Питання призначення стипендій і здійснення окремих виплат учням навчальних закладів

В обраному У обране
Друк
Кунгурцева Людмила, головний фахівець відділу праці та нормативно-інформаційного забезпечення
Бюджетна бухгалтерія Грудень, 2014/№ 45

Призначення стипендії студентам із зони АТО

З 29.08.2014 р., на виконання розпорядження КМУ від 27.08.2014 р. № 785-р, до коледжу зараховано студента на державну форму навчання як особу, тимчасово допущену до занять.

Згідно із заліковою книжкою його середній бал успішності — 7,7. Чи повинен коледж виплачувати такому студенту ординарну академічну стипендію?

(Львівська обл.)

 

27.08.2014 р. набуло чинності розпорядження № 785. Цим документом, зокрема, врегульовано питання зарахування на навчання осіб, які навчалися у 2013/2014 навчальному році в навчальних закладах, розташованих у Донецькій та Луганській областях, незалежно від року навчання. Передбачається, що навчальні заклади, розташовані на інших територіях, зараховують їх на навчання як осіб, тимчасово допущених до занять.

Рекомендації щодо оформлення на навчання осіб, тимчасово допущених до занять, Міносвіти надало в листі від 01.09.2014 р. № 1/9-440. У ньому зверталася увага: особа, яке скористалася правом тимчасового допуску до занять у ВНЗ, розташованому за межами Донецької або Луганської області, згідно з розпорядженням № 785 має статус студента (аспіранта) того ВНЗ, в якому цей студент (аспірант) навчається на постійних засадах.

Таким чином, коледж не має права виплачувати стипендію студенту, тимчасово допущеному до занять. Це повинен зробити ВНЗ, в якому студент навчається на постійних засадах.

Керівник структурного підрозділу навчального закладу, до якого зарахована особа, зобов’язаний внести його прізвище та інші відомості до журналу контролю відвідання занять, до залікових та екзаменаційних відомостей та інших документів, передбачених Положенням про організацію навчального процесу ВНЗ.

Після завершення семестру та екзаменаційної сесії керівник навчального закладу повинен видати наказ про відрахування особи, тимчасово допущеної до занять, верифікувати цей наказ в Єдиній базі та видати особі копію її особистої справи і залікову книжку.

Після поновлення навчального процесу ВНЗ, в якому студент навчається на постійній основі, копія його особистої справи та залікова книжка є підставою для перезаліку освоєних ним навчальних дисциплін та інших складових навчального процесу, передбачених навчальним планом.

Крім того, на сьогодні затверджено Тимчасовий порядок фінансування. Згідно з цим документом у населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, видатки з держбюджету здійснюються лише після повернення згаданої території під контроль органів державної влади.

У Міносвіти працюють над питанням переміщення бюджетних установ, які належать до сфери його управління, з неконтрольованих територій до населених пунктів, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі.

 

Використання «пенсійних» коштів сироти

У вищому навчальному закладі навчаються особи, які перебували на повному державному забезпеченні. Згідно із законодавством Пенсійний фонд частину їх пенсії перераховує на рахунок навчального закладу.

На які цілі навчальний заклад може використовувати ці кошти?

 

Згідно з ч. 4 ст. 48 Закону № 1058 дітям-сиротам за період перебування на повному державному забезпеченні пенсія у зв’язку з втратою годувальника виплачується в повному розмірі та перераховується на їх особові рахунки в банку.

Іншим дітям, що знаходяться на повному державному забезпеченні, 50 % пенсії перераховується на їх особові рахунки в банку. Частина, що залишилася, перераховується на банківський рахунок установи, де дитина перебуває на повному державному забезпеченні, і спрямовується виключно на поліпшення умов проживання дітей у цих установах.

Насамперед, розберемося, про яку категорію дітей, 50 % пенсії яких ПФУ перераховує на рахунок навчального закладу, ідеться.

Згідно зі ст. 1 Закону № 2342:

— дитина-сирота — це дитина, в якої померли або загинули батьки;

— діти, позбавлені батьківського піклування, — це діти, що залишилися без піклування батьків;

— особи з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, — це особи віком від 18 до 23 років, в яких у віці до 18 років померли або загинули батьки, та особи, які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування.

При цьому згідно зі ст. 8 Закону № 2342 право на повне державне забезпечення в навчальних закладах мають діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років та особи з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, при продовженні навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів.

Шоб зрозуміти, в якому значенні у ст. 48 Закону № 1058 застосовується термін «діти», звернемося до ст. 36 цього Закону. Вона встановлює порядок призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Так, пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника. До них належать, зокрема:

а) діти померлого годувальника, які не досягли 18 років або старше за цей вік, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років;

б) діти, які навчаються на денній формі навчання (зокрема — у ВНЗ), — до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років, і діти-сироти — до досягнення ними 23 років незалежно від того, вчаться вони чи ні.

Таким чином, органи ПФУ перераховують 50 % пенсії стосовно дітей, зазначених у ст. 36 Закону № 1058, за винятком дітей-сиріт.

Дітям-сиротам за період перебування на повному державному забезпеченні пенсія у зв’язку з втратою годувальника виплачується в повному розмірі та перераховується на їх особові рахунки в банку відповідно до ст. 48 Закону № 1058.

Механізм перерахування органами ПФУ частини пенсії на рахунок навчального закладу врегульований Порядком № 269. Так, навчальний заклад повинен направити органам ПФУ у триденний строк після зарахування особи на повне державне забезпечення за місцем перебування особи на обліку і за місцезнаходженням закладу відповідне повідомлення.

На підставі документів, зазначених у пп. 2 і 3 Порядку № 269, орган ПФУ у п’ятиденний строк видає розпорядження з визначенням суми, яку слід перерахувати навчальному закладу. На його підставі орган ПФУ робить відповідний запис в особовому рахунку особи і до 20-го числа місяця, за який здійснюється виплата пенсії, перераховує кошти закладу (п. 5 Порядку № 269). Перерахування здійснюється платіжними дорученнями, до яких додається список за формою згідно з додатком до цього Порядку.

Відповідно до п. 9 Порядку № 269 зарахування та використання перерахованих засобів здійснюють відповідно до вимог бюджетного законодавства для поліпшення умов перебування в закладах, а саме на:

— забезпечення продуктами харчування, медикаментами, предметами та матеріалами, м’яким і твердим інвентарем;

— придбання обладнання та предметів довгострокового користування;

— проведення капітального ремонту приміщень житлової групи і обслуговуючих приміщень, їдальні, пральні, лазні, а також окремих вузлів і систем, які є складовою частиною таких об’єктів;

— надання ритуальних послуг.

Навчальний заклад, з урахуванням побажань студентів, вирішує, на які саме цілі насамперед використовувати отримані кошти.

Зауважимо, що в п. 9 Порядку № 269 є посилання на Перелік товарів, робіт і послуг, на закупівлю яких спрямовуються кошти, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом України і органами праці та соціального захисту населення установам, де особи перебувають на повному державному утриманні, затверджений наказом Мінсоцполітики від 20.03.2012 р. № 150. Однак підкреслимо: цей документ застосовується лише для поліпшення умов перебування в установах (закладах) системи органів праці та соціального захисту населення, де особи перебувають на повному державному забезпеченні. Для установ (закладів) системи освіти слід застосовувати вимоги норми п. 9 Порядку № 269.

 

Призначення стипендії студентам-чорнобильцям

У ВНЗ I — II рівнів акредитації навчається студентка, яка отримувала академічну стипендію у розмірі 550 грн. і чорнобильську стипендію в розмірі 150 грн. З липня 2014 року середній бал такої студентки становить менше 4.00. Тому соціальну стипендію їй виплачують у розмірі 50 % від академічної, що становить 275 грн.

У листопаді 2014 року студентці виповнюється 18 років, у зв’язку з чим вона не матиме права на отримання чорнобильської стипендії у розмірі 150 грн. Чи має право студентка на отримання соціальної стипендії у розмірі 275 грн.?

 

Порядок віднесення дітей до категорії постраждалих від Чорнобильської катастрофи, врегульований ст. 27 Закону № 796.

Після досягнення дітьми повноліття (18 років) встановлення статусу постраждалих від Чорнобильської катастрофи пов’язане з періодом проживання, роботи або навчання на радіоактивно забрудненій території. При цьому діти, евакуйовані із зони відчуження (у тому числі і ті, які на момент евакуації знаходилися в стані внутрішньоутробного розвит­ку) і діти, які проживали на момент аварії, жили або постійно навчалися після аварії на радіоактивно забруднених територіях певний період, після досягнення ними повноліття не втрачають статус осіб, постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

Також відповідно до п. 6 ст. 11 Закону № 796 до постраждалих від Чорнобильської катастрофи відносять осіб, які досягли повноліття, з числа зазначених у ст. 27 Закону, і яким у дитячому віці встановлений причинний зв’язок інвалідності з наслідками Чорнобильської катастрофи, за умови проходження повторного огляду в спеціалізованій медико-соціальній експертній комісії відповідно до ч. 5 ст. 17 Закону № 796.

Таким чином, якщо після досягнення повноліття студенту встановлена інвалідність як постраждалому від Чорнобильської катастрофи, то в такому разі стипендію йому нараховують як чорнобильцю.

У цьому питанні слід керуватися Порядком № 882, а також п. 2 постанови № 165. Останнім документом передбачено призначення в обов’язковому порядку соціальної стипендії в розмірі 50 % мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії ВНЗ відповідного рівня акредитації, якщо студент-чорнобилець за результатами семестрового контролю має середній бал успішності нижче 7 за 12-бальною шкалою (або нижче 4 за 5-бальною шкалою оцінювання).

Стипендії особам, які мають статус постраждалих у результаті аварії на Чорнобильській АЕС, призначають в наступному порядку:

 

Ситуація

Розмір стипендії студентам, які мають статус постраждалого в результаті аварії на Чорнобильській АЕС

Розмір стипендії

За результатами семестрового контролю призначена академічна стипендія

Виплачується:

а) академічна стипендія згідно з результатами семестрового контролю (п. 6 Порядку № 882);

б) додаткова соціальна стипендія в розмірі, установленому п. 35 Порядку № 882, а саме:

для студентів ВНЗ I — II рівнів акредитації — 150 грн.;

— для студентів ВНЗ III — IV рівнів акредитації — 170 грн.

1. Для студентів ВНЗ I — II рівнів акредитації — 700 грн. (550 грн. + 150 грн.).

2. Для студентів ВНЗ III — IV рівнів акредитації — 900 грн. (730 грн. + 170 грн.)

За результатами семестрового контролю не призначена академічна стипендія

Виплачується:

а) соціальна стипендія у розмірі 50 % мінімальної ординарної академічної стипендії у вищих навчальних закладах відповідного рівня акредитації (п. 2 постанови № 165);

б) додаткова соціальна стипендія в розмірі, установленому п. 35 Порядку № 882, а саме:

для студентів ВНЗ I — II рівнів акредитації — 150 грн.;

— для студентів ВНЗ III — IV рівнів акредитації — 170 грн.

1. Для студентів ВНЗ I — II рівнів акредитації — 425 грн. (275 грн. + 150 грн.).

2. Для студентів ВНЗ III — IV рівнів акредитації — 535 грн. (365 грн. + 170 грн.)

 

Таким чином, якщо після досягнення 18 років студенту встановлена інвалідність, пов’язана з Чорнобильською катастрофою, то стипендію йому призначають в порядку, розглянутому вище.

Якщо середній бал успішності студента ВНЗ I — II рівнів акредитації становить менше 4.00 за 5-бальною шкалою оцінювання, йому виплачують:

а) соціальну стипендію у розмірі 50 % мінімальної ординарної академічної стипендії у вищих навчальних закладах відповідного рівня акредитації, тобто 275 грн.;

б) додаткову соціальну стипендію в розмірі, установленому п. 35 Порядку № 882, тобто 150 грн.

Підкреслимо: якщо в дитячому віці особа мала статус постраждалого від Чорнобильської катастрофи, але після досягнення 18 років їй не встановлена інвалідність, пов’язана з Чорнобильською катастрофою, то вона не належить до категорії осіб, постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

Таким студентам стипендію призначають на загальних підставах. Так, якщо середній бал становить менше 4.00 за 5-бальною шкалою оцінювання, то студент втрачає право на призначення академічної стипендії. Права на призначення соціальної стипендії він також не має.

 

Призначення стипендії студенту-сироті

Якщо студент-сирота ВНЗ I — II рівнів акредитації здав сесію, при цьому середній бал нижче 4.0 (хоча є декілька предметів, які він ще не здав), то чи повинен навчальний заклад виплачувати йому стипендію?

 

Насамперед нагадаємо, що організація та здійснення навчального процесу у вищих навчальних закладах регламентується Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженим наказом Міносвіти від 02.06.93 р. № 161, та іншими нормативними актами з питань вищої освіти.

Основними формами організації навчального процесу у ВНЗ є: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка та контрольні заходи.

В організації навчального процесу вищих навчальних закладів застосовується поточний і підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних і семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студентів за визначеними розділами (темами) навчальної програми, і також для виконання конкретних завдань.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання студентів на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його етапах.

Підсумковий контроль уключає семестровий контроль і державну атестацію студента.

Отже, семестровий контроль проводиться у формах семестрового іспиту, диференційованого заліку або заліку за конкретною навчальною дисципліною в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в строки, установлені навчальним планом. Студент вважається допущеним до семестрового контролю за конкретною навчальною дисципліною (семестрового іспиту, диференційованого заліку або заліку), якщо він виконав усі види робіт, передбачені навчальним планом на семестр за цією навчальною дисципліною.

Іспити здаються студентами в період екзаменаційних сесій, передбачених навчальним планом. ВНЗ може встановлювати студентам індивідуальні строки здачі заліків і іспитів.

Результати складання іспитів і диференційованих заліків оцінюються за 4-бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), а заліків — за 2-бальною шкалою («зараховано», «незараховано») і вносяться до екзаменаційної відомості, залікової книжки, навчальної картки студента.

Студенти, які отримали під час сесії більше двох незадовільних оцінок, відраховуються з навчального закладу.

Студентам, які отримали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академзаборгованість до початку наступного семестру. Повторна здача іспитів допускається не більше двох разів за кожною дисципліною: один раз — викладачеві, другий — комісії, яка створюється деканом факультету (завідувачем відділення).

Студенти, які не з’явилися на іспити без поважних причин, вважаються такими, що отримали незадовільну оцінку.

Тобто якщо у встановлені строки студент ліквідовує академзаборгованість, то стипендія призначається та виплачується за результатами семестрового контролю на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.

Призначення та виплата стипендії студентам регулюється Порядком № 882. У навчальних закладах створюють стипендіальні комісії, які вирішують питання з призначення та позбавлення академічної і соціальної стипендії (у тому числі вирішують спірні питання).

Відповідно до Порядку № 882 стипендії призначаються:

1) академічні — за результатами навчання у вищому навчальному закладі та виявленою при цьому успішністю;

2) соціальні — на підставі нормативно-правових актів на отримання державних пільг і гарантій окремими категоріями громадян.

У разі задовільного навчання (менше 7 балів за 12-бальною шкалою оцінювання або менше 4 балів за 5-бальною шкалою) або успішного навчання (середній бал становить 7.00 — 9.99 за 12-бальною шкалою оцінювання або 4.00 — 4.99 за 5-бальною шкалою), студентам-сиротам виплачується лише соціальна стипендія у розмірі 1760 грн. на підставі п. 13 постанови № 165.

При відмінному навчанні (10 — 12 балів за кожним предметом за 12-бальною шкалою оцінювання або середній бал успішності дорівнює 5 за 5-бальною шкалою) їм установлюють додатково академічну стипендію в підвищеному розмірі. Її розмір у такому разі дорівнює 1830 грн., у тому числі:

соціальна стипендія — 1760 грн. на місяць;

академічна стипендія — 70 грн. на підставі п. 121 Порядку № 882.

 

Нормативні документи

Закон № 2342 — Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 р. № 2342-IV.

Закон № 1058 — Закон України «Про загально­обов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV.

Закон № 796 — Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XII.

Розпорядження № 785 — розпорядження КМУ «Деякі питання організації 2014/15 навчального року в навчальних закладах, розташованих у Донецькій і Луганській областях» від 27.08.2014 р. № 785-р.

Тимчасовий порядок фінансування — Тимчасовий порядок фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької і Луганської областей, затверджений постановою КМУ від 07.11.2014 р. № 595.

Постанова № 165 — постанова КМУ «Деякі питання стипендіального забезпечення» від 05.03.2008 р. № 165.

Порядок № 269 — Порядок перерахування Пенсійним фондом України або органами праці та соціального захисту населення коштів установам (закладам), в яких особи знаходяться на повному державному утриманні, і їх використання, затверджений постановою КМУ від 04.03.2004 р. № 269.

Порядок № 882 — Порядок призначення та виплати стипендій, затверджений постановою КМУ від 12.07.2004 р. № 882.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити