Теми статей
Обрати теми

Доходи та витрати майбутніх періодів: відображаємо в бухобліку і звітності

Шашерін Валерій, головний бухгалтер військової частини А4502
Починаючи з січня 2015 року в бухгалтерському обліку бюджетних організацій України запроваджено окреме відображення доходів і витрат майбутніх періодів. Для ведення такого обліку введено спеціальні субрахунки, а також відповідні рядки в бюджетній і фінансовій звітності. Давайте розглянемо це нововведення детальніше.

Нагадаємо, що може бути віднесене до доходів і витрат майбутніх періодів та які субрахунки при цьому застосовуються ( План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних організацій, затверджений наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611, зі змінами, далі — наказ № 611):

 

Найменування

Зміст

Субрахунок бухгалтерського обліку

Доходи майбутніх періодів*

Це доходи, отримані у звітному періоді, які підлягають включенню до складу доходів майбутніх звітних періодів.

До цієї категорії доходів можна віднести такі, що надійшли:

— авансові платежі за надані в оренду основні засоби;

— авансові платежі за надані в оренду інші необоротні активи;

— передоплату на періодичні друковані видання;

— оплату за користування засобами зв’язку та комунікацій (передоплата за телефон, користування Інтернетом тощо)

716 «Доходи майбутніх періодів»

 

Зверніть увагу: сальдо такого субрахунку може бути лише кредитовим

* Фактичний період погашення отриманих доходів декількох майбутніх періодів відбувається безперервно. Визнання їх як доходу бюджетної організації здійснюватиметься частинами в тому періоді, до якого ці доходи належать.

Витрати майбутніх періодів

Ці витрати включають суми проведених витрат у звітному періоді, які належать до витрат майбутніх звітних періодів. До них можна віднести такі понесені витрати (проведені платежі):

— сплачені авансом орендні платежі (за декілька звітних періодів);

— проведену передоплату за передплату на періодичні друковані видання (квартал, півріччя, рік);

— тощо.

Ці витрати зазвичай підлягають рівномірному включенню до витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) або до складу витрат на утримання установи в подальші періоди (місяці, рік або декілька років, періодів)

851 «Витрати майбутніх періодів»

 

Зверніть увагу: сальдо цього субрахунку може бути лише дебетовим і показує суму витрат, яка підлягають списанню в наступних звітних періодах

Особливістю рахунків за доходами та витратами майбутніх періодів є те, що на них відображається вся сума доходів і витрат у момент їх виникнення, яка згодом поступово списується на поточні доходи і витрати відповідно. Строк списання даних витрат визначається бюджетною організацією в обліковій політиці або виходячи з часу, до якого належать ці витрати на підставі підтвердних документів.

 

На сьогодні, на жаль, немає роз’яснень Мінфіну стосовно того, як працювати з наведеними вище субрахунками. У Типовій кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом і зобов’язаннями бюджетних установ, затвердженій наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611 (далі — Типова кореспонденція), також немає кореспонденцій з субрахунками 716 і 851 протягом звітного періоду. Виняток становить випадок, коли на результат виконання кошторису відносяться доходи, отримані як плата за послуги, які були отримані у минулому звітному періоді, а використані — в поточному звітному році (за умови, що для такого обліку бюджетна організація використовувала субрахунок 716). При цьому використовується така бухгалтерська проводка: Дт 716 — Кт 432 ( п. 4.6 Типової кореспонденції). Проте ця проводка згідно з  наказом № 611 фігурує в  Типовій кореспонденції вже декілька років, та й раніше діюча Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затверджена наказом Держказначейства від 10.07.2000 р. № 61, пропонувала таку саму кореспонденцію. Отже, як бачимо, запис за участю субрахунку 716 в  Типовій кореспонденції не відображає останніх змін у Мінфінівській нормативці. Що ж робити?

Як можливий варіант до отримання відповідних роз’яснень Мінфіну можна рекомендувати такі бухгалтерські проводки:

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

дебет

кредит

1. Доходи майбутніх періодів

1.1

Відображено загальну суму нарахованих доходів майбутніх періодів

364

716

1.2

Надійшли грошові кошти в рахунок доходів майбутніх періодів

323

364

1.3

Щомісячне відображення доходів у складі спецфонду за видами надходжень

716

711

Приклад (умовний). Бюджетна установа отримала грошові кошти за надані в оренду приміщення в сумі 6000 грн. за наступні 6 місяців користування об’єктом оренди (місячна сума оренди — 1000 грн.).

1

Проведено прогнозне нарахування орендної плати згідно з договором оренди на 6 місяців — з квітня по вересень 2015 року (6000 грн.)

364

716

2

На рахунок бюджетної установи надійшли грошові кошти в рахунок оплати оренди (6000 грн.)

323

364

3

Щомісячне відображення доходів з орендної плати у складі спеціального фонду до повного перенесення доходів майбутніх періодів до складу доходів спецфонду (1000 грн. щомісяця)

716

711

2. Витрати майбутніх періодів

2.1

Проведено оплату за витратами, які належать до витрат майбутніх періодів

364

321 (323)

2.2

Відображено в місяці оплати суму витрат майбутніх періодів

851

364

2.3

Щомісячне віднесення витрат майбутніх періодів на фактичні витрати установи

801 (811)

851

Приклад (умовний). Бюджетна установа у січні 2015 року оплатила передплату на газету «Бюджетна бухгалтерія» у сумі 1197,90 грн. за рахунок коштів загального фонду на 2015 рік. Вартість передплати на 1 місяць становить 108,90 грн. Передплата оформлена на 11 місяців 2015 року (лютий — грудень).

1

Здійснено оплату передплати в січні (1197,90 грн.)

364

321

2

У місяці оплати відображено витрати майбутніх періодів (1197,90 грн.)

851

364

3

Починаючи з лютого 2015 року при отриманні видання місячну вартість газети (108,90 грн.) щомісяця відносимо на фактичні витрати

801

851

 

З урахуванням введення нових субрахунків обліку доходів і витрат майбутніх періодів Мінфін наказом від 04.03.2015 р. № 289 уніс зміни до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44 (далі — Порядок № 44). Так, у формі № 1 «Баланс» додано рядки:

в активі Балансу — рядок 205 «Витрати майбутніх періодів», в якому відображається сума здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах;

у пасиві Балансу — рядок 445 «Доходи майбутніх періодів», в якому відображаються доходи, отримані у звітному періоді, що підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах.

Увага! Витрати та доходи майбутніх періо­дів знаходяться не в розділах «Витрати» активу та «Доходи» пасиву Баланса, а в розділах «Оборотні активи» активу та «Зобов’язання» пасиву Балансу відповідно.

До речі, Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання», затвердженим наказом Мінфіну від 24.12.2010 р. № 1629 (ср. ), доходи майбутніх періодів також включені до складу зобов’язань бюджетної організації (п. 2 розд. II).

Давайте поглянемо, як дані рядків 205 і 445 форми № 1 «Баланс» взаємодіють з іншими формами звітності. Для цього звернемося до Звірки показників форм фінансової та бюджетної звітності, наведеної в  додатку 36 до Порядку № 44, з урахуванням змін, унесених наказом Мінфіну від 04.03.2015 р. № 289.

 

Форма № 1 «Баланс»

Форма № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»

пункт дод. 36

зміст

рядки, з якими проводиться ув’язка

зміст

1

2

3

4

Витрати майбутніх періодів

14

У сумі рядків на початок звітного періоду (гр. 3 ф. № 1):

У сумі рядків форми № 7д, № 7м (на початок звітного періоду)

180 «Дебіторська заборгованість»

010 гр. 4

«Доходи — Дебіторська заборгованість»

190 «Розрахунки за операціями за внутрішньовідомчою передачею запасів»

020 гр. 4

«Витрати — Дебіторська заборгованість, усього на утримання організації»

205 «Витрати майбутніх періодів»

Дод. 18* ряд. 140 гр. 3

«Разом»

210 «Короткострокові векселі одержані»

15

У сумі рядків на кінець звітного періоду (гр. 4 ф. № 1):

У сумі рядків форми № 7д, № 7м (на кінець звітного періоду)

180 «Дебіторська заборгованість»

010 гр. 5

«Доходи — Дебіторська заборгованість»

190 «Розрахунки за операціями з внутрішньовідомчої передачі запасів»

020 гр. 5

«Витрати — Дебіторська заборгованість, усього на утримання організації»

205 «Витрати майбутніх періодів»

Дод. 18* ряд. 140 гр. 4

«Разом»

210 «Короткострокові векселі одержані»

Зверніть увагу! Оскільки в ув’язці форми № 1 «Баланс» з формою № 7д, № 7м витрати майбутніх періодів беруть участь у складі витрат (рядок 020, значення якого визначається сумою рядків форми (030 + 370)), ці витрати у складі дебіторської заборгованості як на початок, так і на кінець звітного періоду, повинні відображатися за відповідними КЕКВ за включеними до Балансу понесеними витратами. У рядку 010 форми № 7д, № 7м суми, які належать до доходів, відображаються в загальній сумі дебіторської заборгованості.

Доходи майбутніх періодів

28

У сумі рядків на початок звітного періоду (гр. 3 ф. № 1):

У сумі рядків форми № 7д, № 7м (на початок звітного періоду)

380 «Довгострокові зобов’язання»

010 гр. 8

«Доходи — Кредиторська заборгованість»

390 «Короткострокові позики»

Дод.18* ряд. 140

гр. 4

Рядок «Разом» (в загальну суму цього рядка входять короткострокові позики (ряд. 050) за їх наявності

400 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»

020 гр. 8

«Витрати — усього на утримання організації»

410 «Короткострокові векселі видані»

Дод. 18* ряд. 140 гр. 4

Рядок «Разом»

420 «Кредиторська заборгованість»

Дод. 34** гр. 2

Рядок «Разом»

430 «Розрахунки за операціями з внутрішньовідомчої передачі запасів»

445 «Доходи майбутніх періодів»

29

У сумі рядків на кінець звітного періоду (гр. 4 ф. № 1):

У сумі рядків форми № 7д, № 7м (на кінець звітного періоду)

380 «Довгострокові зобов’язання»

010 гр. 9

«Доходи — Кредиторська заборгованість»

390 «Короткострокові позики»

Дод. 18* ряд. 140

гр. 6

Рядок «Разом» (в загальну суму цього рядка входять короткострокові позики (ряд. 050) за їх наявності

400 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»

020 гр. 9

«Витрати — усього на утримання організації»

410 «Короткострокові векселі видані»

Дод. 18* ряд. 140 гр. 6

Рядок «Разом»

420 «Кредиторська заборгованість»

Дод. 34** гр. 3

Рядок «Разом»

430 «Розрахунки за операціями з внутрішньовідомчої передачі запасів»

445 «Доходи майбутніх періодів»

Зверніть увагу! Оскільки в ув’язці форми № 1 «Баланс» з формою № 7д, № 7м витрати майбутніх періодів беруть участь у складі витрат (рядок 020, значення якої визначається сумою рядків форми (030 + 370)), ці витрати у складі кредиторської заборгованості як на початок, так і на кінець звітного періоду повинні відображатися за відповідними КЕКВ за включеними до Балансу доходами.

* Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами».

** Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011 р. за зобов’язаннями, які не вважаються бюджетними.

 

Сподіваємося, ця консультація допомогла вам розібратися з особливостями застосування рахунків обліку доходів і витрат майбутніх періодів. Можливо, найближчим часом Мінфін усе ж таки роз’яснить свою позицію щодо обліку та списання таких доходів і витрат, а також внесе відповідні бухгалтерські проводки до Типової кореспонденції.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі