 284/423/173

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності

Наказ від 28.03.2011 р. № 284/423/173

 

Відповідно до пункту 6 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форм власності», пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»

наказуємо:

1. Встановити, що граничний розмір плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності (далі — гуртожитки) з урахуванням ПДВ, встановленого згідно з законодавством, виходячи з нормативу 6 кв. м житлової площі (для новозбудованих гуртожитків — 8 кв. м житлової площі), не може перевищувати:

— для студентів, абітурієнтів вищих навчальних закладів I — IV рівнів акредитації — 40 відсотків розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації;

— для клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів — 40 відсотків їх академічної стипендії;

— для курсантів вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського і річкового транспорту, Севастопольського національного інституту ядерної енергії та промисловості (далі — курсанти), які отримують безкоштовне харчування, — 20 відсотків розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації;

— студентам індустріально-педагогічних вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, — 20 відсотків розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації, а тим особам, які забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, — 30 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації.

Студенти, курсанти, абітурієнти вищих навчальних закладів I — IV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особи з їх числа, а також студенти і курсанти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, забезпечуються гуртожитком безкоштовно.

2. Конкретний розмір плати за проживання в гуртожитках встановлюється керівником вищого навчального закладу і розраховується відповідно до Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 23.07.2010 № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 р. за № 1196/18491, виходячи з нормативу житлової площі на кожного мешканця, встановленого згідно з проектною документацією при будівництві гуртожитку, та розрахункового коефіцієнта загальної площі, що припадає на кожного мешканця гуртожитку.

3. За бажанням особи, яка проживає в гуртожитку, адміністрація вищого навчального закладу за додаткову плату може надати поліпшені умови проживання та додаткові послуги (обладнання). Крім того, особа, яка проживає в гуртожитку, за згодою адміністрації вищого навчального закладу може встановити в кімнаті власне додаткове обладнання (аудіо-, відеотехніку, холодильник тощо) з відшкодуванням у повному обсязі видатків, пов’язаних з його експлуатацією. Вартість таких додаткових послуг розраховується відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 23.07.2010 № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами».

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Міністра освіти і науки України та Міністра охорони здоров’я України за розподілом функціональних обов’язків.

5. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр освіти і науки, молоді та спорту
України Д. Табачник

Міністр фінансів України Ф. Ярошенко

Міністр охорони здоров’я України
І. Ємець

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

УСТАНОВЛЕНО ГРАНИЧНИЙ РОЗМІР ПЛАТИ ЗА ПРОЖИВАННЯ
В СТУДЕНТСЬКИХ ГУРТОЖИТКАХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Можливість надання спеціально обладнаних приміщень гуртожитків навчальних закладів для проживання абітурієнтам та іншим особам передбачена

п. 7 Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою КМУ від 27.08.2010 р. № 796 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2010, № 34).

Розрахунок вартості конкретних платних послуг, у тому числі й плати за проживання в гуртожитках, навчальні заклади повинні здійснювати на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з їх наданням, з урахуванням вимог

Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міносвіти, Мінекономіки та Мінфіну від 23.07.2010 р. № 736/902/758 (далі — Порядок № 736 // «Бюджетна бухгалтерія», 2010, № 47).

Кожен навчальний заклад, керуючись зазначеними документами,

самостійно встановлює розмір плати за проживання в гуртожитках. При цьому конкретний розмір плати за проживання в гуртожитках установлюється керівництвом вищого навчального закладу та розраховується виходячи з нормативу житлової площі на кожного мешканця, установленого згідно з проектною документацією при будівництві гуртожитку, та розрахункового коефіцієнта загальної площі, що припадає на кожного мешканця гуртожитку.

Як передбачено

п. 6 постанови КМУ «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади і виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» від 25.12.96 р. № 1548 , Міносвіти, МОЗ, інші міністерства та центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать навчально-виховні заклади, за погодженням з Мінфіном установлюють граничний розмір плати за проживання в студентських гуртожитках. Зауважимо, що тривалий час був відсутній єдиний документ для всіх навчальних закладів, який би встановлював розмір плати за проживання в гуртожитку. Свого часу в цьому питанні навчальні заклади керувалися спільним наказом Міносвіти, МОЗ і Мінфіну від 21.12.98 р. № 453/362/260, що регулював граничні розміри плати за проживання в студентських гуртожитках. Однак цей документ втратив чинність відповідно до висновку Мін’юсту від 07.11.2002 р. № 6/19.

В умовах, що склалися, через відсутність будь-яких обмежень вартості проживання в гуртожитках почастішали випадки, коли адміністраціями навчальних закладів необґрунтовано збільшувався розмір плати за проживання в гуртожитках. З метою врегулювання цієї проблеми Міносвіти, Мінфін та МОЗ затверджено

спільний наказ від 29.03.2011 р. № 284/423/173, що коментується.

Отже, цим

наказом установлено, що граничний розмір плати за проживання в студентських гуртожитках розраховується виходячи з нормативу 6 м2 житлової площі (для новозбудованих гуртожитків — 8 м2 житлової площі) та залежить від розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації.

Нагадаємо, що основними документами, які визначають порядок призначення стипендій та їх розміри, є:

постанова КМУ «Деякі питання стипендіального забезпечення» від 05.03.2008 р. № 165 (далі — постанова № 165) та Порядок призначення і виплати стипендій, затверджений постановою КМУ від 12.07.2004 р. № 882 (далі — Порядок № 882). Ґрунтуючись на цих документах, розглянемо, яким буде граничний розмір плати за проживання в гуртожитках.

 

Категорії мешканців

Граничний розмір плати за проживання в гуртожитку

Примітка

1

2

3

Студенти, абітурієнти вищих навчальних закладів I — IV рівнів акредитації

40 % розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації

Згідно з постановою № 165 мінімальна ординарна (звичайна) академічна стипендія становить:
— для студентів вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» чи «бакалавр» з 1 вересня 2008 року, — 400 грн. на місяць;
— для студентів вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр» з 1 вересня 2008 року, — 530 грн. на місяць.
Відтоді розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії не змінювався.
Оскільки в наказі, що коментується, зазначено, що граничний розмір плати за проживання в студентських гуртожитках залежить виключно від розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації, то підвищення розміру академічної стипендії, передбачені Порядком № 882, не впливають на величину плати за проживання.
Тому розмір плати за проживання в гуртожитках не може перевищувати:
— для студентів вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації — 160 грн. (400 грн. х 40 %);
— для студентів вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації — 212 грн. (530 грн. х 40 %)

Клінічні ординатори, аспіранти, докторанти

40 % їх академічної стипендії

Згідно з п. 19 Порядку № 882 академічна стипендія клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам установлюється в розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім основним місцем роботи (з урахуванням подальших змін в оплаті праці на відповідних посадах), але не нижче 60 % та не вище посадового окладу, визначеного за схемою посадових окладів, відповідно:
— викладача-стажиста — для клінічних ординаторів та аспірантів;
— доцента — для докторанта.
Таким чином, для цих осіб граничний розмір плати за проживання в гуртожитку розраховується в індивідуальному порядку, однак не може перевищувати 40 % їх академічної стипендії.

Курсанти вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського та річкового транспорту, Севастопольського національного інституту ядерної енергії та промисловості, які отримують безкоштовне харчування

20 % розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації

Для цих осіб розмір плати за проживання в гуртожитках не може перевищувати:
— для студентів вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації — 80 грн. (400 грн. х 20 %);
— для студентів вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації — 106 грн. (530 грн. х 20 %)

Студенти індустріально-педагогічних вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання та які:

забезпечуються безкоштовним триразовим харчуванням

20 % розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації

Для них розмір плати за проживання в гуртожитках не може перевищувати 80 грн. (400 грн. х 20 %)

забезпечуються безкоштовним одноразовим харчуванням

30 % розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації

Для них розмір плати за проживання в гуртожитках не може перевищувати 120 грн. (400 грн. х 30 %)

Студенти, курсанти, абітурієнти вищих навчальних закладів I — IV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, особи з їх числа, а також студенти і курсанти, які в період навчання віком від 18 до 23 років залишилися без батьків

Забезпечуються гуртожитком безкоштовно

 

Для розрахунку вартості проживання в гуртожитку складається

калькуляція з урахуванням вимог Порядку № 736. Згідно з цим Порядком до складу плати за проживання в гуртожитку включаються, зокрема, плата за користування житловою площею та витрати на оплату комунальних послуг. При розрахунку вартості проживання витрати на утримання гуртожитку та прилеглої території обчислюються з урахуванням вимог Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затверджених постановою КМУ від 20.05.2009 р. № 529. До речі, приклад розрахунку калькуляції плати за проживання студентів у гуртожитку в період навчання та під час вступних іспитів було описано в статті фахівця контрольно-ревізійної служби «Калькуляція платних послуг у закладах освіти» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2009, № 21, с. 14).

Навчальним закладам необхідно враховувати, що обмеження, установлені

наказом, що коментується, стосуються загальної вартості за проживання в гуртожитку (з урахуванням витрат на комунальні послуги). Пояснюється це ще й тим, що в п. 38 Примірного положення про гуртожитки, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 03.06.86 р. № 208, визначено, що витрати на комунальні послуги включаються до ставки плати за користування житловою площею і окремо плата за них не справляється.

Також нагадаємо про те, що згідно зі

ст. 13 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (далі — БКУ) плата за проживання в гуртожитку належить до коштів спеціального фонду (друга підгрупа першої групи власних надходжень бюджетних установ). У зв’язку з цим необхідно враховувати вимоги ч. 4 ст. 23 БКУ, де визначено, що витрати спеціального фонду мають постійне бюджетне призначення. Це дає право здійснювати їх виключно в межах та за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету, якщо БКУ та/або законом про Держбюджет України (рішенням про місцевий бюджет) не встановлено інше. Інакше кажучи, це означає, що витрати спеціального фонду не можуть покриватися за рахунок коштів загального фонду, і відповідно такі витрати повинні здійснюватися виключно за рахунок надходжень спецфонду, тобто всі витрати, пов’язані з проживанням, має бути включено до плати за користування гуртожитком і справлятися з особи, яка проживає в гуртожитку.

На закінчення звернемо увагу на такий момент: якщо за бажанням особи, котра проживає в гуртожитку, їй надаються за додаткову плату кімнати з поліпшеними умовами проживання або додаткові послуги, то на такі послуги не поширюються розглянуті вище обмеження.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити