Теми статей
Обрати теми

Річний план закупівель

Редакція ББ
Відповідь на запитання

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

 

Вікторія МАТВЄЄВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Щоб провести одну з процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, розпорядникам бюджетних коштів необхідно мати затверджений річний план закупівель. В які строки потрібно скласти цей документ, яку інформацію в ньому вказати та до яких органів подавати?

(м. Харків)

 

Одним із етапів процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти є планування таких закупівель. Згідно зі

ст. 4 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 р. № 2289-VI (далі — Закон) закупівлі товарів здійснюються відповідно до річного плану. Форму річного плану закупівель та Інструкцію щодо заповнення форми річного плану закупівель затверджено наказом Мінекономіки від 26.07.2010 р. № 922 (далі — наказ № 922).

 

КОЛИ СКЛАДАТИ РІЧНИЙ ПЛАН

Насамперед зауважимо, що ні в

Законі, ні в наказі № 922 не зазначено, в які строки розпорядники бюджетних коштів (замовники процедур закупівель) повинні затвердити річний план закупівель (зміни до нього). Тому розпорядники бюджетних коштів можуть самостійно встановити строк, протягом якого відбуватиметься затвердження річного плану закупівель.

Природно, що із затвердженням цього документа не варто особливо зволікати, оскільки саме з розробки та прийняття річного плану закупівель починається процес проведення процедур закупівель.

Як же бути бюджетним установам у 2011 році? Адже

Закон України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» від 23.12.2010 р. № 2857-VI було прийнято у 2010 році, однак місцеві бюджети буде затверджено у 2011 році. У результаті бюджетні установи, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, на період, поки їм не затверджено постійні кошториси, здійснюють видатки на підставі тимчасових кошторисів.

Вважаємо, що на цей період розпорядникам бюджетних коштів доцільно затвердити тимчасовий план закупівель за формою, передбаченою

наказом № 922. А після затвердження їм річних бюджетних асигнувань на 2011 рік установи зможуть скласти остаточний річний план закупівель на 2011 рік (куди також буде включено інформацію з тимчасового плану закупівель).

Традиційно в цей період замовників цікавить запитання: а чи можна проводити процедури закупівель у період, коли ще не затверджені кошториси? Дійсно, у

Законі немає спеціальної норми, що дозволяє проводити процедури закупівель до затвердження кошторисів. Однак згідно із роз’ясненнями Мінекономіки від 23.12.2010 р. (див. с. 18) замовники могли наприкінці 2010 року (або на початку 2011 року) розпочати процедуру закупівлі за бюджетні кошти за відповідним предметом закупівлі виходячи з його очікуваної вартості за умови, що в основних умовах договору про закупівлю, у договорі про закупівлю буде передбачено відповідний порядок виникнення договірних зобов’язань залежно від реального фінансування. При цьому розпорядникам бюджетних коштів необхідно врахувати вимоги ч. 1 ст. 23 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI та передбачити в договорі умову про виникнення платіжних зобов’язань за наявності відповідного бюджетного призначення (бюджетних асигнувань). Обов’язковість наявності такої умови застережено ч. 4 ст. 48 зазначеного Кодексу, де передбачено: зобов’язання, узяті учасниками бюджетного процесу без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, визначених цим Кодексом або законом про держбюджет на відповідний рік, не вважаються бюджетними зобов’язаннями та не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів.

 

ЩО ВКАЗУВАТИ В РІЧНОМУ ПЛАНІ

У річному плані замовники вказують інформацію про закупівлі товарів, робіт і послуг, які планується здійснити в поточному році та очікувана вартість яких дорівнює або перевищує для товарів і послуг — 100 тис. грн., а для робіт — 300 тис. грн. Крім того, у

додатку до річного плану, який складається в довільній формі, наводиться інформація про закупівлі, за якими очікувана вартість не перевищує для товарів і послуг 100 тис. грн., а для робіт — 300 тис. грн.

Зупинимося на основних моментах, на які слід звернути увагу при складанні річного плану закупівель.

1. Визначення предмета закупівлі

(графа 1 річного плану закупівель).

Заповнення цієї графи річного плану закупівель викликає у замовників найбільшу кількість запитань. Нагадаємо, що при визначенні предмета закупівлі слід керуватися

наказом Мінекономіки від 26.07.2010 р. № 921 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2010, № 32). Для зручності наведемо в таблиці узагальнену інформацію про те, як визначати предмет закупівлі залежно від того, що передбачається придбати — товари, послуги чи роботи.

 

Порядок визначення предмета закупівлі

Предмет закупівлі

Порядок визначення предмета закупівлі

1

2

Товари і послуги

На підставі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97,
затвердженого наказом Держстандарту від 30.12.97 р. № 822,
за показником п’ятого знака (класифікаційна група «категорія»)
із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.
Також можна визначати окремі частини предмета закупівлі (лоти) за показниками шостого і дев’ятого знаків зазначеного Класифікатора (класифікаційні групи «підкатегорія» і «тип»), а також за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів, виконання робіт або надання послуг.

Як відомо, замовник не має права ділити закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедур закупівель. Згідно з роз’ясненнями Держказначейства від 18.02.2009 р. № 17/3-06/340-2491
(див. «Бюджетна бухгалтерія», 2009, № 11) поділом предмета закупівлі на частини вважатиметься:
— поділ предмета закупівлі на окремі частини за формальними ознаками, властивостями та характеристиками;
— віднесення до різних предметів закупівлі окремих вузлів та деталей комплектних товарів;
— розбиття загальної річної потреби на частини

Якщо при здійсненні закупівлі товарів передбачається також одночасно закупівля послуги (послуг), пов’язаної з поставкою товарів (зокрема, послуги з транспортування, установлення, монтажу, налагодження, інсталяції програмного забезпечення, навчання персоналу тощо), то тоді предметом закупівлі є товари. При цьому вартість такої послуги (послуг) не повинна перевищувати вартості самих товарів

Послуги з поточного ремонту

На підставі Правил визначення вартості будівництва
ДБН Д.1.1-1-2000, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики від 27.08.2000 р.
№ 174 (
далі — ДБН Д.1.1-1-2000)

Установам, які планують виконати поточний ремонт у декількох приміщеннях, слід виходити з того, що згідно з ДБН Д.1.1-1-2000 об’єктом будівництва є кожна відокремлена будівля (виробничий корпус або цех, склад, житловий будинок тощо) з усіма улаштуваннями, устаткуванням, меблями, інвентарем, підсобними і допоміжними пристроями, що є невід’ємними від неї, а також, за необхідності, інженерними мережами, які до неї прилягають.
Тому, якщо всі види ремонтних робіт належать одному об’єкту у визначенні ДБН Д.1.1-1-2000,
поточний ремонт таких приміщень вважається одним предметом закупівлі та потребує застосування однієї з процедур, передбачених ст. 12 Закону. У цьому випадку поділ предмета закупівлі призведе до порушення чинного законодавства у сфері державних закупівель.

У ситуації коли в річному кошторисі передбачаються бюджетні призначення на поточні ремонти в декількох будівлях, які розміщені в одному комплексі (за однією адресою), при плануванні закупівель потрібно об’єднувати потребу в таких послугах. У цьому разі доцільно в межах однієї процедури закупівель визначити декілька частин закупівель (лотів). Під частиною предмета закупівлі (лотом) розуміється визначена замовником (за обсягом, номенклатурою або місцем поставки товару (виконання робіт, надання послуг)) частина товарів, робіт або послуг, на яку в межах єдиної процедури закупівлі учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції або цінові пропозиції, або пропозиції, внесені на переговорах при застосуванні процедури закупівлі в одного учасника

Послуги з виконання науково-технічних робіт

На підставі Державного класифікатора видів науково-технічної діяльності, затвердженого наказом Держстандарту від 30.12.97 р. № 822, за показником четвертого знака (класифікаційна група «вид») із зазначенням у дужках конкретної назви науково-технічної роботи.
У разі здійснення закупівлі науково-технічних робіт за різними темами, які належать до одного виду науково-технічних робіт згідно з цим Класифікатором, для їх замовлення замовник оголошує процедуру закупівлі та визначає різні теми науково-технічних робіт як окремі лоти

Роботи

Здійснюється за об’єктами будівництва з урахуванням ДБН Д.1.1-1-2000, а також Відомчих будівельних норм ВБН Г.1-218-182:2006 «Класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування», затверджених рішенням колегії Державної служби автомобільних доріг від 10.04.2006 р. № 16.
Загальна вартість робіт за об’єктом будівництва, яка саме й є критерієм для проведення процедур закупівель, визначається на підставі даних об’єктних кошторисів. Об’єктний кошторис об’єднує у своєму складі на об’єкт у цілому дані з локальних кошторисів та відображає загальну вартість робіт за об’єктом будівництва

Послуги з професійної підготовки, підвищення кваліфікації для безробітних громадян, які надаються за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Здійснюється за окремими професіями (спеціальностями, напрямами та сферами знань), які визначаються відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 р. № 327

Товари та послуги, необхідні для проведення навчально-тренувальних зборів збірних команд України за видами спорту, спортивних змагань та заходів щодо фізичної культури і спорту всеукраїнського та міжнародного рівня, у тому числі заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, забезпечення участі національних збірних команд України в міжнародних спортивних змаганнях

Здійснюється за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів та надання послуг окремо для кожного спортивного заходу (або забезпечення участі в ньому), якщо такий захід включено до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України

 

2. Очікувана вартість предмета закупівлі

(графа 4 річного плану закупівель).

Ця сума визначається виходячи з обсягу бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі бюджетної установи. При заповненні цієї графи сума вказується у гривнях (цифрами та словами із зазначенням ПДВ).

Якщо предметом закупівлі є роботи, виконання яких здійснюватиметься протягом тривалого періоду (більше року), то замовник може вказати повну вартість робіт (загальну кошторисну вартість) та період їх виконання.

Проте слід мати на увазі, що при реєстрації зобов’язань в органах Держказначейства за довгостроковими зобов’язаннями, строк дії яких перевищує один бюджетний рік, у Реєстрі зобов’язань розпорядник бюджетних коштів вказує суму в межах планових показників поточного бюджетного року на підставі даних календарного плану до довгострокового договору (

п. 2.2 Порядку обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України, затвердженого наказом Держказначейства від 09.08.2004 р. № 136).

3. У

примітках (графа 8 річного плану закупівель) замовник може зазначити таку інформацію: найменування головного розпорядника бюджетних коштів, обґрунтування вибору процедури закупівлі, іншу необхідну інформацію.

Планування процедур закупівель протягом року відповідно до затвердженого кошторису (плану асигнувань), складання та затвердження річного плану державних закупівель є однією з функцій комітету з конкурсних торгів. План закупівель розглядають на засіданні комітету. Рішення про його затвердження оформляють протоколом. Цей документ підписують голова і секретар комітету та скріплюють печаткою розпорядника бюджетних коштів.

 

КОМУ ПОДАВАТИ РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

Протягом

5 робочих днів із дня затвердження замовник направляє річний план закупівель (зміни до нього) таким органам:

до Держказначейства.

Нагадаємо, що необхідність подання річного плану закупівель з додатком до нього розпорядниками бюджетних коштів до органів Держказначейства передбачена

Методичними рекомендаціями щодо переліку підтвердних документів, які надаються розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на стадії реєстрації зобов’язань та оплати рахунків, затвердженими наказом Держказначейства від 14.09.2010 р. № 330 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2010, № 37, 41). Крім того, цю вимогу передбачено п. 2.1 Порядку обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України, затвердженого наказом Держказначейства від 09.08.2004 р. № 136, де зазначається: розпорядники бюджетних коштів подають до відповідного органу Держказначейства річний план державних закупівель (зміни до річного плану державних закупівель);

до Мінекономіки.

До річного плану закупівель також необхідно додати кошторис (тимчасовий кошторис) та зміни до нього.

Звісно, якщо протягом року виникне необхідність здійснити закупівлю товарів, робіт або послуг із застосуванням однієї з процедур закупівель, то розпорядникам бюджетних коштів потрібно буде внести зміни до річного плану закупівель. Процедура внесення таких змін до річного плану закупівель аналогічна розглянутому порядку.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі