Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Шпаргалка щодо заповнення Реєстру виданих та отриманих податкових накладних

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Липень, 2013/№ 25
Друк
Стаття

ШПАРГАЛКА ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ РЕЄСТРУ ВИДАНИХ ТА ОТРИМАНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ

 

Загальні правила заповнення Реєстру

Критерії

Вимоги до заповнення

1

2

Форма Реєстру

Форму та порядок ведення Реєстру затверджено наказом Мінфіну від 17.12.2012 р. № 1340

Реєстр є єдиним документом, що складається з двох розділів для окремого відображення:

— складених ПН і документів, що підтверджують операції з продажу товарів/послуг;

— отриманих ПН і документів, що підтверджують придбання товарів/послуг та необоротних активів.

У п. 201.15 ПКУ зазначено, що платник ПДВ веде Реєстр в електронному вигляді, в якому вказуються порядковий номер ПН, дата її виписування (отримання), загальна сума постачання та сума нарахованого податку, а також реєстраційний номер платника податку — продавця, який видав ПН

Вимоги до відображення показників

У п. 3 розд.I Порядку № 1340 зазначено, що всі графи Реєстру, які мають вартісні показники, заповнюються у гривнях з копійками.

Щодо заповнення граф, в яких немає показників, Порядок № 1340 чітких вказівок не дає. Податківці рекомендують за відсутності показників у графах Реєстру проставляти нуль («0»). Проте загальні правила заповнення звітності з ПДВ (Реєстр теж входить до її складу) приписують у рядках, в яких немає даних, проставляти прокреслення (п. 5 розд. III Порядку № 1492)

Яка інформація відображається в Реєстрі

У розділі I Реєстру відображаються документи, складені на операції, що підпадають під визначення термінів «постачання товарів» і «постачання послуг» з пп. 14.1.191 і 14.1.185 ПКУ, а саме операції:

— з постачання товарів/послуг, що обкладаються ПДВ за основною чи нульовою ставкою;

— звільнені від оподаткування;

— що не є об’єктом оподаткування;

— з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено за межами митної території України;

— з отримання від нерезидента послуг, місце постачання яких визначено на території України

У розділі II Реєстру відображаються отримані ПН, розрахунки коригувань (далі — РК), митні декларації, а також інші документи, на підставі яких здійснюється облік операцій з придбання товарів/послуг. Отримана ПН, в якій одночасно містяться товари/послуги, що обкладаються за ставками 20 % і 0 %, відображаються в розділі II Реєстру одним рядком.

Крім того, у деяких випадках платник ПДВ має відобразити в розділі II Реєстру самостійно складені документи (бухгалтерські довідки)

Хто веде Реєстр

Обов’язок ведення Реєстру закріплено виключно за особами, зареєстрованими платниками ПДВ

Якщо філії самостійно здійснюють придбання/постачання товарів/послуг і провадять розрахунки з постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку (головне підприємство), до складу якого входять такі філії/структурні підрозділи, може делегувати філії або структурному підрозділу право ведення частини Реєстру в межах діяльності такої філії/структурного підрозділу

Коли записи в Реєстрі здійснюються на підставі бухгалтерської довідки

Такі записи здійснюються при:

— коригуванні податкового кредиту у випадках часткового використання товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського і переробного виробництва;

— коригуванні постачання сільськогосподарської продукції або продукції власного виробництва переробного підприємства в митному режимі експорту;

— коригуванні податкового кредиту, що здійснюється наприкінці року у зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях. Особливості відображення в Реєстрі записів на підставі бухгалтерської довідки в цьому випадку врегульовано абз. 2 п. 2.10 розд. IV Порядку № 1340;

— якщо до ПК уключаються суми ПДВ, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, які не було включено до складу ПК під час придбання або виготовлення таких товарів/послуг, необоротних активів, та/або щодо яких було визначено податкові зобов’язання відповідно до п. 198.5 ПКУ, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі при переведенні невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів.

У Реєстрі записи на підставі бухгалтерської довідки відображаються таким чином:

— у графі 2 — дата складання бухгалтерської довідки;

— у графах 3, 4, 6, 7 — відповідно дата складання, порядковий номер ПН (РК), найменування та індивідуальний податковий номер постачальника, який її склав;

— у графі 5 — вид документа «БО», до якого додаються позначення виду документа, яким підтверджується операція з постачання (БОПНП — у разі віднесення до складу податкового кредиту сум ПДВ на підставі паперової накладної, БОНПЕ — на підставі електронної податкової накладної тощо).

При цьому суми в графах 9, 10 наводяться зі знаком «+», а в графах 11, 12, 13, 14, 15, 16 — зі знаком «-»

Виправлення помилок у Реєстрі

Якщо в Реєстрі допущено помилку, то вона виправляється методом «сторно» за правилами, передбаченими для бухгалтерського обліку, у момент виявлення помилки (п. 2 розд. V Порядку № 1340).

Метод «сторно» полягає у здійсненні зворотного запису на величину помилки в тому звітному періоді, в якому її виявлено. При здійсненні такого зворотного запису:

— у колонці 1 розділу I та/або II Реєстру вказується порядковий номер запису;

— у колонках 2 — 6 розділу I та/або колонках 2 — 7 розділу II Реєстру дублюються реквізити документа, кількісні показники якого сторнуються;

— у відповідних колонках 7 — 12 розділу I та/або колонках 8 — 16 розділу II Реєстру кількісні показники наводяться з відповідним знаком — «+» або «-».

При цьому, якщо виправлення помилки вимагає подання платником податку уточнюючого розрахунку, то до виду документа додається літера «У» (наприклад: ПНПУ). Крім того, запис щодо включення показників такого документа до уточнюючого розрахунку вказується окремим рядком у рядку «З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період» Реєстру.

Отже, у цьому випадку жодні уточнені Реєстри не складаються.

У цьому випадку до Реєстру одночасно вносять два записи:

— помилковий запис зі знаком «-»;

— правильний запис зі знаком «+»

Порядок подання Реєстру

 

Платники податку щомісяця у строки, передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць), у тому числі ті, для яких установлено квартальний звітний податковий період, подають до органу ДПС копії записів у Реєстрах за такий період в електронному вигляді. Причому Реєстр подається разом із декларацією з ПДВ (навіть якщо її заповнено з прокресленнями).

Зверніть увагу: Порядок № 1340 передбачає подання електронних копій Реєстру до органів ДПСУ за допомогою телекомунікаційних мереж загального користування (через Інтернет) з використанням електронного цифрового підпису в затвердженому форматі. Можливість подання копій Реєстрів на електронних носіях (флешках, дисках) Порядком № 1340 не передбачено

У п. 3 розд. I Порядку № 1340 передбачено, що особа, яка реєструється як платник ПДВ з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, та першим звітним (податковим) періодом якої є період, що починається з дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця, має подати до органу державної податкової служби окремо копії записів у Реєстрах:

— за місяць, в якому відбулася реєстрація платником податку;

— за місяць, наступний за місяцем реєстрації

Невиконання вимог стосовно ведення Реєстру призведе до застосування адмінштрафу до платника податків згідно зі ст. 1631 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X. Так, відсутність податкового обліку, порушення керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій установленого законом порядку ведення податкового обліку, у тому числі ненадання або несвоєчасне надання аудиторських висновків, надання яких передбачено законами України, — тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 5 до 10 нмдг (тобто від 85 до 170 грн.).

Дії, вчинені протягом року повторно, — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 10 до 15 нмдг (тобто від 170 до 255 грн.)

 

Основні правила заповнення розділу I Реєстру

Назва графи

Правила заповнення

1

2

№ з/п

(графа 1)

Наводиться порядковий номер запису в Реєстрі, що встановлюється за принципом повної числової послідовності натуральних чисел: 1, 2, 3, 4 і так далі.

Нумерація записів здійснюється зручним для платника податку способом:

— або з першого номера кожного звітного податкового періоду (щомісяця, щокварталу);

— або наростаючим підсумком з початку року

При цьому порядковий номер ПН, РК має відповідати порядковому номеру запису в Реєстрі

Дата виписування

(графа 2)

Зазначається дата складання ПН, РК чи іншого документа, що має відповідати:

— даті запису в Реєстрі;

— даті виникнення податкового зобов’язання продавця (п. 201.4 ПКУ).

Це означає, що податкову накладну має бути складено в день виникнення податкового зобов’язання і саме в цей день унесено до Реєстру

Порядковий номер

(графа 3)

Порядковий номер ПН, РК, що має відповідати номеру з графи 1

Вид документа

(графа 4)

Використовуються такі позначення:

ПНП — ПН, складена на паперових носіях;

ПНІ — електронна ПН;

РКП — РК, складений на паперових носіях;

РКЕ — електронний РК;

МДП — митна декларація (далі — МД), складена на паперових носіях;

МДЕ — електронна МД;

БО — документ бухгалтерського обліку.

При складанні ПН за операціями, визначеними в п. 8 Порядку № 1379 (обидва примірники такої ПН залишаються у продавця), до виду документа додається тип причини.

Якщо дані документа включаються до уточнюючих розрахунків за звітний період, до виду документа додається літера «У» (наприклад, ПНЕУ — електронна ПН, уключена до уточнюючого розрахунку).

Зверність увагу: у формі Реєстру використовуються окремі відмітки для документів, складених:

— на паперових носіях;

— в електронному вигляді.

У ситуації, коли ПН або РК складено і в електронному вигляді, і на паперових носіях (таку можливість передбачено в п. 201.1 ПКУ), продавець у розділі I Реєстру має використовувати позначення, передбачені для тієї форми документа, в якій його було видано покупцю, щоб не виникали розбіжності між даними Реєстрів контрагентів

Найменування (П. І. Б. — для фізичного особи — підприємця)

(графа 5)

Наводиться найменування юридичної особи, для фізичної особи — її прізвище, ім’я, по батькові

Індивідуальний податковий номер

(графа 6)

Зазначається ІПН покупця — платника ПДВ.

Якщо у ПН у рядках «Індивідуальний податковий номер покупця» і «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)» проставляється нуль («0»), то в графі 6 Реєстру теж проставляється нуль («0»)

Загальна сума постачання, уключаючи ПДВ

(графа 7)

Відображається загальна сума постачання з урахуванням ПДВ.

Ця графа заповнюється завжди незалежно від того, чи обкладається операція ПДВ

Постачання товарів/послуг

(графи 8 — 11)

Заповнюються залежно від порядку оподаткування операції.

Так, якщо операція:

— підлягає обкладенню ПДВ за основною ставкою (20 %), то показник графи 7 розподіляється між графами 8 (база оподаткування) і 9 (сума нарахованого ПДВ);

підлягає оподаткуванню за ставкою 0 %, то показник із графи 7 переносять до графи 10 (оскільки сума ПДВ дорівнює нулю («0»);

— звільнена від обкладення ПДВ та/або не є об’єктом обкладення ПДВ, то показник графи 7 переноситься до графи 11 (ПДВ не нараховується).

 

Основні правила заповнення розділу II Реєстру

Назва графи

Правила заповнення

1

2

№ з/п

(графа 1)

Наводиться порядковий номер запису.

І хоча в Порядку № 1340 прямих вказівок на порядок нумерації записів у розділі II Реєстру немає, вважаємо, що така нумерація може здійснюватися за тими самими правилами, що і в розділі I. Отже, нумерація записів здійснюється зручним для платника податку способом:

або з першого номера кожного звітного податкового періоду (щомісяця, щокварталу);

або наростаючим підсумком з початку року

Дата отримання

(графа 2)

Указується дата отримання документа.

Податкова накладна, зареєстрована в місяці, наступному за місяцем її виписування, може відображатися покупцем як у періоді її виписування, так і в періоді отримання.
При цьому, як зазначено в абз. 2 п. 2.2 розд. IV Порядку № 1340, у графі 2 розділу II Реєстру «дата отримання» вказується фактична дата отримання податкової накладної незалежно від того, в якому звітному періоді її буде відображено у складі податкового кредиту (у звітному періоді її складання або у звітному періоді її отримання)

Дата виписування

(графа 3)

Переноситься дата ПН чи іншого документа.

При відображенні бухгалтерської довідки в цій графі вказується дата складання ПН, РК чи іншого документа, на підставі якого складено бухгалтерську довідку

Порядковий номер

(графа 4)

Переноситься номер ПН чи іншого документа.

При відображенні бухгалтерської довідки в цій графі зазначається номер ПН, РК чи іншого документа, на підставі якого складено бухгалтерську довідку

Вид документа

(графа 5)

Використовуються такі позначення:

ПНП — ПН, складена на паперових носіях;

ПНІ — електронна ПН;

РКП — РК, складений на паперових носіях;

РКЕ — електронний РК;

МДП — МД, складена на паперових носіях;

МДЕ — електронна МД;

ЧК — касовий чек;

ТК — транспортний квиток;

ГР — готельний рахунок;

ПЗ — рахунок за послуги зв’язку;

ПО — послуги, вартість яких визначається за показаннями приладів обліку;

ЗП — заява платника (додаток Д8 до декларації з ПДВ);

НП — документ, що засвідчує придбання товарів/послуг на митній території України в осіб, не зареєстрованих платниками ПДВ;

БО — документ бухобліку, зокрема бухгалтерська довідка.

До позначення «БО» додається позначення виду документа, на підставі якого складено бухгалтерську довідку, тобто документа, яким підтверджується операція з постачання (БОПНП — у разі віднесення до ПК сум податку на підставі паперової ПН, БОПНЕ — на підставі електронної ПН тощо).

Якщо дані документа включаються до уточнюючих розрахунків за звітний період, до виду документа додається літера «У» (наприклад, ПНЕУ — електронна ПН, включена до уточнюючого розрахунку)

Найменування (П. І. Б. — для фізичної особи — підприємця)

(графа 6)

Указується найменування постачальника (прізвище, ім’я, по батькові — для фізичної особи — підприємця).

При відображенні бухгалтерської довідки в цій графі вказується найменування (П. І. Б.) постачальника, який склав ПН, РК чи інший документ, на підставі якого складено бухгалтерську довідку

Індивідуальний податковий номер

(графа 7)

ІПН постачальника — платника ПДВ.

У разі придбання у неплатника ПДВ — умовний ІПН «400000000000»

Загальна сума постачання, включаючи ПДВ

(графа 8)

Відображається загальна сума, включаючи ПДВ

Придбання товарів / послуг

(графи 9 — 16)

Заповнення граф 9, 11, 13, 15 здійснюється з урахуванням таких особливостей:

— наводиться вартість товарів/послуг чи необоротних активів без ПДВ;

— при внесенні записів на підставі РК такі записи здійснюються з відповідним знаком («+» або «-»);

— при відображенні бухгалтерської довідки у графі 9 зазначається сума зі знаком «+», а у графах 11, 13, 15 — зі знаком «-»

Заповнення граф 10, 12, 14, 16 здійснюється з урахуванням таких особливостей:

— наводиться сплачена (нарахована) сума ПДВ щодо товарів/послуг та необоротних активів, визначена виходячи з їх вартості, зазначеної у графах 9, 11, 13 і 15 (відповідно);

— сума ПДВ, зазначена у графах 12, 14 і 16, до ПК не включається;

— у разі придбання у платника ПДВ товарів/послуг та необоротних активів, що звільнені від оподаткування та не є об’єктом оподаткування, а також придбання в особи, не зареєстрованої як платник ПДВ, у графах 10, 12, 14 і 16 проставляється нуль («0»);

— у разі виконання записів на підставі РК такі записи здійснюються з відповідним знаком («+» або «-»);

— при відображенні бухгалтерської довідки у графі 10 наводяться суми зі знаком «+», а у графах 12, 14, 16 — зі знаком «-»

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі