Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо атестації вихователів дошкільних навчальних закладів

Міністерство освіти і науки України
Бюджетна бухгалтерія Липень, 2014/№ 28
Друк
Лист від 17.04.2014 р. № 2/5-13-531-14

На лист редакції газети «Бюджетна бухгалтерія» від 11.03.2014 р. № 42-2 щодо атестації вихователів дошкільних навчальних закладів повідомляємо.

Відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про дошкільну освіту» призначення на посади педагогічних працівників державного і комунального дошкільного навчального закладу належить до повноважень керівника навчального закладу.

Атестація педагогічних працівників регламентована Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 (далі — Типове положення).

Пунктом 4.1 Типового положення встановлено, що атестація на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій проводиться щодо педагогічних працівників, які мають вищу педагогічну або іншу вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра (далі — повна вища освіта).

Типове положення поширюється на всіх без винятку педагогічних працівників та передбачає можливість присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам, які не мають відповідної повної вищої педагогічної освіти. Така можливість визначена пунктами 3.26 та 4.10 Типового положення. При цьому обов’язковою умовою має бути наявність у педагогічного працівника іншої повної вищої освіти та проходження курсів підвищення кваліфікації на посаді, яку займає працівник.

Оскільки рішення про призначення на посади педагогічних працівників дошкільного навчального закладу приймає керівник навчального закладу, він має вжити всіх можливих заходів для призначення на ці посади працівників з відповідною освітою. Лише у виключних випадках для забезпечення організації навчально-виховного процесу та у разі відсутності фахівців з відповідною освітою на посади педагогічних працівників можуть прийматися особи з іншою педагогічною освітою.

 

Директор Департаменту Ю. Кононенко

Коментар фахівця Держінспекції з питань праці

Атестація вихователів ДНЗ, які не мають відповідної вищої освіти

Питання атестації педагогічних працівників неодноразово висвітлювались на сторінках газети «Бюджетна бухгалтерія», адже надання консультації щодо трудових відносин та оплати праці — один із пріоритетних її напрямків.

Зокрема, розглядалося й питання щодо атестації вихователів дошкільних навчальних закладів (далі — ДНЗ), які не мають відповідної вищої освіти. Мова йде про лист Міносвіти від 19.12.2013 р. № 1/9-891 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2014, № 3). Освіжимо в пам’яті основні його тези та редакційні зауваження.

Так, Міносвіти вважає: вихователів без відповідної освіти після підвищення кваліфікації атестують як таких, що мають відповідну освіту. Таким фахівцям можна присвоїти кваліфікаційну категорію, якщо вони задовольняють вимогам, зафіксованим у пп. 4.4 — 4.6 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міносвіти від 06.10.2010 р. № 930 (далі — Типове положення № 930).

На думку Міносвіти, це випливає з п. 3.26 цього Типового положення, де зазначено: особи з повною вищою педагогічною освітою або іншою повною вищою освітою, прийняті на посади педагогічних працівників за спеціальностями, фахівці з яких не готувалися вищими навчальними закладами або підготовлені у недостатній кількості, за умови проходження ними підвищення кваліфікації, атестуються як такі, що мають відповідну освіту.

Зі свого боку ми підкреслювали: як же атестаційній комісії з’ясувати такі нюанси (про те, що відповідніфахівці не готувалися вищими навчальними закладами або підготовлені у недостатній кількості), а головне — їх підтвердити? Це питання редакція газети «Бюджетна бухгалтерія» обіцяла адресувати безпосередньо Міносвіти й свою обіцянку виконала.

Відповідь Міносвіти надало в листі, що коментується. Проте, як бачимо, користі з нього мало. Отже, спробуємо розібратися у цьому питанні ще раз.

 

Щодо призначення на посаду вихователя ДНЗ без відповідної освіти

Відповідно до ч. 1 ст. 30 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-III (далі — Закон № 2628) педагогічний працівник дошкільного навчального закладу — особа з високими моральними якостями, яка має відповідну вищу педагогічну освіту.

Що це за освіта, розкажуть Кваліфікаційні характеристики професій (посад) педагогічних і науково-педагогічних працівників навчальних закладів, затверджені наказом МОНмолодьспорту від 01.06.2013 р. № 665. Так, претендент на посаду вихователя ДНЗ повинен мати педагогічну освіту за спеціальністю «Дошкільне виховання» («Дошкільна освіта»).

Важливо! Норми Закону № 2628 не передбачають, що педагогічний працівник повинен обов’язково мати повну вищу освіту.

Тому, як виняток, підійде і базова (неповна) вища освіта за однією зі згаданих вище спеціальностей або повна вища педагогічна освіта за іншою спеціальністю.

Як зазначило Міносвіти у листі, що коментується, рішення про призначення на посади педагогічних працівників ДНЗ приймає керівник закладу. Він має вжити всіх можливих заходів для призначення на ці посади працівників з відповідною освітою. Лише у виключних випадках для забезпечення організації навчально-виховного процесу та у разі відсутності фахівців з відповідною освітою на посади педагогічних працівників можуть прийматися особи з іншою педагогічною освітою.

З цим питанням і раніше було все зрозуміло. Питання в іншому — чи мають право на встановлення кваліфікаційних категорій під час проходження атестації педагогічні працівники, які не мають відповідної вищої освіти? Розберемося й із цим питанням.

 

Чи є можливість присвоєння кваліфікаційних категорій?

Пунктом 4.1 Типового положення № 930 передбачено, що атестація на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій проводиться щодо вихователів-методистів, вихователів ДНЗ, які мають:

— повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності «дошкільна освіта, дошкільне виховання»:

— або дві освіти, одна з яких — неповна вища педагогічна або базова педагогічна освіта з цієї самої спеціальності, а друга — повна вища педагогічна освіта за іншим фахом.

Виняток складають лише два випадки.

Перший випадок. Педагогічні працівники з повною вищою педагогічною або іншою повною вищою освітою, які до набрання чинності Законом № 2628 та Законом України «Про вищу освіту» від 23.05.91 р. № 1060-XII працювали й продовжують працювати у навчальних закладах не за фахом, атестуються на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій та педагогічних звань як такі, що мають відповідну освіту (п. 4.10 Типового положення № 930).

Наприклад, якщо на посаду вихователя ДНЗ до 02.08.2001 р. (дата набуття чинності Законом № 2628) було прийнято педагогічного працівника, який має повну вищу освіту зі спеціальності «вчитель початкових класів», то такий працівник атестується на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій та педагогічних звань як такий, що має відповідну освіту.

Увага! Цією нормою можуть скористатися педагогічні працівники, які працювали до набуття чинності вищезазначеними законами, а також продовжують працювати в навчальних закладах на педагогічних посадах.

Вважаємо, що у випадках, коли педагогічний працівник переходив з одного навчального закладу до іншого на однакову педагогічну посаду, він також має право атестуватись із присвоєнням кваліфікаційних категорій та педагогічних звань.

 

Приклад. З 22.08.97 р. на посаду вихователя ДНЗ було прийнято педагогічного працівника, який має спеціальність «вчитель англійської мови». У серпні 2009 року у зв’язку з переїздом працівник перевівся на роботу до ДНЗ іншого району.

Під час проходження атестації працівник буде атестуватись на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційної категорії як такий, що має відповідну освіту, за умови, що він відповідає вимогам, визначеним пп. 4.4 — 4.6 Типового положення № 930.

 

Другий випадок. Про нього як раз ішла мова в листі Міносвіти від 19.12.2013 р. № 1/9-891. Так, особи з повною вищою педагогічною освітою або іншою повною вищою освітою, прийняті на посади педагогічних працівників за спеціальностями, фахівці з яких не готувалися вищими навчальними закладами або підготовлені у недостатній кількості, за умови проходження ними підвищення кваліфікації, атестуються як такі, що мають відповідну освіту (п. 3.26 Типового положення № 930).

Проте на законодавчому рівні перелік педагогічних спеціальностей, фахівці з яких не готувалися вищими навчальними закладами, не визначено. Крім того, фахівці дошкільної освіти готуються у багатьох вищих навчальних закладах країни. Тому атестаційні комісії навряд чи мають змогу скористатися п. 3.26 Типового положення № 930 при атестації вихователя ДНЗ. На нашу думку, цією нормою можна скористатися лише при атестації вчителів та викладачів, які ведуть предмети варіативної складової навчального плану закладу. Як вийти з цієї ситуації, Міносвіти, на жаль, роз’яснень у листі, що коментується, не надало. Тож залишаємо це питання відкритим.

 

Світлана МЕРЕНКОВА,
 заступник начальника відділу
 — державний інспектор праці відділу контролю
 за додержанням трудового законодавства
 Територіальної державної інспекції
 з питань праці у Харківській області

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць