Теми статей
Обрати теми

Декретні у Звіті за ф. № Д4: нюанси заповнення у прикладах

Редакція ББ
Стаття

ДЕКРЕТНІ У ЗВІТІ ЗА Ф. № Д4: НЮАНСИ ЗАПОВНЕННЯ У ПРИКЛАДАХ

 

У цій консультації покажемо на прикладах нюанси заповнення Звіту за ф. № Д4 щодо перехідних декретних, тобто коли відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами припадає на період до та після 1 липня.

Вікторія ЗМІЄНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор», за сприяння Валентини БОРШОВСЬКОЇ, заступника директора Департаменту, начальника відділу персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж Пенсійного фонду України

 

З 01.07.2013 р. осіб, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, віднесено до застрахованих осіб у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. З цієї дати допомогу по вагітності та пологах уключено до бази для нарахування та утримання ЄСВ (набрали чинності зміни, унесені Законом № 231 до Закону про ЄСВ). У зв’язку з цим ПФУ було підготовлено зміни до Інструкції № 21-5 та Порядку № 22-2, що набрали чинності з 09.08.2013 р.

При нарахуванні ЄСВ на суму допомоги необхідно враховувати таке. Якщо допомогу:

— нараховано у червні, у тому числі за дні липня, ЄСВ не нараховуємо;

— нараховано після 1 липня за дні липня, ЄСВ нараховуємо на всю суму;

— нараховано після 1 липня за дні липня та червня, ЄСВ нараховуємо на суму допомоги, що припадає на дні липня.

Докладніше з цього питання див. консультацію, наведену на с. 12 цього номера.

 

ПРАВИЛА ВІДОБРАЖЕННЯ ДЕКРЕТНИХ У ЗВІТНОСТІ З ЄСВ

Зазначимо загальні правила заповнення Звіту за ф. № Д4 при нарахуванні працівниці допомоги по вагітності та пологах.

1. У ТАБЛИЦІ 1 суму нарахованої у звітному місяці допомоги за всі 126 (140, 180) календарних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами відображаємо:

— у рядках 1 і 1.5 — усю нараховану суму допомоги;

— у рядках 2, 2.4 (2.4.1 — 2.4.4), 4, 4.4 — у межах максимальної величини доходу (17 прожиткових мінімумів для працездатних осіб).

Нарахований зверху на таку базу ЄСВ показуємо в рядках 3, 3.4 (3.4.1 — 3.4.4) та враховуємо в рядках 8.4 — 8.6 і 8.8, а утриманий ЄСВ — у рядках 5, 5.6 та враховуємо в рядку 8.13.

2. У ТАБЛИЦІ 5:

у місяці виходу у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами заповнюємо рядок, у якому вказуємо у графі 7 код « («особи, яким надано відпустку по вагітності та пологах»), а у графі 10 «дата початку» — перший день такої відпустки;

у місяці закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (закінчується 126-й, 140-й або 180-й день відпустки, з урахуванням листка непрацездатності, виданого на продовження відпустки) заповнюємо рядок, у якому вказуємо у графі 7 код «, у графі 10 «дата закінчення» — дату останнього дня відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Якщо відразу після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами працівниця йде у відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (далі — відпустка до 3 років), то на неї додатково заповнюємо рядок у таблиці 5 (у місяці, на який припадає перший день відпустки), в якій проставляємо у графі 7 код «6» («особи, яким надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку»), а у графі 10 «дата початку» — дату першого дня відпустки до 3 років. Зверніть увагу: код «6» для графи 7 уведено до таблиці 5 після останнього оновлення звіту за ф. № Д4. У місяці виходу працівниці з відпустки до 3 років у таблиці 5 потрібно заповнити рядок, в якому вказуємо у графі 7 код «6», у графі 10 «дата закінчення» — дату останнього дня відпустки до 3 років (день народження дитини, коли їй виповнюється 3 роки).

Якщо після досягнення дитиною 3 років працівниця візьме відпустку для догляду за дитиною від 3 до 6 років, то в таблиці 5 на неї знову заповнюємо рядок:

у місяці виходу працівниці у відпустку (день, наступний після досягнення дитиною 3 років, або пізніший період, коли працівниця напише заяву) вказуємо у графі 7 код «4» («особи, яким надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку»), а у графі 10 «дата початку» — дату першого дня відпустки (день, наступний після дня триріччя дитини (якщо працівниця йде в цю відпустку відразу після закінчення відпустки до 3 років) або день початку відпустки, зазначеної в заяві працівниці на відпустку);

у місяці закінчення відпустки від 3 до 6 років у графі 7 проставляємо код «4», а у графі 10 «дата закінчення» — дату останнього дня відпустки від 3 до 6 років (день народження дитини, коли їй випов-нюється 6 років).

Саме такий порядок заповнення таблиці 5 є актуальним для працівників, які пішли у названі вище соціальні відпустки до 1 липня: якщо у звітному місяці закінчується будь-яка відпустка, заповнюємо рядок про її закінчення, якщо починається інша — заповнюємо рядок на початок. Це справедливо і для відпустки до 3 років, дані про початок якої у звітах до липня 2013 року не показували. Якщо працівниця виходить з такої відпустки після 1 липня, то, незважаючи на те, що в таблиці 5, яка подається у складі звіту за місяць виходу в таку відпустку, не наводили дані про початок відпустки, у звіті за місяць закінчення відпустки рядок потрібно заповнити.

3. У ТАБЛИЦІ 6 допомогу розподіляємо за місяцями, керуючись п.п. 4.3.1 Інструкції № 21-5, та заповнюємо стільки рядків, на скільки місяців припадає відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами. В окремому рядку показуємо зарплату за місяць виходу у відпустку (якщо працівниця перед відпусткою працювала) та/або лікарняні (якщо крім листка непрацездатності, виданого на дні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, вона надала листок у зв’язку з хворобою). Рядки з допомогою наводяться після рядків із зарплатою, винагородою за цивільно-правовим договором, допомогою по тимчасовій непрацездатності.

У рядку з допомогою по вагітності та пологах графи заповнюємо, як показано в таблиці 1.

 

Таблиця 1. Заповнення граф таблиці 6 у рядку з допомогою по вагітності та пологах

Графа таблиці 6

Порядок заповнення

1

2

Графи 5, 6, 7, 8, 12, 19, 20 і 21

Заповнюють у загальному порядку (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2013, № 14, с. 22)

Графа 9

Вказують код із додатка 2 до Порядку № 22-2:

«42» (працівник — не інвалід);

«43» (працівник — інвалід)

Графа 10

Не заповнюють

Графа 11

Зазначають місяці, на які припадає період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами після розподілу за місяцями згідно з п.п. 4.3.1 Інструкції № 21-5

Графа 13

Вказують календарні дні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

Графа 14

Не заповнюють

Графа 15

У рядку допомоги, що припадає на звітний місяць, це поле заповнюють тільки в разі, якщо немає нарахування зарплати або лікарняного (тоді його заповнюємо в цьому рядку). Якщо за місяць нараховано лікарняні та допомогу по вагітності та пологах, то графу 15 заповнюють у рядку лікарняних.

У рядках, у яких наводимо допомогу за майбутні місяці відпустки, зазначають кількість днів відпустки (графа 15 = графа 13).

Зверніть увагу: у таблиці 6 звіту за майбутні місяці відпустки на працівницю не потрібно заповнювати рядок без сумових показників, але з даними у графі 15 (тобто у звітному періоді показують допомогу з розподілом за місяцями наперед та заповнюють реквізит 15, а в наступних місяцях вже не показують нічого).

Починаючи зі звіту за липень 2013 року, не потрібно заповнювати порожні рядки на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, виплати за яку нараховано до липня 2013 року (див. далі розділ «Декретні нараховано до 01.07.2013 р.»)

Графа 16

Наводять суму допомоги за кожен місяць (після розподілу за місяцями відповідно до п.п. 4.3.1 Інструкції № 21-5) без застосування максимальної величини доходу

Графа 17

Указують суму допомоги, відображену у графі 16, з урахуванням застосування максимальної величини доходу у цьому місяці (січень — листопад 2013 року — 19499 грн., грудень 2013 року — 20706 грн.).

Максимальну величину при нарахуванні ЄСВ на суми допомоги застосовують окремо за кожен місяць (тобто після розподілу за місяцями згідно з п.п. 4.3.1 Інструкції № 21-5).

Допомогу по вагітності та пологах разом із лікарняними враховують у третю чергу — після суми зарплати і винагороди за цивільно-правовими договорами. При цьому спочатку враховується сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, а потім — допомоги по вагітності та пологах

Графа 18

Зазначають утриманий із суми допомоги ЄСВ за ставкою 2 %

 

ДЕКРЕТНІ НАРАХОВАНО ДО 01.07.2013 р.

 

Приклад 1. Працівниця пішла у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 25.06.2013 р. по 28.10.2013 р. на 126 календарних днів (за даними листка непрацездатності). Допомогу по вагітності та пологах у сумі 25200 грн. (126 хх 200 грн.) нараховано у червні 2013 року.

У цьому випадку із суми допомоги по вагітності та пологах (25200 грн.), нарахованої у червні 2013 року за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (25.06.2013 р. — 28.10.2013 р.), у тому числі за дні з 01.07.2013 р. (120 календарних днів, сума допомоги — 24000 грн.), ЄСВ не справляється.

Не потрібно цей період показувати і в таблиці 6. Якщо у звіті за червень у таблиці 6 на дні відпустки, що припадає на червень, було заповнено рядок без сумових показників (графа 9 — «1»), то починаючи зі звіту за липень 2013 року продовжувати в такому самому порядку заповнювати порожні рядки не потрібно.

У цьому випадку достатньо було в таблиці 5 звіту за червень 2013 року заповнити на працівницю рядок, у графі 7 якої проставити код «5» («особи, яким надано відпустку по вагітності та пологах»), а у графі 10 «дата початку» — дату першого дня відпустки — «25».

У таблиці 5 звіту за жовтень 2013 року (місяць закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами) на працівницю заповнюємо рядок, у якому вказуємо у графі 7 код «5», у графі 10 «дата закінчення» — дату останнього дня відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами — «28». Приклад заповнен-ня див. на рис. 1. Припустимо, що жінка відразу ж узяла відпустку до 3 років — заповнюємо рядок із кодом «6» у графі 7), а у графі 10 вказуємо «29» — дату початку відпустки до 3 років.

 

img 1

Рис. 1. Витяг із таблиці 5 Звіту за жовтень 2013 року

 

ДЕКРЕТНІ НАРАХОВАНО ПІСЛЯ 1 ЛИПНЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЗА ДНІ ЧЕРВНЯ 2013 РОКУ

 

Приклад 2. Використовуючи дані з попереднього прикладу (с. 15), припустимо, що допомогу нараховано 4 липня 2013 року, оскільки працівниця принесла листок непрацездатності тільки 02.07.2013 р. У звіті за червень 2013 року інформація про працівницю не запов-нювалася.

У цьому випадку суму допомоги по вагітності та пологах (25200 грн.), нарахованої в липні 2013 року, оподатковуємо так.

Допомога за дні червня. На допомогу за 6 календарних днів червня 2013 року в сумі 1200 грн. (6 х 200 грн.) ЄСВ не нараховуємо. У звіті за липень така допомога не відображається (ані в таблиці 6, ані в таблиці 1).

Водночас, оскільки у звіті за червень 2013 року на працівницю не заповнювався рядок у таблиці 5 про початок відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, для уточнення даних за червень 2013 року потрібно окремо заповнити і подати таблицю 5 за червень 2013 року типу «додаткова», супроводивши її титульним аркушем (див. рис. 2). При цьому використовуємо діючу форму таблиці 5 на дату подання додаткового звіту.

 

img 2

Рис. 2. Витяг із таблиці 5 Звіту за червень 2013 року (тип «додаткова»)

 

Допомога за дні липня. На допомогу за 120 календарних днів, що припадають на період після 1 липня (01.07.2013 р. — 28.10.2013 р.), у сумі 24000 грн. (120 х 200 грн.) ЄСВ нараховуємо за правилами, чинними з 01.07.2013 р. Для цього, керуючись п.п. 4.3.1 Інструкції № 21-5, необхідно розподілити допомогу за місяцями. Далі, застосувавши згідно з п.п. 4.3.2 Інструкції № 21-5 максимальну величину, нараховуємо ЄСВ. Розрахунок показано в табл. 2.

 

Таблиця 2. Розподіл допомоги між місяцями відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами,
нарахованої за періоди після 1 липня

Місяць, на який припадають дні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (графа 11 таблиці 6)

Кількість днів відпустки, що припадають на таку відпустку
 (графа 13 таблиці)

Середньоденна допомога, грн.

Сума допомоги, що припадає на місяць, грн. (графа 16 таблиці 6; підсумок до рядка 1.5 таблиці 1)
(гр. 4 = гр. 2 х гр. 3)

Сума допомоги з урахуванням максимальної величини, грн.
(графа 17 таблиці 6; підсумок до рядків 2.4.1 і 4.4 таблиці 1)
(гр. 5 = гр. 4, у межах максимальної величини)

ЄСВ, грн.

нарахування (33,2 %) (рядок 3.4.1 таблиці 1)
(гр. 6 = гр. 5 (усього) х 33,2 %)

утримання (2 %)
(графа 18 таблиці 6; підсумок до рядка 5.6 таблиці 1)
(гр. 7 = гр. 5 х 2 %)

1

2

3

4

5

6

7

Липень 2013 року

31

200,00

6200,00

6200,00

7968,00

124,00

Серпень 2013 року

31

6200,00

6200,00

124,00

Вересень 2013 року

30

6000,00

6000,00

120,00

Жовтень 2013 року

28

5600,00

5600,00

112,00

Усього

120

24000,00

24000,00

480,00

 

Як відобразити в таблиці звіту за липень суму оподатковуваної допомоги, покажемо на рис. 3.

У місяці закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами у таблиці 5 звіту за такий місяць (якщо не буде продовження відпустки — у звіті за жовтень 2013 року) потрібно буде заповнити на цю працівницю рядок, в якому проставляємо у графі 7 код «5», у графі 10 «дата закінчення» — дату останнього дня відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами — «28» (якщо не буде продовження). Таблиця 5 у звіті за жовтень заповнюється аналогічно наведеній на рис. 1 (с. 15).

 

img 3

Рис. 3. Витяг із таблиці 6 Звіту за липень 2013 року
(допомога, що припадає за період після 1 липня)

 

ПРОДОВЖЕННЯ ВІДПУСТКИ У ЗВ’ЯЗКУ З ВАГІТНІСТЮ ТА ПОЛОГАМИ (ДОПОМОГА ЗА 126 ДНІВ НЕ ОБКЛАДАЛАСЯ ЄСВ)

 

Приклад 3. Працівниця підприємства пішла у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами згідно з листком непрацездатності з 15.02.2013 р. по 20.06.2013 р. на 126 календарних днів. Допомогу по вагітності та пологах у сумі 12600 грн. (126 х 100 грн.) нараховано в лютому 2013 року. З 21.06.2013 р. по 04.07.2013 р. включно працівниці було виписано лікарняний листок (продовження попереднього лікарняного листка) у зв’язку з виникненням ускладнень під час пологів на 14 календарних днів. Допомогу по вагітності та пологах за другим лікарняним листком у сумі 1400 грн. (14 х 100 грн.) було нараховано:

варіант 1 — у червні 2013 року, у тому числі за 10 днів червня в сумі 1000 грн. та за 4 дні липня в сумі 400 грн.;

варіант 2 — у липні 2013 року (працівниця надала лікарняний тільки в липні).

Допомога, нарахована в лютому 2013 року в сумі 12600 грн. за період з 15.02.2013 р. по 20.06.2013 р., не обкладається ЄСВ. Що стосується допомоги, яка нараховується за продовженим листком непрацездатності, то тут вирішальною є дата нарахування допомоги на підставі протоколу комісії (уповноваженого) із соціального страхування — до 01.07.2013 р. або після цієї дати.

Варіант 1. ЄСВ на всю суму допомоги, у тому числі за 4 дні липня в сумі 400 грн., не нараховуємо, оскільки допомогу нараховано у червні 2013 року.

У таблиці 5 звіту за липень 2013 року (місяць закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами з урахуванням продовження) заповнюємо рядок, у якому проставляємо у графі 7 код «5», у графі 10 «дата закінчення» — дату останнього дня відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами — «04». Приклад заповнення див. на рис. 4 (припустимо, що жінка відразу ж узяла відпустку до 3 років — заповнюємо рядок із кодом «6» у графі 7, у графі 10 — «05», тобто перший день відпустки).

До таблиці 6 за липень 2013 року жодних записів про працівницю не вносимо.

 

img 4

Рис. 4. Витяг із таблиці 5 Звіту за липень 2013 року (варіант 1)

 

Варіант 2. ЄСВ нараховуємо на суму допомоги в сумі 400 грн., що припадає на 4 дні липня. На допомогу, що припадає на 10 календарних днів червня (1000 грн.), ЄСВ не нараховуємо.

У таблиці 5 звіту за липень 2013 року (місяць закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами з урахуванням продовження) заповнюємо рядок, у якому проставляємо у графі 7 код «5», у графі 10 «дата закінчення» — дату останнього дня відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами — «04» (аналогічно показаному для варіанта 1 на рис. 4).

А до таблиці 6 за липень 2013 року вносимо запис про працівницю, в якому показуємо нарахування допомоги за дні липня в сумі 400 грн. (див. рис. 5). У таблиці 1 допомогу буде відображено в рядках 1, 1.5, 2, 2.4, 2.4.1, 4, 4.4. Нарахований зверху на таку базу ЄСВ показуємо в рядках 3, 3.4, 3.4.1 (132,80 грн. = 400 х 33,2 %), а утриманий ЄСВ — у рядках 5, 5.6 (8 грн. = 400 х 2 %).

Суму допомоги, нарахованої за 10 днів червня 2013 року, не показуємо ані в таблиці 6, ані в таблиці 1.

 

img 5

Рис. 5. Витяг із таблиці 6 Звіту за липень 2013 року (варіант 2)

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Закон № 231 — Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії» від 14.05.2013 р. № 231-VII.

Закон про ЄСВ — Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Інструкція № 21-5 — Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена постановою правління ПФУ від 27.09.2010 р. № 21-5.

Порядок № 22-2 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою правління ПФУ від 08.10.2010 р. № 22-2.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі