Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Заміна вікон у навчальному закладі за рахунок благодійних внесків

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Листопад, 2013/№ 41
Друк
Стаття

ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЗА РАХУНОК БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ

 

Участь батьків у поліпшенні умов перебування і навчання їхніх дітей у навчальних закладах, що полягає в наданні благодійної допомоги у вигляді грошових коштів, товарів, робіт та послуг, вже стала звичним явищем. Особливої популярності останнім часом набула заміна старих вікон у приміщеннях навчальних закладів на нові за рахунок благодійних внесків. Тому закономірним є виникнення питань щодо нормативно-правового регулювання та порядку відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з отриманням такої благодійної допомоги. Ці та інші питання розглянемо у статті.

Юлія КРОТ, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

Олена МОРЄВА, консультант

 

Основні засади діяльності загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності визначені Положенням № 778. Зокрема, відповідно до п. 105 цього Положення одним із джерел фінансування навчальних закладів є благодійні внески юридичних та фізичних осіб.

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Загальні засади благодійної діяльності в Україні визначені Законом № 5073, який забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих на розвиток благодійної діяльності, утвердження гуманізму і милосердя, забезпечує сприятливі умови для утворення і діяльності благодійних організацій. Так, згідно зі ст. 1 Закону № 5073 благодійна діяльність — це добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара — набувача благодійної допомоги.

Статтею 3 Закону № 5072 передбачено, що цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у таких сферах благодійної діяльності, як освіта, охорона здоров’я, екологія, охорона довкілля та захист тварин, культура та мистецтво, наука і наукові дослідження, спорт і фізична культура тощо, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону № 5073 благодійна діяльність здійснюється на підставі вільного вибору одного або кількох її видів:

1) безоплатна передача у власність бенефіціарів кош-тів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;

2) безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;

3) безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;

4) безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;

5) благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;

6) публічний збір благодійних пожертв;

7) управління благодійними ендавментами;

8) виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;

9) проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

Разом з тим згідно з п. 2 Порядку № 1222 благодійні внески можуть надаватися благодійниками набувачам у грошовій формі для потреб їх фінансування за напрямами видатків, визначеними благодійником, а також як товари, роботи, послуги. Причому якщо благодійником конкретні цілі використання коштів не визначено, шляхи спрямування благодійного внеску визначаються керівником установи, закладу — набувачем відповідно до першочергових потреб, пов’язаних виключно з основною діяльністю установи, закладу.

Слід мати на увазі, що відповідно до ч. 4 ст. 13 БКУ благодійні внески, гранти та дарунки належать до першої підгрупи другої групи власних надходжень бюджетних установ і можуть використовуватися на організацію основної діяльності установ.

 

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ

Порядок документального оформлення надходження навчальному закладу благодійної допомоги від батьків залежить від форми, в якій така допомога надається. Так, на сьогодні досить поширеним є явище, коли батьки вихованців навчальних закладів придбавають вікна відразу «з установкою», тобто до вартості монтажних робіт включається вартість віконних блоків. У цьому випадку отримання благодійної допомоги навчальним закладом оформляється актом приймання-передачі виконаних робіт. Оприбуткування безпосередньо вікон, підвіконь, відливів та інших матеріалів, використаних при заміні старих вікон на нові, у цьому разі не здійснюється.

Натомість безоплатно передані навчальному закладу запаси (в цьому випадку віконні блоки) згідно з Інструкцією № 125 приймаються комісією, створеною наказом керівника установи, до складу якої обов’язково входять працівник бухгалтерії та представник організації вищого рівня, на підставі акта із зазначенням найменування, кількості та вартості отриманих матеріальних цінностей за ринковими вільними цінами на їх аналогічні види. Дані акта відображаються в бухгалтерському обліку. До того ж відповідно до п. 35 Інструкції № 125 запаси, отримані як благодійна допомога, обліковуються за загальним порядком, але окремо від запасів, придбаних установою за рахунок коштів загального або спеціального фондів кошторису доходів та видатків.

Варто зазначити, що при надходженні як благодійної допомоги окремо віконних блоків постає питання щодо способу їх установлення: власними силами навчального закладу (батьками вихованців навчального закладу) чи сторонньою організацією. Проте, незалежно від способу виконання робіт із заміни вікон, підставою для визначення їх фактичного обсягу та умов виконання є дефектний акт, форму якого наведено в додатку до спільного листа Держбуду та Держжитлокомунгоспу від 24.02.2005 р. № 7/8-134, № 4/3-260.

Факт виконання робіт, у разі прийняття рішення про встановлення віконних блоків власними силами закладу, підтверджується актом виконаних робіт, затвердженим керівником закладу, а підставою для списання використаних матеріалів є Акт списання за типовою формою № З-2, яка затверджена наказом Держказначейства від 18.12.2000 р. № 130.

Якщо ж для встановлення вікон залучається стороння організація, то взаємовідносини з такою організацією обов’язково оформляються договором підряду, яким визначають строки виконання робіт, права та обов’язки сторін, порядок оплати тощо. Для визначення вартості виконаних обсягів підрядних робіт і проведення розрахунків у такому разі складаються Акт приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3), примірні форми яких затверджено наказом Мінрегіонбуду від 04.12.2009 р. № 554. Звертаємо увагу: згідно з п. 9.2 Методичних рекомендацій № 39 підприємства, які не використовують примірну форму № КБ-2в, повинні надати замовнику інший первинний документ, що містить усі передбачені чинним законодавством реквізити та забезпечує отримання інформації про дату, види, обсяги та вартість виконаних робіт.

Крім того, після проведення ремонту об’єктів необоротних активів — приміщення навчального закладу (незалежно від способу виконання робіт) необхідно оформити Акт прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів за типовою формою № ОЗ-2 (бюджет). Форму цього Акта затверджено спільним наказом Головного управління Держказначейства та Держкомстату від 02.12.97 р. № 125/70. Акт після його підписання всіма членами комісії та керівником закладу передається до бухгалтерії, де здійснюються записи про виконані роботи у відповідних інвентарних картках обліку основних засобів за типовою формою № ОЗ-6 (бюджет). Зміни в характеристиці будівлі, пов’язані з її ремонтом, вносяться до відповідного розділу акта та до технічного паспорта будівлі.

 

ЗАСТОСУВАННЯ КЕКВ

Вимоги до здійснення видатків бюджетними установами за відповідними кодами економічної класифікації видатків залежно від економічної суті платежів встановлені Інструкцією № 333. Зокрема, згідно з п.7 п.п. 2.2.1 цієї Інструкції видатки на придбання та виготовлення меблів (столів, стільців, шаф, тумбочок тощо), жалюзі, ролетів, металевих ґрат, віконних та дверних блоків тощо проводяться за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар». При цьому виходячи з роз’яснень, наданих Держказначейством у листі від 31.05.2010 р. № 15-04/1260-9359, подаровані або надані як благодійна допомога віконні блоки також відображаються за зазначеним КЕКВ.

Разом з тим для правильного застосування КЕКВ під час оплати робіт із заміни віконних блоків насамперед необхідно визначити, до якого виду ремонту належать такі роботи: поточного чи капітального. З цією метою слід звернутися до Переліку № 150, відповідно до п.п. 1.2.8.5 якого ремонт та заміна окремих віконних коробок та підвіконь до 2 % загальної їх кількості належить до поточного ремонту будівлі. Тоді як заміна новими віконних та дверних коробок, рам та косяків з наличниками або перев’язування їх з додаванням нових матеріалів з повним їх забиванням належить до капітального ремонту будівлі (п.п. 2.8.2 Переліку № 150)*.

* З цього приводу також радимо ознайомитись з консультацією фахівця Держфінінспекції «Заміна вікон» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2011, № 24, с. 17).

Таким чином, якщо роботи із заміни вікон належать до:

поточного ремонту, то їх оплата здійснюється за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (п. 8 п.п. 2.2.4 Інструкції № 333);

капітального ремонту, то їх оплата проводиться за КЕКВ 3130 «Капітальний ремонт» (п.п. 4.1.3 Інструкції № 333).

Зазначимо: п. 1.8 Положення № 611 визначено, що витрати на поточний та капітальний ремонт не відносяться на збільшення вартості необоротних активів, а відносяться на фактичні видатки за відповідними кодами економічної класифікації видатків бюджету.

 

ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

Віконні блоки, отримані навчальним закладом як благодійна допомога від батьків учнів, повинні бути оприбутковані на баланс закладу на субрахунок 202 «Обладнання, конструкції і деталі до установки», на що звертало увагу Держказначейство у листі від 17.04.2008 р. № 5-04/2554-19642. Такі віконні блоки мають обліковуватися на зазначеному субрахунку до моменту їх установлення.

Облік грантів, дарунків та благодійних внесків відповідно до Порядку № 611 ведеться на субрахунку 712 «Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ». Водночас згідно з п. 3.8 Інструкції № 242 кошти, які надійшли установі як гранти, дарунки та благодійні внески (в грошовій та натуральній формі), відображаються на субрахунку 324 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень».

Порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з надходження благодійної допомоги у вигляді віконних блоків та їх установлення розглянемо на умовних прикладах.

Приклад 1. Навчальним закладом отримано від батьків його учнів благодійну допомогу у вигляді робіт із заміни вікон у одному з кабінетів закладу. Загальна вартість ремонтних робіт з урахуванням вартості віконних блоків та інших використаних будівельних матеріалів становить 9600 грн. Благодійно виконані роботи з ремонту будівлі прийнято навчальним закладом на підставі акта приймання-передачі виконаних робіт.

На підставі рішення комісії навчального закладу було оприбутковано відходи деревини, які залишилися після демонтажу старих вікон, для опалювання приміщення (як дрова). Вартість цих відходів згідно з актом оцінки відходів становить 200 грн.

Для відображення вищезазначених операцій в облікових регістрах сформовано такі бухгалтерські проводки:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,
грн.

дебет

кредит

1

Відображено надходження благодійної допомоги у вигляді ремонтних робіт*

324

712

9600

675

324

9600

812

675

9600

2

Оприбутковано відходи деревини, які залишилися після демонтажу старих вікон*

323

711

200

364

323

200

235

364

200

* Не пізніше останнього робочого дня звітного місяця до органу Держказначейської служби слід подати Довідку про надходження в натуральній формі.

 

Приклад 2. Від батьків учнів одного з класів навчального закладу отримано благодійну допомогу у вигляді віконних блоків вартістю 8400 грн. Роботи з установлення отриманих віконних блоків виконано підрядною організацією згідно з договором підряду. Виконання робіт підтверджено актом виконаних робіт, відповідно до якого вартість наданих послуг становить 1200 грн. (у тому числі ПДВ — 200 грн.).

На підставі рішення комісії навчального закладу було оприбутковано відходи деревини, які залишилися після демонтажу старих вікон, для опалювання приміщення (як дрова). Вартість цих відходів згідно з актом оцінки відходів становить 200 грн.

До облікових регістрів зроблено такі записи:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,
грн.

дебет

кредит

1

Оприбутковано віконні блоки, отримані як благодійна допомога*

324

712

8400

364

324

8400

202

364

8400

2

Виконано роботи з установлення віконних блоків (згідно з актом виконаних робіт)

801 (802)

675

1200

3

Списано на фактичні видатки установи вартість установлених вікон

812

202

8400

4

Перераховано підрядній організації оплату за виконані роботи

675

321 (323)

1200

5

Оприбутковано відходи деревини, які залишилися після демонтажу старих вікон*

323

711

200

364

323

200

235

364

200

* Не пізніше останнього робочого дня звітного місяця до органу Держказначейської служби слід подати Довідку
про надходження в натуральній формі.

 

Приклад 3. Від батьків учнів одного з класів навчального закладу отримано благодійну допомогу у вигляді віконних блоків вартістю 8400 грн. Роботи з установлення вікон виконано навчальним закладом власними силами (батьками учнів), що підтверджено актом, затвердженим керівником закладу.

На підставі рішення комісії навчального закладу було оприбутковано відходи деревини, які залишилися після демонтажу старих вікон, для опалювання приміщення (як дрова). Вартість цих відходів згідно з актом оцінки відходів становить 200 грн.

У бухгалтерському обліку ці господарські операції відображені таким чином:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,
грн.

дебет

кредит

1

Оприбутковано віконні блоки, отримані як благодійна допомога*

324

712

8400

364

324

8400

202

364

8400

2

Списано на фактичні видатки установи вартість установлених вікон

812

202

8400

3

Оприбутковано відходи деревини, які залишилися після демонтажу старих вікон*

323

711

200

364

323

200

235

364

200

* Не пізніше останнього робочого дня звітного місяця до органу Держказначейської служби слід подати Довідку
про надходження в натуральній формі.

 

Інструкцією № 68 передбачено ведення обліку операцій з нарахування доходів спеціального фонду, у тому числі отриманих у вигляді благодійної допомоги, у меморіальному ордері № 14 «Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ». Зауважимо, що на кожен вид доходів спеціального фонду згідно з вимогами Інструкції № 68 відкриваються окремі меморіальні ордери, які нумеруються відповідно № 14-1, № 14-2, № 14-3.

Нагадаємо також, що відповідно до п.п. 3.5.2 Порядку № 44 бюджетними установами, що отримують благодійні внески, гранти та дарунки, складається та подається до органів Держказначейської служби та розпорядників вищого рівня «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень» (форма № 4-2д, № 4-2м). Строки подання бюджетної звітності, до складу якої входить зазначений звіт, визначені Порядком № 419. Так, квартальну звітність слід подавати не пізніше ніж 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річну — не пізніше ніж 22 січня року, що настає за звітним.

Крім того, зважаючи на те, що розпорядники бюджетних коштів здебільшого не планують у кошторисі благодійні надходження, у разі їх фактичного отримання необхідно внести зміни до кошторису в частині спеціального фонду відповідно до вимог пп. 47 та 49 Порядку № 228 на підставі довідки Державної казначейської служби про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки та довідки про зміни до кошторису.

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

БКУ — Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

Закон № 5073 — Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 р. № 5073-VI.

Положення № 778 — Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою КМУ від 27.08.2010 р. № 778.

Порядок № 1222 — Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затверджений постановою КМУ від 04.07.2000 р. № 1222.

Порядок № 228 — Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228.

Інструкція № 125 — Інструкція з обліку запасів бюджетних установ, затверджена наказом Держказначейства від 08.12.2000 р. № 125.

Методичні рекомендації № 39 — Методичні рекомендації з проведення державною контрольно-ревізійною службою ревізій використання коштів на будівництво, затверджені наказом ГоловКРУ від 27.02.2009 р. № 39.

Інструкція № 333 — Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затверджена наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333.

Перелік № 150 — Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затверджений наказом Держкомітету України з питань ЖКГ від 10.08.2004 р. № 150.

Положення № 611 — Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затверджене наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611.

Порядок № 611 — Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611.

Інструкція № 242 — Інструкція з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ, затверджена наказом Держказначейства від 26.12.2003 р. № 242.

Інструкція № 68 — Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затверджена наказом Держказначейства від 27.07.2000 р. № 68.

Порядок № 44 — Порядок складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затверджений наказом Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44.

Порядок № 419 — Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць