Теми статей
Обрати теми

Надання пільг з оплати комунальних послуг працівникам бюджетних організацій

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Травень, 2013/№ 17
Друк
Відповідь на запитання

НАДАННЯ ПІЛЬГ З ОПЛАТИ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПРАЦІВНИКАМ БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

 

Володимир ШПАЧЕНКО, юрист

 

Які документи має надати пільговик за місцем роботи для отримання пільги на комунальні послуги? Як розрахувати розмір середньомісячного сукупного доходу? Чи потрібна для працівників, які тільки прийняті на роботу, довідка про доходи з попереднього місця роботи? Чи має значення строк роботи пільговика для отримання компенсації за тверде паливо (якщо працівник відпрацював лише 5 місяців)? Оплата за газопостачання проводиться протягом всього року чи лише в період опалення? Чи має значення обсяг споживання природного газу та якими є норми споживання природного газу?

(АР Крим)

 

Спеціалістам, які працюють і проживають у сільській місцевості, поза населеними пунктами (а в установлених законодавством Союзу РСР випадках — у селищах), ст. 70 Житлового кодексу Української РСР від 30.06.83 р. № 5464-Х надано право безплатного користування жилим приміщенням з опаленням і освітленням.

Умови надання пільг визначені Порядком забезпечення працівників бюджетних установ (закладів) безплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням відповідно до пункту «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини п’ятої статті 29 Закону України «Про культуру», абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», затвердженим спільним наказом Мінпраці, МОН, МОЗ та Мінкультури від 13.09.2006 р. № 341/651/619/769 (далі — Порядок № 341).

Пунктом 2 цього Порядку визначені категорії осіб, які мають право на пільги. До них належать:

— педагогічні працівники, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, перелік посад яких затверджено постановою КМУ «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 14.06.2000 р. № 963;

— працівники культури, які працюють у державних і комунальних закладах культури, педагогічні працівники закладів освіти сфери культури, які працюють у сільській місцевості та селищах міського типу, а також пенсіонери, які раніше працювали в державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури у таких населених пунктах і проживають у них;

— медичні та фармацевтичні працівники (лікарі, провізори, фахівці з базовою та неповною вищою медичною та фармацевтичною освітою незалежно від найменування посади), які проживають і працюють у сільській місцевості та селищах міського типу;

— пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками у сільській місцевості і селищах міського типу, проживають у таких населених пунктах, мають відповідний стаж роботи не менше трьох років і на момент виходу на пенсію працювали на посадах педагогічних, медичних та фармацевтичних працівників.

Звернемо увагу на те, що гарантії не поширюються на членів сімей осіб, визначених Порядком № 341.

При наданні зазначених пільг також слід керуватись Порядком надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, затвердженим постановою КМУ від 31.03.2003 р. № 426 (далі — Порядок № 426).

Відповідно до п. 2 цього Порядку пільги педагогічним, медичним та фармацевтичним працівникам і працівникам культури надаються щомісяця шляхом зменшення плати за користування житлом з опаленням та освітленням.

Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням надаються працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Згідно з п. 5 Порядку № 426 для відшкодування фактичних витрат пільговик подає в бухгалтерію установи такі документи: копії квитанцій про оплату за користування житлом (квартирну плату), паливом, телефоном і за комунальні послуги у строк, за який здійснюється відшкодування (абз. 2 п. 2 Порядку № 426), а також довідку про склад сім’ї (раз на рік).

Для нарахування грошового еквівалента вартості послуг можуть використовуватися відомості у вигляді списків, довідок, даних на електронних носіях інформації, одержаних від житлово-експлуатаційних та інших підприємств і організацій, які надають послуги.

Згідно з п. 6 Порядку № 426 середньомісячний дохід пільговика обчислюється шляхом ділення грошових доходів пільговика за попередні шість місяців на 6.

До складу грошових доходів пільговика включаються :

1) нарахована заробітна плата, у тому числі:

— за роботу в надурочний час, святкові, неробочі та вихідні дні;

— надбавки та доплати всіх видів;

— підвищення розміру посадових окладів громадян, які працювали або працюють на територіях радіоактивного забруднення;

— премії, встановлені за системами оплати праці в установі незалежно від періодичності та джерел їх виплати (включаються пропорційно), крім одноразових за особливі заслуги;

— інші грошові виплати, які мають систематичний характер та підлягають оподаткуванню відповідно до законодавства;

— суми індексації грошових доходів населення та компенсації за втрату частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати (на час нарахувань);

— допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю;

— матеріальна допомога;

2) грошове забезпечення військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби;

3) пенсії.

Розмір середньомісячного сукупного доходу для тих працівників, які тільки прийняті на роботу, та тих, які вже давно працюють, обчислюється однаково, тому якщо працівника прийнято на роботу нещодавно, то він має надати довідку про доходи з попереднього місця роботи.

Умови надання пільг на придбання твердого палива визначені Порядком надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженим постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 77 (далі — Порядок № 77).

Відповідно до п. 4 цього Порядку для призначення пільг з придбання твердого палива і скрапленого газу особи звертаються до відповідних управлінь праці та соціального захисту населення або до сільських, селищних рад за зареєстрованим місцем проживання з відповідною заявою, до якої додають довідку про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі.

Сільські, селищні ради складають список осіб окремо за кожною пільговою категорією населення. Список, підписаний сільським, селищним головою (іншою уповноваженою особою) і завірений печаткою, подається уповноваженому органу для звіряння з інформацією, внесеною до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

У разі смерті особи, включеної до списку, члени сім’ї померлого, які проживали разом з ним, можуть отримати кошти готівкою на придбання твердого палива і скрапленого газу або тверде паливо і скраплений газ у натуральному вигляді.

У разі зміни реєстрації місця проживання з вибуттям за межі району (міста) протягом бюджетного періоду особа подає довідку щодо придбання твердого палива і скрапленого газу на пільгових умовах за попереднім зареєстрованим місцем проживання.

У разі зміни умов проживання особи (підключення житла до системи газо-, тепло-, електропостачання для його опалення) отримані нею кошти готівкою на придбання твердого палива і скрапленого газу або тверде паливо, скраплений газ не повертаються. Пільги з оплати послуг газо-, тепло-, електропостачання для опалення житла надаються особі з наступного бюджетного періоду.

У разі зміни протягом бюджетного періоду будь-якого іншого виду опалення житла особи на пічне опалення пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу надаються виходячи з кількості місяців, що залишилися до кінця бюджетного періоду, та середньомісячної вартості або кількості твердого палива, визначеної шляхом ділення річної вартості або кількості твердого палива і скрапленого газу на дванадцять місяців.

Вимог щодо надання зазначеної пільги у випадку коли працівник працює в бюджетній організації, робота в якій дає право на отримання пільги, чинним законодавством не визначено.

У цьому випадку вважаємо, що сума компенсації за тверде паливо розраховується відповідно до опалювального періоду, який фактично залишився в межах бюджетного року.

Тепер розглянемо питання надання пільг зі споживання природного газу.

Відповідно до п.п. «б» п. 1 постанови КМУ «Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати» від 01.08.96 р. № 879 норми споживання природного газу встановлені:

— у разі використання на опалення житла у розмірі 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, і додатково 10,5 кв. метра на сім’ю — 11 куб. метрів природного газу на 1 кв. метр площі на місяць в опалювальний період;

— у разі користування газовою плитою за наявності централізованого гарячого водопостачання — 9,8 куб. метра на одну особу на місяць;

— у разі користування газовою плитою за відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача — 18,3 куб. метра на одну особу на місяць;

— у разі користування газовою плитою та водонагрівачем — 23,6 куб. метра на одну особу на місяць.

Під опалювальним періодом розуміється період між початком та закінченням терміну, впродовж якого здійснюється опалення приміщень (холодна пора року).

Слід зазначити, що строки опалювального періоду визначаються на регіональному рівні обласними та міськими адміністраціями залежно від кліматичних та погодних умов.

Термін проведення оплати за газопостачання залежить від того, з якою метою використовується газ.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі