Теми статей
Обрати теми

Як обліковувати плату за послуги, що надходить у валюті

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Листопад, 2013/№ 42
Друк
Відповідь на запитання

ЯК ОБЛІКОВУВАТИ ПЛАТУ ЗА ПОСЛУГИ, ЩО НАДХОДИТЬ У ВАЛЮТІ

 

Наталія СЕВОСТЬЯНОВА, заступник начальника Головного управління Державної казначейської служби України в Харківській області

 

Вищий медичний навчальний заклад надає платні послуги згідно з Переліком платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах, затвердженим постановою КМУ від 17.09.96 р. № 1138.

Оплату за деякі платні послуги заклад отримує в іноземній валюті. З цих коштів банк продає 50 % іноземної валюти на міжбанківській біржі, а решту — зараховує на валютний рахунок. У результаті заклад отримує 50 % іноземної валюти, а також на спеціальний реєстраційний рахунок — гривневий еквівалент від продажу іноземної валюти на міжбанківській біржі (за вирахуванням комісійної винагороди).

Просимо роз’яснити, чому саме таким чином діє банк з іноземною валютою, яку отримує навчальний заклад. Які для цього є підстави? Також допоможіть розібратися з порядком відображення у бухгалтерському обліку таких операцій.

(м. Харків)

 

Діючі нормативно-правові акти дозволяють деяким бюджетним установам здійснювати валютні операції. Зокрема, право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства на основі договорів, укладених ними з іноземними юридичними, фізичними особами, мати власний валютний рахунок надано державним навчальним закладам та науковим, науково-виробничим установам державної системи освіти, органам державного управління освітою (ст. 64 Закону України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-XII). Також таке право мають органи управління освітою, установи професійно-технічної освіти, державні професійно-технічні навчальні заклади та їх засновники (ст. 53 Закону України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.98 р. № 103/98-ВР).

Ситуація, в якій опинився вищий навчальний заклад при отриманні іноземної валюти за надані платні послуги, пов’язана з вимогами Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів впливу на грошово-кредитний ринок» від 06.11.2012 р. № 5480-VI, який надав право НБУ запровадити на строк до 6 місяців вимоги щодо обов’язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті.

На виконання вимог цього Закону НБУ спочатку були прийняті постанови «Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті» від 16.11.2012 р. № 475 та «Про встановлення розміру обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті» від 16.11.2012 р. № 479, якими з 19.11.2012 р. НБУ введено вимоги щодо обов’язкового продажу 50 % валютної виручки від продажу товарів* за зовнішньоекономічними договорами.

* Як зазначав НБУ у листі від 05.12.2012 р. № 29-209/12263, вимога щодо продажу поширюється також і на валютну виручку, отриману від виконання робіт (надання послуг).

Невдовзі на зміну цим постановам НБУ прийняв аналогічні документи з терміном дії ще на 6 місяців, а саме: постанову «Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті» від 14.05.2013 р. № 163 (далі — постанова № 163) та постанову «Про встановлення розміру обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті» від 14.05.2013 р. № 164.

Згідно з вимогами вищезазначених документів операції, пов’язані з продажем іноземної валюти та зарахуванням таких коштів, здійснюються у наступному порядку:

1. Надходження в іноземній валюті у вигляді валютної виручки резидентів від продажу товарів за зовнішньоекономічними договорами підлягають обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України (далі — МВРУ) в розмірі 50 %.

2. Вимога щодо обов’язкового продажу стосується валютної виручки — надходжень в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління НБУ від 04.02.98 р. № 34, а також надходження в російських рублях. Зокрема, до таких валют належать: долари США, євро, англійські фунти стерлінгів, швейцарські франки, японські єни, датські крони, ісландські крони, норвезькі крони, шведські крони, канадські долари, австралійські долари.

3. Продаж 50 % валютної виручки уповноважені банки здійснюють самостійно (тобто без участі клієнта), не пізніше наступного робочого дня після дня зарахування таких надходжень на розподільчий рахунок.

Як передбачено у п. 2 постанови № 163, надходження в іноземній валюті, на які поширюється вимога щодо обов’язкового продажу, банк попередньо зараховує на окремий розподільчий рахунок (балансовий рахунок 2603 «Розподільчі рахунки суб’єктів господарювання», на якому обліковуються кошти, що підлягають розподілу та додатковому попередньому контролю, у тому числі кошти в іноземній валюті, що підлягають обов’язковому продажу).

4. Зарахування гривневого еквівалента на поточний рахунок отримувача переказу уповноважений банк здійснює не пізніше наступного робочого дня з дня здійснення обов’язкового продажу .

Зазначимо, що саме надходження в гривневому еквіваленті підлягають зараховуванню на спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий в органах Державної казначейської служби.

5. Решта 50 % надходжень в іноземній валюті залишається в розпорядженні резидентів і використовується ними відповідно до правил валютного регулювання. Такі кошти банк зараховує на поточний валютний рахунок клієнта (тобто розпорядника бюджетних коштів), відкритий на його ім’я в установі банку (а саме на один з балансових рахунків, наведених у розд. 25 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління НБУ від 17.06.2004 р. № 280 (далі — План рахунків)).

Оскільки казначейське обслуговування бюджетів за видатками здійснюється шляхом відкриття реєстраційних рахунків загального фонду або спеціальних реєстраційних рахунків спеціального фонду в органах казначейства лише в національній валюті, розрахунки бюджетних установ в іноземній валюті здійснюються через установи банків.

Для здійснення операцій в іноземній валюті розпорядники бюджетних коштів відкривають рахунки в установах банків за відповідними балансовими рахунками згідно з вимогами нормативних актів НБУ. Основним нормативним документом, що регулює порядок відкриття поточних рахунків в установах банків, у тому числі бюджетними установами, є Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою НБУ від 12.11.2003 р. № 492. Для відкриття валютного рахунку в банку клієнти подають спеціальний пакет документів.

Згідно з Планом рахунків на ім’я бюджетних установ банк відкриває два рахунки:

розподільчий рахунок (балансовий рахунок 2603 «Розподільчі рахунки суб’єктів господарювання»);

поточний рахунок (балансовий рахунок 2530 «Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду державного бюджету України» або 2553 «Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету АР Крим та обласних бюджетів», 2555 «Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів»).

Слід зазначити, що відкриття розподільчих рахунків бюджетним установам за балансовим рахунком 2603 «Розподільчі рахунки суб’єктів господарювання» позбавляє кошти, які на них перебувають, статусу бюджетної приналежності. Крім того, клієнт не подає до банку заявку на їх відкриття, не отримує права розпорядження цим рахунком (право дебетування цього рахунку має лише установа банку), фактично не є власником зазначеного рахунку.

Додамо також, що за діючою практикою розпорядники коштів вважають днем надходження валютних коштів день зарахування їх на спеціальний реєстраційний рахунок, оскільки зарахування коштів на гривневий рахунок у казначействі та валютний рахунок у банку здійснюються однією датою.

При відображенні в бухгалтерському обліку операцій з іноземною валютою бюджетні установи керуються Порядком відображення в обліку операцій в іноземній валюті, затвердженим наказом Держказначейства від 24.07.2001 р. № 126 (далі — Порядок № 126). Зазначимо, що у цьому документі наведено роз’яснення тільки щодо здійснення операцій з купівлі іноземної валюти. Тому далі розглянемо порядок відображення операцій з іноземною валютою, а саме пов’язаних з надходженням валютної виручки та обов’язковим продажем її у розмірі 50 %, керуючись вищенаведеним механізмом.

Приклад. Вищим медичним навчальним закладом надані платні послуги нерезидентам згідно з договором, оплата за які буде здійснена в іноземній валюті. Складено акт наданих платних послуг на 800 (01.08.2013 р.).

06.08.2013 р. на спеціальний реєстраційний рахунок установи зараховані кошти, отримані від продажу іноземної валюти у розмірі 400 на МВРУ (за вирахуванням комісійної винагороди — 0,2 % від суми проданої валюти).

Решта 400 зарахована на поточний валютний рахунок установи.

Курси валют на зазначені дати встановлено:

Дата

Курс НБУ

Операції

01.08.2013 р.

10,61 грн./

Підписано акт наданих послуг

06.08.2013 р.

10,60 грн./

Зараховано на спеціальний реєстраційний рахунок установи кошти, отримані від продажу 50 % іноземної валюти (за вирахуванням комісійної винагороди)

З розподільчого рахунку продано 50 % виручки (400 ) за курсом МВРУ 10,78 грн., комісія банку — 0,2 %

Решту 50 % виручки (400 ) зараховано на поточний валютний рахунок установи

 

У бухгалтерському обліку зазначені операції відображаються так:

№ з/п

Дата

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,
грн.

дебет

кредит

1

01.08.2013 р.

Нараховано плату за послуги, надані навчальним закладом

(курс НБУ — 10,61 грн./€)

364

711

8488,00

2

06.08.2013 р.

Зараховано на спеціальний реєстраційний рахунок кошти, отримані від продажу 50 % іноземної валюти за вирахуванням комісійної винагороди

(курс МВРУ — 10,78 грн./€)

(400 € х 10,78 грн./€) - (400 € х 10,78 грн./€ х 0,2 % : 100 %)

323, 324

364

4303,38

3

Списано суму комісійної винагороди

400 € х 10,78 грн./€ х 0,2 % : 100 %

811

364

8,62

4

Відображено курсову різницю між сумою, отриманою від продажу іноземної валюти, визначеною за курсом МВРУ, і балансовою вартістю іноземної валюти, визначеною за офіційним курсом НБУ на дату продажу

400 € х (10,78 грн./€ - 10,60 грн./€)

442

364

811

442

72,00

72,00

5

Зараховано на поточний валютний рахунок установи решту 50 % іноземної валюти

(курс НБУ — 10,60 грн./€)

318

364

4240,00

6

Відображено курсову різницю у зв’язку зі зміною валютного курсу

800 € х (10,61 грн./€ - 10,60 грн./€)

811

442

442

364

8,00

8,00

Згідно з п. 2.2 Порядку № 126 розпорядники бюджетних коштів проводять переоцінку зобов’язань, узятих в іноземній валюті, на дату проведення операції.

У разі якщо на кінець місяця на валютному рахунку установи знаходяться кошти, то необхідно нарахувати курсову різницю (при зміні курсу):
— при збільшенні курсу Дт 318 — Кт 442;
— при зменшенні курсу Дт 442 — Кт 318.

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі