Теми статей
Обрати теми

Щодо відкликання листа

Державна фіскальна служба України
Лист від 29.09.2014 р. № 5655/7/99-99-17-03-01-17

Державна фіскальна служба України відкликає з місць застосування спільний лист ДФС та Пенсійного фонду України від 22.07.2014 р. № 127/7/99-99-17-03-01-17 та № 19426/05-10 про надання роз’яснень щодо нарахування та відображення у Звіті про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (далі — Звіт) сум нарахованого середнього заробітку мобілізованим працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, у зв’язку з тим, що в додатку 3 «Розподіл видатків Державного бюджету України на 2014 рік» до Закону України від 16 січня 2014 року № 719-VII «Про Державний бюджет на 2014 рік» компенсаційних виплат у межах середнього заробітку мобілізованим працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, з бюджету не передбачено та на сьогодні відсутній порядок відшкодування таких виплат з бюджету в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Водночас повідомляємо, що відповідно до частини другої статті 39 Закону України від 25 березня 1992 року «Про військовий обов’язок і військову службу» та положень частини третьої статті 119 Кодексу законів про працю України за працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Статтею 2 Закону України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці» (далі — Закон № 108) визначено структуру заробітної плати, яка включає, зокрема, додаткову заробітну плату.

Додаткова заробітна плата — це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов’язків передбачено статтею 119 Кодексу законів про працю України, згідно з частиною першою якої на час виконання державних або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством України ці обов’язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1995 року № 100, застосовується, зокрема, у випадку виконання працівниками державних і громадських обов’язків у робочий час.

Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску, умови та порядок його нарахування і сплати, а також повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку, визначаються Законом України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон № 2464). Пунктом першим частини першої статті 7 Закону № 2464 передбачено, що базою нарахування єдиного внеску для роботодавців та найманих працівників є сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону № 108.

Крім того, згідно з частиною сьомою статті 7 Закону № 2464 на виплати, які компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, не нараховується єдиний внесок.

Оскільки відсутній порядок відшкодування компенсаційних виплат з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, страхувальник при нарахуванні таким працівникам середнього заробітку має виконувати усі покладені на нього Законом № 2464 функції.

Виходячи із зазначеного, у Звіті суми нарахованого середнього заробітку мобілізованим працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, відображаються на загальних підставах.

При цьому при перерахунку страхувальником середнього заробітку зазначеним працівникам за попередній період фінансові санкції за таке донарахування єдиного внеску не застосовуються. Підставою для незастосування фінансових санкцій є форма військового квитка, визначена Указом Президента України від 25 травня 1994 року № 263/94 «Про Положення про військовий квиток рядового, сержантського і старшинського складу та Положення про військовий квиток офіцера запасу» (копія), та довідка про призов військовозобов’язаного на військову службу, видана військовим комісаріатом або військовою частиною (копія).

 

Голова І. Білоус

Коментар редакції

Ти згоден? Пізно, я вже передумала! ДФСУ заговорила про сплату ЄСВ і ПДФО із середнього заробітку мобілізованим працівникам

Дещо про історію питання. Запровадження в Україні з 18.03.2014 р. часткової мобілізації спонукало нормотворців замислитися про соціальні гарантії для працівників, призваних на військову службу в межах мобілізації.

Для цього, насамперед, підкоригували норми ст. 119 КЗпП і ст. 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.92 р. № 2232-XII, установивши: за особами, які проходять військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією, на особливий період, але не більше одного року, зберігають місце роботи (посаду) і середній заробіток.

Потім законодавці пішли далі та прийняли Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації» від 20.05.2014 р. № 1275-VII (далі — Закон № 1275). Цим документом уточнили: середній заробіток компенсується за рахунок коштів Держбюджету в порядку, визначеному Кабміном.

Крім того, компенсаційні виплати з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, звільнили від обкладення:

— податком на доходи фізосіб (новий п.п. «и» п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI);

— єдиним соцвнеском (новий п. 7 ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI).

При цьому Закон № 1275 набув чинності 08.06.2014 р., однак норми щодо несплати ПДФО та ЄСВ із середнього заробітку мобілізованим працівникам запрацювали з 18.03.2014 р., тобто «заднім числом».

Пізніше ДФСУ і ПФУ видали спільний лист від 22.07.2014 р. № 127/7/99-99-17-03-01-17, № 19426/05-10 про відображення сум компенсацій мобілізованим працівникам у Звіті за ф. № Д4 як виплати, з яких ЄСВ не справляється. Окремо було роз’яснено, як сторнувати суми ЄСВ, утримані до набуття чинності Законом № 1275. Аналогічно такого самого висновку можна було дійти і стосовно несплати ПДФО із середнього заробітку мобілізованим працівникам.

Усе відбувалося за планом, однак самі законодавці стали перешкодою на шляху його виконання: порядок компенсації роботодавцям середнього заробітку Кабмін ні у відведений йому 3-місячний строк (до 08.09.2014 р.), ні до цього дня так і не затвердив.

Це дало підстави ДФСУ змінити свою думку на прямо протилежну. Так, листом від 29.09.2014 р. № 5655/7/99-99-17-03-01-17, наведеним на с. 12 цього номера, фіскали відкликали спільний лист ДФСУ і ПФУ від 22.07.2014 р. № 127/7/99-99-17-03-01-17, № 19426/05-10. При цьому вони стверджують: ЄСВ на суму середнього заробітку мобілізованим працівникам потрібно нараховувати та утримувати. Відповідно і у Звіті за ф. № Д4 такі виплати доведеться відображати в загальному порядку. Аргументи ДФСУ такі:

1) порядок відшкодування компенсаційних виплат з бюджету в межах середнього заробітку мобілізованих працівників не визначений;

2) у Держбюджеті не передбачені кошти на виплату компенсації суми середнього заробітку.

Ураховуючи зазначене вище, якщо роботодавець не отримує компенсаційні виплати з бюджету, то сума середнього заробітку мобілізованим працівникам є базою обкладення ЄСВ.

При цьому ДФСУ говорить про необхідність коригування ЄСВ за попередні періоди, однак запевняє: фінансові санкції за донарахування такого внеску не застосовуватимуться. Підставою для незастосування фінансових санкцій є військовий квиток і довідка про призов військовозобов’язаного на військову службу, видана військовим комісаріатом або військовою частиною (копія).

Питання нарахування ПДФО на суми середнього заробітку мобілізованим працівникам порушено в листі від 19.08.2014 р. № 2006/7/99-99-17-02-01-15, наведеному на с. 11 цього номера. У ньому ДФСУ рекомендує відображати середній заробіток, нарахований за період проходження військової служби у зв’язку з мобілізацією, з ознакою доходу «101». Це надає підстави вважати, що ДФСУ доходить того самого висновку і щодо ПДФО: немає порядку компенсації з бюджету — потрібно утримувати ПДФО.

Ось такі «гойдалки», яких, безумовно, не було б, якби Кабмін своєчасно затвердив порядок компенсації середнього заробітку з бюджету. А тепер мало того що потрібно відкоригувати розрахунки з ПДФО та ЄСВ, так ще бути готовим до того, що після затвердження Кабміном порядку компенсації знадобиться зворотний перерахунок і, відповідно, знову доведеться вносити виправлення до звітності з ЄСВ і ПДФО.

Додамо: на думку ДФСУ, із середнього заробітку мобілізованим працівникам потрібно також утримувати і військовий збір.

 

Ольга ВІТКОВСЬКА, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі