Теми статей
Обрати теми

Списана дебіторська заборгованість і невідшкодовані втрати та нестачі: обліковуємо по-новому

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Грудень, 2013/№ 46
Друк
Стаття

СПИСАНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ І НЕВІДШКОДОВАНІ ВТРАТИ ТА НЕСТАЧІ: ОБЛІКОВУЄМО ПО-НОВОМУ

 

Питанням збереження майна бюджетні установи постійно приділяють увагу. Проте ніхто не застрахований від того, що під час проведення інвентаризації можуть бути виявлені втрати та нестачі матеріальних цінностей. На жаль, іноді осіб, винних у викраденні матеріальних цінностей, не вдається встановити самостійно і доводиться звертатися за допомогою до слідчих органів.

Крім того, несвоєчасні розрахунки контрагентів за поставлені товари, надані послуги, виконані роботи спричинюють виникнення дебіторської заборгованості в бюджетної установи. А якщо установа не вживає відповідних заходів щодо стягнення такої заборгованості, з часом вона вважається простроченою і підлягає списанню з балансу.

Що об’єднує такі операції? Суми таких заборгованостей установи мають обліковувати на позабалансових рахунках. Про те, як бюджетні установи повинні відображати ці операції в бухгалтерському обліку та у фінансовій звітності за 2013 рік у світлі останніх змін у законодавстві, ми розповімо в цьому матеріалі.

Валерій ШАШЕРІН, головний бухгалтер військової частини А4502

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

У зв’язку з набуттям чинності з 06.08.2013 р. Планом рахунків, Порядком* та одночасним скасуванням із зазначеної дати Плану рахунків № 114 відбулися зміни в порядку застосування деяких позабалансових рахунків.

* Ці документи були опубліковані в газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2013, № 30.

У цій публікації ми розповімо про те, як змінився порядок обліку списаної дебіторської заборгованості, а також втрат та нестач матеріальних цінностей, щодо яких винних осіб не встановлено і справи перебувають в органах дізнання або досудового слідства.

Перш ніж перейти до розгляду нових вимог до обліку списаної дебіторської заборгованості та невідшкодованих сум втрат і нестач, пригадаємо про те, як ці суми обліковувалися раніше.

Так, згідно з чинним раніше Планом рахунків № 114 ця заборгованість обліковувалася в такому порядку:

— заборгованість за нестачами та крадіжками матеріальних цінностей, за якими не встановлені винні особи, щодо яких справи перебувають на розгляді у слідчих органах, — на позабалансовому рахунку 05 «Гарантії та забезпечення».

Якщо в результаті досудового розслідування винну особу все ж не встановлено, суму нестачі обліковували на позабалансовому рахунку до моменту закриття кримінального провадження, пов’язаного з відповідним фактом крадіжки. Списання суми нестачі з позабалансового рахунка можна здійснювати тільки на підставі постанови слідчого або прокурора про закриття кримінального провадження (див. також консультацію «Коли списується нестача з позабалансового рахунка» // «Бюджетна бухгалтерія», 2010, № 15);

— списана дебіторська заборгованість протягом 5 років з моменту її списання для нагляду за можливістю її стягнення в разі змін майнового стану неплатоспроможних дебіторів — на позабалансовому рахунку 07 «Списані активи та зобов’язання».

Що потрібно робити установі, щоб не допустити виникнення простроченої дебіторської заборгованості, а в разі її виникнення, які слід вживати заходи щодо скорочення такої заборгованості та як прискорити процес її погашення? Відповіді на ці запитання ви знайдете в консультації фахівця Держфінінспекції «Списання дебіторської заборгованості з балансу установи» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2012, № 13).

Починаючи з 06.08.2013 р. заборгованість за нестачами та крадіжками матеріальних цінностей, за якими не встановлені винні особи, щодо яких справи перебувають на розгляді у слідчих органах, а також списану дебіторську заборгованість слід обліковувати на позабалансовому рахунку 07 «Списані активи та зобов’язання». Цей рахунок призначено для узагальнення інформації про стан дебіторської заборгованості, списаної з балансу внаслідок неплатоспроможності боржників (їх банкрутства), про суми невідшкодованих нестач і втрат від псування цінностей.

При цьому зверніть увагу на важливу зміну: строк обліку списаної дебіторської заборгованості на цьому рахунку становить 3 роки (раніше було 5 років) з моменту списання для нагляду за можливістю її стягнення в разі зміни майнового стану неплатоспроможного дебітора.

У Плані рахунків позабалансовий рахунок 07 поділено на два субрахунки, а саме:

071 «Списана дебіторська заборгованість». На цьому субрахунку обліковують суму списаної дебіторської заборгованості протягом 3 років з моменту списання для нагляду за можливістю її стягнення в разі зміни майнового стану неплатоспроможних дебіторів;

072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей». На цьому субрахунку обліковують дебіторську заборгованість за невідшкодованими нестачами і втратами від псування цінностей. Такі суми обліковують до моменту встановлення винних осіб, які повинні її погасити (на підставі наказу керівника, судового рішення, у добровільному порядку). При цьому зменшення суми невідшкодованих нестач і втрат від псування цінностей відображають після того, як буде вирішено питання про винних осіб, які повинні відшкодувати суми нестач і втрат.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

Для правильного і достовірного відображення в бухгалтерському обліку сум списаної дебіторської заборгованості та заборгованості за невідшкодованими втратами і нестачами в установі доцільно провести певну організаційну роботу.

Що ж саме необхідно зробити установам? У цій ситуації радимо вчинити так:

1. Провести аналіз наявності дебіторської заборгованості на позабалансових рахунках 05 «Гарантії та забезпечення» і 07 «Списані активи та зобов’язання»:

— станом на 06.08.2013 р. перевірити наявність заборгованості на позабалансовому рахунку 05 «Гарантії та забезпечення».

Дебіторська заборгованість, що значилася на цьому рахунку, у повному обсязі повинна перей-ти на позабалансовий субрахунок 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей». При цьому головна умова: за такою заборгованістю станом на 06.08.2013 р. слідчими органами не були визначені винні особи або кримінальне провадження не закрито. Надалі при встановленні винних осіб таку заборгованість буде списано з позабалансового субрахунку 072 та перенесено на балансові рахунки установи;

на позабалансовому рахунку 07 «Списані активи та зобов’язання» залишок дебіторської заборгованості переносимо на позабалансовий субрахунок 071 «Списана дебіторська заборгованість». Також визначаємо суми списаної дебіторської заборгованості зі строком обліку понад 3 роки в загальній сумі заборгованості для прийняття рішення про її списання відповідно до чинного законодавства.

2. Списати прострочену дебіторську заборгованість, яка перебуває в обліку зі строком позовної давності, що минув. Порядок списання такої заборгованості визначений в п. 11.5 Інструкції № 90. Для списання простроченої дебіторської заборгованості необхідно оформити наказ керівника установи про списання такої заборгованості.

3. Унести зміни до Робочого плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетної установи. Для цього необхідно змінити назву та порядок застосування позабалансового рахунка 05 «Гарантії та забезпечення» і позабалансових субрахунків 071 «Списана дебіторська заборгованість» і 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей». Такі зміни доцільно оформити відповідним наказом керівника установи.

4. Оформити наказ керівника про перенесення дебіторської заборгованості з позабалансового рахунка 05 «Гарантії та забезпечення» на позабалансовий субрахунок 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей», а з позабалансового рахунка 07 «Списані активи та зобов’язання» на позабалансовий субрахунок 071 «Списана дебіторська заборгованість».

Перенесення даних цих позабалансових рахунків виглядає так:

Позабалансові рахунки до 06.08.2013 р.

Позабалансові субрахунки з 06.08.2013 р.

071 «Списана дебіторська заборгованість»

072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»

05 «Гарантії та забезпечення»

-

+

07 «Списані активи та зобов’язання»

+

-

 

У результаті сумарне сальдо за позабалансовим рахунком 07 «Списані активи та зобов’язання» складається з підсумкових сум, що обліковуються на позабалансових субрахунках 071 і 072.

5. Скласти бухгалтерську довідку про перенесення залишків, що обліковуються на позабалансових рахунках 05 і 07, на позабалансові субрахунки 071 і 072. Такі коригувальні записи виконуємо в меморіальному ордері № 16 та книзі «Журнал-Головна».

6. Відобразити проведені операції в бюджетній та фінансовій звітності установи за 2013 рік.

 

ПЕРЕХОДИМО ДО ПРАКТИКИ

Далі розглянемо детально кожен із зазначених вище етапів на умовному прикладі.

Приклад. Станом на 01.01.2013 р. в обліку установи на позабалансових рахунках 05 «Гарантії та забезпечення» і 07 «Списані активи та зобов’язання» обліковувалася дебіторська заборгованість у загальній сумі 120000 грн., у тому числі:

— на рахунку 07 — списана дебіторська заборгованість — 80000 грн. Із них заборгованість у сумі 25000 грн., що обліковується більше 3 років;

— на рахунку 05 — сума невідшкодованої шкоди від нестачі ТМЦ, за якою винні особи не встановлені, — 40000 грн. При цьому щодо нестачі в розмірі 28000 грн. органи прокуратури проводять слідчі дії. За нестачами в розмірі 12000 грн. установа самостійно встановлює винних осіб.

У період з січня по липень 2013 року в установі встановлені винні особи, оформлено наказ про відшкодування ними заподіяної шкоди на суму 8000 грн.

Також у результаті розслідування прокуратури виявлено винних осіб, винесено судову ухвалу про відшкодування шкоди за рахунок винних осіб у розмірі 20000 грн. Проте протягом 2013 року винні особи не відшкодували шкоду.

На підставі результатів інвентаризації дебіторської заборгованості, строк позовної давності якої закінчився, керівник установи прийняв рішення про списання цієї заборгованості з балансу в сумі 25000 грн.

Крок 1. Визначаємо, які суми дебіторської заборгованості підлягають списанню, а які установа продовжує обліковувати в бухгалтерському обліку. Інформацію станом на 01.08.2013 р. і на 01.01.2014 р. наведемо в таблиці (див. с. 20).

Дані

Позабалансові рахунки та субрахунки для обліку дебіторської заборгованості

Примітка

07 «Списані активи
та зобов’язання»

05 «Гарантії
та забезпечення»

071 «Списана дебіторська заборгованість»

072 «Невідшкодовані втрати і нестачі від псування цінностей»

363

711

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

На 01.01.2013 р.

80000,00

 

40000,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

0,00

 

Операції з 01.01.2013 р. по 01.07.2013 р.

 

 

 

28000,00

 

 

 

 

28000,00

 

 

28000,00

Списано дебіторську заборгованість із позабалансового рахунка 05 відповідно до прийнятих рішень про відшкодування шкоди за рахунок винних осіб

Сальдо на 01.08.2013 р.

80000,00

 

12000,00

 

0,00

 

0,00

 

28000,00

 

 

28000,00

 

Операції після 06.08.2013 р.

 

80000,00

 

12000,00

80000,00

 

12000,00

 

 

 

 

 

Перенесено на підставі прийнятих рішень дебіторську заборгованість із рахунків 07 і 05 на субрахунки 071 і 072

Списано прострочену дебіторську заборгованість

 

 

 

 

 

25000,00

 

 

 

 

 

 

На підставі рішення керівника списано прострочену заборгованість зі строком позовної давності, що минув

Сальдо на 01.01.2014 р.

0,00

 

0,00

 

55000,00

 

12000,00

 

28000,00

 

 

28000,00

 

 

Крок 2. Інвентаризаційна комісія бюджетної установи проводить інвентаризацію дебіторської заборгованості, строк позовної давності щодо якої закінчився. Порядок проведення інвентаризації такої заборгованості визначено п. 11.5 Інструкції № 90.

На цьому етапі дії комісії полягають в такому:

— скласти Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами (далі — Акт, додаток 9 до Інструкції № 90) з обов’язковим додаванням до нього Довідки (додаток 10 до Інструкції № 90);

— відобразити в Акті вжиті заходи щодо погашення простроченої дебіторської заборгованості. У разі виявлення дебіторів, яких не було на момент складання Акта та в яких немає правонаступника, підтвердити цей факт довідками Міндоходів та органів статистики;

— вивчити копії надісланих дебіторам листів із проханням повернути заборгованість або погасити її шляхом постачання товарів (робіт, послуг) та відповіді на них;

— за дебіторською заборгованістю зі строком позовної давності, що минув, визначити осіб, винних у пропущенні цих строків. Їх список навести в Акті та подати на розгляд керівника установи пропозиції щодо покарання виявлених винних осіб;

— подати на розгляд керівника установи пропозиції щодо списання з обліку дебіторської заборгованості зі строком позовної давності, що минув, та підготувати спільно з бухгалтерською службою установи проект наказу керівника установи про списання заборгованості з позабалансового обліку.

На підставі матеріалів, наданих інвентаризаційною комісією, керівник установи приймає рішення про списання дебіторської заборгованості, щодо якої закінчився строк обліку на позабалансовому субрахунку, та видає наказ. Наведемо фрагмент такого наказу:

 

<…>

Відповідно до вимог п. 11.5 Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 30.10.98 р. № 90, Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 р. № 611, матеріалів проведеної інвентаризації дебіторської заборгованості, строк обліку якої перевищує 3 роки,

НАКАЗУЮ:

1. Списати з позабалансового субрахунку 071 «Списана дебіторська заборгованість» дебіторську заборгованість, строк обліку якої перевищує 3 роки, в сумі 25000,00 грн., у тому числі:

— дебіторську заборгованість у сумі 8000,00 грн. перед ТОВ «Сатурн», що виникла з 15 квітня 2009 року;

— дебіторську заборгованість у сумі 4500,00 грн. перед ТОВ «Метрологія-сервіс», що виникла з 10 червня 2010 року

[і далі щодо кожного підприємства на загальну суму списаної дебіторської заборгованості із зазначенням кожного дебітора].

2. Начальнику бухгалтерської служби Іваненко І. І. внести зміні до регістрів бухгалтерського обліку щодо списаної дебіторської заборгованості та підготувати проект доповіді вищій за рівнем організації про списання дебіторської заборгованості.

Підстава: протокол засідання інвентаризаційної комісії, матеріали інвентаризації, доповідь голови інвентаризаційної комісії та начальника бухгалтерської служби від 03.10.2013 р.

<…>

 

Крок 3. Перенесення даних щодо дебіторської заборгованості, яка обліковується на позабалансових рахунках 05 і 07, здійснюємо на підставі наказу керівника. Такий наказ може виглядати так:

<…>

З метою приведення бухгалтерського обліку установи у відповідність до вимог наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ» від 26.06.2013 р. № 611

НАКАЗУЮ:

1. Наявну списану дебіторську заборгованість у сумі 80000,00 грн., яка обліковується на позабалансовому рахунку 07 «Списані активи та зобов’язання», перенести на позабалансовий субрахунок 071 «Списана дебіторська заборгованість».

2. Дебіторську заборгованість, щодо якої винні особи не були встановлені, яка обліковується на позабалансовому рахунку 05 «Гарантії та забезпечення» в сумі 12000,00 грн., перенести на позабалансовий субрахунок 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей».

3. Начальнику бухгалтерської служби Іваненко І. І. внести відповідні зміні до регістрів бухгалтерського обліку та фінансової і бюджетної звітності.

4. Голові інвентаризаційної комісії Петренко О. А. у строк до 1 жовтня 2013 року провести інвентаризацію списаної дебіторської заборгованості, яка перебуває на позабалансовому обліку установи більше 3 років із моменту зарахування на облік. Матеріали інвентаризації та пропозиції щодо її списання з бухгалтерського обліку надати керівнику установи на розгляд 2 жовтня 2013 року.

<…>

 

Крок 4. Складаємо бухгалтерську довідку про перенесення залишків, що обліковуються на позабалансових рахунках 05 і 07, на позабалансові субрахунки 071 і 072. Такі операції відображаємо бухгалтерськими записами в такому порядку:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,
грн.

Регістри бухгалтерського обліку

Дт

Кт

1

Нараховано заборгованість винних осіб з відшкодування завданих збитків

363

711

28000,00

Рішення судового органу про стягнення шкоди в сумі 20000 грн., матеріали внутрішнього розслідування на суму 8000 грн., наказ керівника установи про притягнення винних осіб до матеріальної відповідальності.
Бухгалтерська довідка з додаванням перелічених вище матеріалів.
Меморіальні ордери № 16 і № 17 (форма № 274)

Одночасно

 

05

28000,00

2

Перенесено залишки, що значаться на позабалансовому рахунку 05, на позабалансовий субрахунок 072

072

05

12000,00

Бухгалтерська довідка.
Меморіальний ордер № 16

3

Перенесено залишки, що значаться на позабалансовому рахунку 07, на субрахунок 071

071

07

80000,00

Бухгалтерська довідка.
Меморіальний ордер № 16

4

Списано прострочену дебіторську заборгованість

 

071

25000,00

Наказ керівника установи про списання дебіторської заборгованості зі строком позовної давності, що минув.
Бухгалтерська довідка.
Меморіальний ордер № 16

 

Крок 5. Відображаємо операції з перенесення залишків, що обліковуються на позабалансових рахунках 05 і 07, на позабалансові субрахунки 071 і 072, а також зі списання дебіторської заборгованості зі строком позовної давності, що минув, у бюджетній та фінансовій звітності за 2013 рік. Вимоги щодо складання звітності визначені Порядком № 44.

На підставі нашого прикладу заповнимо форми звітності, фрагменти яких наведемо далі.

У Балансі інформацію про такі операції слід навести в розділі «Розшифровка позабалансових рахунків».

Фрагмент Балансу

№ з/п

Назва рахунку позабалансового обліку

Залишок на початок звітного року

Надходження

Вибуття

Залишок на кінець звітногоперіоду (року)

1

2

3

4

5

6

 

<…>

 

 

 

 

4

05 «Гарантії та забезпечення»

40000,00

40000,00

0,00

6

07 «Списані активи та зобов’язання»

80000,00

40000,00

53000,00

67000,00

 

<…>

 

 

 

 

 

Разом

120000,00

40000,00

93000,00

67000,00

 

У пояснювальній записці до Балансу (додаток № 15 до Порядку № 44) наводимо опис усіх проведених операцій. Такі пояснення можуть виглядати так:

Фрагмент Пояснювальної записки

<…>

У звітному періоді відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611, було проведено перенесення залишків станом на 01.01.2013 р, що обліковувались на позабалансових рахунках 05 та 07, на нові субрахунки 071 та 072, а саме:

 — залишки за позабалансовим рахунком 05 станом на 01.01.2013 р. щодо сум втрат та нестач, за якими не було встановлено винних осіб, у сумі 40000 грн., було перенесено на позабалансовий субрахунок 072;

 — залишки за позабалансовим рахунком 07 станом на 01.01.2013 р. щодо списаної дебіторської заборгованості в сумі 80000 грн. було перенесено на позабалансовий субрахунок 071.

Протягом 2013 року на підставі проведених розслідувань слідчих органів та установи було встановлено винних осіб щодо здійснених втрат та нестач на суму 28000 грн., яка була віднесена на балансовий субрахунок 363. Дані про такі суми наведено в рядку 184 форми № 1.

Крім того, на підставі наказу керівника установи від 03.10.2013 р. № 345 за підсумками проведеної інвентаризації розрахунків з дебіторами з позабалансового субрахунку 071 списано прострочену дебіторську заборгованість на загальну суму 25000,00 грн., строк обліку якої перевищив 3 роки.

Загальне сальдо позабалансового рахунку 07 становить 67000,00 грн., у тому числі: на субрахунку 071 — 55000,00 грн. (списана дебіторська заборгованість, строк обліку якої не перевищує 3 роки) та на субрахунку 072 — 12000 грн. (невідшкодовані суми збитків, за якими не виявлено винних осіб (розслідування здійснюється органами прокуратури на суму 8000 грн. та установою на суму 4000,00 грн.)).

<…>

 

Крім того, суми втрат і нестач, виявлені протягом звітного року, потрібно відобразити в річній звітності — Звіті про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей, далі — Звіт (форма № 15). Зверніть увагу, чинна форма звітності не змінилася, а змінився тільки номер додатка до Порядку № 44 (був додаток № 17, став — № 18).

При цьому у Звіті установи відображають не всю дебіторську заборгованість, що перебуває на обліку установи, а тільки ту, яка належить до втрат та нестач грошових коштів і матеріальних цінностей, та рух сум заборгованості у звітному році. А це означає, що для заповнення Звіту необхідно використовувати інформацію, яка відображена:

— у рядку 184 «Розрахунки з відшкодування завданих збитків» форми № 1 (тобто сальдо субрахунку 363);

— у рядку 080 «Заборгованість за сумою збитків, яка підлягає перерахуванню до бюджету тощо)» Довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (додаток 19 до Порядку № 44);

— у розділі «Розшифровка позабалансових рахунків» форми № 1: залишки по позабалансовому рахунку 05 на початок і кінець року. При цьому частина цієї суми врахована на позабалансовому рахунку 07 і обліковується на позабалансовому субрахунку 072.

На підставі умов нашого прикладу розглянемо особливості заповнення Звіту з урахуванням того, що:

1) на початок 2013 року в установі значилася нестача матеріальних цінностей, щодо якої винні особи не були встановлені, на загальну суму 40000,00 грн.;

2) за нестачею в розмірі 28000 грн. проводили розслідування органи прокуратури, а також установа самостійно виявляла винних осіб на суму нестачі 12000 грн. Ці дані відповідають показникам Звіту на кінець 2012 року;

3) протягом 2013 року згідно з рішенням судового органу (на підставі матеріалів, які надала прокуратура) прийнято рішення про стягнення з винних осіб шкоди на суму 20000 грн. Також у зв’язку з виявленням винних осіб керівником установи прийнято рішення про стягнення з них заборгованості в розмірі 8000 грн.

У зв’язку з виявленням винних осіб загальна сума заборгованості (28000 грн.) списана з позабалансового рахунка 05 і перенесена на балансовий субрахунок 363.

У результаті щодо нестачі в розмірі 8000 грн. судовим органом не прийнято рішення про стягнення таких сум з винних осіб, а також залишилися не закінченими розслідування, які проводилися установою самостійно, — на суму 4000 грн. Загальна сума нестачі становить 12000 грн.

Оскільки у 2013 році винні особи свою заборгованість не погасили (з різних причин, наприклад боржник перебуває в розшуку тощо) і нових втрат та нестач в установі не виявлено, то станом на кінець 2013 року загальна сума невідшкодованої шкоди залишилася без змін і дорівнює 40000 грн.

Водночас змінилася структура невідшкодованої шкоди, а саме:

— на винних осіб віднесено 28000 грн. (рядок 081 Звіту має відповідати рядку 184 активу Балансу на кінець року);

— сума нестачі, щодо якої винні особи не були встановлені, на кінець 2013 року становить 12000 грн. (рядок 082 Звіту має відповідати сальдо позабалансового субрахунку 072 на кінець 2013 року і є складовою частиною даних, наведених за позабалансовим рахунком 07 у «Розшифровці позабалансових рахунків» форми № 1 на кінець 2013 року).

Наведемо фрагмент Звіту за 2013 рік. Щоб вам було зрозуміло, як заповнити кожний рядок Звіту, доповнимо кожний з них нашими коментарями.

 

Звіт

про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей (форма № 15)

за 2013 рік

Показники

Код рядка

За звітний рік

Пояснення до заповнення форми (ця колонка у звіті, що надається з річним звітом, відсутня)

1

2

3

4

Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на початок звітного року

010

40000,00

Сума рядків 011 та 012

з них:
віднесено на винних осіб

011

0,00

Форма № 1, рядок 184, графа 3 плюс Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (додаток 19), рядок 080, графа 3

справи знаходяться в слідчих органах (винні особи не встановлені)

012

40000,00

Форма № 1, розшифровка позабалансових рахунків, рядок 6, графа 3

Встановлено недостач та крадіжок грошових коштів і матеріальних цінностей протягом звітного року — усього

020

0,00

Крадіжок та нестач у звітному періоді виявлено не було

з них:
віднесено на винних осіб

021

0,00

Списано на фактичні видатки недостачі в межах природних втрат

030

0,00

Списано на фактичні видатки недостачі, винні особи за якими не встановлені

040

0,00

Списано на фактичні видатки недостачі, справи за якими передано в слідчі органи

050

0,00

Стягнуто з винних осіб

060

0,00

Стягнення не проводились. Проводиться робота щодо відшкодування збитків

Списано за висновками слідчих органів

070

0,00

Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на кінець звітного року (010 + 020 - 030 - 040 - 060 - 070)

080

40000,00

Форма № 15, рядок 010 плюс рядок 020 мінус
рядок 030 мінус рядок 040 мінус рядок 060 мінус рядок 070, графа 3

з них:
віднесених на винних осіб
(011 + 021 - 060)

081

28000,00

Форма № 1, рядок 184, графа 4 плюс Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (додаток 19), рядок 080, графа 5

справи знаходяться в слідчих органах (винні особи не встановлені)
(012 + 050 - 070)

082

12000,00

Форма № 1, розшифровка позабалансових рахунків, рядок 6, графа 6

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

План рахунків — План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611.

Інструкція № 90 — Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затверджена наказом Головного управління Держказначейства від 30.10.98 р. № 90.

Порядок № 44 — Порядок складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затверджений наказом Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44.

Порядок — Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611.

План рахунків № 114 — План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджені наказом Головного управління Держказначейства та Мінфіну від 10.12.99 р. № 114.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі