Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо тарифних розрядів працівників ДЮСШ

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Грудень, 2013/№ 47
Друк
Лист від 12.11.2013 р. №

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЩОДО ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ ПРАЦІВНИКІВ ДЮСШ

Лист від 12.11.2013 р. № Т-520/5.5

 

На <…> запит стосовно встановлення тарифних розрядів окремим категоріям працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл при формуванні типових штатів інформуємо.

У додатку 13 до наказу Мінсім’ямолодьспорту від 23 вересня 2005 року № 2097 «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» (далі — наказ № 2097), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2005 року за № 1236/11516, визначена схема тарифних розрядів посад фахівців, керівників, інших структурних підрозділів і технічних службовців установ, закладів, організацій фізичної культури і спорту, в якій визначені тарифні розряди, зокрема для старшого інспектора, провідного фахівця або фахівця (інженери, юрисконсульт).

Згідно з підпунктом 7 пункту 2 наказу № 2097 керівнику надано право установлювати посадові оклади (ставки заробітної плати, тарифні ставки) керівникам, службовцям, робітникам структурних підрозділів і окремим працівникам установ, закладів та організацій галузі, посади (професії), яких не передбачені цим наказом, у розмірах установлених для аналогічних категорій працівників бюджетних установ, закладів та організацій відповідних галузей.

Для визначення тарифного розряду для посад, умови оплати праці яких не передбачені наказом № 2097, тарифні розряди слід визначати згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

При цьому визначення тарифного розряду працівників зі складною назвою посади має здійснюватися відповідно до першої частини такої назви.

 

Заступник Міністра В. Сисюк

 

КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ ДЕРЖІНСПЕКЦІЇ З ПРАЦІ

ШТАТНИЙ РОЗПИС ДЮСШ ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ:
ЧЕРГОВІ РОЗ’ЯСНЕННЯ МІНМОЛОДЬСПОРТУ

Нагадаємо: у газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2013, № 46, ми проаналізували перші роз’яснення Мінмолодьспорту щодо застосування Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, затверджених наказом Мінмолодьспорту від 30.07.2013 р. № 37 (далі — Типові штати № 37).

Сьогодні продовжуємо розмову. На порядку денному нові питання та роз’яснення до них, які будуть корисні керівникам і головним бухгалтерам спортивних шкіл.

 

Двірник або прибиральник територій: як ввести ці посади до штатного розпису?

Уважно ознайомившись з Типовими штатами № 37, посади двірника або прибиральника територій ми в них не знайшли. Оскільки більшості спортшкіл без таких працівників не обійтися, виникає запитання: що ж робити? Замість яких посад можна їх ввести? По допомогу редакція газети «Бюджетна бухгалтерія» звернулася до розробника документа.

Проте, як з’ясувалося, такі посади все ж передбачені. Тільки їх не так вже просто відшукати. Ключ до розгадки Мінмолодьспорту надало в листі від 20.11.2013 р. № 5.5/4096, наведеному на с. 14 цього номера.

Так, Типові штати № 37 приписують спортшколам, які мають власні будівлі, будинки, спортивні споруди тощо, вводити до штатних розписів посади робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків; слюсаря-сантехніка; електромонтера з обслуговування та ремонту електроустаткування; столяра та інших.

Зверніть увагу: ось ці «інші» і є наші двірники або прибиральники територій.

Перелічувати посади, які потрапляють до категорії «інші», можна довго, але ми ж пам’ятаємо про п. 2 наказу, яким затверджено Типові штати № 37. У ньому йдеться про те, що не можна допускати збільшення чисельності працівників у закладах, що склалася на 01.09.2013 р.

Мінмолодьспорту рекомендує кількість штатних одиниць двірників визначати на основі Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації), затверджених наказом Мінпраці від 11.05.2004 р. № 105 (далі — Міжгалузеві норми № 105). Про це варто розповісти детальніше.

При розрахунку застосовуємо таку формулу:

Чзк = Чн х Кн,

де Чзк — загальна кількість працівників;

Кн — коефіцієнт, що враховує невиходи (щорічні відпустки, хвороби тощо). Прийнято Кн = 1,15;

Чн — нормативна чисельність, осіб (визначається за картою 5 до Міжгалузевих норм № 105). Наведемо її далі.  

№ з/п

Площа ділянки, що прибирається за зміну, м2, до

Зимове прибирання

Літнє прибирання

території з удосконаленим покриттям

газонів

чисельність, осіб

1

2000

0,5

0,4

0,2

2

4000

1,0

0,8

0,5

3

6000

1,6

1,2

0,7

4

8000

2,1

1,5

1,0

5

10000

2,6

1,9

1,2

6

12000

3,2

2,3

1,4

7

14000

3,7

2,5

1,7

 

Як бачимо, конкретне значення нормативної чисельності двірників (Чн) залежить від таких показників, як:

— площа ділянки, що прибирається за зміну;

— характер покриття (територія з удосконаленим покриттям чи газони). Під територією з удосконаленим покриттям розуміють асфальтоване покриття;

— період прибирання (влітку чи взимку).

Але періоди прибирання території взимку і влітку Міжгалузевими нормами № 105 не встановлені. Як бути?

Нагадаємо, що в листі від 01.12.2011 р. № 436/13-116-11 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2012, № 2) Мінсоцполітики, відповідаючи на запитання щодо розрахунку чисельності двірників у дошкільному навчальному закладі, зазначило: періоди прибирання території з удосконаленим покриттям узимку та влітку, і період прибирання газонів улітку визначаються керівником установи самостійно відповідно до місцевих кліматичних та організаційно-технічних умов. Так само слід діяти і спортшколам.

Приклад. Спортшкола має загальну площу території, що прибирається, — 1546 м2, у ній територія з удосконаленим покриттям — 720 м2, газони — 826 м2. Розрахуємо загальну чисельність двірників.

За даними прикладу території з удосконаленим покриттям площею до 2000 м2 відповідає норматив чисельності двірників:

0,5 — для зимового прибирання;

0,4 — для літнього прибирання.

Газонам площею до 2000 м2 відповідає норматив чисельності двірників — 0,2.

Керівництво спортшколи встановило, що період прибирання становить:

— газонів — 6 місяців;

— території з удосконаленим покриттям узимку — 3 місяці;

— території з удосконаленим покриттям улітку — 9 місяців.

Штатну чисельність двірників визначаємо так: (0,5 х 3 міс. + 0,4 х 9 міс. + 0,2 х 6 міс.) : 12 міс. х х 1,15 = 0,6 штатної одиниці, що згідно з правилами округлення* дорівнює 0,5 штатної одиниці.

* Правила округлення наведено в наказі Мінпраці «Про затвердження Норм часу та чисельності працівників центрів обліку та закладів соціального захисту для бездомних громадян (будинків нічного перебування, центрів реінтеграції, соціальних готелів)» від 07.05.2009 р. № 175.

Що стосується прибиральника територій, то порядок розрахунку нормативної чисельності таких працівників Міжгалузевими нормами № 105 не передбачений.

Раніше на підставі п. 15 додатка 5 до наказу Мінсім’їмолодьспорту «Про типові штати та нормативи чисельності працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки» від 21.08.2009 р. № 2987 (втратив чинність з 23.11.2010 р.) посада прибиральника територій вводилася для догляду за внутрішньою територією спортивних споруд (наприклад, територією стадіону, футбольного поля) у кількості однієї штатної одиниці на 4 га площі.

Тому вважаємо, що залежно від виробничої необхідності до штатного розпису для прибирання таких площ можна ввести посаду двірника або прибиральника виробничих приміщень.

 

Нових посад немає в наказі № 2097: як установити оклад працівникам, які їх займають?

Як відомо, Типовими штатами № 37 введено декілька нових посад, які раніше не були передбачені. Наприклад, це юрисконсульт, старший інспектор (інспектор) з кадрів, інженер-електрон­ник, перекладач жестової мови, інженер з охорони праці тощо. І це чудово, адже перелічені посади дуже потрібні спортшколам для повноцінної роботи.

Та ось біда, наказом Мінсім’їмолодьспорту «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій сфери фізичної культури і спорту» від 23.09.2005 р. № 2097 (далі — наказ № 2097) для таких працівників не визначено посадовий оклад. Як бути в цьому випадку? Відповідь на це запитання Мінмолодьспорту надало в листі від 12.11.2013 р. № Т-520/5.5, наведеному на с. 15 цього номера.

Як ми і передбачали, коментуючи Типові штати № 37, посадовий оклад інженеру та юрисконсульту потрібно визначати згідно з додатком 13 до наказу № 2097. А саме: фахівцям без категорії встановлюють 7-й тарифний розряд, II категорії — 8-й, I категорії — 9-й, провідним — 9 — 10-й тарифні розряди відповідно.

А от для працівників зі складною назвою посади, на думку фахівців Мінмолодьспорту, тарифний розряд установлюють згідно з першою частиною посади. Інакше кажучи, інженеру-електроннику та інженеру з охорони праці посадовий оклад установлюють як інженеру. Старшому інспектору з кадрів установлюють 6-й тарифний розряд, інспектору з кадрів — 5-й, тобто як старшому інспектору та інспектору відповідно тощо.

Що ж стосується встановлення окладу перекладачу жестової мови, то з цього питання Мінмолодьспорту радить звернутися до постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298.

Та от халепа, у цьому документі теж немає такої посади, як немає і посади просто перекладача. Тому питання залишається відкритим, поки Мінмолодьспорту остаточно не визначиться з умовами оплати праці такого працівника та не внесе відповідні зміни до наказу № 2097.

 

Світлана МЕРЕНКОВА,
заступник начальника відділу — державний інспектор праці
відділу контролю за дотриманням трудового законодавства
 Територіальної державної інспекції з праці в Харківській області

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі