Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо обліку поштових марок

Державна казначейська служба України
Бюджетна бухгалтерія Вересень, 2014/№ 35
Друк
Лист від 06.08.2014 р. № 17-13/743-18065

Статтею 21 Закону України «Про поштовий зв’язок» визначено, що поштові марки (в тому числі надруковані на поштових конвертах і поштових картках) є засобом оплати послуг поштового зв’язку з пересилання письмової кореспонденції, що надаються національним оператором.

Відповідно до пункту 2.6 Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.04.2014 р. № 372 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.04.2014 р. за № 426/25203 (далі — Порядок № 372), грошові документи (у національній та іноземній валютах), які знаходяться в касі установи, зокрема, поштові марки відносяться до інших коштів установи.

Аналітичний облік операцій з іншими коштами ведеться за кожним грошовим документом і кожною сумою в дорозі в розрізі видів коштів та кодів бюджетної класифікації. Записи проводяться в міру здійснення операцій, але не пізніше наступного дня.

Касові операції оформлюються відповідними документами, форми яких затверджені в установленому законодавством порядку (пункт 2.2 Порядку № 372).

Згідно з Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, що є додатком 1 до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2014 р. № 611, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2014 р. за № 1214/23746, на субрахунку 331 «Грошові документи в національній валюті» рахунку 33 «Інші кошти» ведеться узагальнення інформації про наявність і рух грошових документів у національній валюті, які знаходяться в касі установи, зокрема, поштових марок.

З огляду на викладене вище,марки (у тому числі надруковані на поштових конвертах і поштових картках) не є бланками суворої звітності, а є грошовими документами, і їх аналітичний облік ведеться відповідно до вимог Порядку № 372 в розрізі кодів бюджетної класифікації в порядку, визначеному для касових операцій. Вести типові форми, затверджені наказом Міністерства статистики України від 11.03.96 р. № 67, не потрібно.

 

Заступник Голови Т. Грицун

Коментар редакції

Поштові марки — не бланки суворої звітності

Питання обліку бланків документів суворої звітності сьогодні знаходиться в підвішеному стані. Адже чіткого переліку цих самих бланків нині просто не існує. Так, із січня 2014 року Перелік бланків цінних паперів та документів суворої звітності, господарська діяльність з виготовлення яких підлягає ліцензуванню, затверджений постановою КМУ від 14.05.2012 р. № 456, втратив чинність. Підставою для цього була постанова КМУ «Про вне­сення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2012 р. № 456» від 25.12.2013 р. № 955. Тож належить чи не належить певний бланк до «суворих» тепер визначає нормативно-правовий акт, який регулює застосування відповідного документа. Це випливає з роз’яснень, наданих Мінфіном у листі «Щодо віднесення квитків до документів суворої звітності» від 11.11.2013 р. № 31-13020-10-27/32800. Детальніше про це ви можете дізнатися із статті «Бланки документів суворої звітності як вимираючий вид» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2014, № 22).

Далі поговоримо безпосередньо про поштові марки. Порядок видання, введення в обіг та виведення з обігу, а також порядок розповсюдження знаків поштової оплати, до яких власне і належать поштові марки, марковані конверти та картки, визначає Положення про знаки поштової оплати, затверджене наказом Мінтрансзв’язку від 24.06.2010 р. № 388 (далі — Положення № 388). Зокрема, приймання національним оператором виготовлених знаків поштової оплати від поліграфічних підприємств проводять відповідно до Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених наказами Мінфіну від 25.11.93 р. № 98, СБУ від 15.11.93 р. № 118 та МВС від 24.11.93 р. № 740 (п. 20 Положення № 388). З огляду на це логічно припустити, що поштові марки слід обліковувати як бланки суворої звітності.

Однак не варто квапитися з висновками. У листі, який коментується, Держказначейська служба спростовує такі припущення і наголошує, що поштові марки (у тому числі надруковані на поштових конвертах і поштових картках) не є бланками суворої звітності. Вони належать до грошових документів. Таким чином, їх облік слід вести відповідно до вимог Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ, затвердженого наказом Мінфіну від 02.04.2014 р. № 372 (далі — Порядок № 372).

Після перерахунку придбані поштові марки слід зберігати у касі установи. Що стосується документального оформлення надходження та руху марок, то в листі чітко указано, що вести типові форми, затверджені наказом Мінстату «Про затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої звітності» від 11.03.96 р. № 67, не потрібно. З листа також зрозуміло, що операції з такими грошовими документами прирівнюються до касових операцій. Останні ж оформлюють відповідними документами, форми яких затверджені в установленому законодавством порядку (п. 2.2 Порядку № 372). Відтак прийом у касу і видачу з каси поштових марок слід оформляти відповідно прибутковими і видатковими касовими ордерами. Реєстрацію прибуткових і видаткових фондових ордерів доцільно здійснювати в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів на окремих аркушах. А от чи потрібно на цих документах робити напис «фондовий», як це було раніше, не зрозуміло. Принаймні Держказначейська служба жодних пояснень стосовно цього у своєму листі не надає. Маємо надію, що найближчим часом нам вдасться прояснити ситуацію. І звісно, про будь-які новини з цього приводу ви дізнаєтеся першими.

Нагадаємо, що порядок ведення касових операцій у національній валюті України визначений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637. У додатках до цього Положення наведені типові форми первинних документів, призначених для оформлення касових операцій.

Придбані поштові марки (у тому числі на конвертах та листівках) видають з каси для використання в підзвіт за розпорядженням керівника установи. Однак законодавством чітко не визначено, які документи слід застосовувати для списання зазначених грошових документів з підзвіту. Тому вважаємо за доцільне вести Журнал реєстрації вихідної кореспонденції і в кінці кожного місяця складати акт на списання використаних знаків поштової оплати довільної форми. Звісно, вам ніщо не заважає підгледіти форму такого акта в наказі Мінстату «Про затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої звітності» від 11.03.96 р. № 67. Головне, щоб застосування таких документів було зафіксовано в наказі про облікову політику вашої установи.

Аналітичний облік операцій з іншими коштами ведуть за кожним грошовим документом і кожною сумою в дорозі в розрізі видів коштів та кодів бюджетної класифікації. Записи проводять в міру здійснення операцій, але не пізніше наступного дня. На це вказує п. 2.6 Порядку № 372.

Для узагальнення інформації про наявність і рух грошових документів у національній валюті, які знаходяться в касі установи, і поштових марок зокрема, призначений субрахунок 331 «Грошові документи в національній валюті».

Увага! Позабалансовий облік таких грошових документів вести не потрібно. Тобто операції з надходження та руху поштових марок на позабалансовому рахунку 08 «Бланки документів суворої звітності» не відображають.

Очевидно, що операції з руху грошових документів у касі слід оформляти меморіальним ордером форми № 274 (бюджет), оскільки окремого регістра бухгалтерського обліку для відображення операцій з такими цінностями не передбачено.

Порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з надходження та вибуття поштових марок розглянемо на умовному прикладі.

 

Приклад. Бюджетна установа придбала 20 шт. маркованих конвертів для листування. Вартість конвертів — 40 грн. (2 грн. х 20 шт.).

Конверти оприбутковані на баланс установи на підставі прибуткового касового ордера типової форми № КО-1. Конверти в кількості 10 шт. видані під звіт секретарю згідно з розпорядженням керівника установи. Видачу оформлено видатковим касовим ордером за типовою формою № КО-2. Документи на оприбуткування і видачу конвертів зареєстровані в Журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (типова форма № КО-3) на окремій сторінці. Використані марковані конверти списані на підставі акта на списання використаних знаків поштової оплати довільної форми.

 

У бухгалтерському обліку установи зазначені операції слід відображати так:

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,
грн.

дебет

кредит

1

Перераховано кошти за марковані конверти

364

321 (323)

40

2

Оприбутковано конверти

331

364

40

3

Видано конверти у підзвіт для використання

362

331

20

4

Списано використані конверти на підставі акта списання

801
(802, 811)

362

20

 

 Юлія КРОТ, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць