Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Як заповнити реєстр у різних ситуаціях

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Липень, 2013/№ 25
Друк
Стаття

ЯК ЗАПОВНИТИ РЕЄСТР У РІЗНИХ СИТУАЦІЯХ

 

Ситуація

Порядок заповнення Реєстру

1

2

Розділ I

Запис без ПН, якщо постачання  не є об’єктом оподаткування

Операції з постачання товарів/послуг, що не є об’єктом обкладення ПДВ, у Реєстрі відображаються на підставі документів бухгалтерського обліку (п. 1.4 розд. III Порядку № 1340). У графі 4 розділу I Реєстру при цьому проставляється скорочене позначення «БО».

Операції з постачання товарів/послуг, що не є об’єктом обкладення ПДВ, заносяться до розділу I Реєстру таким чином:

— у графі 1 указується порядковий номер запису в Реєстрі;

— у графах 2 і 3 — реквізити (дата виписування та номер) документа бухобліку;

— у графі 4 — «БО»;

— у графі 5 — найменування покупця;

— у графі 6 — нуль («0»);

— у графах 7, 11 проставляється загальна сума постачання товарів/послуг, що не є об’єктом обкладення ПДВ

— у графах 8, 9, 10, 12, 13 — нуль («0»)

Підсумкові ПН

Випадки, коли може виписуватися одна підсумкова накладна за щоденними підсумками операцій, наведено в п.п. 8.4 Порядку № 1379. Така накладна складається у двох примірниках, обидва з яких платник залишає в себе. При цьому в шапці податкової накладної вказується тип причини, що її ідентифікує: 11 «Виписана за щоденними підсумками операцій».

Підсумкові накладні заносяться до розділу I Реєстру таким чином:

— у графі 1 наводиться порядковий номер запису в Реєстрі;

— у графі 2 — дата виписування податкової накладної;

— до графи 3 переноситься номер із графи 1;

— у графі 4 вказується вид документа «ПНП11» (паперова накладна) або «ПНЕ11» (електронна накладна);

— у графі 5 записується «Щоденний підсумок операцій»;

— у графі 6 — нуль («0»);

— у графах 7 — 12 — вартісні показники щодо постачання товарів/послуг

Поставки неплатнику ПДВ

У шапці такої ПН (залежно від ситуації) вказується тип причини, що її ідентифікує: 02 «Постачання неплатнику ПДВ».

При відображенні в Реєстрі, виписаної при постачанні товарів покупцю — неплатнику ПДВ, записується:

— у графі 1 — порядковий номер ПН;

— до граф 2, 3 переносяться відповідні реквізити ПН;

— у графі 4 «вид документа» проставляється відмітка «ПНП02» (постачання неплатнику ПДВ);

— у графі 5 «Найменування (прізвище ім’я, по батькові — для фізичної особи — підприємця) покупця» податківці рекомендують зазначати: «Поставка неплатнику податку». Хоча, якщо дотримуватися норм Порядку № 1340, у цій графі слід записувати найменування (прізвище, ім’я, по батькові — для фізичної особи) покупця;

— у графі 6 «Індивідуальний податковий номер платника податку — покупця» проставляється нуль («0»);

— у графах 7 — 12 відображаються вартісні показники щодо постачання товарів/послуг

Розділ II

Операції, що не є об’єктом оподаткування

Операції, що не є об’єктом оподаткування, у розділі II Реєстру відображаються таким чином:

— у графах 2, 3 — відповідні дати отримання і виписки документа;

— у графі 4 вказується номер документа, що підтверджує факт купівлі;

— у графі 5 — вид документа «БО»;

— у графі 6 — найменування (прізвище, ім’я, по батькові — для фізичної особи) постачальника;

— у графі 7 — нуль («0»);

— у графах 9, 11, 13 і 15 — вартість придбаних товарів (послуг) залежно від подальшого їх використання;

— у графах 10, 12, 14 і 16 — нуль («0») (п. 2.9 розд. IV Порядку № 1340)

Купівлі у неплатників ПДВ

Облік придбаних товарів (послуг) у такому разі ведеться на підставі документів, що засвідчують їх постачання (п. 1.4 розд. IV Порядку № 1340). Такими документами можуть бути товарні накладні, акти наданих послуг, платіжні документи тощо. Проте всі вони в розділі II Реєстру у графі 5 «вид документа» відображаються із загальним скороченим позначенням «НП».

Решта граф заповнюється таким чином:

— у графі 7 відображається умовний ІПН «400000000000»;

— у графі 8 — загальна сума;

— у графах 9, 11, 13 та 15 — вартість товарів/послуг та основних засобів без ПДВ;

— у графах 10, 12, 14 і 16 проставляється нуль («0»)

Відображення касових чеків

Без отримання ПН віднести ПДВ до податкового кредиту (ПК) можна на підставі касових чеків, в яких будуть зазначені (п.п. «б» п. 201.11 ПКУ):

— сума отриманих товарів/послуг;

— загальна сума нарахованого податку;

— фіскальний номер;

— податковий номер постачальника.

Суми ПДВ за касовим чеком може бути віднесено до складу податкового кредиту тільки за умови, що загальна сума отриманих товарів (послуг) не перевищує 200 грн. за день
(без урахування ПДВ). Тож гранична сума ПДВ, яку може бути віднесено за касовим чеком (касовими чеками) до податкового кредиту, становить не більше 40 грн. за день.

До розділу II Реєстру касовий чек на суму до 240 грн. за день, в якому відображаються товари/послуги, що обкладаються ПДВ за ставкою 20 %, і такі, що звільняються або не є об’єктом обкладення ПДВ, записуються одним рядком з урахуванням таких особливостей:

— у графі 1 наводиться порядковий номер запису в Реєстрі, що переноситься на чек;

— у графі 2 — дата отримання чека;

— у графах 3, 4 — дата виписування і номер чека;

— у графі 5 — вид документа — «ЧК»;

— у графах 6, 7 — найменування (П. І. Б. — для фізичної особи —підприємця) та індивідуальний податковий номер продавця;

— у графі 8 — загальна сума купівлі з урахуванням ПДВ;

— у графах 9, 11, 13 або 15 — сума купівлі без ПДВ (залежно від подальшого напрямку використання товарів/послуг);

— у графах 10, 12, 14 або 16 відповідно відображається сума ПДВ

Скарга в Реєстрі

Якщо постачальник відмовився надати ПН або ПН оформлено з порушенням вимог та/або не зареєстровано в ЄРПН, то для збереження права на податковий кредит покупець має право подати заяву зі скаргою на постачальника (додаток 8 до ПДВ-декларації).

При цьому розділ II Реєстру заповнюється таким чином:

— у графі 1 проставляється номер запису документа, що підтверджує факт придбання товарів/послуг, або документа, що засвідчує факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг. Цей номер переноситься до вказаного документа;

— у графі 2 — дата отримання товарного чека чи іншого розрахункового документа, що підтверджує факт сплати ПДВ у зв’язку з придбанням товарів/послуг, або первинного документа, що підтверджує факт отримання товарів/послуг;

— у графі 3 — дата виписування названих документів продавцем;

— у графі 4 — відповідний номер підтверджуючого документа (тобто номер товарного чека чи іншого розрахункового документа, або номер первинного документа на отримання товарів/послуг);

— у графі 5 — умовне позначення виду документа «ЗП»;

— у графах 6 і 7 — найменування та індивідуальний податковий номер постачальника, на якого подається скарга.

Решта граф заповнюється у звичайному порядку

Запізнілі ПН

Несвоєчасно отримана ПН відображається в розділі II Реєстру в періоді отримання, причому без жодного документального підтвердження (лист ДПСУ від 13.01.2012 р. № 1120/7/15-3417-22, Узагальнююча податкова консультація № 127), тому у графі 2 розділу II Реєстру вказується дата фактичного отримання ПН.

При цьому потрібно враховувати строки давності, установлені п. 198.6 ПКУ (365 календарних днів від дати складання податкової накладної)

Розрахунок коригування

Дані розрахунку коригування (РК) покупець відображає в розділі II Реєстру таким чином:

— у графі 1 проставляється номер запису РК, зазначений номер переноситься на РК;

— у графі 2 — дата отримання РК;

— до граф 3 і 4 переносяться відповідні реквізити РК;

— у графі 5 указується вид документа — «РКП» (якщо розрахунок коригування складено на паперових носіях) або «РКЕ» (якщо розрахунок коригування здійснено в електронному вигляді);

— у графах 6 і 7 наводяться найменування (П. І. Б. підприємця) постачальника та його ІПН;

— у графі 8 наводиться загальна сума, уключаючи ПДВ зі знаком «-»;

— у графі 9 — вартість купівлі без ПДВ зі знаком «-»;

— у графі 10 — сума ПДВ зі знаком «-».

Крім того, до Реєстру має бути внесено запис у ситуації, коли товар повертається неплатнику ПДВ. У такому разі покупець не отримає РК від продавця, а виконає запис на підставі бухгалтерського документа за фактом повернення:

— у графі 1 проставляється номер запису документа, що підтверджує факт повернення товару/авансу постачальнику — неплатнику ПДВ, зазначений номер переноситься на цей документ;

— у графі 2 — дата складання цього документа;

— до граф 3 і 4 переносяться відповідні реквізити документа;

— у графі 5 указується вид документа — «БО»;

— у графі 6 — найменування (П. І. Б. підприємця) постачальника;

— у графі 7 — умовний ІПН «400000000000»;

— у графі 8 — загальна сума повернення зі знаком «-»;

— у графі 9 (або одній із граф — 11, 13, 15) указується вартість купівлі зі знаком «-»;

— у графах 10, 12, 14, 16 проставляються нулі («0»)

Розподіл вхідного ПДВ

У день отримання ПН сума, що відповідає частці використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, записується у графах 9, 10 розділу II Реєстру, а сума, що відповідає частці використання в операціях, що звільнені від оподаткування та не є об’єктом оподаткування, — у графах 11, 12.

Коригування ПК за результатами річного перерозподілу ПК здійснюється на підставі бухгалтерської довідки. При реєстрації такої довідки в розділі II Реєстру за останній податковий період календарного року здійснюється такий запис:

— у графі 2 — дата останнього дня звітного періоду календарного року (31 грудня);

— у графі 3 — дата складання бухгалтерської довідки;

— у графі 5 — вид документа (БО);

— у графі 10 — сума коригування ПДВ, визначена в додатку Д7 до декларації з ПДВ (ряд. 16.4 декларації) з відповідним знаком («+» або «-»)

Для платників ПДВ, у яких протягом попереднього календарного року не було неоподатковуваних операцій, але такі операції почали здійснюватися у звітному періоді, а також для новостворених платників установлено спеціальні правила (п. 2.10 розд. IV Порядку № 1340).

Вони здійснюють такий розподіл сум ПК в останній день звітного (податкового) періоду та виконують коригування записів податкових накладних, відповідно до яких придбавалися такі товари/послуги.

При цьому у графі 5 до виду документа додається літера «Р» (наприклад, ПНПР — паперова ПН, за якою проведено розподіл суми ПК, ПНЕР — електронна ПН, за якою проведено розподіл суми ПК).

На суму коригування, що відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в операціях, що звільнені від оподаткування та не є об’єктом оподаткування, виконуються такі записи:

— у графах 9 і 10 — зі знаком «-»;

— у графах 11 і 12 — зі знаком «+»

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі