Теми статей
Обрати теми

Складання кошторису літніх пришкільних таборів

Редакція ББ
Відповідь на запитання

СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ ЛІТНІХ ПРИШКІЛЬНИХ ТАБОРІВ

 

Олена МОРЕВА, консультант

 

Як правильно скласти кошторис на оздоровлення дітей в літніх таборах при школах?

(АР Крим)

 

Основні засади державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, повноваження органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, правові, фінансові та організаційні засади утворення і діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, права, обов’язки та відповідальність усіх учасників процесу визначає Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 р. № 375-VI (далі — Закон № 375).

Згідно з п. 2 ст. 14 цього Закону до дитячих закладів відпочинку, зокрема, належить табір з денним перебуванням, тобто табір, тимчасово утворений у навчальному закладі, закладі культури, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, в якому забезпечується належний догляд за дітьми, виховний процес, їх повноцінне дозвілля, розвиток творчих здібностей та інтересів і де діти перебувають протягом дня, але не менше 6 годин.

Літній пришкільний табір з денним перебуванням (далі — табір) створюється на базі навчального закладу, метою діяльності якого є реалізація права кожної дитини на повноцінний відпочинок, оздоровлення, забезпечення змістовного дозвілля, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб.

Згідно зі ст. 15 Закону № 375 дитячі заклади оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності можуть функціонувати як юридичні особи або не мати статусу юридичної особи і перебувати у складі підприємств, установ та організацій як їх філіали чи структурні підрозділи і обов’язково заносяться до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Утворення, реорганізація та ліквідація дитячих закладів оздоровлення та відпочинку здійснюється за рішенням власника (засновника) або уповноваженого ним органу відповідно до законодавства.

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку утворюються центральними, місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, професійними спілками, фондами, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та їх об’єднаннями з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх потреб і за наявності необхідної матеріально-технічної та науково-методичної бази, кадрового забезпечення згідно із законодавством.

Відповідно до умов та особливостей діяльності дитячі заклади оздоровлення та відпочинку поділяються на 2 основні типи: заклади оздоровлення та заклади відпочинку.

Пришкільні табори належать до дитячих закладів відпочинку. На це звертало увагу Міносвіти у листі від 01.06.2010 р. № 1/9-384.

Так, згідно із зазначеним листом до дитячих закладів відпочинку належать: табір з денним перебуванням, дитячий заклад праці та відпочинку, наметове містечко.

 


з/п

Тип закладу відпочинку

Термін роботи

Режим роботи

Послуги, які отримує дитина

1

Табір з денним перебуванням

Тимчасово утворений у навчальному закладі, закладі культури тощо

Протягом дня, але не менше 6 годин

Забезпечується належний догляд, виховний процес, повноцінне дозвілля дітей, розвиток їх здібностей та інтересів

2

Дитячий заклад праці та відпочинку

Тимчасово діючий заклад

Денне або цілодобове перебування

Поряд з відпочинком організовується трудова діяльність з метою формування трудових інтересів і навичок

3

Наметове містечко

Тимчасово діючий заклад

Денне або цілодобове перебування

Комплекс заходів, спрямованих на формування навичок безпечної життєдіяльності, самообслуговування, колективізму

 

Одним з найбільш поширених різновидів відпочинку для дітей шкільного віку є пришкільні оздоровчі табори з денним перебуванням, які створюються на базі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою КМУ від 28.04.2009 р. № 422.

Прийом дітей до табору здійснюється за наказом його керівника на підставі заяви батьків, наявності довідки про стан здоров’я дитини, профілактичних щеплень та епідеміологічного оточення.

Розпочати підготовку до роботи табору повинен директор загальноосвітнього навчального закладу, при якому планується створити табір. Зокрема, йому необхідно проінформувати відділ освіти про відкриття табору на базі загальноосвітнього навчального закладу, а також подати на затвердження проект штатного розпису табору.

Начальника табору призначають наказом директора загальноосвітнього навчального закладу. Як правило, обов’язки начальника табору покладають на заступника директора з навчально-виховної або виховної роботи.

Для функціонування пришкільного табору засновником (власником) має бути розрахований обсяг видатків на оплату праці, харчування, медичне обслуговування та культурно-масові заходи тощо, з урахуванням кількості змін, дітей, які будуть відвідувати табір, та їхнього віку, кількості працівників та їхнього кваліфікаційного рівня, терміну роботи закладу та інших обставин.

Відповідно до ст. 1 Закону № 375 період перебування дитини в закладі відпочинку становить не менше 14 днів. Проте, як правило, табір працює протягом червня, а тому зміна становить близько 18 днів (14 робочих та 4 вихідних).

Виходячи з цих даних ми наведемо приклад розрахунку видатків. Звісно, вони будуть орієнтовними, бо кожен навчальний заклад, визначаючи розміри асигнувань, має виходити зі своїх конкретних потреб, наявної матеріальної бази, можливостей місцевого бюджету та одержаних коштів від батьків.

 

ОПЛАТА ПРАЦІ

Підставою для обчислення фонду оплати праці є штатний розпис працівників табору та тарифікаційний список.

Штатних нормативів для пришкільних таборів на сьогодні не існує, тому в кожному конкретному випадку слід виходити із об’єктивної потреби в штатних посадах пришкільного табору.

Витрати, пов’язані із заробітною платою, передбачаються за КЕКВ 2111 «Заробітна плата».

Умови оплати праці педагогічного, керівного складу, спеціалістів, службовців та робітників освітянських закладів, до яких належать пришкільні табори, визначені Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102, наказом Міносвіти «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р.
№ 557
.

При обчисленні фонду заробітної плати слід ураховувати також те, що працівникам табору можуть установлюватися доплати, надбавки, а також премія згідно з чинним законодавством, колективним договором та Положенням про преміювання, що діє у загальноосвітньому навчальному закладі, на базі якого організовано роботу пришкільного табору.

Зазвичай до роботи в оздоровчі пришкільні табори залучаються особи з числа педагогічного персоналу, що працюють у тому самому навчальному закладі. Згідно з п. 25 Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів, затверджених наказом Міносвіти від 20.12.93 р. № 455, під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, педпрацівники можуть залучатися до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їхнього навчального навантаження до початку канікул.

Нагадаємо, що робочий час учителів та інших педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів регулюється затвердженим розкладом навчальних занять, складеним відповідно до тижневого навантаження, а також планів виховної та методичної роботи.

Отже, якщо вчитель, вихователь або інші особи з числа педпрацівників працюватимуть в таборі у період канікул, що не співпадає з їхньою черговою відпусткою, оплата праці провадитиметься за рахунок коштів навчального закладу з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул.

Якщо ж фактично відпрацьований час у таборі перевищить установлену за тарифікацією норму годин, то таким працівникам виплачуватиметься заробітна плата за фактично проведену кількість годин. Обсяг роботи, виконаний понад педагогічне навантаження, встановлене тарифікацією, підлягає оплаті з погодинного розрахунку.

Ураховуючи, що у більшості випадків виховна робота з дітьми здійснюється педагогічними працівниками навчального закладу, на базі якого організовано пришкільний оздоровчий табір з денним перебуванням дітей, у період, що не збігається з їхньою щорічною відпусткою, а решта персоналу виконує роботу по забезпеченню роботи табору в межах посадових обов’язків та робочого часу, асигнування за КЕКВ 2111 «Заробітна плата», зазвичай, не плануються.

З огляду на викладене до розрахунків обсягу видатків на утримання пришкільного табору витрати, пов’язані з виплатою заробітної плати і нарахувань на неї, не включаємо.

З цього приводу див. також консультацію «Оплата праці педагогічних працівників в оздоровчих та пришкільних таборах» («Бюджетна бухгалтерія», 2011, № 22, с. 22).

 

ХАРЧУВАННЯ

Харчування дітей у таборі здійснюється відповідно до норм харчування, затверджених постановою КМУ від 22.11.2004 р. № 1591.

Вартість добового набору продуктів на одну дитину згідно з цими нормами розраховується кожним конкретним навчальним закладом самостійно з урахуванням цін на продукти на день складання кошторису і кратності харчування.

Слід зазначити, що кошти на харчування передбачаються за КЕКВ 2230 «Продукти харчування», а їх сума залежить від установленої вартості харчування однієї дитини на день у вартісному вираженні, яку визначають місцеві органи влади, та кількості днів зміни.

Припустимо, що вартість харчування однієї дитини на день при триразовому харчуванні складає 28,00 грн. Отже, якщо у таборі протягом зміни (14 робочих днів) перебуватиме 100 дітей, то за КЕКВ 2230 «Продукти харчування» слід передбачити 39200 грн. (28,00 грн. х 100 дітей х 14 днів).

Виходячи з п. 19 Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого спільним наказом МОЗ та Міносвіти від 01.06.2005 р. № 242/329, керівник табору має затвердити орієнтовне двотижневе меню, яке погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою.

 

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА КУЛЬТУРНО-МАСОВІ ЗАХОДИ

Асигнування на медичне обслуговування та культурно-масові заходи спрямовуються на придбання ліків для медичного пункту, що обслуговуватиме дітей, які перебуватимуть у таборі, й проведення культурно-масових і спортивних заходів.

Припустимо, що ці витрати на одну дитину на день становлять 3 грн. З урахуванням вищенаведених розрахункових показників обсяг видатків на зазначене складе 4200 грн. (3 грн. х 100 дітей х 14 днів).

До відома: такі ж нормативи витрат визначені постановою правління ФСС з ТВП «Про затвердження граничних норм витрат на харчування, лікування та культурне обслуговування дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення на 2013 рік» від 05.03.2013 р. № 5 з розрахунку в середньому на один людино-день на оздоровчу зміну.

З обчисленої суми 1400 грн. (1 грн. х 100 дітей х 14 днів) спрямуємо на придбання медикаментів за КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали», а решту суми — 2800 грн. (4200 грн. - 1400 грн.) віднесемо на видатки щодо проведення культурно-масових і спортивних заходів, які заплануємо за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

 

ІНШІ ВИТРАТИ

Слід також ураховувати й витрати, що пов’язані із забезпеченням життєдіяльності табору, тобто видатки на прання білизни, споживання енергоносіїв, господарські витрати, протипожежні заходи, послуги автотранспортних підприємств тощо.

Сума цих витрат обчислюється або прямим підрахунком (наприклад, за наявності лічильників, відповідно до укладених на окремі послуги договорів), або виходячи з фактичних середніх витрат за кожним КЕКВ, що склалися в цьому таборі за попередні роки.

Слід також урахувати потребу в додаткових коштах, якщо у закладі збільшується контингент учнів, що відвідуватимуть пришкільний табір, обсяг діяльності, змінилися ціни на енергоносії, окремі види послуг, товарів тощо. Окремі з перелічених вище витрат передбачені кошторисом за загальним фондом навчального закладу (протипожежні і охоронні заходи, послуги зв’язку, споживання енергоносіїв і ін.), а отже, у такому випадку немає необхідності враховувати їх при обчисленні обсягу видатків на утримання табору.

Включимо до розрахунку витрати, пов’язані з пранням білизни. При цьому припустимо, що:

— вага одного комплекту постільної білизни — 1,7 кг;

— вартість прання 1 кг білизни — 6,90 грн.;

— кратність прання — 2.

Сума на прання білизни складе 2346 грн. (1,7 кг х 100 комплектів х 6,90 грн. х 2).

При визначенні видатків на прання білизни слід узяти до уваги таке: рушники необхідно змінювати не рідше одного разу на тиждень, а у разі потреби — частіше. Постільну білизну слід змінювати щодекадно.

Указані витрати в сумі 2346 грн. слід передбачити за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

До інших витрат можна також віднести й витрати, пов’язані з придбанням канцелярського приладдя, бланків грамот, подяк, призів, мийних і дезінфікуючих засобів тощо. Норми на їх придбання законодавчо не встановлені, а отже можна скористатися фактичними витратами, які склалися у пришкільному таборі на одну дитину за попередні роки.

Припустимо, що за даними прикладу ця сума становить 5,80 грн. на одну дитину на день. Отже, загальна сума витрат на зазначене складе — 8120 грн. (5,80 грн. х 100 дітей х 14 дн.).

Указані витрати передбачаються за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».

 

РОЗРАХУНОК ОБСЯГІВ АСИГНУВАНЬ НА ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ ПРИШКІЛЬНОГО ТАБОРУ

На підставі даних, визначених за кожним КЕКВ, розрахуємо обсяг асигнувань на організацію роботи табору.

 

№ з/п

Найменування витрат

КЕКВ

Сума,
грн.

1

Харчування

КЕКВ 2230 «Продукти харчування»

39200

2

Медикаменти

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»

1400

3

Проведення культурно-масових і спортивних заходів

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»

2800

4

Прання білизни

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»

2346

5

Інші витрати

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання
та інвентар»

8120

 

Всього

 

53866

 

ОБЧИСЛЕННЯ ВАРТОСТІ ПЕРЕБУВАННЯ ДИТИНИ ПРОТЯГОМ ЗМІНИ

Враховуючи дані про суми видатків за кожним КЕКВ та загальну суму видатків, обчислимо вартість перебування однієї дитини в пришкільному таборі протягом зміни.

Визначається ця вартість шляхом ділення загальної суми асигнувань, пов’язаних з утриманням табору, на кількість дітей і на кількість змін, а саме: 53866 грн. : 100 дітей = 538,66 грн.

Батьки можуть оплачувати певний відсоток від повної вартості перебування у таборі.

Слід пам’ятати, що такі збори можуть провадитись лише за бажанням батьків і належать такі кошти до благодійних внесків.

Відповідно до Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою КМУ від 04.08.2000 р. № 1222, до коштів спеціального фонду бюджетної установи належать благодійні внески, які можуть надаватися благодійниками у грошовій формі для потреб фінансування установ та закладів освіти за напрямами видатків, визначеними благодійником, а також як товари, роботи чи послуги.

Статтею 13 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI визначено, що благодійні внески, гранти та дарунки бюджетні установи отримують додатково до коштів загального фонду бюджету і включають їх до спецфонду як надходження першої підгрупи другої групи власних надходжень бюджетних установ.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі