Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Порядку розміщення інформації для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Бюджетна бухгалтерія Серпень, 2014/№ 30
Друк
Наказ від 25.06.2014 р. № 743 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.07.2014 р. за № 825/25602

Відповідно до пунктів 7 і 12 частини першої статті 8 Закону України «Про здійснення державних закупівель» наказую:

1. Затвердити Порядок розміщення інформації для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель, що додається.

2. Визначити веб-порталом Уповноваженого органу з питань державних закупівель офіційний загальнодержавний веб-портал «Державні закупівлі» за адресою в мережі Інтернет: www.tender.me.gov.ua (далі — веб-портал).

3. Державному підприємству «Зовнішторгвидав України» здійснювати наповнення веб-порталу.

4. Департаменту державних закупівель та державного замовлення забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України
П. Шеремета

Погоджено:
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М. Бродський

 

 

Затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25.06.2014 р. № 743

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.07.2014 р. за № 825/25602

Порядок розміщення інформації для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель

1. Цей Порядок визначає процедуру розміщення інформації про закупівлі, яка підлягає оприлюдненню на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель (далі — веб-портал).

2. У цьому Порядку нижченаведені терміни вживаються в таких значеннях:

автоматизоване робоче місце замовника / суб’єкта господарювання — спеціальні функції веб-порталу, які забезпечують створення, подання, обробку та оприлюднення інформації про закупівлі через мережу Інтернет;

інформація для оприлюднення — інформація про закупівлю, яка підлягає оприлюдненню на веб-порталі відповідно до частини другої статті 4 і статті 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон), Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», а також інформація, визначена в частині першій статті 75, частині другій статті 77, частині дев’ятій статті 78 і частині п’ятій статті 79 Господарського кодексу України;

підприємство — державне підприємство «Зовніш­торгвидав України», яке здійснює наповнення веб-порталу;

суб’єкт господарювання — державне підприємство, його дочірнє підприємство, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належать державним підприємствам, об’єднання таких підприємств; казенне комерційне підприємство, його дочірнє підприємство, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належать казенним комерційним підприємствам; комунальне унітарне підприємство, його дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких
50 і більше відсотків належать комунальному підприємству; господарське товариство, державна частка у статутному капіталі якого перевищує 50 відсотків, його дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належать господарському товариству, державна частка у статутному капіталі якого перевищує 50 відсотків, у разі здійснення ними закупівель за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує межі, визначені частиною першою статті 2 Закону.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються в значеннях, визначених у Законі.

3. Інформацію для оприлюднення подає замовник / суб’єкт господарювання в електронному вигляді через автоматизоване робоче місце замовника / суб’єкта господарювання. Відповідальність за повноту та достовірність поданої інформації несуть голова та секретар комітету з конкурсних торгів замовника.

4. Замовник / суб’єкт господарювання для отримання доступу до автоматизованого робочого місця замовника / суб’єкта господарювання безоплатно проходить реєстрацію на веб-порталі.

5. Зміст інформації для оприлюднення, яка подана в електронному вигляді через автоматизоване робоче місце замовника не у формі електронних документів відповідно до законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронний цифровий підпис», підтверджується в письмовому вигляді.

6. Замовник подає інформацію для оприлюднення згідно із формами документів у сфері державних закупівель та інструкціями щодо їх заповнення, затвердженими Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Суб’єкт господарювання подає інформацію для оприлюднення, до якої належать звіт про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств, у якому зазначаються: найме­нування, кількість товару та місце його поставки, вид робіт і місце їх виконання або вид послуг і місце їх надання, інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт і послуг, найменування і місцезнаходження постачальника, виконавця робіт і надавача послуг, з якими укладено договір, ціна за одиницю товару, робіт і послуг та сума, визначена в договорі, дата укладення договору, строк поставки товарів, виконання робіт і надання послуг тощо та інформація про зміну істотних умов договору.

7. У разі якщо інформація для оприлюднення (оголошення про проведення процедури закупівлі та про результати процедури закупівлі) відповідно до вимог Закону повинна бути додатково оприлюднена англійською мовою, така інформація подається замовником для оприлюднення одночасно з відповідною інформацією українською мовою.

8. У разі невідповідності поданої замовником інформації для оприлюднення затвердженим Міністерством економічного розвитку і торгівлі України формам документів у сфері державних закупівель замовник протягом двох робочих днів повідом­ляється про необхідність доопрацювання такої інформації. Повторно інформацію замовник подає в порядку, установленому пунктом 3 цього Порядку.

Перевірка та обробка поданої інформації здійснюються за допомогою технічних засобів веб-порталу.

9. Підприємство забезпечує оприлюднення на веб-порталі поданої замовником / суб’єктом господарювання інформації для оприлюднення протягом трьох робочих днів з наступного дня після подання замовником / суб’єктом господарювання такої інформації.

10. Підприємство має право надсилати Міністерству економічного розвитку і торгівлі України інформацію про порушення вимог цього Порядку, у тому числі щодо ненадання інформації для оприлюднення суб’єктами господарювання, з метою вжиття відповідних заходів.

11. Оприлюдненням інформації вважається її наявність на веб-порталі в режимі он-лайн. Письмове підтвердження інформації на веб-порталі здійснює підприємство.

 

Заступник директора
Департаменту державних закупівель
та державного замовлення
Л. Дудник

Коментар редакції

Оприлюднення інформації про закупівлі замовники здійснюють за новим Порядком

Замовники оприлюднюють всю інформацію про заплановані закупівлі та результати закупівель на веб-порталі Мінекономрозвитку. Таким веб-порталом є офіційний загальнодержавний веб-портал «Державні закупівлі» за адресою в мережі Інтернет: www.tender.me.gov.ua.

Порядок, що коментується, визначає процедуру розміщення інформації про закупівлі, яка підлягає оприлюдненню на цьому веб-порталі. Необхідно зазначити, що сам Порядок описує загальні моменти щодо розміщення інформації про закупівлю для оприлюднення на веб-порталі. Більш повна та конкретна інформація для замовників з цього питання описана у Тимчасовому порядку роботи з веб-порталом Уповноваженого органу «Державні закупівлі» (далі — Тимчасовий порядок). Цей документ затверджено наказом ДП «Зовнішторгвидав України» від 23.07.2014 р. № 72 та розміщено на сайті ДП «Зовнішторгвидав України» за адресою: http://www.garant.vdz.ua/2014-0723-zmini-v-poryadku.html. З огляду на це саме Тимчасовий порядок є для замовників настільною книгою.

Далі визначимо основні положення Порядку:

1. Замовники подають інформацію для оприлюднення на веб-порталі в електронному вигляді через автоматизоване робоче місце. Доступ до такої інформації замовники отримують після безоплатної реєстрації. Порядок реєстрації замовників на веб-порталі та отримання доступу до автоматизованого робочого місця описано у п. 3 Тимчасового порядку.

2. Інформацію про державні закупівлі замовники подають в електронному вигляді одним із способів:

— через безоплатне автоматизоване робоче місце за допомогою Веб-сервісу замовника;

— на платних умовах — за допомогою сервісних послуг «Кабінет замовника» та «Кабінет замовника з ЕЦП».

Про способи оприлюднення інформації про закупівлі з 20.07.2014 р. Мінекономрозвитку вже розповідало у роз’ясненні від 17.07.2014 р. (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2014, № 29, с. 10).

3. Інформацію для оприлюднення через безкош­товне автоматизоване робоче місце замовники повинні підтверджувати письмово. Саме така вимога визначена у п. 5 Порядку, що коментується. Замовники повинні надсилати документи в оригіналі або у вигляді завірених копій на поштову адресу ДП «Зовнішторгвидав України» (вул. Воровського, 22, м. Київ, 01601).

4. Порядок подання інформації про закупівлю через Веб-сервіс замовника детально та покроково описано у п. 8 Тимчасового порядку. У свою чергу, порядок подання інформації про закупівлі на веб-портал через сервісні послуги урегульовано у пп. 9 та 10 Тимчасового порядку.

5. Інформація, подана замовниками на веб-портал, підлягає опрацюванню. Як визначено у п. 11 Порядку, що коментується, оприлюдненням інформації вважається її наявність на веб-порталі в режимі он-лайн. Про результати обробки поданої інформації замовники отримують електронне підтвердження (квитанцію). Про порядок отримання такої квитанції замовниками та перегляд інформації про результати обробки визначено у п. 8.16 Тимчасового порядку.

6. Крім створення та подання на оприлюднення інформації на веб-портал, Веб-сервіс замовника дозволяє здійснювати такі операції: перегляд змісту та коригування інформації (тобто створення нового документа на основі існуючого помилкового документа). Отже, у разі виявлення помилки у замовника є можливість виконати операції з її виправлення. Як це правильно зробити, визначено у п.п. 8.17.2 Тимчасового порядку.

7. Як визначено у п. 8 Порядку, що коментується, ДП «Зовнішторгвидав України» забезпечує оприлюднення на веб-порталі інформації, поданої замовником протягом 3 робочих днів з наступного дня після подання такої інформації замовником. Тобто протягом 3 робочих днів після подання інформації на веб-портал цей Порядок гарантує її оприлюднення. Але чи варто сподіватися на те, що ДП «Зовнішторгвидав України» встигне у визначений термін забезпечити таке оприлюднення, оскільки інформацію для оприлюднення приймають щоденно (крім вихідних) з 8:30 до 14:00?

Зауважимо, що у п. 13 Тимчасового порядку визначено: така інформація оприлюднюється через 3 робочих дні згідно з графіком, який розробляється ДП «Зовнішторгвидав України» та розміщується на веб-порталі. Також передбачено, що ДП «Зовнішторгвидав України», виходячи з технічних можливостей, може надавати сервісну послугу термінового прийому та оприлюднення інформації, яка подається замовником. Як бачимо, адміністратор веб-порталу вже створив для пересічних замовників «запасний варіант» для оприлюднення інформації про закупівлі.

На жаль, усе повертається на кола свої. Але як тут не пригадати, що одним з основних принципів здійснення державних закупівель є максимальна економія та ефективність?! Дійсно, перед членами комітету з конкурсних торгів стоїть непросте завдання: необхідно працювати так, щоб і вовки були ситі, і вівці цілі.

Порядок, що коментується, набрав чинності 01.08.2014 р.

 

Вікторія МАТВЄЄВА, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць