Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо соціальних гарантій депутатів місцевих рад

Міністерство соціальної політики України
Бюджетна бухгалтерія Липень, 2014/№ 25
Друк
Лист від 16.05.2014 р. № 746/13/74-14

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо соціальних гарантій депутатів місцевих рад і в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до частини другої статті 33 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» депутату місцевої ради, який працював у раді на постійній основі, після закінчення повноважень надається попередня робота (посада), а за її відсутності — інша рівноцінна робота (посада) на тому ж самому або, за згодою депутата, на іншому підприємстві, в установі, організації.

Зазначена норма встановлює право працівника, звільненого з роботи внаслідок обрання на виборну посаду у раді, на одержання після закінчення його
повноважень за виборною посадою попередньої роботи (посади) на тому ж підприємстві, в установі, організації або надання йому рівноцінної роботи (посади).

За депутатом місцевої ради, який працював у раді на виборній посаді, в разі неможливості надання попередньої або рівноцінної роботи (посади) передбачено збереження на період працевлаштування, але не більше шести місяців, середньої заробітної плати, яку він одержував на виборній посаді в раді, виплата якої провадиться за рахунок місцевого бюджету.

У разі, якщо колишній депутат місцевої ради має право на пенсійне забезпечення або йому призначена пенсія за віком, по інвалідності, у зв’язку із втратою годувальника, за вислугу років відповідно до закону, за ним не зберігається середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді.

Колишній депутат місцевої ради для отримання середньої заробітної плати на час працевлаштування повинен надати до ради довідку про неможливість його працевлаштування підприємством, де він працював до обрання, на попередній або рівноцінній роботі (посаді) та трудову книжку. На підставі цього радою видається відповідне розпорядження.

Тобто, у разі коли колишній депутат місцевої ради до обрання на виборну посаду у раді перебував у трудових відносинах з підприємством (установою, організацією) незалежно від форми власності та виду діяльності, однак надання попередньої або рівноцінної роботи йому на цьому підприємстві (установі, організації) або, за його згодою, на іншому неможливе, закон гарантує збереження за цим депутатом середньої заробітної плати на період його праце­влаштування, але не більше шести місяців; у разі ж коли колишній депутат місцевої ради до обрання на виборну посаду у раді не перебував у трудових відносинах з підприємством (установою, організацією) незалежно від форми власності та виду, зазначені вище гарантії на нього не поширюються.

У разі, якщо колишній депутат місцевої ради має право на пенсійне забезпечення або йому призначена пенсія за віком, по інвалідності, у зв’язку із втратою годувальника, за вислугу років відповідно до закону, за ним не зберігається середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді.

Підставою для припинення таких виплат є працевлаштування колишнього депутата місцевої ради в період гарантованого 6-ти місячного терміну для працевлаштування; реєстрація звільненої особи у центрі зайнятості як такої, що шукає роботу; виникнення права на пенсійне забезпечення; закінчення гарантованого 6-ти місячного терміну для працевлаштування.

Шестимісячний термін обліковується з наступного дня після припинення повноважень вказаних осіб.

Відповідно до статті 150 Конституції України офіційне тлумачення Конституції України та законів України належить до повноважень Конституційного Суду України.

Водночас зазначаємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, роз’яснювальний та рекомендаційний характер і не повинні встановлювати нових правових норм.

 

Директор Департаменту О. Товстенко

Коментар редакції

Гарантії депутатам місцевих рад після закінчення повноважень за виборною посадою: роз’яснює Мінсоцполітики

 

Стаття 118 КЗпП передбачає гарантії для працівників, обраних на виборні посади. Зокрема, після закінчення повноважень за виборною посадою їм надається попередня робота (посада), за її відсутності — інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою працівника, на іншому підприємстві, в установі, організації.

Аналогічна за змістом гарантія передбачена й абз. 1 ч. 2 ст. 33 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11.07.2002 р. № 93-IV (далі — Закон про статус депутатів) для депутатів місцевих рад (депутати сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради), які працювали у раді на постійній основі.

Важливо! Зазначені гарантії відповідно до п. 5 ст. 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР поширюються на сільських, селищних, міських голів.

Таким чином, обраним на виборну посаду після закінчення терміну повноважень гарантується працевлаштування, яке виражається в наданні:

колишньої роботи (посади). Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 33 Закону про статус депутатів з працівником, якого прийнято на роботу (посаду), що її виконував (займав) депутат місцевої ради, обраний на виборну посаду в раді, укладається строковий трудовий договір. Цей договір розривається у разі повернення депутата місцевої ради на роботу, але не пізніше як через три місяці після припинення повноважень депутата місцевої ради;

рівноцінної роботи (посади) в тій же організації. У період перебування особи на виборній посаді в організації, де вона працювала, можуть відбутися структурні зміни, реорганізація юридичної особи, яка призвела до скорочення займаної ним раніше посади. У такій ситуації роботодавець при поверненні працівника може надати йому тільки рівноцінну роботу (посаду).

Підкреслимо: під рівноцінною роботою (посадою) слід розуміти роботу (посаду), що не нижче за кваліфікацією або посадою від попередньої роботи обраного на виборну посаду працівника;

рівноцінної роботи (посади) в іншій організації (за згодою працівника).

А якщо немає ніякої можливості надати працівнику ані колишню, ані рівноцінну їй роботу (посаду)? Передбачили законодавці і таку перс­пективу.

Так, відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 33 Закону про статус депутатів у разі неможливості надання відповідної роботи (посади) на період працевлаш­тування за колишнім депутатом місцевої ради зберігається, але не більше шести місяців, середня зарплата, яку він одержував на виборній посаді у раді, що виплачується з відповідного місцевого бюджету.

Увага! Якщо колишній депутат має право на пенсійне забезпечення (або йому призначена пенсія за віком, по інвалідності, у зв’язку із втратою годувальника, за вислугу років відповідно до закону), за ним не зберігається середня зар­плата, яку він одержував на виборній посаді в раді (абз. 2 ч. 2 ст. 33 Закону про статус депутатів).

Із зазначеної норми випливає, що вона спрямована на захист трудових прав депутата місцевої ради, тобто стосується випадків, коли працездатна особа не може поновитися на попередній чи влаштуватися на іншій рівноцінній роботі (посаді).

Таким чином, у разі коли колишній депутат місцевої ради:

— до обрання на виборну посаду перебував у трудових відносинах з підприємством (установою, організацією) незалежно від форми власності та виду діяльності, однак надання попередньої або рівноцінної роботи йому неможливе, протягом 6 місяців (на період працевлаштування) за ним зберігають середню зарплату, яку він одержував на виборній посаді;

— до обрання на виборну посаду не перебував у трудових відносинах з підприємством (установою, організацією) незалежно від форми власності та виду діяльності або самостійно забезпечував себе роботою (підприємець, особа, зайнята творчою діяльністю, член кооперативу, фермер та член його сім’ї, що бере участь у виробництві, тощо), зазначені вище гарантії на нього не поширюються.На це звернуло увагу й Мінсоцполітики в листі, що коментується. Також це підтверджує і судова практика (див., наприклад, ухвалу Вінницького апеляційного адміністративного суду від 30.05.2012 р. у справі№ 2а-541/11/2404);

— має право на пенсійне забезпечення (або йому призначена пенсія за віком, по інвалідності, у зв’язку із втратою годувальника, за вислугу років відповідно до закону), середню зарплату за ним не зберігають.

Колишній депутат місцевої ради для отримання середньої зарплати на час працевлаштування повинен надати до ради:

— довідку про неможливість його працевлаш­тування підприємством, де він працював до обрання, на попередній або рівноцінній роботі (посаді);

— трудову книжку.

На підставі цих документів радою видається відповідне розпорядження.

Важливо! Виплата середньої зарплати колишньому депутату здійснюється за рішенням відповідної ради.

Як підкреслило Мінсоцполітики у листі, що коментується, підставами для припинення виплати середньої зарплати є:

а) працевлаштування колишнього депутата місцевої ради в період гарантованого шестимісячного терміну для працевлаштування;

б) реєстрація звільненої особи у центрі зайнятості як такої, що шукає роботу;

в) виникнення права на пенсійне забезпечення;

г) закінчення гарантованого шестимісячного терміну для працевлаштування. Підкреслимо: шестимісячний термін обліковується з наступного дня після припинення повноважень вказаних осіб. Відповідно до ст. 2411 КЗпП строк, який обчислюється місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця строку. Якщо кінець строку, який обчислюється місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа не має, то строк закінчується в останній день цього місяця.

Увага! Кадрова служба місцевої ради (або уповноважена на це особа) має письмово попереджати зазначених осіб про їх обов’язок інформувати відповідний орган місцевого самоврядування щодо виникнення таких обставин.

Але ми не згодні з Мінсоцполітики в одному моменті, а саме з тим, що при реєстрації в центрі зайнятості слід припиняти виплату середньої зарплати. Пояснимо.

Депутати, які звільнені з органів місцевого самоврядування у зв’язку із закінченням строку повноважень, не позбавлені права як застраховані особи звернутися до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття за сприянням у працевлаштуванні та призначенням допомоги по безробіттю. Зазначені особи реєструються в центрі зайнятості як такі, що шукають роботу, на загальних підставах. У разі відсутності підходящої роботи рішення про надання громадянам статусу безробітних приймається державною службою зайнятості за їх особистими заявами з восьмого дня після реєстрації у центрі зайнятості за місцем проживання як таких, що шукають роботу.

При цьому п. 5.1 Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації підприємницької діяльності, затвердженого наказом Мінпраці від 20.11.2000 р. № 307 (далі — Порядок № 307),передбачено таке: виплата допомоги по безробіттю відкладається на строк, що дорівнює періоду, протягом якого застрахованій особі відповідно до законів надається вихідна допомога або інші виплати при звільненні з підприємств, установ і організацій, або після закінчення строку пов­новажень за виборною посадою, що забезпечують часткову або тимчасову компенсацію втраченого заробітку.

Якщо вихідна допомога або інші компенсаційні виплати було виплачено одноразово, виплата допомоги по безробіттю відкладається не більше ніж на один місяць, а у разі здійснення таких виплат щомісячно — до закінчення періоду їх виплати (п. 5.2 Порядку № 307).

Здійснення зазначених виплат підтверджується довідками про середню заробітну плату (дохід) або середнє грошове забезпечення для розрахунку виплат на випадок безробіття, форми яких передбачені постановою КМУ «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням» від 26.09.2001 р. № 1266.

Середня заробітна плата, що виплачується колишньому депутату, забезпечує часткову або тимчасову компенсацію втраченого ним заробітку. Тому, на нашу думку, припинити виплату середнього заробітку можна тільки з дня, коли колишньому депутату буде призначено допомогу по безробіттю. Тільки при реєстрації у центрі
зайнятості виплату середньої зарплати припиняти не слід, оскільки чинним законодавством не встановлено, що надання статусу безробітного може бути підставою для припинення її виплати. Тому це питання ми ще додатково уточнимо в Мінсоцполітики.

Нагадаємо, що середню зарплату розраховують згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100. Розрахунок провадять виходячи з виплат за останні два місяці роботи перед звільненням з виборної посади.

ЄСВ. Єдиний соціальний внесок на за­гальнообов’язкове державне соціальне страхування на суму середнього заробітку не нараховують та не утримують, оскільки на момент його нарахування колишній депутат не перебуває з радою у трудових відносинах. Це підтверджується й Роз’ясненням ПФУ від 11.03.2011 р. (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2011, № 11).

ПДФО. Податковим кодексом України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ такі виплати не звільнено від обкладення податком на доходи фізичних осіб, тому середню заробітну плату обкладають цим податком на загальних підставах.У Податковому розрахунку за ф. № 1 ДФ такі суми відображають з ознакою доходу «127».

Увага! Дострокове звільнення з виборної посади також слід розглядати як закінчення повноважень, яке дає працівникові право на гарантії, установлені ст. 33 Закону про статус депутатів. Це підтвердило й Мінсоцполітики у листі від 13.08.2009 р. № 9260/0/14-09/13.

У світлі останніх подій розглянемо питання щодо виплати середнього заробітку депутату місцевої ради, який працював у раді на постійній основі та був призваний на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією.

Зазначимо: оскільки середній заробіток виплачують саме на період працевлаштування, то в цьому випадку колишній депутат не має право на таку виплату.

Проте додатково підкреслимо:наразі підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо гарантій для працівників на час виконання обов’язків у зв’язку з мобілізацією), яким передбачається ст. 33 Закону про статус депутатів доповнити новим пунктом п’ятим такого змісту: «За депутатом місцевої ради, який працював у раді на постійній основі та був призваний на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією, гарантується:

— збереження роботи (посади) в органі місцевого самоврядування на особливий період, але не більше одного року, за умови звільнення з такої військової служби до закінчення строку повноважень депутата місцевої ради;

— збереження попередньої роботи (посади), на якій він перебував до обрання депутатом, в порядку, визначеному частиною другою цієї статті, за умови звільнення з такої військової служби після закінчення строку повноважень депутата місцевої ради.»

 

Ольга ВІТКОВСЬКА, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі