Про внесення зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку та визнання такими, що втратили чинність, наказів Міністерства фінансів України від 16 травня 1996 року № 99 та від 24 березня 2000 року № 61

В обраному У обране
Друк
Міністерство фінансів України
Бюджетна бухгалтерія Листопад, 2014/№ 42

Наказ від 30.09.2014 р. № 987

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.10.2014 р. за № 1300/26077

Відповідно до статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» наказую:

1. Доповнити пункт 2.5 глави 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за № 168/704 (із змінами), новим абзацом такого змісту:

«Повноваження на здійснення господарської операції особи, яка в інтересах юридичної особи або фізичної особи — підприємця одержує основні засоби, запаси, нематеріальні активи, грошові документи, цінні папери та інші товарно-матеріальні цінності згідно з договором, підтверджуються відповідно до законодавства. Такі повноваження можуть бути підтверджені, зокрема, письмовим договором, довіреністю, актом органу юридичної особи тощо.».

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України:

від 16 травня 1996 року № 99 «Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 червня 1996 року за № 293/1318 (із змінами);

від 24 березня 2000 року № 61 «Про затвердження Порядку ведення консолідованого бухгалтерського обліку промислово-фінансовими групами», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 квітня 2000 року за № 222/4443 (із змінами).

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2015 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Фудашкіна Д. О.

 

Міністр О. Шлапак

Коментар редакції

Довіреності на отримання цінностей з нового року стануть історією

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснює центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування державної фінансової політики та затверджує нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. На це вказує ч. 2 ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV (далі — Закон № 996). Таким органом центральної влади є Мінфін. Тож скориставшись своїми повноваженням у сфері методології бухгалтерського обліку, Мінфін вирішив з 1 січня 2015 року відправити у відставку довіреності на отримання цінностей. Так, з нового року Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей, затверджена наказом Мінфіну від 16.05.96 р. № 99, втратить чинність. Відтак і типова форма № М-2 (додаток 1 до цієї Інструкції) втрачає силу. Таке рішення Мінфіну зафіксовано в п. 2 наказу, що коментується.

Мінфін цим наказом також доповнив Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом цього ж відомства від 24.05.95 р. № 88 (далі — Положення № 88). Зміни торкнулися повноважень на здійснення господарської операції в інтересах юридичної особи щодо одержання товарно-матеріальних цінностей. Зокрема, починаючи з 2015 року для підтвердження цих пов­новажень можна застосовувати такі документи, як письмовий договір, довіреність, акт органу юридичної особи тощо.

На перший погляд, ці нововведення суперечать одне одному. Закономірно постають запитання. Якими ж довіреностями оформляти повноваження працівника установи на отримання цінностей? Чи слід чекати від Мінфіну затвердження нової форми довіреності? Відповідаємо: ні, прийняття нової форми довіреності принаймні в найближчих планах Мінфіну не значиться. А от відповідь на перше запитання підкаже п. 2.7 Положення № 88. Так, ви можете використовувати самостійно виготовлені бланки довіреностей. Головне, щоб останні містили всі обов’язкові реквізити.

Нагадаємо, що обов’язковими реквізитами для всіх первинних документів незалежно від їх форми є:

— назва документа (форми);

— дата і місце складання;

— назва підприємства, установи, організації, від імені якого складено документ;

— зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції;

— посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

— особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. Такі вимоги передбачені ч. 2 ст. 9 Закону № 996.

Отже, аби спростити собі життя, ви можете й надалі застосовувати типову форму № М-2, але без напису «типова форма № М-2». Водночас ви можете розробити власну форму довіреності на отримання цінностей, взявши за основу ту ж таки типову форму. Але який би варіант ви не обрали — не забудьте зафіксувати це у наказі про облікову політику установи або хоча б запровадити її застосування наказом керівника установи.

 

Юлія КРОТ, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити