Теми статей
Обрати теми

Про внесення змін до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики

Редакція ББ
Постанова від 26.06.2013 р. № 503

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ НАДАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ УЧНЯМИ, СЛУХАЧАМИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ТА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Постанова від 26.06.2013 р. № 503

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 р. № 992, зміни, що додаються.

 

Прем’єр-міністр України
М. Азаров

 

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 р. № 503

Зміни, що вносяться до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики

 

1. Абзаци перший і другий пункту 2 викласти в такій редакції:

«2. Підприємства, установи, організації незалежно від форми власності (далі — підприємства) надають учням, слухачам професійно-технічних навчальних закладів робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання чи виробничої практики відповідно до укладених із професійно-технічними навчальними закладами договорів про навчально-виробничу практику.

Переліки підприємств, що надають учням, слухачам робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання чи виробничої практики, формуються професійно-технічними навчальними закладами з урахуванням пропозицій підприємств — замовників підготовки кваліфікованих робітників, організацій роботодавців, місцевих органів виконавчої влади».

2. У пункті 8:

1) у першому реченні абзацу першого слова «договір про надання робочих місць або навчально-виробничих ділянок для проходження учнями, слухачами виробничого навчання та виробничої практики» замінити словами «договір про навчально-виробничу практику»;

2) в абзаці другому слова «Договір про надання робочих місць або навчально-виробничих ділянок для проходження учнями, слухачами виробничого навчання та виробничої практики» замінити словами «Договір про навчально-виробничу практику».

3. Пункт 9 після слів «(норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки)» доповнити словами «та укладених із професійно-технічними навчальними закладами договорів про навчально-виробничу практику».

4. Пункт 13 після слів «виробничої практики» доповнити словами «відповідно до укладених із професійно-технічними навчальними закладами договорів про навчально-виробничу практику».

5. В абзаці першому пункту 17 слова «За всі роботи, виконані» замінити словами «За фактично виконаний обсяг робіт».

6. В абзаці першому пункту 18 слова «які отримують стипендію і харчування,» виключити.

7. У додатку до Порядку:

назву додатка викласти в такій редакції:

«ТИПОВИЙ ДОГОВІР

про навчально-виробничу практику»;

підпункт 1.6 пункту 1 викласти в такій редакції:

«1.6. Забезпечити облік виконаних кожним учнем, слухачем робіт та оплату їх праці за фактично виконаний обсяг робіт згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок».

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

ПІДКОРИГОВАНО ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ УЧНЯМИ ПТНЗ

Нагадаємо: Законом України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права та гарантії їх діяльності» від 22.06.2012 р. № 5026-VI (далі — Закон № 5026), що набрав чинності 05.08.2012 р., унесено зміни до Закону України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.98 р. № 103/98-ВР (далі — Закон про ПТО).

Зокрема, зі ст. 29 цього Закону вилучено положення про обов’язковість оплати практики учнями та слухачами професійно-технічних навчальних закладів (далі — ПТНЗ). Тепер ця стаття містить такі положення:

«Підприємства, установи, організації незалежно від форм власності надають (раніше — зобов’язані надавати) учням, слухачам професійно-технічних навчальних закладів робочі місця (раніше — оплачувані робочі місця) або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання чи виробничої практики відповідно до укладених із професійно-технічними навчальними закладами договорів про навчально-виробничу практику. Типовий договір про навчально-виробничу практику та порядок надання робочих місць визначаються Кабінетом Міністрів України.

Керівники підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за забезпечення належних умов праці та оплату праці учнів, слухачів на виробництві, дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії відповідно до укладених із професійно-технічними навчальними закладами договорів про навчально-виробничу практику».

Про ці зміни, а також про інші питання проходження навчально-виробничої практики учнями та слухачами ПТНЗ йшлося в газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2013, № 12, с.19.

Ми звертали увагу на таке: виключення норми про обов’язковість оплати практики не означає, що роботи, виконані учнями за цей період, тепер не повинні оплачуватися. Адже згідно зі ст. 25 Закону про ПТО професійно-практична підготовка учнів, слухачів здійснюється в тісному поєднанні з виготовленням корисної продукції, наданням послуг, які оплачуються відповідно до законодавства. У свою чергу, учень (слухач) має право на оплату праці під час практики згідно із законодавством (ст. 37 Закону про ПТО).

Мається на увазі, що оплата здійснюється тоді, коли це передбачено договором про навчально-виробничу практику, укладеним між ПТНЗ та підприємством — базою практики. І якщо передбачається, що у процесі проходження практики учень:

— самостійно виконуватиме конкретний обсяг робіт, виготовлятиме продукцію, то це має бути передбачено договором про виробничу практику, і, відповідно, роботу практиканта має бути оплачено;

— самостійно не виконуватиме конкретний обсяг робіт або не вироблятиме продукцію (наприклад, практикант проходить практику як дублер), то оплата практики може не здійснюватися, що має бути передбачене договором.

Пунктом 5 розд. «Прикінцеві положення» Закону № 5026 Кабміну було доручено протягом шести місяців від дня набуття чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

— забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

— забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Як бачимо, Кабмін у відведений шестимісячний строк, що минув 05.02.2013 р., не встиг цього зробити. Але, як мовиться, краще пізно, ніж ніколи. На виконання вимог Закону № 5026 постановою, що коментується, Кабмін усе-таки вніс зміни до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженого постановою КМУ від 07.06.99 р. № 992 (далі — Порядок № 992).

Так, підкориговано окремі норми цього Порядку, а саме уточнено, які питання мають застерігатися в договорі про навчально-виробничу практику, що укладається між ПТНЗ та підприємством — базою практики. Так, відповідно до такого договору:

— підприємства, установи, організації незалежно від форми власності надають учням, слухачам професійно-технічних навчальних закладів робочі місця або навчально-виробничі дільниці для проходження виробничого навчання або виробничої практики (абз. 1 п. 2 Порядку № 992);

керівник підприємства — бази практики в наказі про персональний розподіл учнів, слухачів на робочі місця встановлює системи оплати праці учнів, слухачів за фактично виконаний обсяг робіт відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки);

визначається відповідальність керівника підприємства — бази практики за забезпечення належних умов та оплати праці учнів, слухачів на виробництві або у сфері послуг, дотримання правил та норм охорони праці, техніка безпеки і виробничої санітарії в період проходження ними практики (п. 13 Положення № 992).

Крім цих змін, є ще одне. Постановою, що коментується, нарешті з абз. 1 п. 18 Порядку № 992 виключено згадку про те, що на рахунок навчального закладу перераховується 50 % зарплати учнів (слухачів), які отримують стипендію та харчування.

Річ у тім, що згідно з ч. 9 ст. 50 Закону про ПТО та абз. 3 ч. 4 ст. 53 Закону України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-XII на рахунок навчального закладу перераховується 50 % зарплати за практику учнів, слухачів ПТНЗ (без умови про те, що вони повинні отримувати стипендію та харчування), тобто база практики має перераховувати зазначені кошти стосовно зарплати всіх практикантів, у тому числі тих, які навчаються у ПТНЗ на платній основі. Виняток становлять учні з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (крім тих, які перебувають на повному державному забезпеченні). Так, згідно з ч. 4 ст. 8 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 р. № 2342-IV таким учням виплачується 100 % заробітної плати, нарахованої в період практики.

Отже, абз. 1 п. 18 Порядку № 992 суперечив положенням зазначених вище законів. Постановою, що коментується, цю суперечність усунено.

 

Ольга ВІТКОВСЬКА,
економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі