Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель

В обраному У обране
Друк
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Бюджетна бухгалтерія Листопад, 2014/№ 43

Наказ від 15.09.2014 р. № 1106

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.10.2014 р. за № 1241/26018

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 8 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та статті 3 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму річного плану закупівель / річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель, та Інструкцію щодо її заповнення;

форму оголошення про проведення відкритих торгів та Інструкцію щодо її заповнення;

форму оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів та Інструкцію щодо її заповнення;

форму оголошення про проведення попередньої кваліфікації та Інструкцію щодо її заповнення;

форму запиту цінових пропозицій та Інструкцію щодо її заповнення;

форму інформації про застосування переговорної процедури закупівлі та Інструкцію щодо її заповнен­ня;

форму оголошення з відомостями про рамкову угоду та Інструкцію щодо її заповнення;

форму обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі та Інструкцію щодо її заповнен­ня;

форму реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій;

форму протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій;

форму протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій;

форму повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі та Інструкцію щодо її заповнення;

форму повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі та Інструкцію щодо її заповнення;

форму оголошення про результати проведення торгів та Інструкцію щодо її заповнення;

форму повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації та Інструкцію щодо її заповнення;

форму інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій та Інструкцію щодо її заповнення;

форму інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі та Інструкцію щодо її заповнення;

форму повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, та Інструкцію щодо її заповнення;

форму повідомлення про відміну переговорної процедури закупівлі та Інструкцію щодо її заповнен­ня;

форму звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації та Інструкцію щодо її заповнення;

форму звіту про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій та Інструкцію щодо її заповнення;

форму звіту про результати проведення переговорної процедури закупівлі та Інструкцію щодо її заповнення;

форму звіту про результати закупівель без проведення процедури закупівлі та Інструкцію щодо її заповнення;

форму повідомлення про внесення змін до договору та Інструкцію щодо її заповнення;

форму звіту про виконання договору та Інструкцію щодо її заповнення.

2. Департаменту державних закупівель та державного замовлення забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки України від 26 липня 2010 року № 922 «Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель» (зі змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 серпня 2010 року за № 624/17919.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Виконувач обов’язків
 Міністра економічного розвитку
 і торгівлі України
 А. Максюта

ПОГОДЖЕНО:

Т. в. о. Голови Державної служби України
 з питань регуляторної політики
 та розвитку підприємництва
 О. Потімков

 

 

 

Інструкція щодо заповнення форми річного плану закупівель / річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель

1. Річний план закупівель (далі — річний план) складається щодо закупівель, на які поширюється дія Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон) або Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» (далі — Закон про особливості).

Річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель, складається щодо закупівель, які здійснюються відповідно до частини першої статті 4 Закону про особливості.

До річного плану включаються закупівлі, очікувана вартість яких:

без урахування податку на додану вартість (далі — ПДВ) дорівнює або більше сум, що зазначені в частині першій статті 2 Закону;

з урахуванням ПДВ не перевищує суми, що зазначена в частині першій статті 35 Закону, у разі планування процедури запиту цінових пропозицій;

з урахуванням ПДВ дорівнює або більше сум, що зазначені в частині третій статті 2 Закону про особливості.

Очікувана вартість предмета закупівлі зазначається на момент, що передує проведенню відповідної процедури закупівлі, та не потребує коригування за результатами здійснення такої процедури закупівлі.

У разі якщо очікувана вартість предмета закупівлі без урахування ПДВ є меншою сум, зазначених у частині першій статті 2 Закону, такий предмет закупівлі відображається в додатку до річного плану, що є його невід’ємною частиною, який складається за формою річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель, та підписується уповноваженою особою замовника (головою комітету з конкурсних торгів або особою, яка виконує його обов’язки).

Додаток до річного плану оприлюднюється замовником на власному веб-сайті або за його відсутності на веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів щокварталу.

У разі якщо очікувана вартість предмета закупівлі без урахування ПДВ є меншою сум, зазначених у частині першій статті 2 Закону, та замовником не утворюється комітет з конкурсних торгів, складається реєстр таких закупівель у довільній формі за підписом уповноваженої особи замовника.

2. Графи 1, 3 — 5 є обов’язковими для заповнення, інші графи заповнюються залежно від особливостей організації роботи комітету конкурсних торгів та джерел фінансування закупівлі.

3. У графі 1 указується найменування предмета закупівлі, визначеного відповідно до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора).

У разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів) відповідно до пункту 33 частини першої статті 1 Закону в цій графі зазначаються кількість лотів та найменування кожного з них.

4. Графа 2 є обов’язковою для заповнення в разі здійснення закупівель за рахунок бюджетних коштів.

5. У графі 3 зазначається очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами).

6. У графі 4 вказується процедура закупівлі, передбачена статтею 12 Закону, яку планується проводити.

У разі складання річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель, графа 4 не заповнюється.

7. У графі 5 зазначаються:

місяць поточного року, у якому замовник планує розпочати відповідну процедуру закупівлі, — у разі складання річного плану;

місяць поточного року, — у якому замовник планує укласти договір без проведення процедур закупівель, у разі складання річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель.

8. У графі 6 замовник може зазначити таку інформацію:

найменування головного розпорядника бюджетних коштів;

обґрунтування вибору процедури закупівлі;

іншу інформацію, яку вважає необхідною.

У графі 6 зазначається інформація про намір укласти рамкову угоду за результатами процедури закупівлі. У разі укладання рамкової угоди генеральним замовником зазначаються його найменування та рішення про визначення генерального замовника (генеральних замовників) для організації та проведення процедур закупівель в інтересах замовників за рамковими угодами.

У разі складання річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель, у графі 6 обов’язково вказуються відповідний пункт частини першої статті 4 Закону про особливості, що є підставою для укладення договору без застосування процедур закупівель, та кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів

1. Замовник (генеральний замовник).

1.1. Найменування.

1.2. Код за ЄДРПОУ.

1.3. Місцезнаходження.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника).

1.5. Посадові особи замовника (генерального замовника), уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса).

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщується інформація про закупівлю.

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі.

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

5. Місце отримання документації конкурсних торгів.

6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник (генеральний замовник) вимагає його надати).

6.1. Розмір.

6.2. Вид.

6.3. Умови надання.

7. Подання пропозицій конкурсних торгів.

7.1. Місце.

7.2. Строк.

8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів.

8.1. Місце.

8.2. Дата.

8.3. Час.

9. Інформація про рамкову угоду.

9.1. Строк, на який укладається рамкова угода.

9.2. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду.

10. Додаткова інформація.

 

Інструкція щодо заповнення форми оголошення про проведення відкритих торгів

1. Оголошення складається українською мовою, а також англійською мовою у випадках, визначених частиною четвертою статті 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон), підписується уповноваженою особою замовника (генерального замовника) із зазначенням посади, прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку печаткою замовника (генерального замовника).

2. Щодо пункту 1 оголошення.

Замовник (генеральний замовник) визначається відповідно до пунктів 2, 9 частини першої статті 1 Закону та/або пункту 1 частини першої статті 1 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності».

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника (генерального замовника).

У підпункті 1.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

У підпункті 1.4 вказується реєстраційний рахунок замовника, відкритий в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, або обслуговуючого банку за місцем його обслуговування із зазначенням їх реквізитів (найменування, адреса, відділення, МФО).

У разі наявності декількох реєстраційних рахунків замовником зазначається реєстраційний рахунок, з якого буде здійснюватися оплата.

3. Щодо пункту 3 оголошення.

Зазначається адреса веб-сайта замовника (генерального замовника) у разі наявності або веб-сайта відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовник (генеральний замовник) може додатково розмістити інформацію про закупівлю.

4. Щодо пункту 4 оголошення.

Інформація про предмет закупівлі вказується замовником (генеральним замовником) відповідно до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора). Замовник (генеральний замовник) зазначає інформацію про кількість, місце і строк поставки товарів або обсяг, місце і строк виконання робіт чи надання послуг.

Щодо підпункту 4.2.

У разі проведення закупівлі за рамковою угодою кількість товарів або кількість (обсяг) надання послуг зазначається виходячи з планової потреби замовника (замовників) на рік (або менший період, якщо рамкова угода укладатиметься на строк менше року). Кількість товарів або кількість (обсяг) надання послуг зазначається щодо кожного замовника в разі проведення закупівлі за рамковою угодою в інтере­сах кількох замовників.

Щодо підпункту 4.3.

У разі проведення закупівлі за рамковою угодою в інтересах кількох замовників місце поставки товарів чи надання послуг зазначається щодо кожного замовника.

Щодо підпункту 4.4.

У разі проведення закупівлі за рамковою угодою замовником (генеральним замовником) зазначається строк поставки товарів або надання послуг.

5. Щодо пункту 5 оголошення.

Зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

6. Щодо пункту 6 оголошення.

Щодо підпункту 6.1.

У підпункті 6.1 зазначається розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів, а в разі, якщо пропозиції конкурсних торгів подаються учасниками торгів до окремих частин предмета закупівлі (лотів), — щодо кожної його частини (лота) з урахуванням частин першої і другої статті 24 Закону у гривнях або іноземній валюті, якщо це передбачено законодавством (цифрами та словами).

У разі проведення закупівлі за рамковою угодою розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів у грошовому вираженні не може перевищувати 1 відсотка очікуваної вартості предмета закупівлі в поточному році, а в разі укладення рамкової угоди на строк менше року — очікуваної вартості предмета закупівлі.

У разі якщо замовник (генеральний замовник) не вимагає забезпечення пропозиції конкурсних торгів, робиться запис: «Не вимагається», а підпункти 6.2 і 6.3 не заповнюються.

Щодо підпункту 6.2.

Вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів визначається замовником (генеральним замовником) відповідно до пункту 8 частини першої статті 1 Закону та законодавства України.

7. Щодо пункту 7 оголошення.

У підпункті 7.1 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

У підпункті 7.2 зазначається строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата та час) відповідно до частини третьої статті 21 Закону.

8. Щодо пункту 8 оголошення.

У підпункті 8.1 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

У підпункті 8.2 дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

9. Щодо пункту 9 оголошення.

Пункт 9 заповнюється замовником (генеральним замовником) у разі укладання рамкової угоди в результаті проведення відповідної процедури закупівлі.

У підпункті 9.1 зазначається строк, на який укладається рамкова угода, відповідно до статті 13 Закону.

У підпункті 9.2 зазначається кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду, з урахуванням статті 13 Закону.

10. Щодо пункту 10 оголошення.

Замовник зазначає іншу інформацію, яку вважає необхідною.

У разі застосування електронних засобів замовник зазначає перелік інформації та даних щодо участі у процедурі закупівлі.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення процедури двоступеневих торгів

1. Замовник (генеральний замовник).

1.1. Найменування.

1.2. Код за ЄДРПОУ.

1.3. Місцезнаходження.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника).

1.5. Посадові особи замовника (генерального замовника), уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса).

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщується інформація про закупівлю.

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі.

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

5. Місце отримання документації конкурсних торгів.

6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник (генеральний замовник) вимагає його надати).

6.1. Розмір.

6.2. Вид.

6.3. Умови надання.

7. Подання пропозицій конкурсних торгів.

7.1. Місце.

7.2. Строк.

8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів.

8.1. Місце.

8.2. Дата.

8.3. Час.

9. Інформація про рамкову угоду.

9.1. Строк, на який укладається рамкова угода.

9.2. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду.

10. Додаткова інформація.

 

 

Інструкція щодо заповнення форми оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів

1. Оголошення складається українською мовою, а також англійською мовою у випадках, визначених частиною четвертою статті 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон), підписується уповноваженою особою замовника (генерального замовника) із зазначенням посади, прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку печаткою замовника (генерального замовника).

2. Щодо пункту 1 оголошення.

Замовник (генеральний замовник) визначається відповідно до пунктів 2, 9 частини першої статті 1 Закону та/або пункту 1 частини першої статті 1 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності».

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

У підпункті 1.4 вказується реєстраційний рахунок замовника, відкритий в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, або обслуговуючого банку за місцем його обслуговування із зазначенням їх реквізитів (найменування, адреса, відділення, МФО).

У разі наявності декількох реєстраційних рахунків замовником зазначається реєстраційний рахунок, з якого буде здійснюватися оплата.

3. Щодо пункту 3 оголошення.

Зазначається адреса веб-сайта замовника (генерального замовника) у разі наявності або веб-сайта відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовник може додатково розмістити інформацію про закупівлю.

4. Щодо пункту 4 оголошення.

Щодо підпункту 4.1.

Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником (генеральним замовником) з урахуванням пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора).

Щодо підпункту 4.2.

У разі проведення закупівлі за рамковою угодою кількість товарів або кількість (обсяг) надання послуг зазначається виходячи з планової потреби замовника (замовників) на рік (або менший період, якщо рамкова угода укладатиметься на строк менше року). Кількість товарів або кількість (обсяг) надання послуг зазначається щодо кожного замовника в разі проведення закупівлі за рамковою угодою в інтере­сах кількох замовників.

Щодо підпункту 4.3.

У разі проведення закупівлі за рамковою угодою в інтересах кількох замовників місце поставки товарів чи надання послуг зазначається щодо кожного замовника.

Щодо підпункту 4.4.

У разі проведення закупівлі за рамковою угодою замовником (генеральним замовником) зазначається строк поставки товарів чи надання послуг.

5. Щодо пункту 5 оголошення.

Зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

6. Щодо пункту 6 оголошення.

У підпункті 6.1 зазначається розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів, а в разі, якщо пропозиції конкурсних торгів подаються учасниками торгів до окремих частин предмета закупівлі (лотів), — щодо кожної його частини (лота) з урахуванням частин першої і другої статті 24 Закону у гривнях або іноземній валюті, якщо це передбачено законодавством (цифрами та словами).

У разі проведення закупівлі за рамковою угодою розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів у грошовому вираженні не може перевищувати 1 відсотка очікуваної вартості предмета закупівлі в поточному році, а в разі укладення рамкової угоди на строк менше року — очікуваної вартості предмета закупівлі.

У разі якщо замовник (генеральний замовник) не вимагає забезпечення пропозиції конкурсних торгів, робиться запис: «Не вимагається».

Щодо підпункту 6.2.

Вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів визначається замовником (генеральним замовником) відповідно до пункту 8 частини першої статті 1 Закону та законодавства України.

7. Щодо пункту 7 оголошення.

У підпункті 7.1 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

У підпункті 7.2 зазначається строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата та час) відповідно до частини третьої статті 21 Закону.

8. Щодо пункту 8 оголошення.

У підпункті 8.1 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

У підпункті 8.2 дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

9. Щодо пункту 9 оголошення.

Пункт 9 заповнюється замовником (генеральним замовником) у разі укладання рамкової угоди в результаті проведення відповідної процедури закупівлі.

У підпункті 9.1 зазначається строк, на який укладається рамкова угода, відповідно до статті 13 Закону.

У підпункті 9.2 зазначається кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду, з урахуванням статті 13 Закону.

10. Щодо пункту 10 оголошення.

Замовник зазначає іншу інформацію, яку вважає необхідною.

У разі застосування електронних засобів замовник зазначає перелік інформації та даних щодо участі у процедурі закупівлі.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення попередньої кваліфікації

1. Замовник (генеральний замовник).

1.1. Найменування.

1.2. Код за ЄДРПОУ.

1.3. Місцезнаходження.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника).

1.5. Посадові особи замовника (генерального замовника), уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса).

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщується інформація про закупівлю.

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі.

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

5. Отримання кваліфікаційної документації.

5.1. Місце.

5.2. Способи.

6. Подання кваліфікаційних пропозицій.

6.1. Місце.

6.2. Строк.

7. Розкриття кваліфікаційних пропозицій.

7.1. Місце.

7.2. Дата.

7.3. Час.

8. Інформація про рамкову угоду.

8.1. Строк, на який укладається рамкова угода.

8.2. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду.

9. Додаткова інформація.

 

 

Інструкція щодо заповнення форми оголошення про проведення попередньої кваліфікації

1. Оголошення складається українською мовою, а також англійською мовою у випадках, визначених частиною четвертою статті 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон), підписується уповноваженою особою замовника (генерального замовника) із зазначенням посади, прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку печаткою замовника (генерального замовника).

2. Щодо пункту 1 оголошення.

Замовник (генеральний замовник) визначається відповідно до пунктів 2 і 9 частини першої статті 1 Закону та/або частини першої статті 1 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності».

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника (генерального замовника).

У підпункті 1.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

У підпункті 1.4 вказується реєстраційний рахунок замовника, відкритий в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, або обслуговуючого банку за місцем його обслуговування із зазначенням їх реквізитів (найменування, адреса, відділення, МФО).

У разі наявності декількох реєстраційних рахунків замовником зазначається реєстраційний рахунок, з якого буде здійснюватися оплата.

3. Щодо пункту 3 оголошення.

Зазначається адреса веб-сайта замовника (генерального замовника) у разі наявності або веб-сайта відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовник (генеральний замовник) може додатково розмістити інформацію про закупівлю.

4. Щодо пункту 4 оголошення.

Щодо підпункту 4.1.

Інформація про предмет закупівлі вказується замовником (генеральним замовником) відповідно до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора).

Щодо підпункту 4.2.

У разі проведення закупівлі за рамковою угодою кількість товарів або кількість (обсяг) надання послуг зазначається виходячи з планової потреби замовника (замовників) на рік (або менший період, якщо рамкова угода укладатиметься на строк менше року). Кількість товарів або кількість (обсяг) надання послуг зазначається щодо кожного замовника в разі проведення закупівлі за рамковою угодою в інтере­сах кількох замовників.

Щодо підпункту 4.3.

У разі проведення закупівлі за рамковою угодою в інтересах кількох замовників місце поставки товарів чи надання послуг зазначається щодо кожного замовника.

Щодо підпункту 4.4.

У разі проведення закупівлі за рамковою угодою замовником (генеральним замовником) зазначається строк поставки товарів, надання послуг.

5. Щодо пункту 5 оголошення.

Зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс та спосіб отримання (особисто, з використанням електронних засобів або поштою) у замовника (генерального замовника) кваліфікаційної документації.

6. Щодо пункту 6 оголошення.

Зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс, куди повинні подаватися та де будуть розкриватися кваліфікаційні пропозиції, а також строк (число, місяць, рік, час) та спосіб їх подання (особисто, з використанням електронних засобів або поштою).

7. Щодо пункту 7 оголошення.

У підпункті 7.1 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

У підпункті 7.2 дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

8. Щодо пункту 8 оголошення.

Пункт 8 заповнюється замовником (генеральним замовником) у разі укладання рамкової угоди в результаті проведення відповідної процедури закупівлі.

У підпункті 8.1 зазначається строк, на який укладається рамкова угода, відповідно до статті 13 Закону.

У підпункті 8.2 зазначається кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду, відповідно до статті 13 Закону.

9. Щодо пункту 9 оголошення.

Замовник зазначає іншу інформацію, яку вважає необхідною.

У разі застосування електронних засобів замовник зазначає перелік інформації та даних щодо участі у процедурі закупівлі.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106

ЗАПИТ

цінових пропозицій

1. Замовник.

1.1. Найменування.

1.2. Код за ЄДРПОУ.

1.3. Місцезнаходження.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса).

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю.

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі.

4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри.

4.3. Місце поставки товарів або надання послуг.

4.4. Строк поставки товарів або надання послуг.

5. Основні умови договору.

6. Строк дії цінових пропозицій.

7. Подання цінових пропозицій.

7.1. Місце та спосіб подання.

7.2. Строк.

8. Розкриття цінових пропозицій.

8.1. Місце.

8.2. Дата.

8.3. Час.

9. Додаткова інформація.

 

 

Інструкція щодо заповнення форми запиту цінових пропозицій

1. Запит складається українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. Щодо пункту 1 запиту.

Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 9 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон) та/або пункту 1 частини першої статті 1 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності».

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

У підпункті 1.4 вказується реєстраційний рахунок замовника, відкритий в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, або обслуговуючого банку за місцем його обслуговування із зазначенням їх реквізитів (найменування, адреса, відділення, МФО).

У разі наявності декількох реєстраційних рахунків замовником зазначається реєстраційний рахунок, з якого буде здійснюватися оплата.

3. Щодо пункту 3 запиту.

Зазначається адреса веб-сайта замовника в разі наявності або веб-сайта відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовник може додатково розмістити інформацію про закупівлю.

4. Щодо пункту 4 запиту.

Щодо підпункту 4.1.

Інформація про предмет закупівлі вказується замовником відповідно до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора).

Щодо підпункту 4.2.

У разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів) відповідно до пункту 33 частини першої статті 1 Закону зазначається опис предмета закупівлі чи його частин (якщо передбачено подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі необхідні технічні та інші параметри, кількість, місце і строк поставки товарів або обсяг, місце і строк надання послуг.

5. Щодо пункту 5 запиту.

Основні умови договору визначаються замовником з урахуванням положень Цивільного і Господарського кодексів України та Закону.

6. Щодо пункту 7 запиту.

У підпункті 7.1 зазначаються:

вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс;

спосіб подання цінових пропозицій (особисто, з використанням електронних засобів та/або пош­тою).

У підпункті 7.2 зазначається строк подання цінових пропозицій (дата та час) відповідно до частини другої статті 36 Закону.

7. Щодо пункту 8 запиту.

Зазначаються місце, дата і час розкриття цінових пропозицій з урахуванням частини четвертої статті 36 Закону.

Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

8. Щодо пункту 9 запиту.

Замовник зазначає іншу інформацію, яку вважає необхідною.

У разі застосування електронних засобів замовник зазначає перелік інформації та даних щодо участі у процедурі закупівлі.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106

ІНФОРМАЦІЯ

про застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.

1.1. Найменування.

1.2. Код за ЄДРПОУ.

1.3. Місцезнаходження.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса).

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю.

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі.

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори.

6. Інформація про ціну пропозиції.

7. Умова застосування переговорної процедури.

8. Додаткова інформація.

 

 

Інструкція щодо заповнення форми інформації про застосування переговорної процедури закупівлі

1. Інформація готується українською мовою, а також англійською мовою у випадках, визначених частиною четвертою статті 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон), підписується уповноваженою особою (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. Щодо пункту 1 інформації.

Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 9 частини першої статті 1 Закону та/або пункту 1 частини першої статті 1 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності».

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

У підпункті 1.4 вказується реєстраційний рахунок замовника, відкритий в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, або обслуговуючого банку за місцем його обслуговування із зазначенням їх реквізитів (найменування, адреса, відділення, МФО).

У разі наявності декількох реєстраційних рахунків замовником зазначається реєстраційний рахунок, з якого буде здійснюватися оплата.

3. Щодо пункту 3 інформації.

Зазначається адреса веб-сайта замовника в разі наявності або веб-сайта відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовник може додатково розмістити інформацію про закупівлю.

4. Щодо пункту 4 інформації.

Щодо підпункту 4.1.

Інформація про предмет закупівлі вказується замовником відповідно до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора). Замовник зазначає інформацію про кількість, місце і строк поставки товарів або обсяг, місце і строк виконання робіт чи надання послуг.

У разі поділу предмета закупівлі на лоти замовником під час заповнення форми інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, що подається для опублікування, зазначаються кількість лотів та найменування кожного з них, а під час заповнення форми інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, що подається для оприлюднення, також описується окремо кожний з лотів.

5. Щодо пункту 5 інформації.

Замовник указує повне найменування, місцезнаходження та контактні телефони (із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори.

6. Щодо пункту 6 інформації.

Замовник указує ціну пропозиції учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, та ціну пропозиції (пропозицій) за одиницю товару в разі закупівлі товарів.

7. Щодо пункту 7 інформації.

Замовник зазначає умову застосування переговорної процедури відповідно до частини другої статті 39 Закону.

8. Щодо пункту 8 інформації.

Замовник зазначає іншу інформацію, яку вважає необхідною.

У разі застосування електронних засобів замовник зазначає перелік інформації та даних щодо участі у процедурі закупівлі.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106

ОГОЛОШЕННЯ

з відомостями про рамкову угоду

1. Замовник.

1.1. Найменування.

1.2. Код за ЄДРПОУ.

1.3. Місцезнаходження.

2. Процедура закупівлі.

3. Інформація про процедуру закупівлі.

3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі такого розміщення).

3.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

3.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

4. Дата укладення рамкової угоди та її номер.

5. Інформація про предмет закупівлі.

5.1. Найменування предмета закупівлі.

5.2. Кількість товарів чи обсяг надання послуг.

5.3. Місце поставки товарів чи надання послуг.

5.4. Строк поставки товарів чи надання послуг.

5.5. Ціна за одиницю товару.

6. Строк, на який укладено рамкову угоду.

7. Інформація про учасника (учасників) рамкової угоди.

7.1. Кількість учасників, з якими укладено рамкову угоду.

7.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові учасника (учасників).

7.3. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків.

7.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та номер телефону, телефаксу.

8. Додаткова інформація.

 

 

Інструкція щодо заповнення форми оголошення з відомостями про рамкову угоду

1. Оголошення складається українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

3. Щодо пункту 1 оголошення.

Замовник визначається відповідно до пункту 9 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон) та/або частини першої статті 1 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності».

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

4. Щодо пункту 3 оголошення.

У підпункті 3.1 зазначається адреса веб-сайта замовника (генерального замовника) у разі наявності або веб-сайта відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі такого розміщення).

У підпункті 3.2 вказуються дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

У підпункті 3.3 зазначаються дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

5. Щодо пункту 4 оголошення.

Зазначаються дата укладення рамкової угоди та її номер.

6. Щодо пункту 5 оголошення.

Щодо підпункту 5.1.

Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником відповідно до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора).

Щодо підпункту 5.2.

Кількість товарів або кількість (обсяг) надання послуг зазначається виходячи з планової потреби замовника (замовників) на рік (або менший період, якщо рамкова угода укладена на строк менше року).

Щодо підпункту 5.4.

У разі проведення закупівлі за рамковою угодою замовником зазначається строк поставки товарів або надання послуг.

7. Щодо пункту 6 оголошення.

Зазначається строк, на який укладено рамкову угоду, відповідно до статті 13 Закону.

8. Щодо пункту 7 оголошення.

У підпункті 7.2 для юридичної особи зазначається повне найменування, а для фізичної особи — прізвище, ім’я, по батькові.

У підпункті 7.3 для юридичної особи зазначається код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи — реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

У підпункті 7.4 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

9. Щодо пункту 9 оголошення.

Замовник зазначає іншу інформацію, яку вважає необхідною.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106

ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.

1.1. Найменування.

1.2. Код за ЄДРПОУ.

1.3. Місцезнаходження.

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса).

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі.

2. Інформація про предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі.

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.

3.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків.

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс.

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі.

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі.

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі.

 

 

Інструкція щодо заповнення форми обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

1. Обґрунтування складається українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. Щодо пункту 1 обґрунтування.

Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 9 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон) або пункту 1 частини першої статті 1 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності».

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

У підпункті 1.5 дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

3. Щодо пункту 2 обґрунтування.

Щодо підпункту 2.1.

Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником відповідно до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора). Замовник зазначає інформацію про кількість, місце і строк поставки товарів або обсяг, місце і строк виконання робіт чи надання послуг.

У разі поділу предмета закупівлі на лоти замовником зазначаються кількість лотів та найменування кожного з них. За бажанням замовник може вказати опис лотів.

4. Щодо пункту 3 обґрунтування.

У підпункті 3.1 зазначається учасник (учасники) процедури закупівлі з урахуванням пункту 31 частини першої статті 1 Закону. Інформація про юридичну особу (осіб) зазначається відповідно до установчих документів, а про фізичну особу (осіб) — відповідно до паспорта чи інших документів, що посвідчують особу згідно із законодавством України.

У підпункті 3.2 для юридичної особи зазначається код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи — реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

У разі якщо замовником проведено переговори з кількома учасниками, замовник зазначає інформацію, визначену в абзаці другому пункту 6 цієї Інструкції, стосовно кожного з учасників, з якими проведено переговори.

5. Щодо пункту 4 обґрунтування.

Замовник зазначає умови застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 39 Закону.

6. Щодо пункту 5 обґрунтування.

Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання переговорної процедури закупівлі, зазначаються замовником у довільній формі, виходячи з умов застосування переговорної процедури закупівлі.

7. Щодо пункту 6 обґрунтування.

Замовник зазначає посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі.

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструкція щодо заповнення форми повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі

1. У разі вибору кількох переможців торгів, якщо в документації конкурсних торгів (запиті цінових пропозицій) передбачено подання учасниками пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) тільки стосовно частини товарів, робіт чи послуг, що закуповуються, або в разі проведення закупівлі за рамковою угодою зазначається інформація про всіх переможців торгів, визначених за результатами розгляду й оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій).

2. Повідомлення складається українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (генерального замовника) із зазначенням посади, прізвища та ініціалів та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника (генерального замовника).

3. Щодо пункту 1 повідомлення.

Замовник (генеральний замовник) визначається відповідно до пунктів 2, 9 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон) або пункту 1 частини першої статті 1 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності».

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника (генерального замовника).

У підпункті 1.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

4. Щодо пункту 2 повідомлення.

Щодо підпункту 2.1.

Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником (генеральним замовником) відповідно до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора).

У разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів) відповідно до пункту 33 частини першої статті 1 Закону зазначаються кількість лотів та найменування кожного з них.

Щодо підпункту 2.2.

У разі проведення закупівлі за рамковою угодою кількість товарів або кількість (обсяг) надання послуг зазначається виходячи з планової потреби замовника (замовників) на рік (або менший період, якщо рамкова угода укладатиметься на строк менше року). Кількість товарів або кількість (обсяг) надання послуг зазначається щодо кожного замовника в разі проведення закупівлі за рамковою угодою в інтересах кількох замовників.

Щодо підпункту 2.3.

У разі проведення закупівлі за рамковою угодою в інтересах кількох замовників місце поставки товарів чи надання послуг зазначається щодо кожного замовника.

Щодо підпункту 2.4.

У разі проведення закупівлі за рамковою угодою замовником зазначається строк поставки товарів або надання послуг.

5. Щодо пункту 3 повідомлення.

Зазначається одна з процедур закупівлі, передбачена частиною першою статті 12 Закону, що застосовувалася замовником для здійснення відповідної закупівлі.

6. Щодо пункту 4 повідомлення.

Зазначаються дата та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель відповідно до статті 10 Закону.

Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

7. Щодо пункту 5 повідомлення.

У підпункті 5.1 зазначається учасник (учасники) процедури закупівлі відповідно до пункту 31 частини першої статті 1 Закону. Інформація зазначається про юридичну особу відповідно до установчих документів, а про фізичну особу — відповідно до паспорта чи інших документів, що посвідчують особу згідно із законодавством України.

У підпункті 5.2 для юридичної особи зазначається код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи — реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

У підпункті 5.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

8. Щодо пункту 6 повідомлення.

Зазначається ціна акцептованої замовником (генеральним замовником) пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі) у гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) з урахуванням податку на додану вартість.

У разі визначення замовником (генеральним замовником) частин предмета закупівлі (лотів) зазначається ціна акцептованої пропозиції окремо за частинами предмета закупівлі (лотами).

9. Щодо пункту 7 повідомлення.

Зазначається дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі).

10. Щодо пункту 8 повідомлення.

Строк, протягом якого мають бути укладені договір про закупівлю або рамкова угода, зазначається відповідно до частини другої статті 31, частини п’ятої статті 36 та частини третьої статті 39 Закону.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

учасникам про результати процедури закупівлі

1. Процедура закупівлі.

2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

3. Переможець (переможці).

3.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

3.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків.

3.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.

 

 

Інструкція щодо заповнення форми повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі

1. Повідомлення надсилається всім учасникам, пропозиції яких було розкрито.

У разі вибору кількох переможців торгів, якщо в документації конкурсних торгів (запиті цінових пропозицій) передбачено подання учасниками пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) тільки стосовно частини товарів, робіт чи послуг, що закуповуються, або в разі проведення закупівлі за рамковою угодою в повідомленні зазначається інформація про всіх переможців торгів, визначених за результатами розгляду й оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій).

2. Повідомлення складається українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (генерального замовника) із зазначенням посади, прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку печаткою замовника (генерального замовника).

3. Щодо пункту 1 повідомлення.

Зазначається одна з процедур закупівлі, передбачена частиною першою статті 12 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон).

4. Щодо пункту 2 повідомлення.

Зазначаються дата та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель відповідно до статті 10 Закону.

Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

5. Щодо пункту 3 повідомлення.

У підпункті 3.1 зазначається переможець (переможці) процедури закупівлі з урахуванням пункту 18 частини першої статті 1 Закону. Інформація зазначається про юридичну особу відповідно до установчих документів, а про фізичну особу — відповідно до паспорта чи інших документів, що посвідчують особу згідно із законодавством України.

У підпункті 3.2 для юридичної особи зазначається код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи — реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

У підпункті 3.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106

ОГОЛОШЕННЯ

про результати проведення торгів

1. Замовник.

1.1. Найменування.

1.2. Код за ЄДРПОУ.

1.3. Місцезнаходження.

2. Джерело фінансування закупівлі.

3. Процедура закупівлі.

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі.

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

5. Інформування про процедуру закупівлі.

5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація замовника про закупівлю (у разі такого розміщення).

5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

6. Результат проведення процедури закупівлі.

6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів.

6.2. Дата укладення договору про закупівлю.

6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:

дата прийняття рішення;

підстава.

7. Сума, визначена в договорі про закупівлю.

8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

9. Інформація про переможця торгів.

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

9.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та номер телефону, телефаксу.

10. Інформація про рамкову угоду.

10.1. Дата та номер рамкової угоди.

10.2. Учасники рамкової угоди.

10.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.

 

 

Інструкція щодо заповнення форми оголошення про результати проведення торгів

1. Оголошення складається українською мовою, а також англійською мовою у випадках, визначених частиною четвертою статті 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон), підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

У разі поділу предмета закупівлі на лоти оголошення про результати проведення торгів може містити інформацію за окремим лотом (лотами).

2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

3. Щодо пункту 1 оголошення.

Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 9 частини першої статті 1 Закону та/або пункту 1 частини першої статті 1 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» (далі — Закон про особливості).

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

4. Щодо пункту 2 оголошення.

Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до бюджетного законодавства. У разі якщо замовник здійснює закупівлі за рахунок власних коштів згідно з частиною третьою статті 2 Закону про особливості, у пункті 2 зазначається: «Власні кошти».

У разі якщо замовник здійснює закупівлі частково за рахунок бюджетних та власних коштів відповідно до частини третьої статті 2 Закону про особливості, у пункті 2 зазначається: «Співфінансування».

5. Щодо пункту 4 оголошення.

Щодо підпункту 4.1.

Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником відповідно до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора).

6. Щодо пункту 5 оголошення.

У підпункті 5.1 зазначається адреса веб-сайта замовника в разі наявності або веб-сайта відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі такого розміщення).

У підпункті 5.2 зазначаються дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

У підпункті 5.3 зазначаються дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

У разі проведення закупівлі за рамковою угодою у підпункті 5.4 зазначаються дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

7. Щодо пункту 6 оголошення.

У підпункті 6.1 зазначається дата акцепту пропозиції конкурсних торгів.

У підпункті 6.2 зазначається дата укладення договору про закупівлю.

У разі відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися, у підпункті 6.3 зазначається: «Торги відмінені» чи «Торги визнані такими, що не відбулися» із зазначенням дати та підстави для прийняття такого рішення відповідно до статті 30 Закону. У такому разі підпункти 6.1 і 6.2 не заповнюються.

8. Щодо пункту 7 оголошення.

Сума, визначена в договорі про закупівлю, зазначається в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) з урахуванням податку на додану вартість (далі — ПДВ). У разі якщо договір укладено на умовах, які не передбачають сплати ПДВ, замовник зазначає: «(без ПДВ)».

У разі якщо договір про закупівлю укладено в іноземній валюті, зазначається еквівалент суми договору в гривнях. При цьому замовник зазначає курс іноземної валюти на дату укладення договору про закупівлю з переможцем торгів відповідно до офіційного курсу, установленого Національним банком України.

9. Щодо пункту 9 оголошення.

У разі вибору кількох переможців торгів, якщо в документації конкурсних торгів замовник передбачав можливість подання учасниками пропозицій конкурсних торгів стосовно частини товарів, робіт чи послуг, що закуповуються, зазначається інформація про всіх переможців торгів, визначених за результатами розгляду й оцінки пропозицій конкурсних торгів.

У підпункті 9.1 зазначається переможець (переможці) торгів з урахуванням пункту 31 частини першої статті 1 Закону. Інформація зазначається про юридичну особу відповідно до установчих документів, а про фізичну особу — відповідно до паспорта чи інших документів, що посвідчують особу згідно із законодавством України.

У підпункті 9.2 для юридичної особи зазначається код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи — реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний конт­ролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

У підпункті 9.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

10. Щодо пункту 10 оголошення.

Пункт 10 заповнюється в разі укладення рамкової угоди за результатами процедури закупівлі.

У підпункті 10.2 зазначаються найменування та місцезнаходження учасників, з якими укладено рамкову угоду.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106

ПОВІДОМЛЕННЯ

про результати проведення попередньої кваліфікації

1. Замовник.

1.1. Найменування.

1.2. Код за ЄДРПОУ.

1.3. Місцезнаходження.

2. Джерело фінансування закупівлі.

3. Процедура закупівлі.

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі.

4.2. Кількість товарів, обсяг виконання робіт чи надання послуг.

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

5. Інформація про процедуру проведення попередньої кваліфікації.

5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про проведення попередньої кваліфікації.

5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури попередньої кваліфікації, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

6. Результат проведення попередньої кваліфікації.

6.1. Кількість учасників, які пройшли кваліфікаційний відбір.

6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

6.3. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків.

6.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи).

7. Процедура попередньої кваліфікації відмінена чи визнана такою, що не відбулася.

7.1. Дата прийняття рішення.

7.2. Підстава.

 

 

Інструкція щодо заповнення форми повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації

1. Повідомлення складається українською мовою, а також англійською мовою у випадках, визначених частиною четвертою статті 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон), підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

3. Щодо пункту 1 повідомлення.

Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 9 частини першої статті 1 Закону та/або пункту 1 частини першої статті 1 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» (далі — Закон про особливості).

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

4. Щодо пункту 2 повідомлення.

Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до бюджетного законодавства. У випадку, коли замовник здійснює закупівлі за рахунок власних коштів згідно з частиною третьою статті 2 Закону про особливості, у пункті 2 зазначається: «Власні кошти».

У разі якщо замовник здійснює закупівлі частково за рахунок бюджетних та власних коштів відповідно до частини третьої статті 2 Закону про особливості, у пункті 2 зазначається: «Співфінансування».

5. Щодо пункту 4 повідомлення.

Щодо підпункту 4.1.

Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником відповідно до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора).

6. Щодо пункту 5 повідомлення.

У підпункті 5.1 зазначається адреса веб-сайта замовника в разі наявності або веб-сайта відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі такого розміщення).

У підпункті 5.2 вказуються дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури попередньої кваліфікації, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

У підпункті 5.3 зазначаються дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

7. Щодо пункту 6 повідомлення.

У підпункті 6.1 зазначається кількість учасників, які пройшли кваліфікаційний відбір.

У підпункті 6.2 зазначається інформація про юридичну особу відповідно до установчих документів, а про фізичну особу — відповідно до паспорта чи інших документів, що посвідчують особу згідно із законодавством України.

У підпункті 6.3 для юридичної особи зазначається код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи — реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

У підпункті 6.4 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

8. Щодо пункту 7 повідомлення.

Пункт 7 заповнюється в разі відміни процедури попередньої кваліфікації чи визнання її такою, що не відбулася, відповідно до статті 30 Закону із зазначенням дати та підстави для прийняття такого рішення відповідно до статті 38 Закону. У такому разі підпункти 6.1 — 6.4 не заповнюються.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106

ІНФОРМАЦІЯ

про результати процедури запиту цінових пропозицій

1. Замовник.

1.1. Найменування.

1.2. Код за ЄДРПОУ.

1.3. Місцезнаходження.

2. Джерело фінансування закупівлі.

3. Інформація про предмет закупівлі.

3.1. Найменування предмета закупівлі.

3.2. Кількість товарів або обсяг надання послуг.

3.3. Місце поставки товарів або надання послуг.

3.4. Строк поставки товарів або надання послуг.

4. Інформування про процедуру запиту цінових пропозицій.

4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про процедуру запиту цінових пропозицій.

4.2. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

4.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

5. Результат проведення процедури запиту цінових пропозицій.

5.1. Дата акцепту цінової пропозиції.

5.2. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

5.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю.

5.4. Дата укладення договору про закупівлю.

6. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася.

6.1. Дата прийняття рішення.

6.2. Підстава.

7. Інформація про переможця процедури запиту цінових пропозицій.

7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

7.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків.

7.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та номер телефону, телефаксу.

 

 

Інструкція щодо заповнення форми інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій

1. Інформація готується українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

3. Щодо пункту 1 інформації.

Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 9 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон) та/або пункту 1 частини першої статті 1 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» (далі — Закон про особливості).

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

4. Щодо пункту 2 інформації.

Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до бюджетного законодавства. У разі якщо замовник здійснює закупівлі за рахунок власних коштів згідно з частиною третьою статті 2 Закону про особливості, у пункті 2 зазначається: «Власні кошти».

У разі якщо замовник здійснює закупівлі частково за рахунок бюджетних та власних коштів відповідно до частини третьої статті 2 Закону про особливості, у пункті 2 зазначається: «Співфінансування».

5. Щодо пункту 3 інформації.

Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником відповідно до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора).

6. Щодо пункту 4 інформації.

У підпункті 4.1 зазначається адреса веб-сайта замовника в разі наявності або веб-сайта відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій (у разі такого розміщення).

7. Щодо пункту 5 інформації.

У підпункті 5.1 зазначається дата акцепту цінової пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну.

Сума, визначена в договорі про закупівлю, зазначається в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) з урахуванням податку на додану вартість (далі — ПДВ).

У разі якщо договір укладено на умовах, які не передбачають сплати ПДВ, замовник зазначає: «(без ПДВ)».

У разі якщо договір про закупівлю укладено в іноземній валюті, зазначається еквівалент вартості договору в гривнях. При цьому замовник зазначає курс іноземної валюти на дату укладення договору про закупівлю з переможцем торгів відповідно до офіційного курсу, установленого Національним банком України.

8. Щодо пункту 6 інформації.

Пункт заповнюється в разі відміни процедури запиту цінових пропозицій або визнання її такою, що не відбулася, із зазначенням дати та підстави для прийняття такого рішення відповідно до статті 30 Закону.

9. Щодо пункту 7 інформації.

У підпункті 7.1 зазначається переможець (переможці) торгів відповідно до пункту 31 частини першої статті 1 Закону. Інформація зазначається про юридичну особу відповідно до установчих документів, а про фізичну особу — відповідно до паспорта чи інших документів, що посвідчують особу згідно із законодавством України.

У підпункті 7.2 для юридичної особи зазначається код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи — реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний конт­ролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

У підпункті 7.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

 


 

Інструкція щодо заповнення форми інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі

1. Інформація готується українською мовою, а також англійською мовою у випадках, визначених частиною четвертою статті 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон), підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

3. Щодо пункту 1 інформації.

Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 9 частини першої статті 1 Закону та/або пункту 1 частини першої статті 1 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» (далі — Закон про особливості).

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

4. Щодо пункту 2 інформації.

Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до бюджетного законодавства. У разі якщо замовник здійснює закупівлі за рахунок власних коштів згідно з частиною третьою статті 2 Закону про особливості, у пункті 2 зазначається: «Власні кошти».

У разі якщо замовник здійснює закупівлі частково за рахунок бюджетних та власних коштів відповідно до частини третьої статті 2 Закону про особливості, у пункті 2 зазначається: «Співфінансування».

5. Щодо пункту 3 інформації.

Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником відповідно до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора).

6. Щодо пункту 4 інформації.

У підпункті 4.1 зазначається адреса веб-сайта замовника в разі наявності або веб-сайта відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі такого розміщення).

7. Щодо пункту 6 інформації.

У підпункті 6.2 зазначається інформація про юридичну особу відповідно до установчих документів, а про фізичну особу — відповідно до паспорта чи інших документів, що посвідчують особу згідно із законодавством України.

У підпункті 6.3 для юридичної особи зазначається код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи — реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

У підпункті 6.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

8. Щодо пункту 8 інформації.

Пункт заповнюється в разі відміни переговорної процедури закупівлі відповідно до частини п’ятої статті 39 Закону із зазначенням дати та підстави для прийняття такого рішення. У такому разі підпункти 7.1 — 7.3 не заповнюються.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106

ПОВІДОМЛЕННЯ

про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися

1. Замовник (генеральний замовник).

1.1. Найменування.

1.2. Код за ЄДРПОУ.

1.3. Місцезнаходження.

2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі.

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

3. Процедура закупівлі.

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

5. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися.

5.1. Дата прийняття рішення.

5.2. Підстава.

 

 

Інструкція щодо заповнення форми повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися

1. Повідомлення складається українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (генерального замовника) із зазначенням посади, прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку печаткою замовника (генерального замовника).

2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

3. Щодо пункту 1 повідомлення.

Замовник (генеральний замовник) визначається відповідно до пунктів 2, 9 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон) та/або пункту 1 частини першої статті 1 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» (далі — Закон про особливості).

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника (генерального замовника).

У підпункті 1.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

4. Щодо пункту 2 повідомлення.

У підпункті 2.1 інформація про предмет закупівлі зазначається замовником (генеральним замовником) відповідно до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора).

У разі поділу предмета закупівлі на лоти замовником (генеральним замовником) зазначається кількість лотів та найменування кожного з них. За бажанням замовник (генеральний замовник) може вказати опис лотів.

5. Щодо пункту 3 повідомлення.

Зазначається процедура закупівлі, передбачена частиною першою статті 12 Закону.

6. Щодо пункту 4 повідомлення.

Зазначаються дата та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель відповідно до статті 10 Закону.

7. Щодо пункту 5 повідомлення.

Указується підстава відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися, з урахуванням статті 30 та частини сьомої статті 36 Закону.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106

ПОВІДОМЛЕННЯ

про відміну переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.

1.1. Найменування.

1.2. Код за ЄДРПОУ.

1.3. Місцезнаходження.

2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі.

2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

4. Відміна переговорної процедури закупівлі.

4.1. Дата прийняття рішення.

4.2. Підстава.

 

 

Інструкція щодо заповнення форми повідомлення про відміну переговорної процедури закупівлі

1. Повідомлення складається українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

3. Щодо пункту 1 повідомлення.

Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 9 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон) та/або пункту 1 частини першої статті 1 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» (далі — Закон про особливості).

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

4. Щодо пункту 2 повідомлення.

Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора).

5. Щодо пункту 3 повідомлення.

Зазначаються дата та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель відповідно до статті 10 Закону.

6. Щодо пункту 4 повідомлення.

Указується підстава відміни переговорної процедури закупівлі відповідно до частини п’ятої статті 39 Закону.

 

 

 

 

Інструкція щодо заповнення форми звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації

1. Звіт готується українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

3. Щодо пункту 1 звіту.

Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 9 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон) та/або пункту 1 частини першої статті 1 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» (далі — Закон про особливості).

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

4. Щодо пункту 2 звіту.

Пункт 2 заповнюється в разі, якщо процедура закупівлі проводилася генеральним замовником в інтересах замовника.

5. Щодо пункту 3 звіту.

Щодо підпункту 3.1.

Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником відповідно до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора).

6. Щодо пункту 4 звіту.

Процедура закупівлі зазначається відповідно до частини першої статті 12 Закону.

7. Щодо пункту 5 звіту.

У підпункті 5.1 зазначається адреса веб-сайта замовника в разі наявності або веб-сайта відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі розміщення) відповідно до статті 10 Закону.

У підпунктах 5.2 — 5.4 вказуються дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, дата оприлюднення і номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів та дата оприлюднення і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (у випадках, передбачених Законом) відповідно до статті 10 Закону.

8. Щодо пункту 6 звіту.

У підпункті 6.1 зазначається кількість учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів.

У підпункті 6.2 вказується інформація про юридичну особу відповідно до установчих документів, а про фізичну особу — відповідно до паспорта чи інших документів, що посвідчують особу згідно із законодавством України.

У підпункті 6.3 для юридичної особи зазначається код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи — реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

У підпункті 6.4 зазначається місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи), а саме: вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

9. Щодо пункту 7 звіту.

У підпункті 7.5 зазначається ціна кожної пропозиції конкурсних торгів та ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

10. Щодо пунктів 8 — 10 звіту.

У разі вибору кількох переможців торгів, якщо в документації конкурсних торгів передбачалося подання учасниками пропозицій конкурсних торгів стосовно частини товарів, робіт чи послуг, що закуповуються, зазначається інформація про всіх переможців торгів, визначених за результатами розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів.

Ціни пропозицій конкурсних торгів, ціна акцептованої пропозиції та сума, визначена в договорі про закупівлю, зазначаються в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) з урахуванням податку на додану вартість (далі — ПДВ). У разі якщо договір укладено на умовах, які не передбачають сплати ПДВ, замовник зазначає: «(без ПДВ)».

У разі якщо договір про закупівлю укладено в іноземній валюті, зазначається еквівалент вартості договору в гривнях. При цьому замовник фіксує курс іноземної валюти на дату укладення договору про закупівлю з переможцем торгів відповідно до курсу, установленого Національним банком України.

У підпункті 9.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

11. Щодо пункту 11 звіту.

Зазначаються підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю в результаті проведення торгів, якщо таке мало місце.

12. Щодо пункту 12 звіту.

Заповнюється в разі відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися, із зазначенням дати та причин для прийняття такого рішення з урахуванням статті 30 Закону.

13. Щодо пункту 13 звіту.

Указується зведена інформація про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин відповідно до статті 17 Закону із зазначенням відповідних підстав.

14. Щодо пункту 14 звіту.

Пункт 14 заповнюється в разі укладення за результатами процедури закупівлі рамкової угоди.

У підпункті 14.2 зазначаються найменування та місцезнаходження учасників, з якими укладено рамкову угоду.

У підпункті 14.5 зазначаються умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником у разі, якщо не всі істотні умови договору про закупівлю визначені в рамковій угоді.

15. Щодо пункту 15 звіту.

Крім інформації щодо повного найменування та місцезнаходження кожного юридичного суб’єкта господарювання, з яким укладено договір про закупівлю та якого учасник буде залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків вартості договору про закупівлю, якщо про це зазначено в договорі про закупівлю, у разі закупівлі робіт або послуг та обґрунтування застосування скороченої процедури закупівлі, замовник зазначає також іншу інформацію за необхідності.

16. Щодо пункту 16 звіту.

Зазначаються прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів.

 

 

 

 

Інструкція щодо заповнення форми звіту про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій

1. Звіт готується українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

3. Щодо пункту 1 звіту.

Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 9 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон) та/або пункту 1 частини першої статті 1 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» (далі — Закон про особливості).

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

4. Щодо пункту 2 звіту.

Щодо підпункту 2.1.

Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником відповідно до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора).

5. Щодо пункту 3 звіту.

У підпункті 3.1 зазначається адреса веб-сайта замовника в разі наявності або веб-сайта відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій (у разі розміщення) відповідно до статті 10 Закону.

У підпунктах 3.2, 3.4 зазначаються дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій та інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій, що розміщені на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

У підпункті 3.3 зазначаються дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

6. Щодо пункту 4 звіту.

У підпункті 4.1 зазначається кількість учасників процедури закупівлі, які подали цінові пропозиції.

У підпункті 4.2 вказується інформація про юридичну особу відповідно до установчих документів, а про фізичну особу — відповідно до паспорта чи інших документів, що посвідчують особу згідно із законодавством України.

У підпункті 4.3 для юридичної особи зазначається код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи — реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

У підпункті 4.4 зазначається місцезнаходження для юридичної особи або місце проживання для фізичної особи, а саме: вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

7. Щодо пункту 5 звіту.

Щодо підпункту 5.1.

Строк подання цінових пропозицій для процедури запиту цінових пропозицій установлюється замовником, але не може бути менше ніж сім робочих днів з дня оприлюднення запиту цінових пропозицій на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель відповідно до статті 10 Закону.

8. Щодо пункту 6 звіту.

У підпункті 6.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

9. Щодо пункту 7 звіту.

Сума, визначена в договорі про закупівлю, зазначається в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) з урахуванням податку на додану вартість (далі — ПДВ). У разі якщо договір укладено на умовах, які не передбачають сплати ПДВ, замовник зазначає: «(без ПДВ)».

У разі якщо договір про закупівлю укладено в іноземній валюті, зазначається еквівалент ціни договору в гривнях. При цьому замовник зазначає курс іноземної валюти на дату укладення договору про закупівлю з переможцем торгів відповідно до офіційного курсу, установленого Національним банком України.

10. Щодо пункту 9 звіту.

Зазначаються підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю в результаті проведення торгів, якщо таке мало місце.

11. Щодо пункту 10 звіту.

Заповнюється в разі відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися, із зазначенням дати та підстав для прийняття такого рішення відповідно до статті 30 Закону.

12. Щодо пункту 11 звіту.

Зазначається зведена інформація замовника про наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав.

13. Щодо пункту 12 звіту.

Замовник вказує іншу інформацію, яку вважає необхідною.

14. Щодо пункту 13 звіту.

Зазначаються прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів.

 

 


 

 

Інструкція щодо заповнення форми звіту про результати проведення переговорної процедури закупівлі

1. Звіт готується українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

3. Щодо пункту 1 звіту.

Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 9 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон) та/або пункту 1 частини першої статті 1 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» (далі — Закон про особливості).

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

4. Щодо пункту 2 звіту.

Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником відповідно до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора).

5. Щодо пункту 3 звіту.

У підпункті 3.1 зазначається адреса веб-сайта замовника (у разі наявності) або веб-сайта відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування переговорної процедури закупівлі (у разі розміщення) відповідно до статті 10 Закону.

У підпунктах 3.2, 3.4 і 3.5 зазначаються дати оприлюднення і номери інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі та інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі, що розміщені на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель відповідно до статті 10 Закону.

У підпункті 3.5 зазначаються дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель відповідно до статті 10 Закону.

6. Щодо пункту 4 звіту.

Замовником зазначається дата відправлення учаснику запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі.

7. Щодо пункту 5 звіту.

Зазначаються дата, час та місце проведення замовником переговорів з учасником.

8. Щодо пункту 6 звіту.

Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів, зазначається в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами і словами) з урахуванням податку на додану вартість (далі — ПДВ). У разі якщо договір укладено на умовах, які не передбачають сплати ПДВ, замовник зазначає: «(без ПДВ)».

9. Щодо пункту 7 звіту.

У підпункті 7.1 для юридичної особи зазначається код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи — реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

У підпункті 7.3 зазначається місцезнаходження для юридичної особи або місце проживання для фізичної особи, а саме: вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

10. Щодо пункту 8 звіту.

Сума, визначена в договорі про закупівлю, зазначається в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) з урахуванням ПДВ. У разі якщо договір укладено на умовах, які не передбачають сплати ПДВ, замовник зазначає: «(без ПДВ)».

У разі якщо договір про закупівлю укладено в іноземній валюті, зазначається еквівалент ціни договору в гривнях. При цьому замовник зазначає курс іноземної валюти на дату укладення договору про закупівлю з переможцем торгів відповідно до офіційного курсу, установленого Національним банком України.

11. Щодо пункту 9 звіту.

Зазначаються дата та підстава для прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі (якщо таке мало місце).

12. Щодо пункту 10 звіту.

Зазначається зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, за винятком випадків, передбачених пунктом 2 частини третьої статті 16 Закону.

13. Щодо пункту 11 звіту.

Замовник зазначає іншу інформацію, яку вважає необхідною.

14. Щодо пункту 12 звіту.

Зазначаються прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів.

 

 

 

 

Інструкція щодо заповнення форми звіту про результати закупівель без проведення процедури закупівлі

1. Звіт готується українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. У звіті зазначається інформація про закупівлі, які здійснюються відповідно до частини першої статті 4 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» (далі — Закон про особливості).

3. У графі 1 зазначається найменування предмета закупівлі, визначеного відповідно до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон) та в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора).

4. У графі 2 указується кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

5. У графі 3 зазначається інформація про юридичну особу відповідно до установчих документів, а про фізичну особу — відповідно до паспорта чи інших документів, що посвідчують особу згідно із законодавством України.

Для юридичної особи зазначається код за 
ЄДРПОУ, а для фізичної особи — реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний конт­ролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

6. У графі 5 указується ціна договору в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами і словами) із зазначенням податку на додану вартість (далі — ПДВ). У разі якщо договір укладено на умовах, які не передбачають сплати ПДВ, замовник зазначає: «(без ПДВ)».

У разі якщо договір укладено в іноземній валюті, зазначається еквівалент вартості договору в гривнях. При цьому замовник фіксує курс іноземної валюти на дату укладення договору про закупівлю з переможцем торгів відповідно до курсу, установленого Національним банком України.

7. У графі 6 замовник зазначає відповідний випадок для укладання договору без застосування процедур закупівель, визначений частиною третьою статті 2 Закону та частиною першою статті 4 Закону про особливості, а також іншу інформацію, яку вважає необхідною.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

2. Договір про закупівлю.

2.1. Номер договору.

2.2. Дата укладення договору.

3. Замовник.

3.1. Найменування.

3.2. Код за ЄДРПОУ.

3.3. Місцезнаходження.

4. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

4.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

4.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків.

4.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс.

5. Зміни до договору про закупівлю.

5.1. Дата внесення змін до договору.

5.2. Зміни, що внесені до істотних умов договору.

5.3. Випадки для внесення змін до істотних умов договору.

 

 

Інструкція щодо заповнення форми повідомлення про внесення змін до договору

1. Повідомлення складається українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

3. Щодо пункту 1 повідомлення.

Зазначаються дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, за результатами якої укладено договір про закупівлю, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

4. Щодо пункту 3 повідомлення.

Замовник визначається відповідно до пункту 9 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон) та/або частини першої статті 1 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» (далі — Закон про особливості).

У підпункті 3.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 3.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

5. Щодо пункту 4 повідомлення.

У підпункті 4.1 зазначається інформація про юридичну особу відповідно до установчих документів, а про фізичну особу — відповідно до паспорта чи інших документів, що посвідчують особу згідно із законодавством України.

У підпункті 4.2 для юридичної особи зазначається код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи — реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний конт­ролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

У підпункті 4.3 вказується місцезнаходження для юридичної особи або місце проживання для фізичної особи, а саме: вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

6. Щодо пункту 5 повідомлення.

У підпункті 5.2 зазначаються зміни, унесені до істотних умов договору.

У підпункті 5.3 зазначаються випадки, передбачені пунктами 1, 2, 4, 5, 8 частини п’ятої статті 40 Закону, на підставі яких унесено зміни до істотних умов договору.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106

ЗВІТ

про виконання договору

1. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

2. Договір про закупівлю.

2.1. Номер договору.

2.2. Дата укладення договору.

2.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю.

3. Замовник.

3.1. Найменування.

3.2. Код за ЄДРПОУ.

3.3. Місцезнаходження.

4. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

4.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

4.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків.

4.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс.

5. Предмет закупівлі.

5.1. Найменування.

5.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг за договором.

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором.

6. Строк дії договору.

7. Сума оплати за договором.

 

 

Інструкція щодо заповнення форми звіту про виконання договору

1. Звіт готується українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

3. Щодо пункту 1 звіту.

Зазначаються дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, за результатами якої укладено договір про закупівлю, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

4. Щодо пункту 2 звіту.

Сума, визначена в договорі про закупівлю, зазначається в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) з урахуванням податку на додану вартість (далі — ПДВ). У разі якщо договір укладено на умовах, які не передбачають сплати ПДВ, замовник зазначає: «(без ПДВ)».

У разі якщо договір укладено в іноземній валюті, зазначається еквівалент ціни договору в гривнях. При цьому замовник зазначає курс іноземної валюти на дату укладення договору з переможцем торгів відповідно до офіційного курсу, установленого Національним банком України.

5. Щодо пункту 3 звіту.

Замовник визначається відповідно до пункту 9 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон) та/або частини першої статті 1 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» (далі — Закон про особливості).

У підпункті 3.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 3.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

6. Щодо пункту 4 звіту.

У підпункті 4.1 зазначається інформація про юридичну особу відповідно до установчих документів, а про фізичну особу — відповідно до паспорта чи інших документів, що посвідчують особу згідно із законодавством України.

У підпункті 4.2 для юридичної особи зазначається код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи — реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

У підпункті 4.3 зазначається місцезнаходження для юридичної особи або місце проживання для фізичної особи, а саме: вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

7. Щодо пункту 5 звіту.

Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником відповідно до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора).

8. Щодо пункту 7 звіту.

Сума оплати за договором про закупівлю зазначається в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) з урахуванням ПДВ. У разі якщо договір укладено на умовах, які не передбачають сплати ПДВ, замовник зазначає: «(без ПДВ)».

У разі якщо договір про закупівлю укладено в іноземній валюті, зазначається еквівалент вартості договору в гривнях. При цьому замовник фіксує курс іноземної валюти на дату укладення договору про закупівлю з переможцем торгів відповідно до курсу, установленого Національним банком України.

 

Заступник директора Департаменту державних закупівель
 та державного замовлення
 Л. Дудник

Коментар редакції

Затверджено нові форми документів для держзакупівель

Після набрання чинності Законом України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VII (далі — Закон № 1197) замовники продовжували використовувати форми документів, затверджені наказом Мінекономіки від 26.07.2010 р. № 922 (далі — наказ № 922).

До речі, про необхідність застосування цих документів Мінекономрозвитку зазначало у листі від 07.05.2014 р. (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2014, № 21). Крім цих форм документів, Мін­економрозвитку рекомендувало замовникам використовувати примірні форми повідомлення про внесення змін до договору та звіту про виконання договору, які наведені у додатках 1 та 2 до його листа від 21.07.2014 р. (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2014, № 29).

Минуло вже більше ніж півроку з моменту набрання чинності Законом № 1197. І ось нарешті наказом, що коментується, Мінекономрозвитку затвердило нові форми документів для держзакупівель та інструкції щодо їх заповнення. Ці форми замовники повинні застосовувати замість форм, затверджених наказом № 922.

Для зручності наведемо в таблиці перелік затверджених документів, термін їх оприлюднення на веб-порталі «Державні закупівлі», а також деякі особливості їх складання.

 

Назва документа

Термін оприлюднення

Примітки

1

2

3

Річний план закупівель

 

Річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель

Протягом 5 робочих днів з дня затвердження річного плану або змін до нього.

Річний план та зміни до нього також оприлюднюються замовником на власному веб-сайті або за його відсутності на веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів

Річний план, зміни до нього надсилають до органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, або обслуговуючого банку за місцем обслуговування замовника протягом 5 робочих днів з дня їх затвердження

Оголошення про проведення процедури закупівлі:

оголошення про проведення відкритих торгів;

оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів;

оголошення про проведення попередньої кваліфікації;

запит цінових пропозицій

Не пізніш як за 20 робочих днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій, якщо Законом № 1197 для окремих процедур закупівлі не встановлено інший строк

 

інформація про застосування переговорної процедури закупівлі

Протягом 3 робочих днів з моменту прийняття рішення про застосування переговорної процедури

Оприлюднення інформації про застосування переговорної процедури закупівлі на веб-порталі є початком проведення цієї процедури

Оголошення про проведення процедури закупівлі обов’язково додатково оприлюднюється на веб-порталі англійською мовою, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну:

— для товарів — 200 тис. євро;

— для послуг — 300 тис. євро;

— для робіт — 500 тис. євро.

Курс євро визначається згідно з офіційним курсом НБУ, встановленим на день надання для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі

Оголошення з відомостями про рамкову угоду

Не пізніш як через 7 днів з дня укладення рамкової угоди

Про особливості укладання та виконання рамкових угод Мінекономрозвитку роз’яснювало у листі від 22.09.2014 р. № 3302-05/32566-03

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

Одночасно з оголошенням про проведення процедури закупівлі

Питання, що стосуються порядку планування, проведення переговорів з учасниками, визначення переможця, укладання договору про закупівлю, а також оформлення необхідних документів на кожному етапі переговорної процедури Мінекономрозвитку роз’яснювало у листі від 08.08.2014 р. № 3302-05/27478-03 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2014, № 32)

Реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій

Такий документ оприлюдненню не підлягає

У цьому документі замовники, зокрема, наводять інформацію щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій

Протягом 3 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складають в день розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Копію такого протоколу замовники надають будь-якому з учасників на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту

Протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій

Протягом 3 робочих днів з дня розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів

Протокол складають за результатом розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів. У ньому, зокрема, зазначають перелік пропозицій конкурсних торгів, допущених до процедури оцінки, інформацію про відхилені пропозиції конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій та причини такого відхилення

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі

Протягом 3 робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі

Протягом 1 робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця замовник зобов’язаний надіслати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів,

а всім учасникам — письмове повідомлення про результати торгів. У такому повідомленні зазначають найменування та місцезнаходження учасника-переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки

Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі

Такий документ оприлюдненню не підлягає

Оголошення про результати проведення торгів:

оголошення про результати проведення торгів;

повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації;

інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій;

інформація про результати проведення переговорної процедури закупівлі;

повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися;

повідомлення про відміну переговорної процедури закупівлі

Не пізніше ніж через 7 днів з дня укладення договору про закупівлю чи прийняття рішення про скасування торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

У разі поділу предмета закупівлі на лоти оголошення про результати проведення торгів може містити інформацію за окремим лотом (лотами)

Така інформація обов’язково додатково оприлюднюється на веб-порталі англійською мовою, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну:

— для товарів — 200 тис. євро;

— для послуг — 300 тис. євро;

— для робіт — 500 тис. євро.

Курс євро визначається згідно з офіційним курсом НБУ, встановленим на день надання для оприлюднення на веб-порталі оголошення про проведення процедури закупівлі

Звіт про результати проведення процедур:

звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації;

— звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій;

звіт про результати проведення переговорної процедури закупівлі

Не пізніш як через 3 дні з дня його затвердження

 

Звіт про результати закупівель без проведення процедури закупівлі

Такий звіт складають замовники, які здійснюють закупівлі без застосування процедур закупівель, передбачених Законом № 1197 та Законом України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» від 24.05.2012 р. № 4851-VI (далі — Закон № 4851). Такі випадки наведені в ч. 1 ст. 4 Закону № 4851.

Звіт за результатами здійснення закупівель без проведення процедури закупівлі замовники затверджують раз на квартал не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним періодом

Повідомлення про внесення змін до договору

Протягом 3 робочих днів з дня внесення змін

 

Така інформація підлягає оприлюдненню на веб-порталі у випадках, передбачених пп. 1, 2, 4, 5 та 8 ч. 5 ст. 40 Закону № 1197.

Зазначимо, що до таких випадків віднесено зміну істотних умов договору про закупівлю у разі:

— зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

— зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 % у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

— продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;

— узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

— зміни умов у зв’язку із застосуванням положень ч. 6 ст. 40 Закону № 1197. Ця норма передбачає, що дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 % суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

Звіт про виконання договору

Протягом 3 робочих днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору про закупівлю або його розірвання

 

 

Найбільш суттєві зміни відбулися у річному плані закупівель. Зокрема, змінилась не тільки назва та форма річного плану (зменшилась кількість граф), але з’явилось декілька форм річного плану, кожна з яких має певні особливості заповнення. Для того, щоб такі зміни були більш зрозумілими, наведемо їх у таблиці.

 

Назва документа

Особливості складання

Примітки

1

2

3

Річний план закупівель

Складають щодо закупівель, на які поширюється дія Закону № 1197 або Закону № 4851

До річного плану включають закупівлі, очікувана вартість яких:

1) без урахування ПДВ дорівнює або більше сум, що зазначені в ч. 1 ст. 2 Закону № 1197, — тобто дорівнює або перевищує 100 тис. грн., а робіт — 1 млн грн. без урахування ПДВ;

2) з урахуванням ПДВ не перевищує суми, що зазначена в ч. 1 ст. 35 Закону № 1197, тобто не перевищує 300 тис. грн. — у разі планування процедури запиту цінових пропозицій;

3) з урахуванням ПДВ дорівнює або більше сум, що зазначені в ч. 3 ст. 2 Закону № 4851, а саме:

— якщо замовники повністю або частково здійснюють закупівлі за рахунок бюджетних коштів за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тис. грн., а робіт — дорівнює або перевищує 1 млн грн.;

— якщо закупівлі здійснюються за рахунок власних коштів за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 млн грн., а робіт — 5 млн грн.

Зверніть увагу: очікувану вартість предмета закупівлі визначають на момент, що передує проведенню відповідної процедури закупівлі. Така вартість не потребує коригування за результатами здійснення такої процедури закупівлі

Річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель

Складають щодо закупівель, які здійснюються відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону № 4851

Цю форму річного плану застосовують замовники, які здійснюють закупівлі товарів, робіт та послуг, перелічених у ч. 1 ст. 4 Закону № 4851, а саме:

1) товарів, робіт і послуг, які безпосередньо виробляються, виконуються, надаються виключно для забезпечення діяльності у сферах, визначених ст. 2 цього Закону:

— їх дочірніми підприємствами;

— підприємствами, господарськими товариствами, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить цьому замовнику;

— підприємствами, господарськими товариствами, яким належить 50 і більше відсотків статутного капіталу замовника, що здійснює закупівлю за рахунок власних коштів;

— підприємствами, установами в межах єдиного виробничо-технологічного комплексу залізничного транспорту загального користування та господарськими товариствами, 100 відсотків акцій (часток, паїв) яких належить державі, метою діяльності яких є забезпечення перевізного процесу;

2) паливно-енергетичних ресурсів для виробництва електричної, теплової енергії, проведення геологічного вивчення родовищ корисних копалин (у тому числі неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів);

3) товарів, що закуповуються для перепродажу третім сторонам, за умови, що замовник не займає монопольне (домінуюче) становище на ринку таких товарів та інші суб’єкти господарювання можуть вільно здійснювати їх продаж за тих самих умов, що і замовник;

4) вуглеводневої сировини, нафтопродуктів для їх подальшої переробки і реалізації, та пов’язаних і необхідних для цього супутніх послуг: з переробки, виробництва, транспортування, фрахтування, страхування, переміщення, вантажних перевезень, зберігання, зливу/наливу, інспекції кількості та якості, митно-брокерських, інформаційно-аналітичних послуг щодо ринкових цін та біржових котирувань, фінансових послуг, послуг бірж, аукціонів, систем електронних торгів;

5) товарів, робіт та послуг повністю або частково за рахунок бюджетних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) не перевищує 100 тис. грн., а робіт — не перевищує 1 млн грн.;

6) товарів, робіт та послуг за рахунок власних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) не перевищує 1 млн грн., а робіт — 5 млн грн.;

7) товарів, робіт та послуг, якщо спеціальними законами визначений єдиний продавець (постачальник, виконавець) таких товарів, робіт та послуг;

8) товарів, робіт та послуг, якщо ціни (тарифи) на них затверджуються державними колегіальними органами, іншими органами влади відповідно до їх повноважень або визначаються у порядку, встановленому зазначеними органами, у тому числі якщо визначення таких цін здійснюється на аукціонах;

9) товарів, робіт та послуг за угодами про розподіл продукції, укладеними згідно із Законом України «Про угоди про розподіл продукції» від 14.09.99 р. № 1039-XIV;

10) товарів та послуг на ринку «на добу наперед», балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг відповідно до положень Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України» від 24.10.2013 р. № 663-VII;

11) електричної енергії, яка купується та продається на ринку електричної енергії гарантованим покупцем, оператором ринку, системним оператором, стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи, стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом;

12) послуг системного оператора, адміністратора розрахунків, адміністратора комерційного обліку, оператора ринку, гарантованого покупця відповідно до положень Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України» від 24.10.2013 р. № 663-VII;

13) послуг з вирівнювання умов для конкуренції відповідно до положень Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України» від 24.10.2013 р. № 663-VII

Додаток до річного плану

Складають у разі, якщо очікувана вартість предмета закупівлі без урахування ПДВ є меншою сум, зазначених у ч. 1 ст. 2 Закону № 1197, тобто менше ніж 100 тис. грн., а робіт — 1 млн грн. без урахування ПДВ

Такий додаток є невід’ємною частиною річного плану закупівель. Його складають за формою річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель, підписує додаток уповноважена особа замовника (голова комітету з конкурсних торгів або особа, яка виконує його обов’язки)

Додаток до річного плану замовник оприлюднює на власному веб-сайті або за його відсутності на веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів щокварталу

Реєстр закупівель

Складають у разі, якщо очікувана вартість предмета закупівлі без урахування ПДВ є меншою сум, зазначених у ч. 1 ст. 2 Закону № 1197, тобто менше ніж 100 тис. грн., а робіт — 1 млн грн. без урахування ПДВ

Складають у разі, коли замовник не утворює комітет з конкурсних торгів.

Такий реєстр складають у довільній формі за підписом уповноваженої особи замовника

 

 

Наказ, що коментується, набрав чинності 07.11.2014 р. Це означає, що вже з цієї дати замовники повинні застосовувати затверджені форми документів.

 

Вікторія МАТВЄЄВА, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд