Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Актуально: оприлюднення інформації про закупівлю

Литвинова Ольга
Бюджетна бухгалтерія Серпень, 2014/№ 32/1
Друк
20 квітня 2014 року набрав чинності Закон України «Про здійснення держаних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VІІ, проект якого був розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України з метою спрощення процедур державних закупівель, підвищення рівня прозорості та відкритості здійснення закупівель, створення умов для подолання корупції у сфері державних закупівель, а також наближення вітчизняного законодавства до європейських стандартів. Про це зазначається Уповноваженим органом в листі інформативного характеру «Щодо набрання чинності Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 30.04.2014 р.

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

Закон № 1197 — Закон України «Про здійснення держаних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VІІ.

Порядок  Порядок розміщення інформації для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель, затверджений наказом Мінекономрозвитку від 25.06.2014 р. № 743.

Тимчасовий порядок — Тимчасовий порядок роботи з веб-порталом Уповноваженого органу «Державні закупівлі», затверджений наказом Державного підприємства «Зовнішторгвидав України» від 23.07.2014 р. № 72 (із змінами, внесеними до наказу від 08.05.2014 р. № 33).

 

ВЖИВАНЕ СКОРОЧЕННЯ

Мінекономрозвитку, Уповноважений орган — Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

 

Отже, змінами, що спрямовані на спрощення процедур закупівель, можна вважати, зокрема, скасування обов’язку публікувати інформацію про закупівлю у друкованих виданнях для спрощення розміщення інформації про державні закупівлі. Натомість відповідно до норм Закону № 1197 уся інформація про закупівлі обов’язково лише оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу (за адресою в мережі Iнтернет: «www.tender.me.gov.ua»).

Водночас змінами, що спрямовані на створення передумов щодо запобігання безконтрольному використанню коштів та запобігання корупції, є в тому числі і оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу всієї інформації про здійснення процедур державних закупівель, починаючи з розміщення річних планів і закінчуючи розміщенням звіту про виконання договору про закупівлю. Це дозволяє створити підґрунтя для контролю за процесом здійснення закупівель як громадськістю, так і контролюючими органами.

Увага! Відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону № 1197 річний план, зміни до нього обов’язково безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти робочих днів із дня затвердження річного плану або змін до нього. Річний план та зміни до нього також оприлюднюються замовником на власному веб-сайті або за його відсутності — на веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому строків оприлюднення замовником річного плану та змін до нього на власному веб-сайті або за його відсутності на веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів Закон № 1197 не встановлює.

Окрім обов’язку замовника, встановленого ст. 4 Закону № 1197 щодо оприлюднення річного плану, змін до нього на веб-порталі Уповноваженого органу, ст. 10 Закону № 1197 визначено перелік інформації про закупівлю, яка підлягає оприлюдненню на веб-порталі Уповноваженого органу, та порядок її оприлюднення. До того ж зауважте, що згідно з абз. 1 ч. 1 ст. 10 Закону № 1197 замовник безо­платно подає таку інформацію в порядку, установленому цим Законом. Окрім цього, необхідно звернути увагу, що замовник подає інформацію про закупівлю для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу у строки, визначені ст. 10 Закону № 1197.

ДОПОМОГА ЗАМОВНИКУ

Строки, встановлені Законом № 1197 для оприлюднення інформації про закупівлю

 

Назва інформації, яка підлягає оприлюдненню на веб-порталі Уповноваженого органу

Строк подання замовником інформації для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу

1

2

оголошення про проведення процедури закупівлі*:

 

 

1) оголошення про проведення процедури відкритих торгів (проте строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим ніж 20 робочих днів із дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу, крім такого строку за скороченою процедурою), оголошення про проведення двоступеневих торгів (при цьому строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше ніж 30 днів із дня оприлюднення оголошення про проведення двоступеневих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу, крім такого строку за скороченою процедурою), оголошення про проведення попередньої кваліфікації (водночас строк подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути меншим ніж 30 днів із дня оприлюднення оголошення про попередню кваліфікацію на веб-порталі Уповноваженого органу, крім такого строку за скороченою процедурою);

 

2) запит цінових пропозицій;

 

3) інформація про застосування переговорної процедури закупівлі

не пізніш як за 20 робочих днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій, якщо цим Законом для окремих процедур закупівлі не встановлено інший строк:

 

 

1) не пізніш як за 20 робочих днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій;

 

 

2) не пізніш як за 7 робочих днів до дня розкриття цінових пропозицій, а строк подання учасниками цінових пропозицій не може бути меншим ніж 7 робочих днів із дня оприлюднення запиту цінових пропозицій на веб-порталі Уповноваженого органу;

 

3) замовник протягом 3 робочих днів з моменту прийняття рішення про застосування переговорної процедури закупівлі забезпечує оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу інформації про застосування переговорної процедури закупівлі

обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі (ОБГ)

одночасно з оголошенням про проведення процедури закупівлі

документація конкурсних торгів або кваліфікаційна документація (ДКТ)

не пізніш як за 20 робочих днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій

зміни до документації конкурсних торгів або кваліфікаційної документації та роз’яснення до неї (у разі наявності) (ЗДКТ та РДКТ)

протягом 3 робочих днів із дня прийняття рішення про їх внесення, але не пізніш як за 7 днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій

оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами)

не пізніш як через 7 днів із дня укладення рамкової угоди

протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій (ПР)

протягом 3 робочих днів із дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій

інформація про відхилення пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій та підстави такого відхилення у вигляді протоколу (ІВ)

протягом 3 робочих днів із дня прийняття такого рішення

повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі)

протягом 3 робочих днів із дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі

оголошення про результати процедури закупівлі* (оголошення про результати проведення торгів, повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій, інформація про результати проведення переговорної процедури закупівлі, повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну переговорної процедури закупівлі)

не пізніш як через 7 днів із дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

звіт про результати проведення процедури закупівлі (ЗВІТ)

не пізніш як через 3 дні з дня його затвердження

повідомлення про внесення змін до договору у випадках, передбачених пп. 1, 2, 4, 5 та 8 ч. 5 ст. 40 Закону (ПЗД)

протягом 3 робочих днів із дня внесення змін

звіт про виконання договору (ЗпВД)

протягом 3 робочих днів із дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання

* Оголошення про проведення процедури закупівлі та оголошення про результати процедури закупівлі у строки, встановлені в ч. 1 ст. 10 Закону № 1197, обов’язково додатково оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу англійською мовою, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну:
для товарів — 200 тисячам євро;
для послуг — 300 тисячам євро;
для робіт — 500 тисячам євро.
Курс євро визначається згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на день надання для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі.
У цій таблиці вказані строки для подання інформації (оголошення про проведення процедури закупівлі та оголошення про результати процедури закупівлі) на веб-портал Уповноваженого органу щодо її оприлюднення.

 

Слід підкреслити, що відповідно до ч. 1 ст. 32 Закону № 1197 оголошення про результати проведення процедури закупівлі безоплатно оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до ст. 10 цього Закону протягом 7 днів із дня укладення договору про закупівлю або прий­няття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися.

Новела Закону № 1197: оголошення про результати проведення процедури закупівлі може бути оприлюднено за кожним лотом окремо. При цьому згідно з ч. 4 ст. 39 Закону № 1197 інформація про результати переговорної процедури закупівлі оприлюднюється в порядку, передбаченому ст. 32 цього Закону.

Інформація для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу може подаватися у формі електронних документів відповідно до законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронний цифровий підпис». У разі подання інформації в іншій формі зміст такої інформації підтверджується у письмовій формі (ч. 1 ст. 10 Закону № 1197).

Інформація, зазначена в ч. 1 ст. 10 Закону № 1197, може додатково оприлюднюватися на вибір замовника в інших засобах масової інформації, на веб-сайтах замовника (у разі наявності) або веб-сайтах відповідних органів влади, органів місцевого самоврядування.

Увага! На виконання норм ч. 3 ст. 10 Закону № 1197 процедури закупівлі, попередня кваліфікація учасників не можуть проводитися до/без оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу.

Відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону № 1197 доступ користувачів до інформації, оприлюдненої на веб-порталі Уповноваженого органу, є безоплатним та вільним. Інформація про закупівлю, визначена цим Законом, приймається для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу безоплатно.

Згідно з п. 12 ч. 1 ст. 8 Закону № 1197 однією з основних функцій Уповноваженого органу є розроб­лення та затвердження порядку розміщення інформації, що підлягає оприлюдненню на веб-порталі Уповноваженого органу, та форм документів у сфері державних закупівель, зокрема повідомлення про внесення змін до договору і звіту про виконання договору про закупівлю.

У свою чергу, Мінекономрозвитку в листі інформативного характеру «Щодо оприлюднення повідомлення про внесення змін до договору та звіту про виконання договору» від 21.07.2014 р. знову рекомендує замовникам до набрання чинності проектом наказу, яким будуть затверджені форми документів у сфері державних закупівель, використовувати форми документів, затверджених наказом Міністерства економіки України «Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель» від 26.07.2010 р. № 922.

Увага! Рекомендація Уповноваженого органу, що надається в листі інформативного характеру від 21.07.2014 р.: «У разі оприлюднення повідомлення про внесення змін до договору та звіту про виконання договору рекомендуємо замовникам до набрання чинності проектом наказу використовувати примірні форми, що наведені у Додатку 1 та Додатку 2.»

Порядок розміщення інформації для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель затверджено наказом Мінекономрозвитку від 25.06.2014 р. № 743.

Цей Порядок визначає процедуру розміщення інформації про закупівлі, яка підлягає оприлюдненню на веб-порталі Уповноваженого органу.

У п. 2 Порядку зазначено, що наведені в ньому терміни вживаються у значеннях, визначених у Законі № 1197. Також наведені такі терміни: автоматизоване робоче місце замовника / суб’єкта господарювання, інформація для оприлюднення, суб’єкт господарювання та підприємство, які вживаються у значеннях, вказаних у цьому пункті Порядку.

Підприємством визначено державне підприємство «Зовнішторгвидав України», яке здійснює наповнення веб-порталу Уповноваженого органу.

Згідно з п. 3 Порядку інформацію для оприлюднення подає замовник / суб’єкт господарювання в електронному вигляді через автоматизоване робоче місце замовника / суб’єкта господарювання. Відповідальність за повноту та достовірність поданої інформації несуть голова та секретар комітету з конкурсних торгів замовника.

Зміст інформації для оприлюднення, яка подана в електронному вигляді через автоматизоване робоче місце замовника не у формі електронних документів відповідно до законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронний цифровий підпис», підтверджується в письмовому вигляді (п. 5 Порядку).

Пункт 6 Порядку встановлює, що замовник подає інформацію для оприлюднення згідно із формами документів у сфері державних закупівель та інструкціями щодо їх заповнення, затвердженими Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Суб’єкт господарювання подає інформацію для оприлюднення, до якої належать звіт про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств, у якому зазначаються: най­менування, кількість товару та місце його поставки, вид робіт і місце їх виконання або вид послуг і місце їх надання, інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт і послуг, найменування і місцезнаходження постачальника, виконавця робіт і надавача послуг, з якими укладено договір, ціна за одиницю товару, робіт і послуг та сума, визначена в договорі, дата укладення договору, строк поставки товарів, виконання робіт і надання послуг тощо та інформація про зміну істотних умов договору (див. наказ Мінекономрозвитку «Про затвердження Примірного виду, у якому подається інформація, необхідна для оприлюднення суб’єктами господарювання на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель» від 12.06.2014 р. № 683).

У разі якщо інформація для оприлюднення (оголошення про проведення процедури закупівлі та про результати процедури закупівлі) відповідно до вимог Закону № 1197 повинна бути додатково оприлюднена англійською мовою, вона подається замовником для оприлюднення одночасно з відповідною інформацією українською мовою (п. 7 Порядку).

Необхідно звернути увагу на норми п. 8 Порядку: «У разі невідповідності поданої замовником інформації для оприлюднення затвердженим Міністерством економічного розвитку і торгівлі України формам документів у сфері державних закупівель замовник протягом двох робочих днів повідомляється про необхідність доопрацювання такої інформації. Повторно інформацію замовник подає в порядку, установленому пунктом 3 цього Порядку. Перевірка та обробка поданої інформації здійснюються за допомогою технічних засобів веб-порталу.»

Відповідно до п. 9 Порядку підприємство забезпечує оприлюднення на веб-порталі поданої замовником / суб’єктом господарювання інформації для оприлюднення протягом трьох робочих днів з наступного дня після подання замовником / суб’єктом господарювання такої інформації.

Пунктом 10 Порядку Державному підприємству «Зовнішторгвидав України» надано право надсилати Мінекономрозвитку інформацію про порушення вимог цього Порядку, у тому числі щодо ненадання інформації для оприлюднення суб’єктами господарювання, з метою вжиття відповідних заходів.

Додатково позиція Уповноваженого органу щодо оприлюднення інформації про закупівлю наразі висвітлена в листі інформативного характеру «Щодо порядку оприлюднення інформації про закупівлі, починаючи з 20.07.2014» від 17.07.2014 р.

Починаючи з 20.07.2014 р. подання інформації для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу здійснюється замовниками трьома способами: на безоплатній основі за допомогою Веб-сервісу замовника та на платній основі — за допомогою Кабінету замовника та Кабінету замовника з електронним цифровим підписом. Розглянемо їх.

Перший спосіб. За допомогою безоплатного Веб-сервісу замовника замовники матимуть можливість подавати всю інформацію, визначену Законом № 1197 та Законом України «Про особ­ливості здійснення закупівель у окремих сферах господарської діяльності», для її оприлюднення на веб-порталі.

Зміст інформації для оприлюднення, яка подана в електронному вигляді не у формі електронних документів відповідно до законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронний цифровий підпис», підтверджується в письмовому вигляді.

Другий та третій способи. Платні сервіси Кабінет замовника та Кабінет замовника з електронним цифровим підписом надаватимуться на договірних засадах виключно у добровільному порядку. З умовами надання цих послуг можна ознайомитися за адресою в мережі Інтернет: https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/ (головна сторінка веб-порталу, розділ «До уваги»).

У разі виникнення запитань та ускладнень щодо порядку оприлюднення інформації про закупівлі та для отримання відповідних консультацій Уповноваженим органом пропонується звертатися до головного редактора Державного підприємства «Зовнішторгвидав України» Свиридовського Т. В. за тел.: (044) 281-42-82.

Увага! Для забезпечення безперебійної роботи з веб-порталом і для запобігання виникненню проблем технічного характеру під час подання інформації про закупівлю для ії оприлюднення наполегливо рекомендую вам, шановні читачі, постійно вивчати повідомлення, що оновлюються на головній сторінці веб-порталу, у розділі «До уваги».

На веб-порталі також оприлюднено наказ Державного підприємства «Зовнішторгвидав України» від 23.07.2014 р. № 72, яким унесено зміни до Тимчасового порядку. Тому станом на теперішній час необхідно керуватися цим Тимчасовим порядком для виконання вимог Закону № 1197 щодо оприлюднення інформації про закупівлю.

Інформація приймається для опрацювання Державним підприємством «Зовнішторгвидав України» щоденно (крім вихідних днів) з 8:30 до 14:00. Час приймання інформації, що подається за допомогою платних сервісних послуг Кабінет замовника та Кабінет замовника з електронним цифровим підписом, може бути подовжено в разі технічної можливості підприємства.

Веб-сервіс замовника є повністю автоматичною системою, яка виключає опрацювання оператором Державного підприємства «Зовнішторгвидав України» інформації, що подається замовником, унаслідок чого сервісні послуги підприємства щодо перевірки інформації та термінового розміщення інформації на веб-порталі для користувачів Веб-сервісу замовника будуть недоступними.

Державне підприємство «Зовнішторгвидав України» також звертає увагу замовників на те, що одночасне користування Веб-сервісом замовника та сервісною послугою Кабінет замовника (Кабінет замовника з електронно-цифровим підписом) з технічних причин неможливе.

Детально щодо положень Тимчасового порядку, про надання сервісних послуг Державним підприємством «Зовнішторгвидав України» тощо — у наступному випуску.

Щиро бажаємо вам, шановні замовники та суб’єкти господарювання, успіхів у вашій дуже важливій для держави роботі!

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць