Видача дипломів та залікових книжок: як оподатковувати такі операції

В обраному У обране
Друк
Державна фіскальна служба України
Бюджетна бухгалтерія Жовтень, 2014/№ 39
Який порядок оподаткування операцій з видачі дипломів та залікових книжок навчальними закладами, що мають ліцензію на проведення освітницької діяльності?

Відповідно до п.п. 197.1.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI звільняються від оподаткування операції з постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами, у тому числі навчання аспірантів і докторантів, навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також послуг з виховання та навчання дітей у будинках культури, дитячих музичних, художніх, спортивних школах і клубах, школах мистецтв та послуг з проживання учнів або студентів у гуртожитках.

Фінансово-господарська діяльність у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах здійснюється відповідно до законів України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-XII (далі — Закон № 1060-XII), «Про загальну середню освіту» від 13.05.99 р. № 651-XIV, «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.98 р. № 103/98-ВР, «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII (далі — Закон № 1556-VII) та інших нормативно-правових актів.

Відповідно до ст. 27 Закону № 1060-XII випускнику державного або іншого акредитованого (атестованого) навчального закладу видається відповідний документ про освіту встановленого зразка.

Зразки документів про освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Частиною 1 ст. 9 Закону № 1556-VII встановлюються такі види документів про вищу освіту (наукові ступені) за відповідними ступенями:

— диплом молодшого бакалавра;

— диплом бакалавра;

— диплом магістра;

— диплом доктора філософії;

— диплом доктора наук.

Згідно з п.п. 3.12.2.3 Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міносвіти від 02.06.93 р. № 161 (далі — Положення № 161), результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються за чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), а заліків — за двобальною шкалою («зараховано», «незараховано») і вносяться в екзаменаційну відомість, залікову книжку, навчальну картку студента.

Відповідно до п.п. 3.12.3.5 Положення № 161 студенту, який захистив дипломний проект (роботу), склав державні іспити згідно з вимогами освітньо-професійної програми підготовки, рішенням державної комісії присвоюється відповідний освітній рівень (кваліфікація), видається державний документ про освіту (кваліфікацію).

Таким чином, з метою оподаткування ПДВ операції з видачі дипломів та залікових книжок не розглядаються як окремі операції з постачання, а є складовою послуг з освітньої діяльності, які звільняються від обкладення ПДВ.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити