Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та його структурних підрозділів

Міністерство охорони здоров’я України
Бюджетна бухгалтерія Вересень, 2014/№ 35
Друк
Наказ від 21.08.2014 р. № 585

На виконання частини другої статті 351 Основ законодавства України про охорону здоров’я, з метою забезпечення подальшого формування мережі закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, наказую:

1. Затвердити Примірні штатні нормативи центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та його структурних підрозділів (далі — Примірні штатні нормативи), що додаються.

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити врахування Примірних штатних нормативів при формуванні та затвердженні штатних розкладів закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23 лютого 2012 року № 129 «Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги».

4. Цей наказ набирає чинності після набрання чинності пунктом 14 розділу I Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення медичної допомоги».

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра — керівника апарату В. Лазоришинця.

 

Міністр О. Мусій

 

 

 

Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.08.2014 р. № 585

Примірні штатні нормативи центру первинної медичної
 (медико-санітарної) допомоги та його структурних підрозділів

№ з/п

Найменування посади

Кількість посад у закладі

Розрахунок

сільського

міського

1

2

3

4

5

Штати з розрахунку на 1 ЦПМСД

1

1. Керівний склад ЦПМСД

2

Головний лікар

1

Вводиться в кожному закладі охорони здоров’я

3

Заступник головного лікаря з медичного обслуговування

1

Вводиться 1 посада в кожному закладі охорони здоров’я

4

Заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності

 

Вводиться на 25 і більше посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом

5

Заступник головного лікаря з охорони дитинства та материнства

 

Вводиться на 40 (у сільській місцевості — 25) і більше лікарських посад

6

Головний бухгалтер

1

Вводиться в кожному закладі охорони здоров’я

7

Заступник головного лікаря з економічних питань

1

Вводиться на 40 (у сільській місцевості — 25) і більше лікарських посад

8

Провізор клінічний / фармацевт

0,5 — 1,0

Вводиться 1 посада у разі обслуговування 100 і більше тисяч населення, в інших випадках —
0,5 посади

9

Головна медична сестра

1

Вводиться в кожному закладі охорони здоров’я

 

2. Інформаційно-аналітичний кабінет

10

Завідувач інформаційно-аналітичного кабінету / лікар-методист

1

Вводиться в кожному закладі охорони здоров’я

11

Лікар-статистик

1

Вводиться в кожному закладі охорони здоров’я з розрахунку 1 посада на 30 посад лікарів ЗПСЛ, лікарів-терапевтів дільничних і лікарів-педіатрів дільничних, але не менше 1 посади

12

Статистик медичний

1

Вводиться 1 посада на 10 лікарських посад амбулаторного прийому

 

3. Адміністративно-управлінський та допоміжний персонал ЦПМСД

13

Інженер-програміст

1

Не менше 1 посади на заклад, незалежно від рівня комп’ютеризації. У разі повного оснащення комп’ютерною технікою з розрахунку 1 посада на 30 одиниць техніки

14

Заступник головного бухгалтера

 

Вводиться в бухгалтерії, в якій передбачені спеціалісти: від 4 до 10 посад — 1 посада; понад 10 посад спеціалістів — 2 посади

15

Бухгалтер з обліку основних засобів

0,5 — 1

Із розрахунку 1 посада на 80 лікарських посад, але не менше 0,5 посади на заклад

16

Бухгалтер з обліку медикаментів та господарських матеріалів

1

Із розрахунку 1 посада на заклад

17

Бухгалтер з розрахунків із працівниками (спеціаліст)

 

Вводиться з розрахунку 1 посада на 200 працівників, але не менше 0,5 посади у кожному закладі

18

Спеціаліст з фінансового обліку (бухгалтер)

0,5 — 1

Із розрахунку 1 посада на 80 лікарських посад, але не менше 0,5 посади на заклад

19

Економіст

 

Вводиться при кількості працівників 100 і більше

20

Касир

 

Із розрахунку 0,5 посади з чисельністю працівників до 150, з чисельністю працівників понад 150 встановлюється за типовими штатними нормативами централізованих бухгалтерій при бюджетних закладах охорони здоров’я — залежно від показників даного закладу

21

Інспектор з кадрів

1

Вводиться 0,5 посади у закладах з штатною чисельністю працівників до 200;
1 посада на 350 працівників, але не більше 4 посад

22

Завідувач господарства

1

Вводиться 1 посада на заклад

23

Сестра-господиня

1

Вводиться 1 посада на заклад

24

Юрисконсульт

 

Вводиться при наявності 100 працівників і більше

25

Секретар-друкарка

1

Вводиться в кожному закладі охорони здоров’я

26

Водій

1

Вводиться на один автомобіль за зміну

27

Технік з питань експлуатації будівель, споруд, інженерних мереж і систем

1

1 посада на 4 відокремлені амбулаторії, але не менше 1 посади на заклад

28

Прибиральниця службових приміщень

1

Вводиться на 250 кв. м дерев’яної підлоги, 350 кв. м підлоги, вкритої керамічною плиткою, 425 кв. м — вкритої лінолеумом, але не менше 1 посади

29

Двірник

1

Вводиться на 2700 кв. м

30

Інженер з охорони праці

1

Вводиться при наявності 50 працівників і більше

31

Електрик

1

Вводиться в кожному закладі охорони здоров’я

32

Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків

1

1 посада на 4 відокремлені амбулаторії, але не менше 1 посади на заклад

33

Сторож

 

З розрахунку 3,5 посади на ЦПМСД та 3,5 — на відокремлену амбулаторію

 

4. Амбулаторія

34

Завідувач амбулаторії

 

Вводиться на 3 і більше лікарських посад. Якщо менше 3 лікарських посад, вводиться замість 0,5 посади лікаря

35

Лікар загальної практики — сімейний лікар

 

1 посада на 1200 дорослих і дітей;
1 — 1,25 посади на 800 — 1000 дорослих та дітей жителів гірських районів

1 посада на 1500 дорослих і дітей

36

Сестра медична старша

 

Вводиться при наявності 6 і більше посад сестер медичних

37

Сестра медична загальної практики — сімейної медицини / сестра медична патронажна, фельдшер, акушерка

 

3 розрахунку 2 посади на 1 посаду лікаря

38

Реєстратор медичний

 

Вводиться не менш ніж 1 посада, у разі роботи у 2 зміни — з розрахунку 1 посада реєстратора на кожну зміну (за умови роботи 3 та більше лікарів у зміну)

39

Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця)

 

Вводиться на 5 посад лікарів, але не менше ніж 1 посада на амбулаторію у разі роботи в 1 зміну, 2 посад — у разі роботи у 2 зміни

40

Водій

1

Вводиться на один автомобіль за зміну

41

Двірник

1

Вводиться на 2700 кв. м, але не менше ніж 0,5 посади на амбулаторію

 

5. Медичний пункт (фельдшерсько-акушерський / фельдшерський пункт)

42

Завідувач фельдшерсько-акушерського пункту

1

1 посада на ФАП/ФП

43

Сестра медична загальної практики — сімейної медицини /
сестра медична патронажна, фельдшер, акушерка

0,5 — 1

Вводиться 0,5 посади у разі обслуговування 700 — 1000, 1 посада у разі обслуговування більше 1000 осіб прикріпленого населення

44

Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця)

0,5 — 1,0

Вводиться 0,5 посади у разі обслуговування до 1000 осіб, 1 посада у разі обслуговування більше 1000 осіб прикріпленого населення

 

На період до 01.01.2020 р. амбулаторії можуть комплектуватися лікарями-терапевтами дільничними (з розрахунку 0,5 посади на 1000 прикріпленого дорослого населення) та лікарями-педіатрами дільничними (з розрахунку 1,25 посади на 1000 прикріпленого дитячого населення до 18 років).

У разі виробничої необхідності, для забезпечення виконання завдань та функцій, покладених на ЦПМСД, керівники, за погодженням з голов­ним розпорядником бюджетних коштів, можуть змінювати штати окремих структурних підрозділів або вводити не передбачені цим наказом посади (працівники діагностичних кабінетів, оператор газової котельні, опалювач, оператор комп’ютерного набору, інженер метрології, інші посади) у межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період.

Адміністративно-управлінський та допоміжний персонал не може перевищувати 20 % від загальної штатної чисельності працівників ЦПМСД.

Примірні штатні нормативи центру первинної медико-санітарної допомоги та його структурних підрозділів мають рекомендаційний характер.

 

В. о. директора Департаменту реформ
 та розвитку медичної допомоги
 А. Терещенко

Коментар редакції

Штати центрів ПМСД: видання друге, доповнене та перероблене

Реформа медичного обслуговування, яка відбувається в Україні, почалася з перетворення первинного рівня надання медичної допомоги.

На першому її етапі були створені центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (далі — ЦПМСД) — спершу в 4 пілотних регіонах, а потім і на всій території країни. Їх уключили до Переліку закладів охорони здоров’я, затвердженого наказом МОЗ від 28.10.2002 р. № 385, як амбулаторно-поліклінічні заклади.

Але враховуючи, що ЦПМСД — заклади нового типу, про них ані слова не зазначено в наказі МОЗ «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я» від 23.02.2000 р. № 33.

Тому на початку 2012 року побачили світло Примірні штатні нормативи центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, затверджені наказом МОЗ від 23.02.2012 р. № 129. Проте складається враження, що розроблявся цей документ «нашвидкуруч»: тут і неправильна назва окремих посад і відсутність посад, без яких важко обій­тися, тощо.

За два роки існування штатних нормативів у МОЗ був час врахувати всі недоліки. У результаті наказом, що коментується, затверджені нові Примірні штатні нормативи центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та його структурних підрозділів (далі — Примірні штати № 585). Підкреслимо: цей документ кардинально відрізняється від свого попередника, але, як і раніше, має рекомендаційний характер.

Далі розглянемо, яких змін зазнають штатні розписи ЦПМСД.

По-перше, штати доповнено новими посадами. Наприклад, головний лікар «обзавівся» двома новими заступниками — заступником з охорони дитинства та материнства (медичний працівник із числа лікарів) та заступником з економічних питань* (немедичний працівник). Також заступника тепер може мати і головний бухгалтер.

* Таку посаду правильніше називати головний економіст (див. лист МОЗ від 30.04.2013 р. № 10.01.07/1472/12779 // «Бюджетна бухгалтерія», 2013, № 32). Але щоб не виникло непорозумінь при оплаті праці, рекомендуємо зазначати посаду так, як її наведено у Примірних штатах № 585.

Із нових посад також можна відзначити провізора клінічного (фармацевта), касира, сторожа, лікаря-статистика, старшу медсестру. Крім того, посади водія і двірника тепер можна ввести і в амбулаторії.

По-друге, змінено порядок введення окремих посад.Наприклад, раніше:

а) кількість штатних одиниць статистика медичного визначали залежно від чисельності прикріпленого населення, тепер — за кількістю лікарських посад амбулаторного прийому;

б) посаду інженера-програміста вводили при повній комп’ютеризації центру та лікарських амбулаторій, тепер — незалежно від рівня комп’ютеризації;

в) кількість штатних одиниць бухгалтера з обліку медикаментів та господарських матеріалів визначали залежно від кількості лікарських посад, тепер — вводять одну штатну одиницю такої посади незалежно від будь-яких умов;

г) кількість штатних одиниць бухгалтера з розрахунків із працівниками визначали залежно від кількості лікарських посад, тепер — від кількості працівників у цілому;

д) посаду інспектора з кадрів вводили за наявності 50 і більше працівників, тепер вводять 0,5 посади при штатній чисельності працівників до 200, і 1 посаду на 350 працівників (але не більше 4 посад). Тобто кількість працівників, які обіймають таку посаду, повинна збільшитися у великих ЦПМСД;

е) посаду завідувача господарства вводили, тільки якщо кількість прикріпленого населення становила 20 тис. і більше, тепер — вводять одну штатну одиницю на заклад незалежно від будь-яких умов.

Крім того, змінено порядок введення посади сестри медичної загальної практики — сімейної медицини (сестри медичної патронажної, фельд­шера, акушерки), а також молодшої медсестри (санітарки-прибиральниці) ФАПів.

По-третє, скасовано окремі посади. Наприклад, тепер у штатах ви не знайдете столяра та техніка об’єднаних служб з обслуговування і поточного ремонту інженерних комунікацій. Першого, судячи з усього, прибрали за непотрібністю, а от другого замінили одразу двома потрібними працівниками:

— техніком з питань експлуатації будівель, споруд, інженерних мереж і систем;

— робітником з комплексного обслуговування і ремонту будинків.

По-четверте, привели назви посад у відповідність до Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327, і Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», затвердженого наказом МОЗ від 29.03.2002 р. № 117. Так, посаду «інспектор відділу кадрів» замінили на «інспектор з кадрів», а посаду «сестра-господарка» — на «сестра-господиня».

Важливо! Адміністративно-управлінський і допоміжний персонал не може перевищувати 20 % від загальної штатної чисельності працівників ЦПМСД.

За необхідності, для забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на ЦПМСД, керівники, за погодженням з головним розпорядником бюджетних коштів, можуть у межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період:

— змінювати штати окремих структурних підрозділів;

— вводити передбачені Примірними штатами № 585 посади (працівники діагностичних кабінетів, оператор газової котельні, опалювач, оператор комп’ютерного набору, інженер метрології, інші посади).

Дату початку застосування Примірних штатів № 585 приурочили до набрання чинності п. 14 Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги» від 07.07.2011 р. № 3611-VI. Нагадаємо, що ця норма запрацює з 01.01.2015 р. Нею визначено основні принципи надання первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, паліативної допомоги та медичної реабілітації.

 

Ольга ВІТКОВСЬКА, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць