Щодо вжиття заходів органами Державного казначейства України при порушенні розпорядниками бюджетних коштів термінів реєстрації бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Квітень, 2011/№ 15
В обраному У обране
Друк
Лист від 31.03.2011 р. № 17-06/882-4568

Державне казначейство України

щодо вжиття заходів органами Державного казначейства України при порушенні розпорядниками бюджетних коштів термінів реєстрації бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань

Лист від 31.03.2011 р. № 17-06/882-4568

 

На численні запити Головних управлінь Державного казначейства України щодо вжиття заходів органами Державного казначейства України при порушенні розпорядниками бюджетних коштів термінів реєстрації бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань Державне казначейство України повідомляє наступне.

Відповідно до частини 7 статті 48 Бюджетного кодексу України порядок здійснення реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів визначається Державним казначейством України за погодженням з Міністерством фінансів України.

На виконання статей 48 та 112 Бюджетного кодексу України та з метою забезпечення здійснення контролю органами Державного казначейства України при прийнятті зобов’язань розпорядниками і одержувачами коштів державного та місцевих бюджетів, які перебувають на казначейському обслуговуванні, Державне казначейство України розробило та затвердило Порядок обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України, затверджений наказом Державного казначейства України від 09.08.2004 р. № 136 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.08.2004 р. за № 1068/9667 (далі — Порядок).

Порядок належить до нормативно-правових актів, які регулюють бюджетні відносини в Україні в частині реєстрації бюджетних зобов’язань, і його норми підлягають виконанню всіма учасниками бюджетного процесу.

Відповідно до пунктів 2.2 та 2.4 Порядку розпорядники бюджетних коштів за умови взяття бюджетного зобов’язання (бюджетного фінансового зобов’язання) протягом 7 робочих днів з дати його виникнення, але не пізніше останнього робочого дня місяця подають до відповідного органу Державного казначейства України Реєстр бюджетних зобов’язань (Реєстр бюджетних фінансових зобов’язань) розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях, а також оригінали документів, або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання (бюджетного фінансового зобов’язання).

У разі недотримання розпорядниками бюджетних коштів вимог щодо термінів реєстрації бюджетного зобов’язання та/або бюджетного фінансового зобов’язання орган Державного казначейства України повинен кваліфікувати зазначене як порушення бюджетного законодавства, зокрема положень Порядку (пункт 21 частини 1 статті 116 Бюджетного кодексу України), та вжити заходів впливу, передбачених статтею 117 Бюджетного кодексу України. При цьому бюджетні зобов’язання та/або бюджетні фінансові зобов’язання, подані розпорядником бюджетних коштів з порушенням терміну реєстрації, реєструються органами Державного казначейства України у встановленому порядку.

 

Перший заступник голови О. Даневич

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

ДОТРИМуйтеся СТРОКІВ РЕЄСТРАЦІЇ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ!

У

листі, що коментується, Держказначейство звертає увагу розпорядників бюджетних коштів на необхідність дотримання строків реєстрації бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань.

Нагадаємо: згідно зі

ст. 43 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (далі — БКУ) органи Держказначейства здійснюють контроль за взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів та здійсненням платежів за цими зобов’язаннями.

У свою чергу, розпорядники бюджетних коштів здійснюють реєстрацію зобов’язань в органах Держказначейства з урахуванням вимог

ст. 48 БКУ, керуючись при цьому Порядком обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України, затвердженим наказом Державного казначейства України від 09.08.2004 р. № 136 (далі — Порядок № 136 // «Бюджетна бухгалтерія», 2011, № 5). Як відзначає Держказначейство в листі, що коментується, зазначений Порядок належить до нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини в Україні в частині реєстрації бюджетних зобов’язань, і його норми підлягають виконанню всіма учасниками бюджетного процесу.

Так, відповідно до

п.п. 2.2 Порядку № 136 розпорядники бюджетних коштів за умови взяття бюджетного зобов’язання подають до відповідного органу Держказначейства Реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях та оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку*, що підтверджують факт узяття бюджетних зобов’язань. Зазначені документи надають протягом 7 робочих днів з дати виникнення зобов’язання.

* Копії документів може бути засвідчено нотаріально чи особою, яка має право це виконувати. При засвідченні копій документів необхідно керуватися Примірною інструкцією з діловодства в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою КМУ від 17.10.97 р. № 1153.

За бюджетними фінансовими зобов’язаннями, що виникають у процесі виконання кошторису, розпорядники бюджетних коштів

протягом 7 робочих днів з дати виникнення бюджетного фінансового зобов’язання, але не пізніше останнього робочого дня місяця подають до відповідного органу Держказначейства Реєстр бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях, а також оригінали документів або їх копії, що засвідчені в установленому порядку і підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання та бюджетного фінансового зобов’язання.

Як бачимо,

Порядком № 136 чітко встановлено строки, протягом яких розпорядники бюджетних коштів мають подавати до органу Державної казначейської служби документи, що підтверджують факт узяття бюджетних зобов’язань чи бюджетних фінансових зобов’язань, — 7 робочих днів з дати виникнення зобов’язань.

Однак виникає запитання: що вважати датою виникнення зобов’язань, адже ні в

Порядку № 136, ні в інших нормативно-правових актах, що регулюють бюджетні відносини в Україні, немає жодних роз’яснень на цю тему.

Для того щоб розібратися в цьому питанні, звернемося до

ст. 2 БКУ. У ній записано, що бюджетне зобов’язання — це будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги або проведення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом саме цього періоду або в майбутньому.

До документів, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання, можна віднести договори на закупівлю товарів, робіт чи послуг, рахунки, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, цивільно-правові угоди на виконання робіт або послуг, акти виконаних робіт, заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки тощо.

На нашу думку, саме дати, зазначені в цих документах, варто вважати

датами виникнення бюджетних зобов’язань (дата підписання договору, виписування рахунка чи накладної тощо).

Як показує практика, з урахуванням того, що це питання на сьогодні не врегульоване на законодавчому рівні, кожен орган Держказначейства вирішує його самостійно і може розглядати кожну ситуацію індивідуально. Тому для уникнення непорозумінь та розбіжностей в цьому питанні рекомендуємо погоджувати зі своїм органом Держказначейства, яку дату вони вважають датою виникнення зобов’язань.

Що стосується зобов’язань, за якими застосовуються процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, то розпорядники бюджетних коштів мають подавати документи для реєстрації таких зобов’язань

протягом 7 робочих днів з дати, зазначеної у звіті про результати проведення процедур закупівель. Нагадаємо, що для реєстрації зобов’язань розпорядники та одержувачі бюджетних коштів повинні подавати до органів Державної казначейської служби оригінали чи копії документів, що підтверджують проведення процедури закупівлі в разі, якщо очікувана вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує порогові показники вартості для закупівель товарів, робіт чи послуг, установлених законодавством у сфері державних закупівель. Перелік таких документів наведено в Методичних рекомендаціях щодо переліку підтвердних документів, які надаються розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на стадії реєстрації зобов’язань та оплати рахунків, затверджених наказом Держказначейства від 14.09.2010 р. № 330 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2010, № 37, 41).

Також Держказначейство в

листі, який коментується, звертає увагу на те, що несвоєчасна реєстрація бюджетних зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства (п. 21 ч. 1 ст. 116 БКУ). До порушників бюджетного законодавства застосовуються різні заходи впливу, передбачені в ст. 117 БКУ. Зокрема, за порушення бюджетного законодавства, що стосується несвоєчасної реєстрації бюджетних зобов’язань, застосовується такий захід впливу, як зупинення операцій з бюджетними коштами. Про основні види бюджетних правопорушень та адміністративну відповідальність, яку за них передбачено, ми докладно розповідали в статті «Зміни законодавства, пов’язані з прийняттям нового Бюджетного кодексу України» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2010, № 36, с. 10), а про заходи впливу за порушення бюджетного законодавства — у статті «Бюджетний кодекс: новини та основні положення» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2010, № 39, с. 4).

Зупинення операцій з бюджетними коштами полягає в зупиненні будь-яких операцій зі здійснення платежів з рахунків розпорядників бюджетних коштів — порушників бюджетного законодавства. При цьому складається протокол про порушення бюджетного законодавства. Механізм зупинення операцій з бюджетними коштами визначено

Порядком зупинення операцій з бюджетними коштами, затвердженим постановою КМУ від 19.01.2011 р. № 21. Зупинення операцій з бюджетними коштами можливе строком до 30 днів у межах поточного бюджетного періоду, якщо інше не передбачено законом (ст. 120 БКУ).

І останнє, що хотілося б відзначити. Незважаючи на те, що в разі недотримання розпорядниками бюджетних коштів строків реєстрації бюджетних зобов’язань чи бюджетних фінансових зобов’язань, орган Держказначейства класифікуватиме зазначене як порушення бюджетного законодавства, це

не є підставою для відмови в реєстрації зобов’язання. Як зауважило Держказначейство в листі, що коментується, у цьому випадку зобов’язання, подані розпорядниками бюджетних коштів з порушенням строків реєстрації, реєструються органами Держказначейства в загальному порядку. Це пов’язане з тим, що в переліку підстав для відмови в реєстрації зобов’язань та фінансових зобов’язань, наведеному в п. 2.11 Порядку № 136, не зазначено такої підстави для відмови в реєстрації зобов’язань, як несвоєчасна їх реєстрація.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд