Актуальні питання електронного адміністрування податку на додану вартість

В обраному У обране
Друк
Головне управління Державної фіскальної служби у Київській області
Бюджетна бухгалтерія Грудень, 2014/№ 45
Роз’яснення від 05.11.2014 р.

Нюанси відкриття електронного рахунку платником ПДВ

Електронний рахунок відкривається платнику податку Казначейством автоматично на безоплатній основі.

Платникам податку, які застосовують спеціальний режим оподаткування відповідно до ст. 209 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі — ПКУ), відкривається єдиний електронний рахунок для обліку сум податку за результатами діяльності, передбаченої зазначеною статтею, та іншої діяльності.

Електронні рахунки відкриваються виключно на підставі реєстру платників податку, який ДФС після присвоєння особі індивідуального податкового номера платника податку надсилає Казначейству. У такому реєстрі зазначаються найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника податку, податковий номер або номер та серія паспорта (для фізичних осіб — підприємців, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), індивідуальний податковий номер платника податку та дата реєстрації його платником податку.

Періодичність, структура та формат обміну інформацією і реєстрами платників податку, необхідними для функціонування системи електронного адміністрування податку, визначаються ДФС та Казначейством.

Датою початку здійснення платником податку операцій з використанням електронного рахунку є дата реєстрації його платником податку (для платників податку, зареєстрованих до 1 січня 2015 року, — 1 січня 2015 року).

Казначейство відповідно до вимог ст. 69 ПКУ надсилає ДФС повідомлення про відкриття електронного рахунку платника податку не пізніше наступного робочого дня з дня його відкриття. Після надходження такого повідомлення ДФС інформує платника податку про реквізити його електронного рахунку.

У разі анулювання реєстрації платника податку залишок коштів на його електронному рахунку перераховується до бюджету, а такий рахунок закривається.

Для закриття електронних рахунків ДФС надсилає Казначейству реєстр платників податку, в якому зазначаються найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника податку, податковий номер або номер та серія паспорта (для фізичних осіб — підприємців, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), індивідуальний податковий номер платника податку та сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету.

На підставі такого реєстру Казначейство перераховує суми податку до бюджету.

Повідомлення про закриття електронного рахунку Казначейство надсилає ДФС не пізніше наступного робочого дня з дня його закриття.

У разі повторної реєстрації особи платником податку йому відкривається новий електронний рахунок.

 

Формула обчислення суми податку для реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування в Реєстрі:

∑ Накл = ∑ НаклОтр + ∑ Митн + ∑ ПопРах -- ∑ НаклВид - ∑ Відшкод - ∑ Перевищ,

де ∑ НаклОтр — загальна сума податку за отриманими платником податку податковими накладними та розрахунками коригування, зареєстрованими в Реєстрі, яка визначається на підставі даних таких податкових накладних, складених за операціями, дата виникнення податкових зобов’язань за якими припадає на податковий період починаючи з 1 січня 2015 року, а також розрахунків коригування до них;

∑ Митн — загальна сума податку, сплаченого платником податку безпосередньо або через уповноважену особу під час ввезення товарів на митну територію України, що визначається на підставі даних митних декларацій з урахуванням змін, внесених відповідно до аркушів коригування та додаткових декларацій, оформлених згідно із ст. 261 Митного кодексу України, виходячи із сум податку, сплачених починаючи з 1 січня 2015 року під час ввезення товарів на митну територію України;

∑ ПопРах — загальна сума поповнення електрон­ного рахунку з поточного рахунку платника податку, що визначається на підставі даних, які надійшли до ДФС від Казначейства, щодо сум коштів, перерахованих платником податку з власного поточного рахунку на електронний рахунок починаючи з 1 січня 2015 року;

∑ НаклВид — загальна сума податку за виданими платником податку податковими накладними та розрахунками коригування, зареєстрованими у Реєстрі, яка визначається на підставі даних таких податкових накладних за операціями, дата виникнення податкових зобов’язань за якими припадає на податковий період починаючи з 1 січня 2015 року, а також розрахунків коригування до них;

∑ Відшкод — загальна сума податку, заявлена платником податку до бюджетного відшкодування, що визначається на підставі задекларованих до відшкодування на поточний рахунок платника податку сум від’ємного значення податку, розрахованих за операціями, здійсненими після 1 січня 2015 року, згідно з податковими деклараціями з податку та уточнюючими розрахунками до них, поданими контролюючому органу, починаючи з податкової звітності за:

січень 2015 року — для платників податку, що застосовують місячний звітний період;

I квартал 2015 року — для платників податку, що застосовують квартальний звітний період;

∑ Перевищ — загальна сума перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником податку у поданих контролюючому органу податкових деклараціях з податку, суми податку, зазначеної у складених таким платником податкових накладних, зареєстрованих у Реєстрі, яка визначається як різниця між:

сумами податкових зобов’язань за операціями з постачання товарів (послуг) та отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, здійсненими після 1 січня 2015 року, та їх подальшого коригування згідно із ст. 192 Податкового кодексу України, задекларованими платником у податкових деклараціях з податку (поданих контролюючому органу починаючи з податкової звітності за січень 2015 року для платників податку, що застосовують місячний звітний період, за I квартал 2015 року — для платників податку, що застосовують квартальний звітний період) з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них;

сумами податку, зазначеними платником податку в податкових накладних, що складені за такими операціями (в тому числі податкових накладних, які не видаються отримувачу, а також складених під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України), здійсненими після 1 січня 2015 року, та розрахунків коригування до них, зареєстрованих у Реєстрі.

ДФС обчислює суму податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Реєстрі, а також оприлюднює на офіційному веб-сайті алгоритми обрахунку показників формули обчислення зазначеної суми та джерела їх формування.

 

Показники обліковуються в розрізі платників податку наростаючим підсумком:

з 1 січня 2015 року — для платників, що зареєстровані платниками податку до 1 січня 2015 року;

з дати реєстрації платником податку, зазначеної у реєстрі платників податку, — для платників, що зареєстровані платниками податку після 1 січня 2015 року.

Якщо обчислена сума є меншою, ніж сума податку в податковій накладній, яку платник податку повинен зареєструвати в Реєстрі, такий платник перераховує необхідну суму коштів з поточного рахунку на електронний рахунок.

Платник податку має право отримувати у ДФС інформацію про стан свого електронного рахунку, а також суму податку, на яку він має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Реєстрі.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити