Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Допомога замовнику: переговорна процедура закупівлі

Литвинова Ольга, консультант з питань державних закупівель, Литвинова Тетяна, аспірант, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Бюджетна бухгалтерія Жовтень, 2014/№ 40/1
В обраному У обране
Друк

Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VII встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади. Згідно з абз. 1 ч. 1 ст. 2 зазначеного нормативно-правового акта цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт і послуг, за умови, що вартість предмета закупівлі (без урахування податку на додану вартість), товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тис. грн., а робіт — 1 млн грн. Закупівля може здійснюватися замовником шляхом застосування однієї з процедур, визначених ч. 1 ст. 12 Закону № 1197, в тому числі — переговорної процедури закупівлі.

Переговорна процедура закупівлі використовується і застосовується замовником як виняток, на чому наголошує законодавець в ч. 1 та 2 ст. 39 Закону № 1197. Про необхідність підтвердження винятковості застосування та про примірний порядок проведення переговорної процедури закупівлі ми і поговоримо в цій статті.

ВИКОРИСТАНИЙ ДОКУМЕНТ

Закон № 1197 — Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VІІ.

 

ВИКОРИСТАНІ СКОРОЧЕННЯ

Мінекономрозвитку, Уповноважений орган — Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Веб-портал, веб-портал Уповноваженого органу — веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель — офіційний загальнодержавний веб-портал «Державні закупівлі» за адресою в мережі Інтернет: www.tender.me.gov.ua.

 

ПРИМІРНИЙ ПОЕТАПНИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАМОВНИКОМ ПЕРЕГОВОРНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ

І етап. Формування (складання) та затвердження замовником річного плану закупівель (внесення змін до нього) відповідно до ст. 4 і ч. 4 ст. 11 Закону № 1197.

 

ДОВІДКА

Річний план закупівель затверджується рішенням комітету з конкурсних торгів, яке оформлюється протоколом засідання комітету.

Річний план складається та заповнюється відповідно до форми, що розробляється та затверджується Уповноваженим органом, згідно з інструкцією щодо заповнення форми річного плану.

Відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону № 1197 річний план, зміни до нього обов’язково безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану або змін до нього. Річний план та зміни до нього також оприлюднюються замовником на власному веб-сайті або за його відсутності, на веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому строків оприлюднення замовником річного плану та змін до нього на власному веб-сайті або за його відсутності на веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів Закон № 1197 не встановлює.

Крім того, річний план, зміни до нього надсилаються до органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, або обслуговуючого банку за місцем обслуговування замовника протягом п’яти робочих днів з дня їх затвердження (ч. 1 ст. 4 Закону № 1197).

Увага! Відповідно до ч. 1 ст. 39 Закону № 1197 переговорна процедура закупівлі — це процедура, яка використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення переговорів з одним або кількома учасниками.

Для проведення переговорної процедури відповідно до положень ст. 39 Закону № 1197 замовникам необхідно детально ознайомитись зі змістом листа Мінекономрозвитку «Щодо надання методологічної допомоги з питань застосування переговорної процедури закупівлі» № 3302-05/27478-03 від 08.08.2014 р. (далі — лист). У ньому Мінекономрозвитку, керуючись п. 10 ч. 1 ст. 8 Закону № 1197, надає методологічну допомогу замовникам щодо порядку проведення переговорної процедури закупівлі товарів, робіт і послуг. Тому наступні етапи проведення переговорної процедури закупівлі в цій статті наведені з врахуванням положень листа.

ІІ етап (може бути здійснено на ІІІ етапі). Рішення про застосування переговорної процедури закупівлі.

Увага! Рішення про застосування переговорної процедури закупівлі приймається замовником за наявності документально підтвердженої підстави або декількох підстав одночасно, виключний перелік яких визначений ч. 2 ст. 39 Закону № 1197, що підтверджують винятковість ситуації щодо неможливості застосувати іншу, конкурентну процедуру закупівлі,— підкреслює Мінекономрозвитку.

 

ДОВІДКА

Рішення про застосування переговорної процедури закупівлі оформлюється протоколом засідання комітету з конкурсних торгів.

 

Уповноважений орган у листі встановлює:

 

<...> У протоколі засідання комітету з конкурсних торгів зазначається найменування предмета закупівлі, підстава застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 39 Закону, очікувана вартість, найменування учасника, а також посилання на проведення попередніх переговорів з учасником (якщо переговори проведені в цей же день). Якщо попередні переговори проведені після прийняття рішення про застосування переговорної процедури закупівлі (до оприлюднення інформації про застосування переговорної процедури закупівлі), результати попередніх переговорів оформлюються окремим протоколом засідання комітету з конкурсних торгів. У частині другій статті 39 Закону визначено 7 виключних випадків застосування переговорної процедури закупівлі. Документи, що підтверджують факт настання таких випадків, залежать від кожного окремого випадку і конкретної ситуації та потрібні замовнику для обґрунтування правильності вибору такої процедури закупівлі у випадку оскарження, контрольних заходів і перевірок контролюючих і правоохоронних органів, а також для майбутніх аналогічних випадків.<…>

ІІІ етап (може бути здійснено на ІІ етапі). Проведення попередніх переговорів з одним або декількома учасниками.

Уповноважений орган у листі звертає увагу замовників щодо перебігу переговорної процедури закупівлі, встановленого ч. 1 ст. 39 Закону № 1197 (зокрема, в абз. 1 і 6). У цьому листі наголошується на обов’язковості проведення переговорів з учасником або учасниками до оприлюднення інформації про застосування процедури закупівлі, яка вже за результатами проведених переговорів містить найменування учасника, з яким буде укладатися договір, та ціну його пропозиції. При цьому Закон № 1197 не обмежує право замовника проводити переговори як до прийняття рішення про застосування процедури (обов’язково фіксується у протоколі відповідного засідання комітету з конкурсних торгів), так і після такого рішення, але за умови, в останньому випадку, що проведення переговорів буде здійснене до подання для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу інформації про застосування переговорної процедури закупівлі.

Таким чином, Уповноважений орган вважає: «перші переговори мають характер попередніх та інформативних (проводяться до початку процедури, а не в її рамках)».

 

ДОВІДКА

Проведення попередніх переговорів з одним або декількома учасниками оформлюється протоколом засідання комітету з конкурсних торгів в довільній загальноприйнятій у діловодстві формі. За результатами проведених переговорів визначається найменування учасника, з яким буде укладатися договір, та ціна пропозиції учасника.

 

ІV етап. Оприлюднення інформації про застосування переговорної процедури закупівлі та обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі.

Увага! Згідно з абз. 3 ч. 1 ст. 39 Закону № 1197, протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про застосування переговорної процедури закупівлі замовник забезпечує оприлюднення інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, а також одночасне оприлюднення обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до ст. 10 Закону № 1197.

Важливою з цього приводу є позиція Уповноваженого органу, наведена ним у листі:

 

<…> Забезпеченням оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу є надсилання замовником інформації й обґрунтування протягом трьох робочих днів з дати засідання комітету з конкурсних торгів (наприклад, комітет з конкурсних торгів прийняв рішення 1-го числа, забезпечити оприлюднення необхідно до 4-го числа включно).<…>

 

При цьому норми Закону № 1197 щодо обов’язкового оприлюднення інформації про застосування не передбачають запрошення інших потенційних суб’єктів до можливої участі у процедурі, а мають лише інформативний характер (у тому числі для надання можливості оскарження вказаної процедури та проведення моніторингу процедури Мінекономрозвитку). Це підтверджується абз. 14 ч. 1 ст. 39 вказаного Закону, що чітко зазначає: «оприлюднення інформації про застосування переговорної процедури закупівлі не вважається запрошенням до участі у процедурі закупівлі для невизначеного кола осіб».

Шановні замовники! Необхідними в вашій роботі є також наступні положення листа:

 

<…> Відповідно до частини третьої статті 10 Закону процедури закупівлі, попередня кваліфікація учасників не можуть проводитися до/без оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу згідно з частиною першою цієї статті.<…>

 

Ураховуючи викладене, початком проведення переговорної процедури закупівлі є оприлюднення інформації про застосування вказаної процедури на веб-порталі Уповноваженого органу.

 

ДОВІДКА

Форми складання та інструкції щодо заповнен­ня інформації про застосування переговорної процедури закупівлі та обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі розробляються та затверджуються Уповноваженим органом.

 

Станом на сьогодні до приведення Мінекономрозвитку нормативно-правових актів у відповідність із Законом № 1197 та прийняттям нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень Закону № 1197, при поданні замовниками інформації, яка відповідно до ст. 10 Закону № 1197 підлягає оприлюдненню на веб-порталі Уповноваженого органу, Мінекономрозвитку в Інформативному листі щодо оприлюднення інформації про закупівлі від 07.05.2014 р. рекомендує:

 

<…> у разі застосування переговорної процедури закупівлі використовувати форми інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника; інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника та повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника, затверджені наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зазначаючи у пункті «Додаткова інформація» про застосування переговорної процедури закупівель відповідно до Закону.

 

Якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну: для товарів — 200 тис. євро, для послуг — 300 тис. євро, для робіт — 500 тис. євро, інформація про застосування переговорної процедури закупівлі обов’язково додатково оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу англійською мовою, відповідно до ч. 4 ст. 10 Закону № 1197, в той же день, що й аналогічна інформація про застосування переговорної процедури закупівлі, — українською мовою.

Увага! Порядок розміщення інформації для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель затверджено наказом Мінекономрозвитку від 25.06.2014 р. № 743.

Цей Порядок визначає процедуру розміщення інформації про закупівлі, яка підлягає оприлюдненню на веб-порталі Уповноваженого органу. Тому розміщення інформації для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу здійснюється замовником відповідно до Порядку, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 25.06.2014 р. № 743.

V етап (його здійснення може бути необо­в’зковим). Проведення додаткових переговорів з учасником.

Увага! Уповноважений орган висловив свою позицію щодо проведення додаткових переговорів з учасником, яку необхідно враховувати замовникам.

Вона полягає в тому, що після оприлюднення інформації про застосування і до акцепту пропозиції учасника замовник у разі потреби (за власною ініціативою чи ініціативою учасника) може провести додаткові переговори з учасником для узгодження параметрів та/або умов договору про закупівлю, у тому числі щодо перегляду ціни пропозиції, насамперед щодо її зменшення (знижки тощо).

Другі (додаткові) переговори, у разі необхідності, проводяться вже в рамках переговорної процедури закупівлі, тобто — після оприлюднення оголошення про проведення переговорної процедури закупівлі.

VІ етап. Проведення остаточних переговорів учасником.

 

ДОВІДКА

Щодо узгодження основних умов договору замовник проводить остаточні переговори з учасником, за результатами чого складається протокол переговорів.

 

Щодо положень протоколу остаточних переговорів Уповноважений орган у листі відмічає:

 

<…> Учасник надає замовнику підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям згідно із статтею 16 Закону. Інформація про відповідність кваліфікаційним вимогам надається учасником (усіма учасниками в разі проведення переговорів з кількома учасниками) на вимогу замовника, що може здійснюватися таким чином:

у відповідь на письмовий запит замовника, у якому замовник заявляє про початок переговорів і прохання надати кваліфікаційні документи, учасник надсилає їх або надає під час переговорної зустрічі з замовником. У такому разі за аналогією в запиті доцільно встановити спосіб визначення відповідності учасника кваліфікаційним критеріям. У запиті також повинна міститись інформація, необхідна учаснику для формування ціни;

у відповідь на запит замовника, зафіксований у протоколі проведення переговорів.

Подання інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям здійснюється до визначення замовником переможця і акцепту пропозиції учасника.

Слід зазначити, що кваліфікаційні критерії не встановлюються й інформація про відповідність ним не вимагається в разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, природного і нафтового газу, електричної енергії, послуг з її передачі та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування.

 

Протокол остаточних переговорів є підставою для подальшого здійснення акцепту пропозиції учасника за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.

Нагадаємо, що протокол переговорів оформлюється в довільній загальноприйнятій у діловодстві формі.

VІІ етап. Протокол акцепту пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі та визначення переможця процедури закупівлі.

Увага! Відповідно до абз. 1 ч. 3 ст. 39 Закону № 1197 замовник не пізніше п’яти днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, приймає рішення про визначення переможця процедури закупівлі та акцептує його пропозицію за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.

 

ДОВІДКА

Рішення приймається комітетом з конкурсних торгів, яке оформлюється протоколом у довільній формі. Термін прийняття рішення — не пізніше п’яти днів, саме з моменту оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу інформації про застосування переговорної процедури закупівлі.

 

VІІІ етап. Оприлюднення повідомлення про акцепт за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.

Увага! Відповідно до ч. 1 ст. 10 та абз. 1 ч. 3 ст. 39 Закону № 1197 замовник протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця безоплатно подає для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.

 

ДОВІДКА

Повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі складається за формою, що розробляється та затверджується Уповноваженим органом, згідно з інструкцією щодо заповнення такої форми.

 

Увага! Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону № 1197 пропозиція за результатами застосування переговорної процедури заку­півлі вважається акцептованою, якщо замовником подано учаснику в установлений Законом строк, письмове підтвердження про акцепт такої пропозиції.

Тому необхідно також направити учаснику, пропозиція якого акцептована, письмове підтвердження про акцепт його пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі. Зауважте, що строк подання учаснику цього письмового підтвердження, в нашому випадку Законом № 1197, не встановлено.

ІХ етап. Укладання договору про закупівлю.

 

Увага! Відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 39 Закону № 1197 замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через 10 днів (п’ять днів — у разі застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених п. 3 ч. 2 цієї статті, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення та послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.

 

ДОВІДКА

Основні вимоги до договору про закупівлю визначено в ст. 40 Закону № 1197. Згідно з ч. 1 ст. 41 Закону № 1197 договір про закупівлю, укладений з порушенням вищевказаних строків, є нікчемним.

Х етап. Оприлюднення інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі.

Увага! Замовник протягом семи днів з дня укладення договору про закупівлю оприлюднює інформацію про результати проведення процедури закупівлі відповідно до ст. 10 і 32 Закону № 1197.

 

ДОВІДКА

Форма складання та інструкція щодо заповнен­ня інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі розробляються та затверджуються Уповноваженим органом.

 

Якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну: для товарів — 200 тис. євро, для послуг — 300 тис. євро, для робіт — 500 тис. євро, інформація про результати проведення переговорної процедури закупівлі обов’язково додатково оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу англійською мовою, відповідно до ч. 4 ст. 10 Закону № 1197, в той же день, що й аналогічна інформація про результати проведення переговорної процедури закупівлі, — українською мовою.

ХІ етап. Оприлюднення звіту про результати проведення процедури закупівлі.

Увага! Відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону № 1197 не пізніш як через три дні з дня затвердження звіту про результати проведення процедури закупівлі, замовник безоплатно подає його для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу.

 

ДОВІДКА

Форма складання та інструкція щодо заповнен­ня звіту про результати проведення процедури закупівлі розробляються та затверджуються Уповноваженим органом.

 

Крім того, слід урахувати що відповідно до ч. 5 ст. 39 Закону № 1197 переговорна процедура закупівлі відміняється в разі, якщо замовником допущено порушення порядку оприлюднення інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, визначеного цим Законом, та/або порушення, які вплинули на об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі.

Увага! Переговорна процедура закупівлі може бути відмінена замовником частково (за лотом).

ХІІ етап. Оприлюднення повідомлення про внесення змін до договору у випадках, передбачених пп. 1, 2, 4, 5 та 8 ч. 5 ст. 40 Закону № 1197.

Увага! Відповідно до абз. 12 ч. 1 ст. 10 Закону № 1197 замовник безоплатно подає для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про внесення змін до договору у випадках, передбачених пп. 1, 2, 4, 5 та 8 ч. 5 ст. 40 цього Закону, — протягом трьох робочих днів з дня внесення змін.

 

ДОВІДКА

Форма складання та інструкція щодо заповнення повідомлення про внесення змін до договору розробляються та затверджуються Уповноваженим органом.

 

ХІІІ етап. Оприлюднення звіту про виконання договору.

Увага! Замовник безоплатно подає для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу звіт про виконання договору — протягом трьох робочих днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання, згідно з абз. 13 ч. 1 ст. 10 Закону № 1197.

 

ДОВІДКА

Форма складання та інструкція щодо заповнен­ня звіту про виконання договору розробляються та затверджуються Уповноваженим органом.

 

Увага! Станом на сьогодні для виконання замовником норм абз. 12 та 13 ч. 1 ст. 10 Закону № 1197 необхідно керуватись рекомендацією Уповноваженого органу, що надається ним в Інформативному листі щодо оприлюднення повідомлення про внесення змін до договору та звіту про виконання договору від 21.07.2014 р.

Відповідно до цього листа у разі оприлюднення повідомлення про внесення змін до договору та звіту про виконання договору, замовникам рекомендовано до набрання чинності проектом наказу Мінекономрозвитку щодо затвердження форм документів у сфері державних закупівель використовувати примірні форми, що наведені Уповноваженим органом у додатках 1 та 2 до цього листа.

При цьому зауважуємо, що винятковість переговорної процедури закупівлі, на відміну від інших процедур закупівлі, потребує максимального обґрунтування та об’єктивного документального підтвердження необхідності застосування цієї процедури, як єдиної можливої в конкретному випадку за умов, визначених ч. 2 ст. 39 Закону № 1197.

Відповідно до абз. 11 та 13 ч. 1 ст. 39 Закону № 1197 обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, зокрема, повинно містити посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі.

Як уже було зазначено на початку цієї статті, Уповноважений орган вказує на те, що ці документи:

 

1

повинні підтверджувати факт настання умови застосування замовником переговорної процедури закупівлі, встановленої в ч. 2 ст. 39 Закону № 1197

2

залежать від кожного окремого випадку і конкретної ситуації та потрібні замовнику для обґрунтування правильності вибору такої процедури закупівлі

 

Водночас слід зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону № 1197 основною процедурою закупівлі є відкриті торги, проведення яких має на меті забезпечення створення конкурентного середовища серед учасників і визначення найбільш економічно вигідної пропозиції конкурсних торгів замовником, з подальшим укладенням договору про закупівлю за результатами такої процедури, і сприяє максимальній економії та ефективності при здійсненні державних закупівель.

Слід також нагадати про ч. 3 ст. 12 Закону № 1197, згідно з якою відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника — члени комітету з конкурсних торгів персонально.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць