(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
Перейти до номеру
 • № 47
 • № 46
 • № 45
 • № 44/1
 • № 44
 • № 43
 • № 42
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
У цьому номері :
 
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
3/14
Бюджетна бухгалтерія
Бюджетна бухгалтерія
Грудень , 2014/№ 48

Вищий навчальний заклад отримує іноземну валюту: чи треба обкладати податком на прибуток курсову різницю

Вищий навчальний заклад отримує від іноземних донорів гранти у вигляді безповоротної фінансової допомоги в іноземній валюті. Знаємо, що такі кошти звільняються від обкладення податком на прибуток.
При перерахунку вартості іноземної валюти на кінець звітного періоду і при продажу іноземної валюти виникає курсова різниця. Допоможіть розібратися, звільняється така курсова різниця від обкладення податком на прибуток чи ні?

Дійсно, кошти або майно, які надходять безо­платно або у вигляді безоплатної фінансової допомоги та добровільних пожертв, звільнені від обкладення податком на прибуток. Таке звільнення доходів неприбуткових організацій, до яких належать і бюджетні установи, передбачено п. 157.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ).

Нагадаємо, що такі кошти є власними надходженнями бюджетних установ, які зараховуються до складу спеціального фонду бюджету відповідно до вимог ст. 13 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (далі — БКУ).

Кошти, які бюджетні установи отримують у вигляді благодійних внесків, грантів і дарунків, належать до другої групи власних надходжень (інші джерела власних надходжень бюджетних установ), підгрупа 1.

Оскільки в БКУ і ПКУ йдеться про будь-які види благодійних внесків (надходжень), які отримують бюджетні установи, то положення цих Кодексів поширюються рівною мірою як на кошти, отримані в національній валюті, так і на ті, що надходять в іноземній валюті. Це означає, що до власних надходжень бюджетних установ належать також і гранти, отримані у вигляді безповоротної фінансової допомоги в іноземній валюті. А отже, такі надходження також звільняються від обкладення податком на прибуток.

Тепер давайте перейдемо до курсових різниць.

У БКУ (зокрема, у ст. 13) нічого не сказано про те, як класифікувати доходи, що виникають у результаті перерахунку іноземної валюти бюджетними установами. Тому в нашого читача й виникли запитання: чи можна такі доходи вважати власними надходженнями бюджетної установи і до якої групи надходжень їх віднести?

Для відповіді на це запитання звернемося до документів, якими бюджетні установи керуються при відображенні операцій з іноземною валютою в бухгалтерському обліку. Таким документом є Порядок бухгалтерського обліку окремих активів і зобов’язань бюджетних установ, затверджений наказом Мінфіну від 02.04.2014 р. № 372 (ср. 025069200).

Так, при визначенні курсових різниць як на дату здійснення господарської операції, так і на звітну дату, установи повинні застосовувати валютний курс на кінець дня цієї звітної дати. Причому на дату здійснення госпоперації перерахунку для визначення курсових різниць підлягають усі відповідні монетарні статті.

Крім того, у цій ситуації курсову різницю визначають на кінець звітного періоду (щомісячно). Так, у разі зміни валютного курсу на залишок коштів на валютному рахунку нараховують курсову різницю.

При цьому в бухгалтерському обліку нараховану курсову різницю в іноземній валюті при збільшенні курсу відображають такими записами: Дт 318 — Кт 442 і одночасно другий запис: Дт 442 — Кт 701, 702, 711 — 713. При зменшенні валютного курсу такі операції показують зворотними записами.

Як бачимо, таку позитивну курсову різницю установи показують на субрахунках, призначених для обліку доходів спеціального фонду (субрахунки 711 — 713). Фактично це означає, що бюджетні установи зараховують ці суми до складу своїх власних надходжень. Принаймні саме такий порядок обліку курсових різниць передбачено в п. 3.34 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом і зобов’язаннями бюджетних установ, затвердженої наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611.

Із цього випливає, що доходи, отримані в результаті перерахунку іноземної валюти, бюджетні установи також можуть вважати власними надходженнями. А оскільки доходи у вигляді благодійних внесків і грантів ПКУ звільняє від оподаткування, то і курсові різниці, які виникають у результаті перерахунку іноземної валюти, також звільняються від оподаткування.

іноземна валюта, курсова різниця, податок на прибуток додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті