Теми статей
Обрати теми

Щодо виплати компенсації за невикористану відпустку

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Червень, 2013/№ 21
Друк
Лист від 27.03.2013 р. № 321/13/84-13

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЩОДО ВИПЛАТИ КОМПЕНСАЦІЇ ЗА НЕВИКОРИСТАНУ ВІДПУСТКУ

 

Лист від 27.03.2013 р. № 321/13/84-13

 

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув <…> звернення та повідомляє.

Статтею 24 Закону України «Про відпустки» передбачено, що у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.

Обчислення середньої заробітної плати для нарахування компенсацій за невикористану відпустку провадиться згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок), виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців виплати компенсації за невикористану відпустку.

Якщо працівниками відпрацьовано менше 12 календарних місяців, то обчислення середньої заробітної плати провадиться виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто, з першого числа місяця після оформлення до першого числа місяця, в якому виплачується компенсація за невикористану відпустку.

Якщо нарахування проводяться виходячи із середньої заробітної плати, а працівник не мав заробітку чи ним не відпрацьовано календарного місяця з першого числа по перше, то розрахунки проводяться виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового окладу (п. 4 Порядку).

Відповідно до п. 7 Порядку нарахування суми компенсації за невикористані відпустки провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду (за винятком святкових і неробочих днів, які припадають на відпрацьований період). Одержаний результат перемножується на число календарних днів відпустки (п. 7 Порядку).

Враховуючи вищевикладене, приклад розрахунку, наведений у абзаці другому пункту 2 Вашого листа, є вірним.

Що стосується кількості днів щорічної відпустки, за які необхідно виплатити компенсацію працівникові, то вони мають розраховуватися виходячи з фактичної належної йому тривалості щорічної відпустки, яка визначається пропорційно відпрацьованому ним часові.

Загального нормативно-правового акта, який би визначав порядок розрахунку кількості днів щорічної відпустки, немає. Враховуючи те, що відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про відпустки» тривалість відпусток незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в календарних днях, при підрахунку днів щорічної відпустки пропорційно відпрацьованому часу доцільно скористатися механізмом нарахування оплати за дні відпустки, закладеним у Порядку, тобто прив’язку розрахунку днів відпустки робити до календарних днів робочого року, в якому працював працівник.

У наведеному у листі випадку робочий рік, за який надається працівнику щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні, починається з 14.05.2012 р. і закінчується датою звільнення з роботи 29.06.2012 р., тобто він відпрацював 45 календарних днів.

В цьому випадку тривалість днів щорічної основної відпустки пропорційно відпрацьованому часу можна розрахувати таким чином.

Визначається кількість днів щорічної відпустки, які припадають на один календарний день без урахування святкових і неробочих днів у цілому за рік:

24 к. д. відпустки

= 0,0674 к. д.

(366 - 10)

Одержаний результат перемножується на кількість календарних днів (без врахування святкових і неробочих днів), відпрацьованих працівником у робочому періоді з 14.05.2012 р. по 29.06.2012 р. включно:

0,0676 к. д х 45 к. д = 3,03 к. д.

Отже, на момент звільнення працівник мав право на 3 (з урахуванням математичних правил округлення) календарних дні щорічної основної відпнустки. Якщо у розрахунку виходить, наприклад, 0,5 і більше десятих — це число округляється до більшого цілого числа, тобто до 1 календарного дня.

 

Директор Департаменту
О. Товстенко

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

ПРАЦІВНИК ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ, НЕ ВІДПРАЦЮВАВШИ ПОВНОГО МІСЯЦЯ:
ЯК РОЗРАХУВАТИ КОМПЕНСАЦІЮ ЗА НЕВИКОРИСТАНУ ВІДПУСТКУ

Не так уже часто, але все ж трапляються ситуації, коли працівник звільняється, не пропрацювавши навіть одного повного місяця.

Проте і в цьому випадку слід дотримуватись положень ст. 24 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки). Згідно з цією статтею при звільненні працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної відпустки, а також додаткових відпусток «на дітей». Причому нетривалий стаж роботи значення не має, адже працівник «заробляє» свою відпустку щодня, а не після того, як відпрацює певний проміжок часу. Зрозуміло, що дні щорічної відпустки, за які необхідно виплатити компенсацію працівнику, повинні розраховуватися виходячи з фактично належної йому тривалості щорічної відпустки, яка визначається пропорційно відпрацьованому ним часу.

Підкреслимо: порушення вимог ст. 24 Закону про відпустки може спричинити накладення штрафу на посадових осіб установи, організації в розмірі від 510 до 1700 грн. (ч. 1 ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X).

Як же розрахувати компенсацію за невикористану відпустку такому працівнику? Відповідь на це запитання містить лист, що коментується. Так, до Мінсоцполітики звернулися з конкретним запитанням: «Працівника прийнято на роботу 14.05.2012 р., а звільнено 29.06.2012 р. Тривалість належної йому відпустки становить 24 календарні дні (к. дн.). У цьому випадку працівник не відпрацював повний місяць (з 1-го по 1-ше число), при цьому він відпрацював 45 к. дн. Як розрахувати для такого працівника компенсацію за невикористану відпустку?».

Дні, що підлягають компенсації. Мінсоцполітики вже не вперше звертає увагу на те, що немає загального нормативно-правового акта, який би визначав порядок розрахунку кількості днів щорічної відпустки.

Тому при підрахунку днів щорічної відпустки (за які необхідно виплачувати компенсацію працівнику) пропорційно відпрацьованому часу фахівці цього Міністерства рекомендують скористатися механізмом нарахування оплати за дні відпустки, викладеним у Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженому постановою КМУ від 08.02.95 р.
№ 100
(далі — Порядок № 100), тобто розрахунок днів відпустки здійснювати виходячи з календарних днів робочого року, в якому працював працівник. Порядок такого розрахунку докладно описано в другій частині листа, що коментується, а також розглянуто у статті «Виплачуємо компенсацію за невикористану відпустку» на с. 28 цього номера. Тому докладно на ньому не зупинятимемося.

На що дійсно варто звернути увагу, так це на те, що це мало не єдиний лист Мінсоцполітики, в якому фахівці роз’яснюють, що отримане під час розрахунку неціле число календарних днів має округлятися (згідно із загальновстановленими правилами математики).

Сума компенсації. Що стосується визначення суми компенсації, то тут не все так просто. Річ у тім, що згідно з абз. 2 п. 2 Порядку № 100, якщо працівник пропрацював в установі менше року, то розрахунковим періодом, за який обчислюють середню зарплату, буде фактичний період роботи, тобто з 1-го числа місяця після оформлення на роботу до 1-го числа місяця, в якому надається відпустка. Але для виконання цієї норми працівником має бути відпрацьовано повністю мінімум один календарний місяць (з 1-го по 1-ше число). У нашому випадку ця умова не виконується. При цьому рекомендацій, як визначити розрахунковий період, якщо працівником відпрацьовано менше місяця, Порядок № 100 не містить.

Тому, керуючись положеннями Порядку № 100, Мінсоцполітики було запропоновано розглянути два варіанти розрахунку середньої зарплати для виплати компенсації за невикористану відпустку та вибрати з них правильний.

Перший варіант. Компенсація за невикористану відпустку (К) = 3 к. дн. х 1094 грн. : (45 к. дн. - 1 к. дн. (3 червня — Трійця)) = 74,59 грн., де:

1094 грн. — посадовий оклад працівника на дату звільнення. Якщо у працівника відсутній розрахунковий період (відсутній повністю відпрацьований місяць), середня зарплата обчислюється відповідно до абз. 3 п. 4 Порядку № 100 виходячи з установлених йому у трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу на момент проведення обчислення середньої зарплати;

45 к. дн. кількість календарних днів, фактично відпрацьованих працівником;

3 к. дн. — кількість календарних днів відпустки, за які виплачується компенсація.

Другий варіант. Компенсація за невикористану відпустку (К) = 3 к. дн. х 1094 грн. х 12 к. міс. : (366 к. дн. - 10 к. дн.). = 110,63 грн., де:

3 к. дн. кількість календарних днів відпустки, за які виплачується компенсація;

1094 грн. — посадовий оклад працівника на момент обчислення середньої зарплати;

12 к. міс. — умовний розрахунковий період: червень 2011 року — травень 2012 року;

366 к. дн. — кількість календарних днів у розрахунковому періоді (до розрахункового періоду потрапляє високосний лютий 2012 року);

10 к. дн. — кількість святкових та неробочих днів, установлених ст. 73 КЗпП.

Як бачимо з листа, що коментується, фахівці Мінсоцполітики вважають правильним другий варіант, тобто за розрахунковий період потрібно прийняти умовні 12 к. міс., що передують місяцю надання відпустки (незважаючи на те, що працівником вони не відпрацьовані). При цьому розрахунок слід проводити виходячи з установленої працівнику в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу на момент обчислення середньої зарплати (абз. 3 п. 4 Порядку № 100). Це підтверджує й консультація фахівця Мінсоцполітики, наведена на с. 39 цього номера.

Детальніше про виплату компенсації за невикористану відпустку можна дізнатися зі статті, опублікованої на с. 28 цього номера.

 

Ольга ВІТКОВСЬКА, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі