Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо атестації педагогічних працівників початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Березень, 2013/№ 12
Друк
Лист від 07.11.2012 р. № 292/7-4/43-12

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

ЩОДО АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПОЧАТКОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МИСТЕЦЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (ШКІЛ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ)

Лист від 07.11.2012 р. № 292/7-4/43-12

 

У зв’язку із зверненнями керівників початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) та місцевих органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать навчальні заклади, щодо застосування пункту 1.14 Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури, затвердженого наказом Міністерства культури України від 31.10.2011 р. № 75, Мінкультури України роз’яснює.

Атестаційною комісією 1-го рівня визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді та порушується клопотання перед атестаційною комісією 2-го або 3-го рівня про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії та (або) педагогічного звання, якщо в сукупності він відповідає наступним вимогам:

педагогічний працівник був прийнятий на роботу до 1996 року (набрання чинності Законом України «Про освіту» в редакції від 23.03.96 р. № 100/96-ВР);

до набрання чинності Положенням, затвердженим наказом Міністерства культури України від 31.10.2011 р. № 75, педагогічний працівник атестувався відповідно до пункту 5.9 Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 20.08.93 р. № 310 (із змінами), і якому як виняток було присвоєно кваліфікаційну категорію та (або) педагогічне звання та рівень його роботи відповідає вимогам до присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії, що визначені розділом V Положення та (або) педагогічного звання, вимоги до присвоєння якого визначені розділом VI Положення;

підвищення кваліфікації педагогічного працівника відбувалося виключно в закладах післядипломної освіти (курсах, факультетах, інститутах), що підтверджується Свідоцтвом про підвищення кваліфікації державного зразка.

Особливо наголошуємо, що рішення про присвоєння (підтвердження) атестаційною комісією 2-го або 3-го рівня кваліфікаційної категорії приймається лише у разі відповідності педагогічного працівника вимогам, визначеним розділом V Положення (2-го рівня — кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії», а 3-го рівня — кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»). Присвоєння (підтвердження) педагогічного знання здійснюється виключно атестаційною комісією 3-го рівня і тільки у разі відповідності педагогічного працівника вимогам, визначеним розділом VI Положення. При цьому слід враховувати, що педагогічним працівникам, зазначеним у пункті 1.14 Положення, атестаційною комісією 3-го рівня може підтверджуватись або присвоюватись як кваліфікаційні категорії «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії», так і педагогічні звання «старший викладач», «викладач-методист».

Педагогічні працівники, які до набрання чинності вищезазначеним галузевим Положенням атестувалися із присвоєнням кваліфікаційних категорій, але яким не присвоювались педагогічні звання, атестаційиими комісіями 3-го рівня може проводитися атестація із присвоєнням педагогічних звань у разі відповідності цих педагогічних працівників вимогам, визначеним розділом VI Положення.

 

Перший заступник Міністра
Ю. Богуцький

 

КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ ДЕРЖФІНІНСПЕКЦІЇ

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СФЕРИ КУЛЬТУРИ,
ЯКІ МАЮТЬ НЕПОВНУ АБО БАЗОВУ ВИЩУ ОСВІТУ

Згідно з п. 4 ст. 54 Закону України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-XII педагогічні працівники підлягають атестації. За результатами атестації визначаються відповідність працівника обійманій посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються категорії, педагогічні звання. Починаючи з 2012 року атестація педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури здійснюється відповідно до вимог Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури, затвердженого наказом Мінкультури від 31.10.2011 р. № 75 (далі — Положення № 75).

У листі, що коментується, Мінкультури роз’яснило питання, пов’язані із застосуванням п. 1.14 Положення № 75, а саме щодо присвоєння кваліфікаційних категорій та педагогічних звань педагогічним працівникам, які мають неповну або базову вищу освіту.

Зауважимо: це не перший лист Мінкультури, присвячений цій темі. Раніше подібні питання розглядалися фахівцями цього Міністерства в листі від 04.05.2012 р. № 118/7-4/43-1 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2012, № 32, с. 25).

У листі, що коментується, порядок присвоєння кваліфікаційних категорій та педагогічних звань педагогічним працівникам, які до набуття чинності цим Положенням атестувалися на присвоєння кваліфікаційних категорій, розглянуто докладніше.

Так, згідно з п. 1.14 Положення № 75 за результатами атестації педагогічним працівникам, які мають неповну або базову вищу освіту та освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або бакалавра (до введення в дію Закону України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-XII (далі — Закон про освіту) — неповну вищу або середню спеціальну освіту), прийняті на роботу до 1996 року (до набрання чинності Законом про освіту в редакції від 23.03.96 р. № 100/96-ВР) і до набрання чинності Положенням № 75 атестувалися із присвоєнням кваліфікаційних категорій та педагогічних звань, визначається відповідність обійманій посаді та присвоюється (підтверджується) кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Як підкреслило Мінкультури в листі, що коментується, педагогічному працівнику, який має неповну або базову вищу освіту та освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або бакалавра, можуть присвоюватися кваліфікаційні категорії та педагогічні звання, якщо він:

1) призначений на посаду до 1996 року;

2) до набрання чинності Положенням № 75 проходив атестацію з присвоєнням кваліфікаційної категорії;

3) проходить курси підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п’ять років у навчальних закладах, що мають ліцензію на проведення підвищення кваліфікації з отриманням Свідоцтва встановленого зразка;

4) відповідає вимогам, викладеним у розд. V Положення № 75 (для присвоєння кваліфікаційної категорії);

5) відповідає вимогам, викладеним у розд. VІ Положення № 75 (для присвоєння педагогічного звання).

Нагадаємо: педагогічним працівникам, які мають неповну або базову вищу освіту та освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або бакалавра, прийняті на роботу після 1996 року та не атестувалися з присвоєнням кваліфікаційних категорій, атестаційною комісією 3-го рівня може присвоюватися педагогічне звання «старший викладач», якщо їм установлено тарифну ставку на рівні 9-го розряду та стаж роботи на обійманій посаді становить не менше 8 років (п. 6.3 Положення № 75). Кваліфікаційні категорії таким педагогічним працівникам не присвоюватимуться, на що звернуло увагу і Мінкультури в листі, що коментується.

Далі розглянемо послідовно порядок присвоєння кваліфікаційних категорій та педагогічних звань педагогічним працівникам, які мають непов­ну або базову вищу освіту, прийняті на роботу до 1996 року і до набрання чинності Положенням № 75 атестувалися з присвоєнням кваліфікаційних категорій.

Згідно з п. 2.1 Положення № 75 для організації та проведення атестації педагогічних працівників створюються атестаційні комісії 1-го, 2-го, 3-го і 4-го рівнів, а саме:

1-го рівня — у навчальних закладах;

2-го рівня — у відділах (управліннях) культури районних, міських та районних у містах Києві і Севастополі;

3-го рівня — у Міністерстві культури і мистецтв АР Крим, управліннях культури обласних, Севастопольської міської держадміністрацій, Головному управлінні культури Київської міської держадміністрації;

4-го рівня — у Міністерстві культури України.

Відповідно до п. 3.2 Положення № 75 до 10 жовтня атестаційна комісія 1-го рівня приймає заяви від педагогічних працівників щодо проходження чергової (позачергової) атестації за зразком, наведеним у додатку 1 до Положення № 75.

До 1 квітня атестаційна комісія 1-го рівня на другому засіданні проводить атестацію педагогічних працівників, оформляє належним чином атестаційні листи разом з клопотанням атестаційної комісії про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії та педагогічного звання, які далі передаються до атестаційної комісії 3-го рівня (п. 3.7 Положення № 75).

Нагадаємо: відповідно до п. 2.7 Положення № 75 тільки атестаційна комісія 3-го рівня присвоює (підтверджує) кваліфікаційні категорії «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії», надає (підтверджує) педагогічні звання «старший викладач», «викладач-методист» педагогічним працівникам, зазначеним у п. 1.14 цього Положення. Це підтвердило і Мінкультури в листі, що коментується.

Далі до 25 квітня атестаційна комісія 3-го рівня розглядає клопотання атестаційної комісії 1-го рівня та атестаційні листи педагогічних працівників, у разі необхідності заслуховує голів атестаційних комісій 1-го рівня та педагогічних працівників, і приймає одне з рішень, указаних в п.п. 3.9.3 Положення № 75.

На підставі прийнятого рішення атестаційна комісія видає наказ про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії, педагогічного звання.

 

Світлана МЕРЕНКОВА,
 провідний державний фінансовий інспектор
 Харківської об’єднаної державної
 фінансової інспекції

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі