Теми статей
Обрати теми

Щодо відкриття рахунків для зарахування страхових коштів

Редакція ББ
Лист від 30.12.2010 р. № 17-04/3353-24549

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

ЩОДО ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ СТРАХОВИХ КОШТІВ

Лист від 30.12.2010 р. № 17-04/3353-24549

 

Державне казначейство України з метою забезпечення виконання статті 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», із змінами від 08.07.2010 р., які набувають чинності з 01.01.2011 р. (далі — Закон), надає наступні роз’яснення.

Відповідно до зазначених змін страхувальник-роботодавець, який є бюджетною установою,

для зарахування страхових коштів відкриває у відповідному органі Державного казначейства України за місцем обслуговування окремий рахунок за балансовим рахунком 3711 «Інші рахунки клієнтів Державного казначейства» Плану рахунків бухгалтерського обліку з виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 р. № 119 (далі — рахунок 3711).

Рахунок 3711 відкривається відповідно до Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України, затвердженого наказом Державного казначейства України від 02.12.2002 р. № 221, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2002 р. за № 976/7264.

Кошти для виплати матеріального забезпечення по тимчасовій непрацездатності (заборгованість Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності), які перераховуються органом Фонду на підставі довідки-розрахунку розпорядника, мають зараховуватись на рахунок

3711, вказаний розпорядником бюджетних коштів, відкритий в органі Державного казначейства України.

Якщо розпорядник бюджетних коштів

має відкритий рахунок 3711 для розрахунків, пов’язаних з виплатами згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», то зазначений рахунок також використовується для проведення розрахунків відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням».

Лист Державного казначейства України від 25.08.2010 р. № 17-04/2102-15954 вважати таким, що втратив чинність, з 01.01.2011 р.

 

Перший заступник голови О. Даневич

 

Коментар фахівця

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИПЛАТИ ЛІКАРНЯНИХ У 2011 РОЦІ

Нагадаємо, що до 2011 року при розрахунках з Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — ФССТВП) застосовувався механізм взаємозаліку, за якого до ФССТВП перераховувалася різниця між сумою внесків на страхування від непрацездатності та витратами на виплату матеріального забезпечення.

З набуттям чинності

Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI (далі — Закон про ЄСВ) порядок фінансування ФССТВП витрат на виплату матеріального забезпечення (допомог по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, на поховання) змінився. Так, розд. VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про ЄСВ унесено зміни до ст. 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III (далі — Закон № 2240).

У зв’язку з цим для страхових випадків, які настали

після 1 січня 2011 року, застосовується новий порядок фінансування матеріального забезпечення за рахунок коштів ФССТВП, який урегульовано насамперед ст. 21 Закону № 2240. Крім того, порядок фінансування затверджено постановою правління ФССТВП від 22.10.2010 р. № 26, яка на цей час перебуває на реєстрації в Мін’юсті.

Як випливає з положень

ст. 21 Закону № 2240, механізм взаємозаліку, що діяв раніше, скасовано: тепер страхувальники-роботодавці не зменшують на суму нарахованих ними допомог своє зобов’язання зі сплати внеску.

Як і раніше, у разі виникнення страхового випадку нараховувати та виплачувати допомогу по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, на поховання повинні роботодавці. Зверніть увагу:

порядок надання матеріального забезпечення не змінився. Так, допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок ФССТВП виплачується починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності. Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності здійснюється за рахунок коштів роботодавця (ст. 35 Закону № 2240).

Фінансуватимуть роботодавців для надання матеріального забезпечення за рахунок коштів ФССТВП районні, міжрайонні, міські виконавчі дирекції відділень ФССТВП (далі — робочі органи ФССТВП). У

листі, що коментується, Держказначейство підкреслило: для цих цілей бюджетна установа — роботодавець відкриває у відповідному органі Держказначейства за місцем обслуговування окремий небюджетний рахунок за балансовим рахунком 3711 «Інші рахунки клієнтів Державного казначейства» згідно з Порядком відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України, затвердженим наказом Держказначейства від 02.12.2002 р. № 221. Якщо ж розпорядник бюджетних коштів уже має відкритий рахунок 3711 для розрахунків, пов’язаних з виплатами згідно із Законом України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XII, то такий рахунок використовується також для проведення розрахунків за страховими виплатами за рахунок ФССТВП.

Звертаємо увагу бухгалтерів бюджетних установ:

допомога, що виплачується за рахунок коштів ФССТВП, не має коду економічної класифікації видатків (КЕКВ), оскільки не належить до кошторису конкретної установи.

Розглянемо порядок дій страхувальника-роботодавця, пов’язаних з виплатою допомоги по тимчасовій непрацездатності за новими правилами. Так, у разі виникнення страхового випадку

роботодавець повинен:

1.

Нарахувати суму матеріального забезпечення, у тому числі:

— за перші п’ять днів тимчасової непрацездатності, що оплачуються за рахунок коштів роботодавця;

— допомогу по тимчасовій непрацездатності, що виплачується за рахунок ФССТВП.

2.

Подати заяву-розрахунок про нараховані суми допомоги до робочого органу ФССТВП (форму заяви поки що не затверджено).

Підкреслимо: роботодавець повинен зазначити

нараховану суму допомоги, що виплачується за рахунок коштів ФССТВП (суму оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що виплачується за рахунок роботодавця, у заяві не вказують), не зменшену на суму утримань єдиного соціального внеску (далі — ЄСВ) та податку на доходи фізосіб (далі — ПДФО).

Відшкодуванню за рахунок коштів ФССТВП не підлягають витрати на сплату ЄСВ в частині нарахувань

(33,2 %), оскільки такі витрати є видатками бюджетної установи та здійснюються за рахунок коштів загального фонду кошторису.

3.

Кошти, що надійшли від робочого органу ФССТВП протягом 10 днів після надходження до цього Фонду заяви-розрахунку (зараховуються на рахунок 3711 за КЕКВ 0000), використати виключно для надання заявленого матеріального забезпечення застрахованим особам. Про використання таких коштів роботодавці повинні будуть подавати відомості в порядку, установленому ФССТВП. Надмірно отримані роботодавцем кошти повертаються до робочого органу ФССТВП упродовж трьох днів.

4.

Виплатити працівнику допомогу шляхом перерахування коштів на його картрахунок (або готівкою через касу) та перерахувати суму утримань (2 % ЄСВ до Пенсійного фонду і 15 % ПДФО) за рахунок допомоги.

Щодо перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, то для їх оплати чекати фінансування від ФССТВП не слід, адже цей Фонд ніякого відношення до оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності працівників не має. З метою дотримання вимог

ст. 52 Закону № 2240 лікарняні за перші п’ять днів тимчасової непрацездатності потрібно виплатити за рахунок коштів установи в найближчий день, установлений для виплати заробітної плати.

Розглянемо, як операції з нарахування та виплати лікарняних відображаються в бухгалтерському обліку бюджетної установи.

Насамперед зауважимо: кошти ФССТВП, які надходять на небюджетний рахунок, мають обліковуватися страхувальником на окремому

субрахунку 328 «Інші рахунки в казначействі». Нараховувати допомогу по тимчасовій непрацездатності слід за дебетом субрахунку 652 «Розрахунки із соціального страхування» в кореспонденції з кредитом субрахунку 661 «Заробітна плата». До субрахунку 661 рекомендуємо ввести додаткову аналітику за лікарняними, що виплачуються за рахунок коштів ФССТВП. Її введення обумовлене необхідністю виділення витрат ФССТВП із загальної суми лікарняних для складання заяви-розрахунку. Крім того, додатково потрібно вести аналітичний облік утримань із лікарняних (ПДФО, ЄСВ, за виконавчими листами).

Також вважаємо

за доцільне вести всередині балансового субрахунку 651 «Розрахунки з пенсійного забезпечення» аналітичний облік нарахованих та утриманих сум ЄСВ залежно від його ставок. Це полегшить контроль за перерахуванням внеску до Пенсійного фонду, адже при його перерахуванні потрібно складати стільки платіжних доручень, скільки є ставок внесків.

Наприклад, у звітному місяці бюджетна установа виплачувала:

— заробітну плату (нарахування — 36,3 %, утримання — 3,6 %), у тому числі заробітну плату працівникам, які є інвалідами (нарахування — 8,41 %, утримання — 3,6 %);

— винагороди за договорами цивільно-правового характеру (нарахування — 34,7 %, утримання — 2,6 %);

— допомогу по тимчасовій непрацездатності (нарахування — 33,2 %, утримання — 2 %).

У такому разі при перерахуванні внесків до Пенсійного фонду має бути складено

вісім платіжних доручень:

— чотири в частині нарахувань (36,3 %, 8,41 %, 34,7 %, 33,2 %);

— три в частині утримань (3,6 %, 2,6 %, 2 %), а також ще одне платіжне доручення на перерахування 2 % утримань з допомоги по тимчасовій непрацездатності, що виплачується за рахунок ФССТВП.

Розглянемо умовний приклад.

Приклад.

Працівник хворів з 4 по 11 січня 2011 року. Листок непрацездатності надано 12 січня. Цього ж дня комісією із соціального страхування прийнято рішення про його оплату. На підставі матеріалів рішення комісії:

1) нараховано суму лікарняних у розмірі 550,00 грн., у тому числі:

— оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності — 330,00 грн.;

— допомогу по тимчасовій непрацездатності — 220,00 грн.;

2) складено заяву-розрахунок для надання до робочого органу ФССТВП. Заяву-розрахунок подано 14 січня 2011 року.

Сума заробітної плати працівника за першу половину січня 2011 року (за 12, 13, 14 січня) становить 375,00 грн. 14 січня 2011 року йому виплачено аванс в розмірі 318,75 грн. та лікарняні за перші п’ять днів тимчасової непрацездатності в розмірі 280,50 грн.

25 січня 2011 року надійшли кошти від ФССТВП для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, яку має бути виплачено роботодавцем у найближчий день

, установлений для виплати заробітної плати (у нашому випадку — 31 січня).

Усього за січень працівнику нараховано зарплату за фактично відпрацьовані дні в сумі 2375,00 грн. Працівник не має права на податкову соціальну пільгу.

У бухгалтерському обліку операції з нарахування та виплати заробітної плати за січень 2011 року відображаються так:

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,
грн.

КЕКВ

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

14 січня 2011 року

1

Нараховано лікарняні* в загальній сумі 550,00 грн., у тому числі:

— оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності

802

661/1**

330,00

1111

— допомога по тимчасовій непрацездатності

652

661/2

220,00

0000

2

Перераховано ЄСВ у частині нарахувань із:

— заробітної плати (375,00 х 36,3 %)

651/1

321

136,13

1120

— оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності (330,00 х 33,2 %)

651/4

321

109,56

1120

3

Перераховано ПДФО:

— із заробітної плати (375,00 х 15 %)

641/1

321

56,25

1111

— із сум оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності (330,00 х 15 %)

641/1

321

49,50

1111

4

Виплачено працівнику (перераховано на картрахунок):

— заробітну плату за першу половину січня 2011 року (375,00 - 56,25)

661/1

321

318,75

1111

— лікарняні за перші п’ять днів тимчасової непрацездатності (330,00 - 49,50)

661/1

321

280,50

1111

25 січня 2011 року

5

Надійшли від ФССТВП кошти для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності

328

652

220,00

0000

31 січня 2011 року

6

Нараховано заробітну плату за січень 2011 року

802

661/1

2375,00

1111

7

Нараховано ЄСВ на:

— заробітну плату (2375,00 х 36,3 %)

802

651/1

862,13

1120

— оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності (330,00 х 33,2 %)

802

651/4

109,56

1120

— допомогу по тимчасовій непрацездатності (220,00 х 33,2 %)

802

651/4

73,04

1120

8

Утримано ЄСВ із:

— заробітної плати (2375,00 х 3,6 %)

661/1

651/5

85,50

1111

— оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності (330,00 х 2 %)

661/1

651/7

6,60

1111

— допомоги по тимчасовій непрацездатності (220,00 х 2 %)

661/2

651/9

4,40

0000

9

Утримано ПДФО з:

— заробітної плати ((2375,00 - 85,50) х 15 %)

661/1

641/1

343,43

1111

— оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності ((330,00 - 6,60) х 15 %)

661/1

641/1

48,51

1111

 

— допомоги по тимчасовій непрацездатності
((220,00 - 4,40) х 15 %)

661/2

641/2

32,34

0000

10

Перераховано ЄСВ, нарахований на суму:

— допомоги по тимчасовій непрацездатності (220,00 х 33,2 %)

651/4

321

73,04

1120

— заробітної плати (862,13 — 136,13)

651/1

321

726,00

1120

— утримань із заробітної плати

651/5

321

85,50

1111

Перераховано ЄСВ, утриманий із:

— оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності

651/7

321

6,60

1111

— допомоги по тимчасовій непрацездатності

651/9

328

4,40

0000

11

Перераховано ПДФО із:

— заробітної плати та сум оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності (343,43 + 48,51 - 56,25 - 49,50)

641/1

321

286,19

1111

— допомоги по тимчасовій непрацездатності

641/2

328

32,34

0000

12

Виплачено працівнику (перераховано на картрахунок):

— заробітну плату за січень 2011 року (2375,00 + 330  - 318,75 - 280,50 - 85,50 - 6,60 - 48,51 - 343,43)

661/1

321

1621,71

1111

— допомогу по тимчасовій непрацездатності на картрахунок працівника (220,00 - 4,40 - 32,34)

661/2

328

183,26

0000

* Сплата ЄСВ з нарахованого, але невиплаченого доходу провадиться не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, за який нарахована, але невиплачена зарплата. Тому внесок із допомоги по тимчасовій непрацездатності не потрібно сплачувати в момент нарахування допомоги.
У цьому випадку граничний строк для сплати внесків із допомоги по тимчасовій непрацездатності — 18 лютого 2011 року (20 лютого — вихідний день, а Законом про ЄСВ та Інструкцією № 21-5 не передбачено перенесення строків сплати).

** Рекомендуємо ввести додаткову аналітику до субрахунків:
1) 641 — для обліку:
— ПДФО, утриманого із зарплати та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності (641/1);
— лікарняних, що виплачуються за рахунок коштів ФССТВП (641/2);
2) 661 — для обліку:
— зарплати та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності (661/1);
— лікарняних, що виплачуються за рахунок коштів ФССТВП (661/2);
3) 651 — для обліку розрахунків за ЄСВ залежно від ставки внеску та джерела його сплати:
— нарахованого ЄСВ за ставками 36,3 % (651/1), 8,41 % (651/2), 34,7 % (651/3), 33,2 % (651/4);
— утриманого ЄСВ за ставками 3,6 % (651/5), 2,6 % (651/6), 2 % (651/7), 6,1 % (651/8) та, крім цього, утриманого ЄСВ за ставкою 2 % з лікарняних, що виплачуються за рахунок коштів ФССТВП (651/9).

 

На завершення звернемо увагу на особливості відображення допомоги по тимчасовій непрацездатності, що виплачується за рахунок коштів ФССТВП, у фінансовій звітності.

Оскільки видатки на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності, що здійснюється за рахунок ФССТВП, не передбачаються в кошторисі бюджетних установ, то такі кошти не відображаються у Звіті про надходження і використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) та звітах за формою № 4 про надходження і використання коштів спеціального фонду.

Суми заборгованості з виплати допомоги не включаються й до Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м). Натомість заборгованість за операціями, пов’язаними з нарахуванням і виплатою допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів ФССТВП, відображається в Довідці про дебіторську і кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами».

 

Наталія СЕВОСТЬЯНОВА,
 заступник начальника управління — головний бухгалтер
 Державного казначейства в Харківській області

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі