Будівельні матеріали придбані за рахунок спецфонду: відображаємо в обліку

В обраному У обране
Друк
Матвєєва Вікторія, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
Бюджетна бухгалтерія Квітень, 2015/№ 14
Бюджетна установа за рахунок спецфонду (благодійних внесків) придбала будівельні матеріали (лінолеум). Згідно з договором вартість лінолеуму становить 6000 грн. (у тому числі ПДВ — 1000 грн.). Послуги з доставки оплачені окремо в сумі 240 грн. (у тому числі ПДВ — 40 грн.). Вартість будівельних матеріалів установа оплатила за КЕКВ 2210, а витрати на доставку таких матеріалів — за КЕКВ 2240. Як правильно оприбуткувати такий лінолеум в обліку?

У 2015 році для правильного оприбуткування запасів в бухобліку потрібно вивчити правила формування первісної вартості таких активів. Ці правила встановлені в п. 8 розд. II НП(С)БО 123 «Запаси», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202, і п. 5 розд. II Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

Розглянемо, як формується первісна вартість запасів, придбаних за грошові кошти. До такої вартості включають:

суми, що сплачуються постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків;

— суми ввізного мита;

суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються суб’єктам державного сектору;

— транспортно-заготівельні витрати (витрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи та транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, уключаючи витрати на страхування ризиків транспортування запасів);

— інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і приведенням їх у стан, в якому вони придатні для використання для запланованих цілей. До таких витрат, зокрема, належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати суб’єкта державного сектору на доробку та підвищення якісно-технічних характеристик запасів.

Як бачимо, до первісної вартості запасів установи повинні включати вартість запасів, оплачених постачальникам, транспортні витрати та суми ПДВ, сплачені у складі їх вартості. Інакше кажучи, оприбутковувати запаси потрібно виходячи з тієї суми, яка сплачена постачальникам з урахуванням ПДВ.

Причому такі правила включення суми ПДВ до первісної вартості запасів застосовуються установами в разі:

придбання запасів за рахунок коштів загального фонду;

придбання запасів за рахунок коштів спеціального фонду. Це стосується тих бюджетних установ, які не є платниками ПДВ і не мають права включити суми ПДВ до податкового кредиту.

Установи — платники ПДВ не включають суми ПДВ до первісної вартості запасів, а відносять їх у податковий кредит (якщо мають на це право). У решті ситуацій установи включають суми ПДВ до первісної вартості запасів.

Що стосується витрат на доставку запасів, то такі витрати слід уключати до первісної вартості таких запасів. У цій ситуації такі витрати установа в загальній сумі відносить на збільшення первісної вартості конкретного виду запасів — будівельних матеріалів.

Розглянемо, як відображають у бухобліку придбання запасів.

Приклад 1. Бюджетна установа — неплатник ПДВ придбала будівельні матеріали на суму 6000 грн. (у тому числі ПДВ — 1000 грн.). Також установа оплатила послуги з доставки будівельних матеріалів у сумі 240 грн. (у тому числі ПДВ — 40 грн.).

Вартість будівельних матеріалів оплачена після їх фактичного отримання за рахунок коштів спеціального фонду.

Після проведення ремонтних робіт вартість витрачених будівельних матеріалів на підставі акта виконаних робіт віднесена на фактичні витрати.

У бухобліку операції з оприбуткування та списання запасів відображають так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

КЕКВ

дебет

кредит

1

Оприбутковано будматеріали (без ПДВ)

234

675

5000

2210

2

Включено до первісної вартості будматеріалів суму ПДВ

234

675

1000

2210

3

Включено до первісної вартості будматеріалів витрати на їх доставку

234

675

200

2240

4

Включено до первісної вартості будматеріалів суму ПДВ

234

675

40

2240

5

Оплачено вартість будматеріалів і витрат на їх доставку

675

323

6240

2210 — 6000 грн.; 2240 — 240 грн.

6

Списано вартість витрачених будматеріалів*

811

234

6240

2210 — 6000 грн.; 2240 — 240 грн.**

* Припустимо, установа при списанні запасів застосовує метод ідентифікованої собівартості. ** Вважаємо, що при списанні запасів, вартість яких сформована з витрат, здійснених за різними КЕКВ, потрібно враховувати факт наявності у вартості запасів декількох кодів. До фактичних витрат за відповідним КЕКВ має потрапити та сума, яка була сплачена за цим кодом. Інакше касові витрати не збігатимуться з фактичними при їх ув’язці. На жаль, на цьому прикладі наочно видно невідповідність нових правил бухобліку і правил бюджетного обліку. Сподіваємося, Мінфін зверне увагу на цю проблему і вирішить її найближчим часом.

У цьому прикладі ми наочно показали, як слід формувати в бухобліку первісну вартість запасів згідно з НП(С)БО 123 «Запаси» виходячи з вартості безпосередньо будівельних матеріалів (операції 1 і 2) і витрат на їх доставку (операції 3 і 4). Однак таких операцій може бути менше, оскільки цілком можливо показати одним записом у бухобліку оприбуткування запасів з урахуванням ПДВ (Дт 234 — Кт 675 на суму 6000 грн.) і включення до їх вартості витрат на доставку з урахуванням ПДВ (Дт 234 — Кт 675 на суму 240 грн.). Тому бухгалтер може обрати будь-який з варіантів. Головне, що обидва вони є правильними.

Приклад 2. Бюджетна установа — платник ПДВ придбала будівельні матеріали на суму 6000 грн. (у тому числі ПДВ — 1000 грн.), а також оплатила послуги з доставки будівельних матеріалів у сумі 240 грн. (у тому числі ПДВ — 40 грн.).

Вартість будівельних матеріалів оплачена після фактичного отримання за рахунок коштів спеціального фонду.

Після проведення ремонтних робіт вартість витрачених будівельних матеріалів на підставі акта виконаних робіт віднесена на фактичні витрати.

У бухобліку операції з оприбуткування та списанню запасів відображають так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Оприбутковано будівельні матеріали (без ПДВ)

234

675

5000

2

Суму ПДВ віднесено до податкового кредиту

641

675

1000

3

Включено до первісної вартості запасів витрати на їх доставку

234

675

200

4

Суму ПДВ віднесено до податкового кредиту

641

675

40

5

Оплачено вартість будівельних матеріалів і витрати на доставку

675

323

6240

6

Списано вартість витрачених будівельних матеріалів

811

234

5200

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити