Теми статей
Обрати теми

Щодо індексації стипендії та зарплати сумісників

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Грудень, 2013/№ 46
Друк
Лист від 25.10.2013 р. № 12082/0/14-13/10

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЩОДО ІНДЕКСАЦІЇ СТИПЕНДІЇ ТА ЗАРПЛАТИ СУМІСНИКІВ

Лист від 25.10.2013 р. № 12082/0/11-13/10

 

Міністерство соціальної політики України розглянуло звернення <…> щодо індексації грошових доходів і повідомляє.

Відповідно до пункту 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення (далі — Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 (зі змінами), базовим місяцем при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації вважається місяць, в якому відбувається підвищення грошових доходів, зокрема підвищення стипендій.

У разі коли грошовий дохід з урахуванням суми підвищення менше суми грошового доходу з урахуванням індексації до його підвищення, у базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення.

Пунктом 101 Порядку визначено, що обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації стипендії здійснюється починаючи з місяця, в якому її призначено.

Враховуючи зазначене, при проведенні індексації базовим місяцем вважається місяць, в якому підвищуються стипендії.

Наприклад, для студентів, які навчались у 2012 році і у вересні відбулось підвищення стипендії, то для проведення індексації стипендії цей місяць вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін. Індекс розраховується з наступного за базовим місяця, тобто з жовтня 2012 року. Право на індексацію відбудеться, коли індекс споживчих цін перевищить встановлений поріг індексації 101 %.

У випадку, якщо студенти у 2012 році, крім мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії, отримували додаткову соціальну стипендію, то для них також базовим місяцем вважається вересень 2012 року. Якщо підвищення стипендії у вересні 2012 року не перевищило суму індексації, яка склалась на той час, сума індексації мала визначатись з урахуванням суми підвищення, тобто визначалась фіксована сума індексації (у випадках, наведених у нашому листі у пункті 1, фіксована величина індексації становила: учням професійно-технічних закладів — 46,11 грн., студентам вищих навчальних закладів I — II рівня акредитації — 51,85 грн., для студентів вищих навчальних закладів III — IV рівня акредитації — 56,90 грн.).

У разі продовження навчання таких студентів у 2013 році визначена фіксована сума індексації мала зберігатись.

Оскільки індекс споживчих цін за період з жовтня 2012 року по вересень 2013 року не перевищив поріг індексації (101 %), право на нарахування нової індексації за цей час не настало.

Що стосується студентів, які зараховані на навчання у вересні 2013 року, то для них згідно з пунктом 101 Порядку обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації стипендії здійснюється з місяця, в якому її призначено, тобто з вересня 2013 року. Базовим місяцем при проведенні індексації стипендії для таких студентів буде вважатись місяць, коли відбудеться підвищення призначеної їм стипендії.

Таким чином, фіксована сума індексації для студентів, які навчались у 2012 році, не виплачується для тих студентів, які зараховані на навчання у вересні 2013 року.

 

Щодо проведення індексації заробітної плати за сумісництвом.

Відповідно до пункту 7 Порядку особі, яка працює за сумісництвом, видається на її вимогу довідка з основного місця роботи про розмір доходу, що підлягає індексації, та проіндексованого доходу. На підставі цієї довідки провадиться індексація доходів від роботи за сумісництвом у межах суми, що не перевищує прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, з урахуванням отриманої заробітної плати за основним місцем роботи.

Заробітна плата індексується в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» визначається у розрахунку на місяць.

Порядком не передбачено механізм визначення суми індексації та фіксованої її величини, якщо працівник працював неповний робочий час.

Враховуючи, що при нарахуванні сум індексації застосовується прожитковий мінімум, який визначається у розрахунку на місяць, на нашу думку, сума індексації та фіксована її величина має визначатись у розрахунку за повний робочий час, а виплачуватись пропорційно відпрацьованому робочому часу.

Враховуючи викладене та наведені у вашому листі приклади, працівнику за основним місцем роботи підвищено заробітну плату у січні 2013 року, отже, цей місяць є базовим при проведенні індексації. Індекс для проведення подальшої індексації розраховується з лютого 2013 року. Крім того, працівник отримує фіксовану суму індексації (365,90 грн.).

У випадку, якщо цей працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати, йому виплачувалась заробітна плата за фактично відпрацьований час. Визначена фіксована сума індексації також мала виплачуватись за фактично відпрацьований час за основним місцем роботи.

Оскільки працівник за основним місцем роботи отримує фіксовану суму індексації, розраховану виходячи з прожиткового мінімуму, визначеного за місяць, то на роботі за сумісництвом сума індексації не виплачується.

Для працівника, який перебував у щорічній відпустці, сума індексації або фіксована її величина розраховується аналогічно.

 

Заступник Міністра — керівник апарату
В. Коломієць

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

КРИГА СКРЕСЛА: МІНСОЦПОЛІТИКИ РОЗ’ЯСНИЛО, ЯК ІНДЕКСУВАТИ СТИПЕНДІЮ
ТА ЗАРПЛАТУ СУМІСНИКІВ

Якимсь незрозумілим чином індексація грошових доходів із методу захисту від інфляції перетворилась на головний біль для бухгалтерів. Торішні зміни, внесені до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078), зайвий раз це підтвердили.

І якщо з новими вимогами індексації зар-плати до певної міри розібралися, то індексація стипендії нагадувала таємницю «за сімома печатками». Виною тому як нечіткі формулювання Порядку № 1078, так і «затишшя» з боку фахівців Мінсоцполітики.

І ось мало не вперше після 21.06.2012 р. (дати набуття чинності новими правилами індексації) маємо більш ніж конкретні роз’яснення щодо індексації стипендій. Крім того, важливі думки містить і друга частина листа, що коментується, присвячена індексації зарплати сумісників. Далі — про все по черзі.

 

«Чорнобильська» стипендія: новачки 2013 року права на індексацію не мають

Запитання. У вересні 2013 року до професійного ліцею прийнято учня, який має статус постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС. Йому виплачується соціальна стипендія в розмірі 130 грн. Яким є порядок її індексації?

З 21.06.2012 р. п. 101 Порядку № 1078 встановлено: обчислення індексу споживчих цін для індексації стипендії здійснюється починаючи з місяця, в якому вона призначена. При цьому, як і раніше, передбачено: місяць підвищення грошових доходів вважається базовим при обчисленні індексу (п. 5 Порядку № 1078).

З 01.09.2012 р. підвищилися розміри ординарних (звичайних) академічних стипендій (а також соціальної стипендії для осіб із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також тих, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків). Підстава — постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р. № 165» від 25.07.2012 р. № 703. Тому вересень 2012 року став базовим для індексації таких стипендій. Із наступного місяця, тобто з жовтня 2012 року, розпочався розрахунок нового індексу наростаючим підсумком до перевищення порога індексації.

При цьому особам, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XII при призначенні стипендії у вересні 2012 року виплачувалася додаткова соціальна стипендія, розмір якої не переглядався з 2008 року (тобто базовим місяцем для її індексації був вересень 2008 року), при індексації потрібно було враховувати також норми абз. 3 п. 5 Порядку № 1078. Нагадаємо їх: при підвищенні грошового доходу на суму, меншу за суму індексації, здійснюється підвищення грошового доходу та додається сума індексації, визначена з урахуванням підвищення.

Інакше кажучи, у вересні 2012 року слід було розрахувати фіксовану суму індексації студентам і учням, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Покажемо, як це потрібно було зробити.

1. Учні ПТНЗ. Фіксована сума індексації дорівнює 46,11 грн. (200 грн. + 130 грн.) х 36,7 % - (275 грн. - 200 грн.),

де 200 грн. — мінімальна ординарна (звичайна) стипендія до вересня 2012 року;

130 грн. — соціальна «чорнобильська» стипендія;

36,7 % — відсоток індексу споживчих цін для проведення індексації (базовий місяць — вересень 2008 року);

275 грн. — мінімальна ординарна (звичайна) стипендія з вересня 2012 року.

2. Студенти ВНЗ I — II рівнів акредитації. Фіксована сума індексації дорівнює 51,85 грн.(400 грн. + 150 грн.) х 36,7 % - (550 грн. - 400 грн.),

де 400 грн. — мінімальна ординарна (звичайна) стипендія до вересня 2012 року;

150 грн. — соціальна «чорнобильська» стипендія;

36,7 % — відсоток індексу споживчих цін для проведення індексації (базовий місяць — вересень 2008 року);

550 грн. — мінімальна ординарна (звичайна) стипендія з вересня 2012 року.

3. Студенти ВНЗ III — IV рівнів акредитації. Фіксована сума індексації дорівнює 56,90 грн. (530 грн. + 170 грн.) х 36,7 % - (730 грн. - 530 грн.),

де 530 грн. — мінімальна ординарна (звичайна) стипендія до вересня 2012 року;

170 грн. — соціальна «чорнобильська» стипендія;

36,7 % — відсоток індексу споживчих цін для проведення індексації (базовий місяць — вересень 2008 року);

730 грн. — мінімальна ординарна (звичайна) стипендія з вересня 2012 року.

У листі, що коментується, Мінсоцполітики підкреслило: студентам і учням при продовженні навчання у 2013 році фіксована сума індексації, розрахована у вересні 2012 року, зберігається.

А от новачки, тобто прийняті на навчання у вересні 2013 року, права на виплату фіксованої суми індексації не мають. Причина — п. 101 Порядку № 1078 наказує обчислювати для новачків індекс для проведення індексації стипендії починаючи з місяця, в якому вона призначена (тобто з вересня 2013 року). Оскільки відтоді індекс споживчих цін наростаючим підсумком не перевищив поріг індексації (101 %), право на індексацію стипендії для них не настало.

За основним місцем роботи — у відпустці без збереження зарплати, а за сумісництвом — ні: нюанси індексації зарплати

Запитання. В установі працівниця займає:

— за основним місцем роботи 1 ставку старшої медсестри (9-й тарифний розряд). Останній базовий місяць — січень 2013 року. Фіксована сума індексації — 365,90 грн.;

— за сумісництвом — 0,25 ставки медсестри.

У листопаді 2013 року за основним місцем роботи вона перебувала у відпустці без збереження зарплати (зарплата за відпрацьовані дні — 399 грн.), а на роботі за сумісництвом продовжувала працювати (зарплата — 750 грн.). Як індексувати її зарплату в листопаді?

Пояснимо, чому виникло таке запитання. Ви вже знаєте, що механізм індексації зарплати в місяці, відпрацьованому не повністю (наприклад, весь місяць або його частину працівник перебував у відпустці або на лікарняному), Порядком № 1078 не було визначено ані до 21.06.2012 р., ані після цієї дати. Цей факт укотре констатувало Мінсоцполітики в листі, що коментується.

Однак є думка Мінсоцполітики з цього питання, яку воно висловлювало вже неодноразово (див. листи від 27.08.2012 р. № 261/10/136-12, від 12.10.2012 р. № 385/10/136-12, від 07.09.2012 р. № 197/10/137-12) та підтвердило й зараз.

Позиція Мінсоцполітики така: якщо працівник відпрацював неповний робочий місяць, то фіксована сума індексації визначається з розрахунку за повний відпрацьований місяць, а виплачується пропорційно відпрацьованим дням. Якщо в місяці не відпрацьовано жодного робочого дня, фіксована сума індексації за цей місяць не виплачується. В аналогічному порядку повинна виплачуватися й сума індексації, яка продовжує нараховуватися працівнику, в якого не було підвищення зарплати.

Як аргумент Мінсоцполітики в зазначених вище листах наводить той факт, що періоди хвороби або відпустки оплачуються виходячи із середньої зарплати, при розрахунку якої вже враховані суми індексації. У свою чергу, зарплата індексується в межах прожиткового мінімуму, який визначається в розрахунку за місяць.

Виходить, якщо керуватися такою логікою, у місяці, відпрацьованому не повністю внаслідок перебування у відпустці без збереження зарплати, сума індексації (фіксована її величина) повинна виплачуватися з розрахунку за місяць, тобто повністю. Адже за працівником під час перебування в такій відпустці не зберігається середня зарплата.

Проте Мінсоцполітики така логіка не сподобалась. Як ми і передбачали, коментуючи лист Мінсоцполітики від 30.11.2012 р. № 475/10/136-12 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2013, № 15), і в цьому випадку фахівці цього Міністерства наполягають на пропорційному розрахунку. Тож, оскільки на сьогодні це питання не врегульоване Порядком № 1078, бухгалтерам доведеться при проведенні індексації зарплати дотримуватися роз’яснень Мінсоцполітики.

Тепер повернемося до запитання. У нашому випадку працівниця за основним місцем роботи була у відпустці без збереження зарплати в листопаді 2013 року. Цього місяця за основним місцем роботи їй повинні виплатити фіксовану суму індексації пропорційно відпрацьованим дням.

Проте тут виникають сумніви: чи можна тоді проіндексувати зарплату за сумісництвом до розміру прожиткового мінімуму (у нашому випадку — до повного розміру фіксованої суми індексації), адже згідно з п. 7 Порядку № 1078 доходи за сумісництвом індексуються в межах суми, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб, з урахуванням зарплати за основним місцем роботи?

Але і тут немає підтримки з боку фахівців Мінсоцполітики. На їх думку, фіксована сума індексації, виплачена пропорційно відпрацьованим дням, вважається проіндексованою в межах прожиткового мінімуму.

 

Ольга ВІТКОВСЬКА, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі