Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Квітень, 2011/№ 15
В обраному У обране
Друк
Наказ від 28.03.2011 р. № 284/423/173

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності

Наказ від 28.03.2011 р. № 284/423/173

 

Відповідно до пункту 6 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форм власності», пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»

наказуємо:

1. Встановити, що граничний розмір плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності (далі — гуртожитки) з урахуванням ПДВ, встановленого згідно з законодавством, виходячи з нормативу 6 кв. м житлової площі (для новозбудованих гуртожитків — 8 кв. м житлової площі), не може перевищувати:

— для студентів, абітурієнтів вищих навчальних закладів I — IV рівнів акредитації — 40 відсотків розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації;

— для клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів — 40 відсотків їх академічної стипендії;

— для курсантів вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського і річкового транспорту, Севастопольського національного інституту ядерної енергії та промисловості (далі — курсанти), які отримують безкоштовне харчування, — 20 відсотків розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації;

— студентам індустріально-педагогічних вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, — 20 відсотків розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації, а тим особам, які забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, — 30 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації.

Студенти, курсанти, абітурієнти вищих навчальних закладів I — IV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особи з їх числа, а також студенти і курсанти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, забезпечуються гуртожитком безкоштовно.

2. Конкретний розмір плати за проживання в гуртожитках встановлюється керівником вищого навчального закладу і розраховується відповідно до Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 23.07.2010 № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 р. за № 1196/18491, виходячи з нормативу житлової площі на кожного мешканця, встановленого згідно з проектною документацією при будівництві гуртожитку, та розрахункового коефіцієнта загальної площі, що припадає на кожного мешканця гуртожитку.

3. За бажанням особи, яка проживає в гуртожитку, адміністрація вищого навчального закладу за додаткову плату може надати поліпшені умови проживання та додаткові послуги (обладнання). Крім того, особа, яка проживає в гуртожитку, за згодою адміністрації вищого навчального закладу може встановити в кімнаті власне додаткове обладнання (аудіо-, відеотехніку, холодильник тощо) з відшкодуванням у повному обсязі видатків, пов’язаних з його експлуатацією. Вартість таких додаткових послуг розраховується відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 23.07.2010 № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами».

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Міністра освіти і науки України та Міністра охорони здоров’я України за розподілом функціональних обов’язків.

5. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр освіти і науки, молоді та спорту
України Д. Табачник

Міністр фінансів України Ф. Ярошенко

Міністр охорони здоров’я України
І. Ємець

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

УСТАНОВЛЕНО ГРАНИЧНИЙ РОЗМІР ПЛАТИ ЗА ПРОЖИВАННЯ
В СТУДЕНТСЬКИХ ГУРТОЖИТКАХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Можливість надання спеціально обладнаних приміщень гуртожитків навчальних закладів для проживання абітурієнтам та іншим особам передбачена

п. 7 Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою КМУ від 27.08.2010 р. № 796 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2010, № 34).

Розрахунок вартості конкретних платних послуг, у тому числі й плати за проживання в гуртожитках, навчальні заклади повинні здійснювати на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з їх наданням, з урахуванням вимог

Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міносвіти, Мінекономіки та Мінфіну від 23.07.2010 р. № 736/902/758 (далі — Порядок № 736 // «Бюджетна бухгалтерія», 2010, № 47).

Кожен навчальний заклад, керуючись зазначеними документами,

самостійно встановлює розмір плати за проживання в гуртожитках. При цьому конкретний розмір плати за проживання в гуртожитках установлюється керівництвом вищого навчального закладу та розраховується виходячи з нормативу житлової площі на кожного мешканця, установленого згідно з проектною документацією при будівництві гуртожитку, та розрахункового коефіцієнта загальної площі, що припадає на кожного мешканця гуртожитку.

Як передбачено

п. 6 постанови КМУ «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади і виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» від 25.12.96 р. № 1548 , Міносвіти, МОЗ, інші міністерства та центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать навчально-виховні заклади, за погодженням з Мінфіном установлюють граничний розмір плати за проживання в студентських гуртожитках. Зауважимо, що тривалий час був відсутній єдиний документ для всіх навчальних закладів, який би встановлював розмір плати за проживання в гуртожитку. Свого часу в цьому питанні навчальні заклади керувалися спільним наказом Міносвіти, МОЗ і Мінфіну від 21.12.98 р. № 453/362/260, що регулював граничні розміри плати за проживання в студентських гуртожитках. Однак цей документ втратив чинність відповідно до висновку Мін’юсту від 07.11.2002 р. № 6/19.

В умовах, що склалися, через відсутність будь-яких обмежень вартості проживання в гуртожитках почастішали випадки, коли адміністраціями навчальних закладів необґрунтовано збільшувався розмір плати за проживання в гуртожитках. З метою врегулювання цієї проблеми Міносвіти, Мінфін та МОЗ затверджено

спільний наказ від 29.03.2011 р. № 284/423/173, що коментується.

Отже, цим

наказом установлено, що граничний розмір плати за проживання в студентських гуртожитках розраховується виходячи з нормативу 6 м2 житлової площі (для новозбудованих гуртожитків — 8 м2 житлової площі) та залежить від розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації.

Нагадаємо, що основними документами, які визначають порядок призначення стипендій та їх розміри, є:

постанова КМУ «Деякі питання стипендіального забезпечення» від 05.03.2008 р. № 165 (далі — постанова № 165) та Порядок призначення і виплати стипендій, затверджений постановою КМУ від 12.07.2004 р. № 882 (далі — Порядок № 882). Ґрунтуючись на цих документах, розглянемо, яким буде граничний розмір плати за проживання в гуртожитках.

 

Категорії мешканців

Граничний розмір плати за проживання в гуртожитку

Примітка

1

2

3

Студенти, абітурієнти вищих навчальних закладів I — IV рівнів акредитації

40 % розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації

Згідно з постановою № 165 мінімальна ординарна (звичайна) академічна стипендія становить:
— для студентів вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» чи «бакалавр» з 1 вересня 2008 року, — 400 грн. на місяць;
— для студентів вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр» з 1 вересня 2008 року, — 530 грн. на місяць.
Відтоді розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії не змінювався.
Оскільки в наказі, що коментується, зазначено, що граничний розмір плати за проживання в студентських гуртожитках залежить виключно від розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації, то підвищення розміру академічної стипендії, передбачені Порядком № 882, не впливають на величину плати за проживання.
Тому розмір плати за проживання в гуртожитках не може перевищувати:
— для студентів вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації — 160 грн. (400 грн. х 40 %);
— для студентів вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації — 212 грн. (530 грн. х 40 %)

Клінічні ординатори, аспіранти, докторанти

40 % їх академічної стипендії

Згідно з п. 19 Порядку № 882 академічна стипендія клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам установлюється в розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім основним місцем роботи (з урахуванням подальших змін в оплаті праці на відповідних посадах), але не нижче 60 % та не вище посадового окладу, визначеного за схемою посадових окладів, відповідно:
— викладача-стажиста — для клінічних ординаторів та аспірантів;
— доцента — для докторанта.
Таким чином, для цих осіб граничний розмір плати за проживання в гуртожитку розраховується в індивідуальному порядку, однак не може перевищувати 40 % їх академічної стипендії.

Курсанти вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського та річкового транспорту, Севастопольського національного інституту ядерної енергії та промисловості, які отримують безкоштовне харчування

20 % розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації

Для цих осіб розмір плати за проживання в гуртожитках не може перевищувати:
— для студентів вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації — 80 грн. (400 грн. х 20 %);
— для студентів вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації — 106 грн. (530 грн. х 20 %)

Студенти індустріально-педагогічних вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання та які:

забезпечуються безкоштовним триразовим харчуванням

20 % розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації

Для них розмір плати за проживання в гуртожитках не може перевищувати 80 грн. (400 грн. х 20 %)

забезпечуються безкоштовним одноразовим харчуванням

30 % розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації

Для них розмір плати за проживання в гуртожитках не може перевищувати 120 грн. (400 грн. х 30 %)

Студенти, курсанти, абітурієнти вищих навчальних закладів I — IV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, особи з їх числа, а також студенти і курсанти, які в період навчання віком від 18 до 23 років залишилися без батьків

Забезпечуються гуртожитком безкоштовно

 

Для розрахунку вартості проживання в гуртожитку складається

калькуляція з урахуванням вимог Порядку № 736. Згідно з цим Порядком до складу плати за проживання в гуртожитку включаються, зокрема, плата за користування житловою площею та витрати на оплату комунальних послуг. При розрахунку вартості проживання витрати на утримання гуртожитку та прилеглої території обчислюються з урахуванням вимог Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затверджених постановою КМУ від 20.05.2009 р. № 529. До речі, приклад розрахунку калькуляції плати за проживання студентів у гуртожитку в період навчання та під час вступних іспитів було описано в статті фахівця контрольно-ревізійної служби «Калькуляція платних послуг у закладах освіти» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2009, № 21, с. 14).

Навчальним закладам необхідно враховувати, що обмеження, установлені

наказом, що коментується, стосуються загальної вартості за проживання в гуртожитку (з урахуванням витрат на комунальні послуги). Пояснюється це ще й тим, що в п. 38 Примірного положення про гуртожитки, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 03.06.86 р. № 208, визначено, що витрати на комунальні послуги включаються до ставки плати за користування житловою площею і окремо плата за них не справляється.

Також нагадаємо про те, що згідно зі

ст. 13 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (далі — БКУ) плата за проживання в гуртожитку належить до коштів спеціального фонду (друга підгрупа першої групи власних надходжень бюджетних установ). У зв’язку з цим необхідно враховувати вимоги ч. 4 ст. 23 БКУ, де визначено, що витрати спеціального фонду мають постійне бюджетне призначення. Це дає право здійснювати їх виключно в межах та за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету, якщо БКУ та/або законом про Держбюджет України (рішенням про місцевий бюджет) не встановлено інше. Інакше кажучи, це означає, що витрати спеціального фонду не можуть покриватися за рахунок коштів загального фонду, і відповідно такі витрати повинні здійснюватися виключно за рахунок надходжень спецфонду, тобто всі витрати, пов’язані з проживанням, має бути включено до плати за користування гуртожитком і справлятися з особи, яка проживає в гуртожитку.

На закінчення звернемо увагу на такий момент: якщо за бажанням особи, котра проживає в гуртожитку, їй надаються за додаткову плату кімнати з поліпшеними умовами проживання або додаткові послуги, то на такі послуги не поширюються розглянуті вище обмеження.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд