Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Ви запитували на вебінарі: оплата праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я

Купліванчук Анжела, заступник директора Департаменту — начальник відділу нормування та оплати праці і роботи з місцевими бюджетами Департаменту економіки та ресурсного забезпечення
Бюджетна бухгалтерія Листопад, 2014/№ 41
В обраному У обране
Друк
18 вересня 2014 року редакція газети «Бюджетна бухгалтерія» провела безкоштовний вебінар, присвячений нюансам сплати військового збору та актуальним питанням оплати праці працівників бюджетної сфери, під час якого слухачі могли ставити запитання, що їх цікавлять. Оскільки таких запитань надійшла велика кількість, в один номер усі відповіді не вмістилися. Першими ми розглянули запитання щодо оплати праці педагогів та інших працівників навчальних закладів (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2014, № 36, с. 22). Тепер настав час розібратися з запитаннями щодо оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я.

Підвищення посадового окладу «за шкідливість»: чи потрібна атестація робочих місць

Згідно з п. 1 п.п. 2.4.5 Умов № 308/519 працівники закладів охорони здоров’я мають право на підвищення посадових окладів у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці. Чи потрібно проводити атестацію робочих місць для встановлення такого підвищення?

 

Ні, не потрібно. Пояснимо.

Підстави для підвищення посадових окладів працівників у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці наведено у п.п. 2.4.5 Умов № 308/519.

Зокрема, посадовий оклад на цій підставі підвищують працівникам закладів охорони здоров’я і структурних підрозділів, перелік яких наведений у додатку 3 до цих Умов.

Він містить як конкретні назви посад (наприклад, завгосп), так і професійні групи без зазначення посад (наприклад, «фахівці»).

Важливо! Конкретний перелік посад працівників, яким посадові оклади підвищують «за шкідливість», затверджує керівник закладу за погодженням із профспілкою залежно від функціональних обов’язків та обсягу роботи в таких умовах (п. 12 п.п. 2.4.5 Умов № 308/519).

Його затверджують як додаток до колективного договору та включають лише ті посади, які передбачені додатком 3 до Умов № 308/519 для конкретного закладу охорони здоров’я (структурного підрозділу).

Законодавчо обсяг роботи у шкідливих і важких умовах праці, який надає право на підвищення посадового окладу, не встановлений. Його керівник закладу визначає самостійно з урахуванням думки профспілки.

Умови № 308/519 не потребують проведення атестації робочих місць для встановлення підвищення посадового окладу, тому вона не проводиться. На це звертав увагу МОЗ у листі від 30.04.2013 р. № 10.01.07/1471/12778.

 

Встановлюємо надбавку за якість виконаної роботи

Як з 1 жовтня 2014 року розрахувати надбавку за якість виконаної роботи для медпрацівників, які надають первинну медичну допомогу?

 

З 1 жовтня 2014 року право на надбавки за обсяг та якість виконаної роботи, встановлені Порядком № 977, отримали медпрацівники, які надають первинну медичну допомогу, всіх регіонів країни, а не лише пілотних.

Підкреслимо: згідно з постановою № 95 такі надбавки виплачують за умови забезпечення в повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат за зарплатою працівникам.

Надбавку за якість виконаної роботи розраховують за формулою, наведеною в п. 5 Порядку № 977.

Її розмір залежить від показників якості роботи (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10), які визначають за підсумками попереднього кварталу. Порядок визначення таких показників описаний у листі МОЗ від 04.02.2014 р. № 10.03.67/236/3431 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2014, № 7, с. 12).

Розрахунок досить трудомісткий і включає декілька етапів:

1. Збір показників якості роботи (K— K10) за попередній квартал. Дані мають бути зібрані не пізніше 10-го числа місяця, наступного за кварталом, відповідно до механізму, визначеного рішенням тарифікаційної комісії та затвердженого наказом по закладу.

Порядок визначення показників якості роботи на основі зібраних даних описано у зазначеному вище листі МОЗ.

2. Показники якості роботи, які порівнюють з регіональними (K1, K7, K8, K9, K10), передають до регіо­нальних Центрів медичної статистики (не пізніше 10-го числа за попередній квартал).

3. Регіональні Центри медичної статистики доводять до відома закладів середньорегіональні значення показників якості роботи не пізніше 15-го числа за попередній квартал.

4. Показники якості роботи K2, K3, K4, K5, K6 порівнюють зі значеннями цільових показників, наведених у Порядку № 977.

5. Кожний показник оцінюють в балах окремо для лікаря та сестри медичної (див. таблицю, наведену в листі МОЗ від 04.02.2014 р. № 10.03.67/236/3431). Максимальна сума балів становить 0,5. Інакше кажучи, максимальний розмір надбавки за якість виконаної роботи становить 50 % (виконані всі показники якості), а мінімальний — 5 % (виконаний лише один з показників якості).

 

Приклад. Посадовий оклад лікаря загальної практики — сімейного лікаря становить 2026,00 грн. (14 тарифний розряд). За III квартал 2014 року (липень — вересень) визначено показники якості його роботи (див. графу 4 таблиці). Порівнявши їх з цільовими і середньорегіональними значеннями (див. графу 5 таблиці), визначимо розмір надбавки за якість виконаної роботи.

 

Показник

Бали

Оцінка показника (норма)

Оцінка показника (факт)

Бали

1

2

3

4

5

Питома вага своєчасно діагностованих онкозахворювань на ранній стадії (I і II стадії) серед уперше виявлених хворих на візуальну форму раку (К1)

0,05

Показник дорівнює або перевищує середньорегіональний

Показник не перевищує середньорегіональний

Показник виконання плану проведення скринінгових досліджень раку шийки матки (70 %) (К2)

0,05

Показник дорівнює або перевищує 70 %

Показник

перевищує 70 %

0,05

Визначення показника виконання плану проведення флюорографічного обстеження групи медичного ризику (90 % і більш) (К 3)

0,05

Показник дорівнює або перевищує 90 %

Показник

перевищує 90 %

0,05

Показник питомої ваги пацієнтів з КСБ(+) в мокротинні серед усіх хворих з підозрою на ТБ або його рецидиви, які були обстежені бактеріоскопічно у ТБ-лабораторіях I рівня при зверненні по медичну допомогу до закладів первинної медико-санітарної допомоги (K4)

0,05

Показник перебуває в межах
від 5 до 10 %

Показник

дорівнює 7 %

0,05

Показник питомої ваги дітей віком до 6 місяців, які протягом звітного періоду перебували на грудному годуванні (60 % і більше) (K5)

0,05

Показник дорівнює або перевищує 60 %

Показник

перевищує 60 %

0,05

Виконання календарного плану проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів здорової дитини віком до 3 років (95 %) (К6)

0,05

Показник дорівнює або перевищує 95 %

Показник дорівнює 95 %

0,05

Показник рівня первинної захворюваності на гострий інфаркт міокарду та гострі інсульти серед населення працездатного віку прикріпленого населення відповідного віку (К7)

0,05

Показник не перевищує середньоегіональний рівень

Показник перевищує середньорегіональний рівень

Визначення рівня госпіталізації до закладів охорони здоров’я, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу в стаціонарних умовах, на 100 осіб прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування)) (К8)

0,05

Показник перебуває в межах від 50 до 100 % середньорегіонального рівня

Показник дорівнює 60 % середньорегіонального рівня

0,05

Визначення кількості виїздів за викликами екстреної медичної допомоги до хронічних хворих на 1000 осіб прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування)) (К9)

0,05

Показник не перевищує середньорегіональний рівень

Показник не перевищує середньорегіональний рівень

0,05

Визначення кількості консультативних висновків з приводу захворювання до лікаря вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в амбулаторних умовах на 1000 осіб прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування)) (К10)

0,05

Показник не перевищує середньорегіональний рівень

Показник не перевищує середньорегіональний рівень

0,05

Разом

0,5

0,4

 

Отже, лікарем виконано 8 показників якості, тобто набрано 0,4 бала. Надбавка за якість виконаної роботи дорівнює: Няк = 2026 грн. х 0,4 = 810,40 грн.

 

Якщо лікар має право на підвищення посадового окладу, то надбавку за якість виконаної роботи розраховують виходячи з посадового окладу з урахуванням підвищень.

 

Амбулаторія ЦПМСД: як розрахувати надбавку за тривалість безперервної роботи медсестрам і лікарям

Лікар і медсестра працювали в міській поліклініці, де граничний розмір надбавки за тривалість безперервної роботи становить 30 % посадового окладу. Такі працівники перейшли на посади лікаря загальної практики — сімейного лікаря і медсестри загальної практики — сімейної медицини амбулаторій ЗПСМ, розташованих у сільській і міській місцевості.

Виходить, що тепер граничний розмір надбавки за тривалість безперервної роботи для них становить 40 % посадового окладу?

 

Надбавку за тривалість безперервної роботи встановлюють згідно з п.п. 4.1.1 Умов № 308/519.

Відповідно до п. 1 п.п. 4.1.1 цих Умов право на надбавку за тривалість безперервної роботи в розмірі до 40 % посадового окладу (залежно від стажу безперервної роботи) мають лікарі (незалежно від найменування посад), дільничні сестри медичні, зубні лікарі, медичні сестри загальної практики — сімейної медицини:

а) дільничних лікарень, амбулаторій, які увійшли до складу Центру ПМСД або центральних районних, районних і міських лікарень, розташованих у сільській місцевості;

б) амбулаторій сімейної медицини.

Зазначена норма стосується як закладів охорони здоров’я, так і їх структурних підрозділів.

Таким чином, зазначені вище працівники амбулаторій сімейної медицини, як самостійних закладів, так і тих, які є структурними підрозділами Центру ПМСД або інших закладів охорони здоров’я, мають право на надбавку за тривалість безперервної роботи в розмірі до 40 % посадового окладу незалежно від їх місцезнаходження (міська чи сільська місцевість). На це МОЗ звертало увагу у листі від 02.12.2013 р. № 10.03.67/3773/37584.

Таким чином, при переході на роботу з міської поліклініки до амбулаторії ЗПСМ, лікар загальної практики — сімейний лікар і медсестра загальної практики — сімейної медицини отримали право на надбавку за тривалість безперервної роботи, максимальний розмір якої становить 40 % посадового окладу. При цьому до стажу для виплати такої надбавки зараховують період роботи в міській поліклініці за умови, що дотримується порядок зарахування такого стажу, визначений п.п. 4.1.3 Умов № 308/519.

Додатково зазначимо: надбавки за тривалість безперервної роботи нараховуються виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) за посадою, яку обіймають працівники, визначеного відповідно до пп. 2.1 — 2.2 Умов № 308/519, з урахуванням підвищення за кваліфікаційну категорію та без урахування інших підвищень, надбавок, доплат (п. 4.6 Умов № 308/519).

 

Дільничну медсестру лікарні переведено на посаду головної медсестри ЦПМСД: що з оплатою праці

Дільнична медсестра працювала в центральній районній лікарні, а потім її перевели на посаду головної медичної сестри Центру ПМСД. Загальний стаж її роботи на посаді медсестри становить 29,6 року. Їй присвоєна друга кваліфікаційна категорія.

Яким має бути посадовий оклад такої працівниці? Чи належна їй надбавка за тривалість безперервної роботи?

 

Згідно з Примірними штатами № 129*, що діють на сьогодні, до штатного розпису Центру ПМСД вводять одну штатну одиницю посади головної медсестри.

* З 01.01.2015 р. запрацюють нові Примірні штатні нормативи центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та його структурних підрозділів, затверджені наказом МОЗ від 21.08.2014 р. № 585, яким збережений колишній порядок введення до штатного розпису посади головної медсестри.

Обіймати таку посаду може фахівець з базовою та неповною вищою медичною освітою за напрямком підготовки «Медицина»та спеціальністю «Сестринська справа».

Посадовий оклад. Звернемося до Умов № 308/519. Посадовий оклад головної медсестри Центру ПМСД визначають за тарифним розрядом ЄТС і встановлюють згідно з групою оплати праці керівних працівників закладів охорони здоров’я (п.п. 2.2.1 Умов № 308/519). Показники віднесення закладів охорони здоров’я до груп з оплати праці керівних працівників наведені в додатку 2 до цих Умов.

У зв’язку з тим що Центр ПМСД є самостійною амбулаторно-поліклінічною установою, за якою закріплена територія обслуговування населення, групу оплати праці головній медсестрі встановлюють згідно з п. 6 додатка 2 до Умов № 308/519 залежно від чисельності прикріпленого населення.

Наприклад, якщо чисельність населення, закріпленого за Центром ПМСД, становить до 50 тис. осіб, то керівним працівникам такого закладу встановлюють V групу з оплати праці. Згідно з п. 2 п.п. 2.2.1 Умов № 308/519 головній медсестрі з V групою оплати праці встановлюють 10-й тарифний розряд, якому на сьогодні відповідає посадовий оклад у розмірі 1551 грн.

Підвищення посадового окладу. За наявності кваліфікаційної категорії посадові оклади головних медсестер підвищують в розмірах, установлених п.п. «б» п. 2 п.п. 2.4.1 Умов № 308/519.

Важливо! Посадовий оклад встановлюють з урахуванням кваліфікаційної категорії за умови роботи за тією спеціальністю, за якою вона присвоєна (п. 5 п.п. 2.4.1 Умов № 308/519).

Згідно з п. 4.12 Положення № 742 головні медсестри можуть атестуватися за будь-якою спеціальністю, передбаченою Номенклатурою для атестації сестер медичних. Тому головна медсестра Центру ПМСД має право на підвищення посадового окладу за наявність кваліфікаційної категорії, присвоєної на посаді дільничної медсестри.

Таким чином, за наявність другої кваліфікаційної категорії оклад головної медсестри підвищують на 8,7 % тарифної ставки працівника 1-го тарифного розряду (п.п. «б» п.п. 2.4.1 Умов № 308/519), тобто на 74,12 грн. (852 грн. х  8,7 %).

Надбавка за вислугу років. Її встановлюють згідно з Порядком № 1418 залежно від стажу роботи. Оскільки медстаж головної медсестри становить 29,6 року, то вона має право на надбавку за вислугу років у розмірі 30 % посадового окладу (з урахуванням підвищення за кваліфікаційну категорію).

Надбавка за тривалість безперервної роботи. Таку надбавку працівникам Центру ПМСД встановлюють згідно з п. 2 п.п. 4.1.1 Умов № 308/519. Підкреслимо: цією нормою головним медсестрам Центру ПМСД надбавка за тривалість безперервної роботи не встановлена.

Надбавки за обсяг та якість виконаної роботи. Порядком № 977 не передбачено встановлення головній медсестрі надбавки за обсяг виконаної роботи.

Водночас, якщо головна медсестра забезпечує збір та обробку інформації, необхідної для визначення показників якості роботи, то за рішенням керівника закладу їй може бути встановлена надбавка за якість виконаної роботи.

 

Встановлюємо посадовий оклад економістам і бухгалтерам закладів охорони здоров’я

У закладі охорони здоров’я посаду економіста обіймає працівниця з інженерною освітою. Водночас вона має стаж роботи на цій посаді близько 10 років, отриманий на колишньому місці роботи. Який посадовий оклад їй потрібно встановити?

 

Розмір посадових окладів професіоналів, фахівців і технічних службовців — працівників закладів охорони здоров’я визначають відповідно до п.п. 2.2.21 Умов 308/519, за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки залежно від наявної кваліфікаційної категорії.

Зокрема, економістам встановлюють такі тарифні розряди (п. 3 п.п. 2.2.21 Умов № 308/519):

а) провідний — 10 тарифний розряд;

б) I категорії — 9 тарифний розряд;

в) II категорії — 8 тарифний розряд;

г) без категорії — 7 тарифний розряд.

При встановленні тарифних розрядів користуються Довідником № 336.

Згідно з цим документом економістів відносять до професійної групи «Професіонали», для яких встановлені такі кваліфікаційні вимоги.

Провідний економіст: повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст); стаж роботи за професією економіста I категорії — не менше 2 років.

Економіст I категорії: повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією економіста II категорії — не менше 2 років.

Економіст II категорії: вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст); стаж роботи за професією економіста — не менше 1 року.

Економіст: вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст) без висування вимог до стажу роботи.

Як бачимо, претендент на посаду економіста повинен мати повну вищу освіту відповідного напрямку підготовки. В цьому випадку працівник його не має, тому претендувати на цю посаду не може.

Однак для осіб, які не мають відповідної освіти, але набули багаторічного досвіду роботи за цією спеціальністю, зроблений виняток. Вони можуть бути призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії (п. 11 Загальних положень Довідника № 336).

Таким чином, якщо працівник не має відповідної освіти, але набув достатнього практичного досвіду, йому може бути встановлений тарифний розряд, що відповідає його досвіду роботи.

Так, ураховуючи наявний стаж, за рекомендацією атестаційній комісії економісту може бути встановлений 7 — 10-й тарифний розряд залежно від присвоєної кваліфікаційної категорії.

Присвоєння та підвищення кваліфікаційних категорій працівникам здійснюють комісії з проведення кваліфікаційної атестації (п. 10 Загальних положень Довідника № 336). Це узгоджується і зі ст. 96 КЗпП, яка свідчить: роботодавець має право змінювати посадові оклади в межах, затверджених в установленому порядку мінімальних і максимальних розмірів окладів на відповідній посаді за результатами атестації.

Порядок проведення кваліфікаційної атестації може регламентуватися положенням, яке прий­мається як додаток до колективного договору або затверджується керівником за погодженням з профспілковим комітетом, відповідно до якого можливе створення комісії для вирішення зазначених вище питань.

 

Майже рік працюю бухгалтером у закладі охорони здоров’я. Маю вищу освіту за фахом «Облік та аудит», а також досвід роботи бухгалтером II категорії (1 рік 3 міс.) і економістом (2 роки).

При прийнятті на роботу мені було встановлено 7 тарифний розряд. Чи правильно це?

 

Згідно з п.п. 4 п. 2.2.21 Умов № 308/519 бухгалтерам закладів охорони здоров’я встановлюють такі тарифні розряди:

а) I категорії — 8 тарифний розряд;

б) II категорії — 7 тарифний розряд;

г) без категорії — 6 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги до обіймання посади бухгалтера такі (Довідник № 336):

бухгалтер I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напрямку підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст); стаж роботи за професією бухгалтера II категорії — не менше 1 року;

бухгалтер II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напрямку підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст), стаж роботи за професією бухгалтера — не менше 1 року;

бухгалтер: базова або неповна вища освіта відповідного напрямку підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст); для бакалавра — без вимог до стажу роботи, молодшого фахівця — стаж роботи на посаді технічного службовця в галузях фінансової діяльності, роботи з базами даних, статистики, бухгалтерського обліку — не менше 1 року.

На момент прийняття на посаду бухгалтера закладу охорони здоров’я ви мали належну освіту і досвід роботи бухгалтером II категорії 1 рік і 3 міс. Тому вас могли прийняти на посаду бухгалтера II категорії, що й було зроблено.

У процесі роботи за результатами атестації може бути присвоєна I кваліфікаційна категорія, внаслідок чого ви можете бути переведені на посаду бухгалтера I категорії (якщо штатний розпис і фонд оплати праці дозволяють це зробити).

 

Нормативні документи

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VIII.

Постанова № 95 — постанова КМУ «Деякі питання оплати праці працівників закладів охорони» здоров’я від 25.03.2014 р. № 95.

Умови № 308/519 — Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджені спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519.

Порядок № 977 — Порядок встановлення надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам установ охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу, затверджений постановою КМУ від 30.12.2013 р. № 977.

Порядок № 1418 — Порядок виплати надбавки за вислугу років медичним і фармацевтичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я, затверджений постановою КМУ від 29.12.2009 р. № 1418.

Положення № 742 — Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затверджене наказом МОЗ від 23.11.2007 р. № 742.

Довідник № 336 — Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 «Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності», затверджений наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336.

Примірні штати № 129 — Примірні штатні нормативи центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, затверджені наказом МОЗ від 23.02.2012 р. № 129.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць