Теми статей
Обрати теми

Щодо посади інструктора з плавання у дошкільному навчальному закладі

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Березень, 2013/№ 11
Друк
Лист від 07.02.2013 р. № 1/9-89

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЩОДО ПОСАДИ ІНСТРУКТОРА З ПЛАВАННЯ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Лист від 07.02.2013 р. № 1/9-89

 

Міністерство на численні звернення щодо посади інструктора з плавання у дошкільному навчальному закладі інформує.

До штатів дошкільних навчальних закладів, які мали басейни для плавання дітей, посада інструктора з фізкультури була введена наказом Міністерства освіти СРСР «Про доповнення штатів дитячих дошкільних установ, умови оплати праці та тривалість відпустки інструкторів з фізичної культури цих установ» від 31 серпня 1987 р. № 167. Зазначеним наказом передбачено введення посади інструктора з фізкультури в садках, яслах-садках, які мають такі басейни, з розрахунку 0,25 шт. од. на кожні дві групи дітей, з якими проводяться заняття з навчання плаванню.

У типових штатних нормативах дошкільних навчальних закладів, розроблених на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 р. № 1122 «Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів» та затверджених наказом МОН від 04.11.2010 р. № 1055 (зареєстровано Мін’юстом 23.11.2010 р. за № 1157/18452), з 1 січня 2011 року передбачено посаду інструктора з фізкультури з розрахунку 0,125 штатної одиниці на одну групу. Тобто, така посада вводиться до штатного розпису дошкільного навчального закладу з урахуванням кількості усіх груп, у тому числі для дітей віком до одного року, від одного до трьох років, від трьох до шести (семи) років, а також різновікових. Також у пункті 15 штатних нормативів зазначено: «у дошкільних навчальних закладах, які мають криті стаціонарні басейни, вводяться посади: інструктора з фізичної культури з розрахунку 0,25 штатної одиниці на кожні 2 групи, з якими проводяться заняття з навчання плаванню».

При цьому, пункт 2 наказу № 1055 передбачає збереження у штатних розписах ДНЗ посад, якi були введенi до затвердження Типових штатів. Тому, якщо посади iнструкторiв з фізкультури (плавання) були введені iндивiдуально i їх кiлькiсть бiльша, нiж передбачено типовими штатами, то вони зберiгаються.

На сьогодні в Україні у дошкільних навчальних закладах функціонує понад 500 стаціонарних басейнів. Зважаючи на це, з урахуванням нормативів, встановлених Типовим штатним розписом (2010 року), у кожному закладі, що має стаціонарний басейн, вводяться посади інструктора з фізичної культури, які за посадовими обов’язками забезпечують збереження і зміцнення здоров’я дітей, проводять заходи, що сприяють їх фізичному розвитку, навчають дітей плаванню тощо. Звертаємо увагу на те, що запис до трудової книжки працівника, що обіймає таку посаду, має відповідати назві посади, зазначеної у Типовому штатному розписі: «Прийнято на посаду інструктора з фізичної культури».

Додатково інформуємо, що відповідно до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963 (із змінами), посаду інструктора з фізкультури визначено як педагогічну.

 

Заступник Міністра Б. Жебровський

 

КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ ДЕРЖФІНІНСПЕКЦІЇ

ЩОДО ВВЕДЕННЯ ПОСАДИ ІНСТРУКТОРА
 З ФІЗКУЛЬТУРИ ДО ШТАТНОГО РОЗПИСУ ДНЗ:
 РОЗ’ЯСНЮЄ МОНМС

Лист МОНмолодьспорту, що коментується, зацікавить насамперед керівників тих дошкільних навчальних закладів (ДНЗ), які мають басейни для плавання. Він присвячений питанню введення до штатних розписів таких закладів посади інструктора з фізкультури. Розглянемо це питання детальніше.

Згідно з Методичними рекомендаціями «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу», доведеними листом МОНмолодьспорту від 16.08.2010 р. № 1/9-563, крім занять з фізичної культури у ДНЗ, де є басейни, проводяться заняття з плавання. Навчання плаванню в дошкільних закладах може починатися з третього року життя. Заняття з плавання проводяться двічі на тиждень. У ці дні не плануються звичайні фізкультурні заняття та заняття фізичними вправами під час денних прогулянок. Заняття з плавання організуються з окремими підгрупами дітей: 3-й рік життя — по 5-6 дітей, 4-й рік — по 8-10 дітей, 5-7-й роки життя — по 10-12 дітей.

Як відомо, до 01.01.2011 р. формування штатних розписів ДНЗ здійснювалося згідно з Типовими штатами дошкільних закладів, затвердженими наказом Міносвіти від 31.12.71 р. № 103 (далі — Типові штати № 103).

Слід зауважити, що наказом Міносвіти «Про доповнення штатів дитячих дошкільних установ, умови оплати праці та тривалості відпустки інструкторів з фізкультури цих установ» від 31.08.87 р. № 167 було внесено зміни до Типових штатів № 103, згідно з якими до штатів ДНЗ, що мають криті плавальні басейни, вводилася посада інструктора з фізичної культури з розрахунку 0,25 одиниці посади на кожні 2 групи, з якими проводяться заняття з навчання плаванню.

Окремо посада інструктора з фізкультури для проведення занять з фізичної культури Типовими штатами № 103 не передбачалася.

З 01.01.2011 р. набрали чинності Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів, затверджені наказом Міносвіти від 04.11.2010 р. № 1055 (далі — Типові штати № 1055).

Цими Типовими штатами збережено порядок введення посади інструктора з фізкультури для проведення занять з плавання, що діяв раніше. Так, відповідно до п. 15 Типових штатів № 1055 у дошкільних навчальних закладах, що мають криті стаціонарні басейни, вводяться посади інструктора з фізичної культури з розрахунку 0,25 штатної одиниці на кожні 2 групи, з якими проводяться заняття з навчання плаванню.

Крім того, згідно з п.п. «б» п. 5 розд. 1 Типових штатів № 1055 у штатних розписах ДНЗ передбачається посада інструктора з фізкультури з розрахунку 0,125 штатної одиниці на групу — для проведення занять з фізичної культури. Як підкреслило МОНмолодьспорту в листі, що коментується, така посада вводиться до штатного розпису ДНЗ з урахуванням кількості всіх груп, у тому числі для дітей до одного року, від одного до трьох років, від трьох до шести (семи) років, а також різновікових.

Приклад 1. У ДНЗ функціонує 10 вікових груп:

— 4 групи раннього дошкільного віку (2-3 роки), в яких виховується 50 дітей;

— 2 групи молодшого дошкільного віку (3-4 роки), в яких виховується 40 дітей;

— 2 групи середнього дошкільного віку (4-5 років), в яких виховується 40 дітей;

— 2 групи старшого дошкільного віку (5-6 (7) років), в яких виховується 40 дітей.

ДНЗ має басейн, де проводяться заняття з плавання. Заняття з плавання проводяться в 6 групах з дітьми молодшого дошкільного віку (3-4 роки), середнього дошкільного віку (4-5 років) та старшого дошкільного віку (5-6 (7) років).

До штатного розпису ДНЗ має бути введено 2 штатні одиниці посади інструктора з фізкультури, із них:

— 1,25 одиниці для занять з фізичної культури (10 груп х 0,125) згідно з п.п. «б» п. 5 розд. 1 Типових штатів № 1055;

— 0,75 одиниці для занять з плавання (6 груп х
х 0,25 : 2 групи) відповідно до п. 15 Типових штатів № 1055.

Приклад 2. У ДНЗ функціонує 4 різновікові групи. Басейну дошкільний заклад не має.

До штатного розпису ДНЗ має бути введено 0,5 штатної одиниці посади інструктора з фізкультури (4 групи х 0,125) згідно з п.п. «б» п. 5 розд. 1 Типових штатів № 1055.

Також в листі, що коментується, МОНмолодьспорту підкреслило: п. 2 наказу Міносвіти «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів» від 04.11.2010 р. № 1055 передбачає збереження у штатних розписах ДНЗ посад, які було введено до затвердження Типових штатів № 1055.

Варто зауважити, що ця норма не стосується посади інструктора з фізкультури, оскільки після введення в дію Типових штатів № 1055 ця посада збереглася, при цьому збільшилася розрахункова кількість штатних одиниць цієї посади. Так, раніше посада інструктора з фізкультури вводилася тільки в ДНЗ з басейнами і тільки з урахуванням груп, з якими проводяться заняття з навчанню плаванню. Тепер же — у всіх дошкільних закладах незалежно від наявності груп, з якими проводяться заняття з навчання плаванню.

Також зазначимо, що ця норма передбачає збереження у штатних розписах ДНЗ посад, які були введені до затвердження Типових штатів № 1055 , а не кількості їх штатних одиниць. Так, наприклад, якщо у 2010/2011 роках у ДНЗ функціонувало 10 груп, а у 2011/2012 роках кількість груп скоротилася, відповідно скоротиться і кількість штатних одиниць інструктора з фізкультури, вихователів, помічників вихователів тощо.

Крім того, звернемо увагу на те, що штатні одиниці посади інструктора з фізичної культури, передбачені п. 15 Типових штатів № 1055, вводяться тільки в тих ДНЗ, в яких стаціонарні басейни перебувають у робочому стані, функціонують за призначенням та в них проводяться заняття з навчання плаванню дітей цього закладу. Якщо басейн перебуває в неробочому стані або переданий в оренду іншій організації, закладу тощо, то штатні одиниці посади інструктора з фізкультури, передбачені п. 15 Типових штатів № 1055, не вводяться.

Приклад 3 . У грудні 2012 року басейн дошкільного закладу вийшов з ладу та потребує капітального ремонту. Кошторисом доходів та видатків на 2013 рік не передбачено витрати на капітальний ремонт басейну.

З метою економії бюджетних коштів, штатні одиниці посади інструктора з фізкультури, передбачені п. 15 Типових штатів № 1055 для проведення занять з плавання, слід скоротити в порядку, передбаченому законодавством .

Зупинимося на деяких питаннях оплати праці інструктора з фізкультури, а також особливостях трудових відносин з таким працівником.

Як відомо, назви посад у штатних розписах повинні відповідати професійним назвам робіт, указаним у Класифікаторі професій ДК 003:2010, затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327. Крім того, оформляючи необхідну документацію (трудові книжки, накази, тарифікаційні списки тощо), необхідно записувати назви посад працівників згідно з цим Класифікатором.

Слід зауважити, що Класифікатором професій передбачено посаду «інструктор з фізкультури» (код — 3475 «спортивні тренери, інструктори-методисти та професійні спортсмени»). При прийнятті на роботу працівника, який проводитиме заняття з навчання плаванню, його посаду також потрібно називати «інструктор з фізкультури» (а не «інструктор з плавання»).

Коло завдань та обов’язків інструктора з фізкультури визначене Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85 «Спортивна діяльність», затвердженим наказом Держкомітету з питань фізкультури і спорту від 17.10.2002 р. № 2264.

Постановою КМУ «Про затвердження Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 14.06.2000 р. № 963 посаду інструктора з фізкультури визначено як педагогічну.

Згідно зі ст. 30 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-III (далі — Закон № 2628) та п. 64 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти 15.04.93 р. № 102 (далі — Інструкція № 102), тижневе навантаження інструктора з фізкультури становить 30 годин на тиждень.

Тарифні розряди за посадою інструктора з фізкультури встановлюються відповідно до додатку 9 до наказу Міносвіти «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557. Умови визначення тарифних розрядів інструкторам з фізкультури поширюються на всі типи навчальних закладів (примітка 4 до п. 11 Інструкції № 102). Тарифні розряди встановлюються за результатами атестації згідно з кваліфікаційними вимогами.

З 23.01.2012 р. відповідно до п. 5.4 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міносвіти від 06.10.2010 р. № 930 (далі — Типове положення № 930), інструкторам з фізкультури дошкільних навчальних закладів, так само як і вихователям, які мають базову або неповну вищу педагогічну освіту, може присвоюватися педагогічне звання «вихователь-методист», якщо стаж їх педагогічної діяльності становить не менше 8 років та якщо вони мають найвищий тарифний розряд. Проте згідно з п. 2 ст. 32 Закону № 2628 педагогічне звання «вихователь-методист» присвоюється вихователям дошкільних навчальних закладів, а присвоєння звання «вихователь-методист» інструкторам з фізкультури цим Законом не передбачено. При цьому нагадаємо, що Закон № 2628 має вищу юридичну силу відносно Типового положення № 930.

Педагогічним працівникам, до яких належить і інструктор з фізкультури, діяльність яких безпосередньо пов’язана з навчально-виховним процесом для дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, потребують особливих умов виховання або тривалого лікування, посадові оклади (ставки заробітної плати) підвищуються на 20 % (п. 28 Інструкції № 102).

Як педагогічному працівнику інструктору з фізкультури виплачуються:

надбавка за вислугу років залежно від стажу педагогічної роботи згідно з Порядком виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженим постановою КМУ від 31.01.2001 р. № 78;

матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі одного посадового окладу при наданні щорічної відпустки (п. 1 ст. 57 Закону України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-XII), крім тих, які працюють за сумісництвом;

щорічна грошова винагорода за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків у розмірі до одного посадового окладу відповідно до Порядку надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, затвердженого постановою КМУ від 05.06.2000 р. № 898 (крім тих, які працюють за сумісництвом);

надбавка за престижність праці в розмірі 20 % посадового окладу згідно з постановою КМУ «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I — II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» від 23.03.2011 р. № 373.

Відповідно до розд. І додатка до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою КМУ від 14.04.97 р. № 346, тривалість щорічної основної відпустки інструктора з фізкультури ДНЗ становить 42 календарних дня.

Щорічна відпустка тривалістю 56 календарних днів надається інструктору з фізкультури ДНЗ:

— загального типу, якщо він обслуговує групи, де не менше 50 % дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку, або якщо в цих закладах укомплектовано не менше 50 % таких груп;

— компенсуючого типу для дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку.

Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою КМУ від 04.11.93 р. № 909, посаду інструктора з фізкультури в дошкільних навчальних закладах не передбачено.

 

Світлана МЕРЕНКОВА,
провідний державний фінансовий інспектор
 Харківської об’єднаної державної фінансової інспекції

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі