Теми статей
Обрати теми

Про надання роз’яснення щодо індексації заробітної плати

Міністерство соціальної політики України
Лист від 24.09.2012 р. № 325/10/136-12 (витяг)

<…>

Відповідно до пункту 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 <…>, місяць, в якому відбулося підвищення грошових доходів населення, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації. Грошові доходи, одержані за цей місяць, не індексуються, якщо сума підвищення грошового доходу перевищує суму індексації, яка повинна нараховуватися у місяці підвищення.

У разі коли грошовий дохід з урахуванням суми підвищення менше суми грошового доходу з урахуванням індексації до його підвищення, у базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення. Приклад проведення індексації у разі підвищення доходів наведено в додатку 4 до Порядку.

Отже, якщо у працівників відбувається підвищення заробітної плати на суму меншу, ніж сума індексації, яка повинна нараховуватись у місяці підвищення, здійснюється підвищення заробітної плати та додається сума індексації, визначена з урахуванням суми підвищення заробітної плати. Визначена сума індексації фіксується і виплачується у такому розмірі до наступного збільшення заробітної плати, при якому таке збільшення перевищить фіксовану суму індексації.

Якщо не відбувається права на нарахування нових сум індексації, при наступному збільшенні заробітної плати зафіксована величина індексації не зменшується на суму підвищення заробітної плати.

У разі зменшення вже визначеної фіксованої суми індексації на суму наступного підвищення заробітної плати у працівника не відбуватиметься підвищення заробітної плати до тих пір, поки сума підвищення не перевищить зазначену фіксовану величину. Отже, норма прикладу 4 Порядку передбачена з метою недопущення зменшення гарантії щодо забезпечення достатнього рівня життя та підтримання купівельної спроможності населення.

Що стосується премії, то вона є об’єктом індексації. Проте, враховуючи, що премія, як правило, не має постійного характеру виплати (щомісячно змінюється її розмір), при визначенні базового місяця при проведенні індексації вона не враховується.

 

Директор Департаменту стратегічного планування
 О. Крентовська

Коментар редакції

Як підвищення зарплати впливає на фіксовану суму індексації

Роз’яснень Мінсоцполітики з питань індексації грошових доходів багато не буває! Але хотілося б, щоб вони були більш інформативними. Наприклад, як лист, що коментується. Далі розповімо детальніше про те, які питання розглянуті у ньому.

Фіксовану суму індексацію на суму підвищення зарплати не зменшують, але є винятки

Психологічно людина налаштована так: для того щоб звикнути до чогось нового, їй потрібен певний час. Ось і до нових правил проведення індексації, визначених постановою КМУ «Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення» від 13.06.2012 р. № 526, деякий час «притиралися».

Нагадаємо: з дати набуття чинності цією постановою (тобто з 21.06.2012 р.) ми почали застосовувати нове поняття — «фіксована сума індексації». Причому з порядком її визначення особливих проблем не виникало — достатньо було уважно ознайомитися з:

абз. 3 п. 5 Порядку № 1078. У нім зазначено: якщо грошовий дохід з урахуванням суми підвищення менше суми грошового доходу (з урахуванням індексації) до підвищення, у базовому місяці суму загального доходу визначають з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з врахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення;

— прикладом індексації зарплати при її підвищенні, наведеним у додатку 4 до Порядку № 1078.

Стисло процес визначення фіксованої суми індексації можна сформулювати так: від суми індексації, яка могла бути нарахована в місяці підвищення доходу, потрібно відняти суму підвищення зарплати. На прикладах порядок розрахунку фіксованої суми індексації ми розглядали на сторінках газети неодноразово.

Запитання виникли пізніше, коли фіксована сума індексації вже була визначена, і при цьому підвищувалася зарплата. Склалася думка, що фіксовану суму індексації потрібно знову зменшити на суму підвищення зарплати. Однак це не так.

Важливо! Фіксовану суму індексації виплачують до наступного підвищення зарплати, яке перевищить таку фіксовану величину. Якщо підвищення зар­плати не перевищує фіксовану суму індексації, то її розмір не змінюють.

Ось і Мінсоцполітики в листі, що коментується, також зазначило: при подальшому збільшенні зарплати фіксовану суму індексації не зменшують на суму підвищення зарплати. Щоб переконатися в цьому, потрібно просто ознайомитися з прикладом, наведеним у додатку 4 до Порядку № 1078. Така ситуація в ньому розглянута на прикладі грудня 2011 року.

Але підкреслимо: зазначене вище твердження є справедливим, якщо не виникає право на нарахування нових сум індексації.

Так, у багатьох працівників у 2014 році з’явилося право на поточну суму індексації. Детальніше про те, як індексувати дохід працівника, якщо він має право одночасно на фіксовану суму індексації та поточну, можна довідатися з консультації фахівця Мінсоцполітики, опублікованої в газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2014, № 13, с. 27.

Розглянемо на прикладах.

 

Приклад 1. Базовим місяцем працівника є січень 2013 року. Йому виплачують фіксовану суму індексації в розмірі 350,00 грн. У липні 2014 року він має право на поточну суму індексації в розмірі 131,54 грн., але цього місяця у нього підвищується зарплата на 100 грн.

Загальна сума індексації становитиме: 381,54 грн. (350,00 грн. + 31,54 грн. (131,54 грн. - 100,00 грн.)). У додатку 4 до Порядку № 1078 ця ситуація розглянута на прикладі травня 2012 року.

Липень 2014 року стає базовим місяцем. З наступного місяця починають розрахунок нового індексу споживчих цін наростаючим підсумком.

 

Однак нас більше цікавить ситуація, коли сума підвищення зарплати перевищує поточну суму індексації.

 

Приклад 2. Базовим місяцем працівника є січень 2013 року. Його зарплата складається з посадового окладу в розмірі 1218,00 грн. і фіксованої суми індексації в розмірі 350,00 грн. У липні 2014 року він має право на поточну суму індексації в розмірі 131,54 грн., однак цього місяця у нього підвищується зарплата на 150 грн.

Зверніть увагу: оскільки сума підвищення зарплати перевищує поточну суму індексації, то це вплине і на фіксовану суму індексації. Так, нова фіксована сума індексації становитиме: 331,54 грн. (350,00 грн. + 131,54 грн. - 150,00 грн.).

Так, ця ситуація не розглянута на конкретному прикладі в додатку 4 до Порядку № 1078. Однак такий порядок визначення суми індексації випливає безпосередньо з абз. 3 п. 5 Порядку № 1078, де зазначено: у базовому місяці суму загального доходу визначають з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення.

Так, загальний дохід до підвищення дорівнює 1699,54 грн. (1218,00 грн. + 350,00 грн. + 131,54 грн.), а грошовий дохід з урахуванням нової фіксованої суми індексації також дорівнює 1699,54 грн. (1218,00 грн. + 150,00 грн. + 331,54 грн.).

Саме в разі такого визначення нової фіксованої суми індексації умову абз. 3 п. 5 Порядку № 1078 буде дотримано.

 

Вплив премій на проведення індексації

Для індексації дуже важливий такий показник, як базовий місяць, загальний підхід до визначення якого викладено в п. 5 Порядку № 1078. У ньому зазначено: базовим для проведення індексації є, зокрема, місяць підвищення грошового доходу, не пов’язаного з підвищенням мінімальної зарплати.

А якщо йдеться про премію, яка не має постійного характеру виплати (щомісячно змінюється її розмір)? Якщо в одному з місяців премія виплачена в більшому розмірі, чи буде такий місяць базовим?

Згідно з абз. 7 n. 5 Порядку № 1078, який діє з 13.02.2014 р., місяць, в якому відбувається підвищення грошових доходів за рахунок збільшення розміру премії, не можна вважати базовим. При цьому таке формулювання надає підставу стверджувати також наступне: якщо премія збільшена на постійній засаді, то місяць також не визнають базовим. Однак цей вираз справедливий лише в тому випадку, якщо в місяці збільшення розміру премії не підвищується посадовий оклад (інша постійна складова зарплати, наприклад надбавка за вислугу років). Інакше місяць є базовим. При цьому в порівняльних розрахунках сума премії не бере участі.

 

Приклад 3. Базовим місяцем працівника є січень 2013 року. У червні 2014 року його зарплата складалася з посадового окладу у розмірі 1218,00 грн., премії в розмірі 250,00 грн. і фіксованої суми індексації в розмірі 350,00 грн.

У липні 2014 року йому виплатили премію в розмірі 350,00 грн. Цього місяця він має право на поточну суму індексації в розмірі 131,54 грн. (1218 грн. х 10,8 %).

Липень 2014 року не є базовим (абз. 7 n. 5 Порядку № 1078), отже, сума індексації не змінюється. Вона залишиться в розмірі 481,54 грн. (350,00 грн. + 131,54 грн.).

 

Приклад 4. Базовим місяцем працівника є січень 2013 року. У червні 2014 року його зарплата складалася з посадового окладу в розмірі 1218,00 грн., премії у розмірі 250,00 грн. і фіксованої суми індексації в розмірі 350,00 грн.

У липні 2014 року підвищується посадовий оклад на 150,00 грн. і виплачується премія в сумі 350,00 грн. Цього місяця він має право на поточну суму індексації в розмірі 131,54 грн. (1218,00 грн. х 10,8 %).

Нова фіксована сума індексації становитиме 331,54 грн. (350,00 грн. + 131,54 грн. - 150,00 грн.), тобто суму підвищення зар­плати за рахунок збільшення розміру премії не враховують.

 

До 13.02.2014 р., тобто в період, коли готувався лист, що коментується, з преміями справа буда приблизно така сама, лише в цьому питанні орієнтувалися виключно на письмові роз’яснення Мінсоцполітики. Одним з них є лист, що коментується. Так, у другій його частині фахівці Мінсоцполітики підкреслили: якщо премія не має постійного характеру виплати (щомісячно змінюється її розмір), при визначенні базового місяця під час проведення індексації її не враховують.

 

Ольга ВІТКОВСЬКА, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі