Теми статей
Обрати теми

Щодо придбання сільською радою комп’ютерів за рахунок коштів бюджету розвитку

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Червень, 2013/№ 22
Друк
Лист від 26.04.2013 р. № 31-05160-11-27/13457

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЩОДО ПРИДБАННЯ СІЛЬСЬКОЮ РАДОЮ КОМП’ЮТЕРІВ ЗА РАХУНОК КОШТІВ БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ

Лист від 26.04.2013 р. № 31-05160-11-27/13457

 

Міністерство фінансів України розглянуло лист <…> стосовно можливості спрямування коштів бюджету розвитку на придбання основних засобів для бюджетної установи (апарату сільради) і повідом­ляє.

Згідно зі статтею 13 Бюджетного кодексу України (далі — Кодекс) бюджет може складатися із загального та спеціального фондів.

Бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою частиною спеціального фонду місцевих бюджетів.

Відповідно до положень статті 71 Кодексу обсяги надходжень бюджету розвитку значно збільшено за рахунок, перш за все, єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування.

Витрачаються кошти бюджету розвитку на капітальні видатки, включаючи капітальні трансферти іншим бюджетам (пункт 2 частини другої статті 71 Кодексу).

З урахуванням зазначеного капітальні видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ (капітальний ремонт приміщень, придбання обладнання і предметів довгострокового користування), передбачаються в кошторисах по спеціальному фонду:

— кошти загального фонду передаються до спеціального фонду (бюджету розвитку) та відображаються у розділі «Фінансування бюджету»;

— кошти бюджету розвитку у додатку до рішення сесії відображаються загальною сумою у розрізі голов­них розпорядників коштів.

Статтею 7 Бюджетного кодексу України та статтею 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено право органів місцевого самоврядування самостійно визначати напрями використання бюджетних коштів відповідно до законодавства України.

Отже, у разі наявного ресурсу, кошти бюджету розвитку, отримані від надходження єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва, на підставі рішення відповідної місцевої ради можуть бути спрямовані на капітальні видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ.

Видатки для придання комп’ютерної техніки для апарату сільської ради слід планувати та фінансувати по спеціальному фонду:

— за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010116 «Органи місцевого самоврядування» (наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. № 11 «Про бюджетну класифікацію», із змінами та доповненнями);

— за кодом класифікації видатків 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» (наказ Міністерства фінансів України від 21.06.2012 р. № 754 «Про внесення змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету»).

 

Директор Департаменту місцевих бюджетів,
 взаємодії з ЦОВВ та регіонами
 Є. Кузькін

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

ПРИДБАННЯ КОМП’ЮТЕРІВ СІЛЬРАДОЮ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА РАХУНОК СПЕЦФОНДУ

Починаючи з 2011 року (тобто після набрання чинності Бюджетним кодексом України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (далі — БКУ)) питання щодо правомірності спрямування надходжень бюджету розвитку на здійснення тих чи інших видатків бюджетними установами постійно виникають у бюджетних установ, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету.

Нагадаємо, що з цього приводу відповідні роз’яснення були надані Мінфіном у листі від 21.09.2011 р. № 31-08420-06-25 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2011, № 42) та Державною казначейською службою у листі від 04.07.2012 р. № 17-09/1555-9345.

Зокрема, Мінфін у зазначеному листі вказував на те, що планування капітальних видатків, пов’язаних з утриманням бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджетів (капітальний ремонт приміщень, придбання обладнання і предметів довгострокового користування), необхідно здійснювати за спеціальним фондом кошторису. При цьому фінансування таких видатків здійснюється за рахунок надходжень бюджету розвитку, визначених ч. 1 ст. 71 БКУ. І тому за загальним фондом місцевого бюджету капітальні видатки не можуть бути заплановані.

Також Мінфін звертав увагу на те, що за спеціальним фондом можуть здійснюватися як капітальні, так і поточні видатки. Однак слід мати на увазі, що поточні видатки установ не можуть плануватися за рахунок надходжень бюджету розвитку, оскільки ці кошти спрямовуються виключно на фінансування капітальних видатків.
А отже, за рахунок надходжень спеціального фонду можуть здійснюватись як капітальні, так і поточні видатки, за виключенням надходжень бюджету розвитку, які спрямовуються виключно на фінансування капітальних видатків.

Нагадаємо, що до надходжень бюджету розвитку місцевих бюджетів відносяться:

11) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;

2) єдиний податок, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;

3) дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно АР Крим, комунальна власність;

4) плата за надання місцевих гарантій (відповідно до ст. 17 БКУ);

41) кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, отримані відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. № 3038-VI;

5) кошти від відчуження майна, що належить
АР Крим, та майна, що перебуває в комунальній власності, кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них;

6) 90 % коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної і комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації), при цьому від продажу земельних ділянок, які знаходяться на території АР Крим: 35 % — до бюджету АР Крим, 55 % — до сільських, селищних, міських бюджетів АР Крим;

7) капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів;

8) кошти від повернення кредитів, наданих з відповідного бюджету, та відсотки, сплачені за користування ними (крім надходжень, визначених пп. 13 і 14 част. 2 ст. 69 БКУ);

9) місцеві запозичення, здійснені у порядку, визначеному БКУ та іншими законами України;

10) кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням ВР АР Крим, відповідної місцевої ради (щодо коштів резервного фонду місцевого бюджету в частині витрат бюджету розвитку — за рішенням Ради міністрів АР Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради).

У ч. 2 та 3 ст. 71 БКУ визначені напрями використання коштів, що відносяться до бюджету розвитку. Зокрема, до витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів належать:

1) погашення місцевого боргу;

2) капітальні видатки, включаючи капітальні трансферти іншим бюджетам (крім капітальних видатків, що здійснюються за рахунок визначених пп. 2 — 15 ч. 2 ст. 69 БКУ надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів);

3) внески органів влади АР Крим та органів місцевого самоврядування до статутного капіталу суб’єкта господарювання;

4) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу відповідно до ст. 128 Земельного кодексу України від 25.10.2001 р. № 2768-III, за рахунок авансу, внесеного покупцем земельної ділянки;

5) підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них державної (до розмежування земель державної та комунальної власності) чи комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів;

6) платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань АР Крим чи територіальної громади міста;

7) розроблення містобудівної документації на місцевому та регіональному рівнях.

У свою чергу, ч. 3 ст. 71 БКУ передбачено, на які саме капітальні видатки можуть спрямовуватися кошти бюджету розвитку місцевих бюджетів. Це:

— соціально-економічний розвиток регіонів;

— виконання інвестиційних програм (проектів);

— будівництво, капітальний ремонт та реконструкція об’єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства;

— будівництво газопроводів і газифікація населених пунктів;

— будівництво і придбання житла окремим категоріям громадян відповідно до законодавства;

— збереження та розвиток історико-культурних місць України та заповідників;

— будівництво та розвиток мережі метрополітенів;

— придбання вагонів для комунального електротранспорту;

— розвиток дорожнього господарства;

— придбання шкільних автобусів та автомобілів швидкої медичної допомоги;

— комп’ютеризація та інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів;

— інші заходи, пов’язані з розширеним відтворенням.

З урахуванням вищенаведених норм БКУ Мінфін у листі, який коментується, зазначає, що капітальні видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ (капітальний ремонт приміщень, придбання обладнання і предметів довгострокового користування), передбачаються в кошторисах по спеціальному фонду. А отже, Мінфін знову дійшов висновку: кошти бюджету розвитку можуть бути спрямовані на капітальні видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ.

Оскільки видатки на придбання комп’ютерної техніки відносяться до різновиду капітальних видатків бюджетних установ, то вони здійснюються за спеціальним фондом кошторису апарату сільської ради. Згідно з Інструкцією щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженою наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333
(у редакції наказу Мінфіну від 21.06.2012 р. № 754), такі видатки здійснюються за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування». Також додамо, що видатки на придбання об’єктів основних засобів для сільської ради необхідно планувати та фінансувати за КТКВКМБ 010116 «Органи місцевого самоврядування».

Розглядаючи можливість спрямування коштів бюджету розвитку на здійснення капітальних видатків, пов’язаних з утриманням бюджетних установ, зокрема, на придбання об’єктів основних засобів для сільської ради, необхідно також звернути увагу на такі важливі моменти:

1) у разі якщо кошти загального бюджету передаються до бюджету розвитку, який є складовою частиною спеціального фонду місцевих бюджетів, то таке виділення коштів здійснюється на підставі рішення відповідної місцевої ради (у цьому випадку — сільської). Такі кошти перераховуються із загального фонду місцевих бюджетів до спеціального фонду на підставі розпорядження про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів (додаток 26 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Мінфіну від 23.08.2012 р. № 938).

Перерахування бюджетних коштів до бюджету розвитку здійснюється на підставі платіжного доручення, складеного органом казначейства протягом одного операційного дня, з відповідного аналітичного рахунка, відкритого за балансовим рахунком 3261 «Інші кошти, залучені до загального фонду місцевих бюджетів та направлені на їх повернення», на аналітичний рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3262 «Інші кошти, залучені до спеціального фонду місцевих бюджетів та направлені на їх повернення». Більш детальні роз’яснення щодо спрямування коштів загального фонду до бюджету розвитку місцевого бюджету були наведені у листі Держказначейства від 04.02.2011 р. № 17-06/356-1931.

Операції з передавання коштів загального фонду до бюджету розвитку відображаються на відповідних балансових рахунках органів казначейства та у бухгалтерському обліку сільської ради не відображаються. Особливості здійснення видатків за рахунок бюджету розвитку місцевих бюджетів роз’яснював фахівець Держказначейства у консультації «Про особливості обліку доходів та видатків місцевих бюджетів» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2012, № 8);

2) у зв’язку з тим що кошти для здійснення капітальних видатків зараховуються до складу доходів спеціального фонду місцевих бюджетів, то бюджетній установі (тобто сільраді) необхідно буде внести зміни до свого кошторису в частині спеціального фонду згідно з вимогами пп. 47 і 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228.

 

Володимир ШПАЧЕНКО, юрист

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі