Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо внесення змін до Порядку проведення інспектування

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Жовтень, 2013/№ 37
Друк
Лист від 19.08.2013 р. № 02-18/990

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ІНСПЕКТУВАННЯ

Лист від 19.08.2013 р. № 02-18/990

 

3 липня поточного року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 513*, якою внесено комплексні зміни до Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією України, її територіальними органами, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 р. № 550 (далі — Порядок інспектування). Вказана постанова набрала чинності 15 серпня 2013 року.

* Опубліковано в газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2013, № 32, с. 4. — Прим. ред.

Внесені зміни пов’язані з останніми змінами до Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» (далі — Закон про ДФК), а також обумовлені необхідністю удосконалення окремих аспектів підготовки, проведення ревізії та реалізації її матеріалів.

Зокрема, у пункті 1 Порядку інспектування конкретизований перелік установ, підконтрольних органам Держфінінспекції України, зокрема цей перелік доповнений фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також підприємствами, установами та організаціями, що отримують кошти з таких фондів.

Змінами до пункту 2 Порядку інспектування, який визначає термінологію, передбачено наступне:

уточнено терміни «винні особи» (такі зміни обумовлені нормами Конституції України, відповідно до яких винність особи встановлює лише суд);

визначено, що «посадовими особами контролюючого органу» у розумінні Порядку інспектування є працівники органів Держфінінспекції України, які в межах компетенції проводять не лише ревізію, а й зустрічну звірку.

Зміни до Порядку інспектування стосуються також окремих питань проведення ревізії залученими спеціалістами. Так, попередня редакція Порядку інспектування передбачала, що на проведення ревізії на кожного залученого спеціаліста оформляється направлення, яке вручається перед початком проведення ревізії керівництву об’єкта контролю чи його заступнику під розписку (пункти 11 і 12 Порядку інспектування). Проте вимогу щодо пред’явлення керівництву об’єкта контролю направлення залученого спеціаліста з продовженим строком Порядок інспектування не містив. Постанова № 513 це питання врегулювала. Крім цього, змінами до пункту 16 Порядку інспектування врегульовано можливість проведення заходів фактичної перевірки (інвентаризації, обстеження та контрольного обміру виконаних робіт, правильністю застосування норм витрат сировини і матеріалів, виходу готової продукції і природних втрат шляхом організації контрольних запусків у виробництво, контрольних аналізів готової продукції та інших аналогічних дій) за участю не тільки інспектора, а й залучених спеціалістів.

Однією з норм, які не завжди однозначно сприймалися посадовими особами об’єкта контролю та органів Держфінінспекції України, була вимога пункту 14 Порядку інспектування щодо обов’язку інспектора розписатися в журналі реєстрації перевірок об’єкта контролю у разі його наявності. Постановою № 513 конкретизовано, що такий обов’язок діє лише у разі фактичного надання інспектору такого журналу для проставлення відповідних відміток.

Крім цього, на практиці неодноразово виникали непорозуміння між об’єктом контролю та державними фінансовими інспекторами у зв’язку з різним визначенням суб’єктів зустрічної звірки у Законі про ДФК та Порядку інспектування. З прийняттям постанови Уряду № 513 такі розбіжності усунуті.

Зустрічна звірка може проводитися у всіх підприємств, установ та організацій і має на меті здійснення документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку об’єкта контролю.

Таким чином, зустрічні звірки можуть бути проведені не тільки у контрагентів об’єкта контролю, а й у всіх інших підприємствах, установах та організаціях, що були залучені до виконання відповідних угод. Наприклад, такі звірки можуть бути проведені не тільки у генпідрядника, а й у субпідрядників усіх ланок щодо виконання відповідних робіт.

При цьому керівники об’єкта контролю, а також підприємства, установи чи організації, в яких проводиться зустрічна звірка, забезпечують посадовим особам органу Держфінінспекції України місце для роботи, створення умов для зберігання документів, можливість користування зв’язком, комп’ютерною, розмножувальною та іншою технікою, а також надання інших послуг для виконання службових обов’язків (зміни до пункту 15 Порядку інспектування).

З прийняттям постанови № 513 у Порядку інспектування конкретизовано, що посадових осіб об’єкта контролю може бути притягнено до адміністративної відповідальності за перешкоджання у проведенні зустрічної звірки (зміни до пункту 26 Порядку інспектування).

Кардинальних змін зазнав порядок підписання довідок зустрічних звірок. Так, раніше за результатами зустрічної звірки складались два примірники довідки. Проте на практиці виникала необхідність надання примірника довідки зустрічної звірки правоохоронному органу та об’єкту контролю. Для врегулювання цього питання постановою № 513 визначено, що за результатами такої звірки складається у чотирьох примірниках довідка, перший, другий та третій примірники якої долучаються до відповідних примірників акта ревізії.

Четвертий примірник довідки складається для підприємства (установи чи організації), в якого проводилася зустрічна звірка. Крім цього, підписання та вручення підприємству (установі чи організації) довідки зустрічної звірки здійснюється у аналогічному, що й акт ревізії, порядку.

Однією з нових норм у Порядку інспектування є уточнення у пункті 16 процедурних питань проведення фактичної перевірки. Так, постановою № 513 визначено, що фактична перевірка здійснюється станом на дату її проведення незалежно від періоду, що підлягає ревізії. Цією нормою, наприклад, врегульовується можливість використання результатів інвентаризації, що відповідно до законодавства оформляються станом на певну дату, що, зазвичай, знаходиться поза межами ревізійного періоду.

Крім цього, з прийняттям постанови № 513 у Порядку інспектування конкретизовано, що для підтвердження результатів фактичної перевірки та фактів, що стосуються періоду, який підлягає ревізії, посадові особи органів Держфінінспекції України можуть перевіряти документи об’єкта контролю і за інші періоди фінансово-господарської діяльності об’єкта контролю. Таким чином, повністю врегульовується право посадових осіб органів Держфінінспекції України вимагати всі документи, які необхідні для перевірки питань програми ревізії, незалежно від часу їх створення у разі, якщо є підстави вважати, що їх аналіз дозволить інспектору дослідити правомірність операцій об’єкта конт-ролю, проведених у період, який підлягає ревізії. Особливо актуальною така норма є під час дослідження установчих документів та договорів об’єкта контролю.

Відповідно до норм пункту 11 статті 10 Закону про ДФК у пункті 18 Порядку інспектування конкретизовано право органів Держфінінспекції України щодо отримання інформації. Зокрема, з урахуванням внесених змін під час проведення ревізії органи Держфінінспекції України можуть отримувати пояснення від працівників об’єкта контролю, а також необхідну для проведення ревізії інформацію від осіб державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, інших юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців.

Ще однією нормою, що інколи призводила до суперечок між об’єктом контролю та інспекторами, є норма пункту 21 щодо можливості отримання копій лише тих документів об’єкта контролю, що свідчать про порушення. Змінами до Порядку інспектування конкретизовано це право інспектора — віднині посадова особа органу Держфінінспекції України, яка проводить ревізію, матиме право отримувати завірені копії документів об’єкта контролю, що підтверджують не тільки порушення, а й будь-які інші факти, які були виявлені під час проведення ревізії (наприклад, установчі документи, документи щодо реєстрації об’єкта контролю тощо).

Значних змін зазнала процедура зупинення планових ревізій, що визначена пунктом 22 Порядку інспектування. Зокрема, уточнено перелік підстав для такого зупинення, до якого включено не тільки необхідність проведення зустрічних звірок, без завершення яких неможливе якісне проведення ревізії, та обґрунтоване звернення об’єкта контролю, а й потреба термінового виконання інших завдань відповідно до повноважень, передбачених Законом про ДФК. Крім цього, постановою № 513 виключено норму щодо необхідності складання та надання об’єкту контролю окремого акта в усіх випадках зупинення ревізії на строк понад 3 робочих дні.

Змінами до пункту 23 Порядку інспектування уточнено порядок дій інспектора у разі усунення об’єктом контролю обставин, що унеможливлюють проведення ревізії (відсутність бухгалтерського обліку на об’єкті контролю, недопущення інспекторів до проведення ревізії або ненадання необхідних для перевірки документів, інші об’єктивні і незалежні від органу Держфінінспекції України обставини, що унеможливлюють або перешкоджають проведенню ревізії).

Так, у разі усунення таких обставин ревізію за рішенням керівника органу Держфінінспекції України можна завершити в установленому законодавством порядку. При цьому слід відмітити, що до її тривалості не включається термін, протягом якого ревізія фактично не проводилася. У разі ж якщо зазначені перешкоди не усунуті, то застосовується норма, що вже була визначена Порядком інспектування, — ревізія не вважається проведеною і орган Держфінінспекції України має право вдруге організувати та провести ревізію об’єкта контролю, зокрема в плановому порядку, протягом того ж календарного року.

Постановою № 513 уточнено також окремі питання щодо взаємодії з правоохоронними органами. Зокрема, встановлено, що у разі ненадання правоохоронним органом рішення суду про проведення позапланової виїзної ревізії, але за наявності у зверненні правоохоронного органу фактів, що свідчать про порушення вимог законів, контроль за дотриманням яких віднесено до компетенції органів Держфінінспекції України, можливе включення ревізії об’єкта контролю до плану контрольно-ревізійної роботи органу Держфінінспекції України на наступний плановий період за умови, що така установа не ревізувалася органами Держфінінспекції України у плановому порядку протягом поточного календарного року. Крім цього, Порядок інспектування доповнений нормою, згідно з якою якщо дані, зазначені в абзацах другому — сьомому пункту 28 Порядку інспектування, викладені в рішенні суду про надання дозволу на проведення ревізії, допускається їх відсутність у зверненні правоохоронного органу, до якого додається таке рішення.

Щодо змін до процедури документування та реалізації результатів ревізії, то найбільш суттєвою є норма постанови № 513 шодо необхідності наведення в констатуючій частині акта ревізії інформації про визначений в установленому законодавством порядку розмір збитків, завданих державі чи об’єкту контролю внаслідок виявлених порушень законодавства (у разі наявності).

Крім цього, конкретизовано процедуру підписання акта ревізії централізованої бухгалтерії. Зокрема, акт ревізії централізованої бухгалтерії, яка обслуговує декілька бюджетних установ, підписується посадовою особою органу Держфінінспекції України, керівником та головним бухгалтером органу, при якому утворена централізована бухгалтерія. Із змістом акта ревізії централізованої бухгалтерії ознайомлюються керівники бюджетних установ, що обслуговуються відповідною централізованою бухгалтерією та щодо діяльності яких ревізією виявлено порушення.

Змінами до Порядку інспектування також вперше визначено обов’язок органів управління об’єкта контролю та органів виконавчої влади не пізніше ніж у місячний строк інформувати органи Держфінінспекції України про розгляд результатів ревізії та вжиті у зв’язку з цим заходи.

Іншими змінами до Порядку інспектування уточнено його термінологію (наприклад, щодо назви посади «Державний фінансовий інспектор», термінів «акт ревізії», «інформація з обмеженим доступом» та інші), змінено назву органів державної податкової служби у зв’язку з їх реорганізацією у Міністерство доходів і зборів України тощо.

 

Перший заступник Голови В. Костюшко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі