Виплати працівникам

В обраному У обране
Друк
Лілія УШАКОВА, експерт з питань оплати праці
Бюджетна бухгалтерія Серпень, 2015/№ 29
Працівнику нарахували «трудовий» дохід. До якого виду цей дохід належить? Чи обкладати його ПДФО, ЄСВ і ВЗ*? Уключати чи ні цей дохід до розрахунку середньої зарплати для оплати періоду відпустки або тимчасової непрацездатності? Чи братиме він участь у розрахунку витрат на відрядження? Відповісти на ці запитання — мета цієї статті.

* Тут і далі — податок на доходи фізичних осіб, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, військовий збір відповідно.

Заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівнику за виконану ним роботу. Для оцінки розміру заробітної плати працівників застосовують показник фонду оплати праці (далі — ФОП).

ФОП складається з:

— фонду основної заробітної плати;

— фонду додаткової заробітної плати;

— інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

Розширений перелік складових ФОП наведений в Інструкції № 5, яка розроблена відповідно до Закону про оплату праці. Крім того, в цій самій Інструкції наведені інші виплати, що не належать до ФОП, які можуть бути виплачені фізособі (наприклад, лікарняні, декретні, вихідна допомога, матеріальна допомога разового характеру тощо).

Виходить, що положення Інструкції № 5 дають можливість розглянути практично усі можливі види виплат, що надаються найманим працівникам. Саме тому ми скористаємося нею, щоб відповісти на запитання, озвучені вище.

Для зручності сприйняття всю інформацію за виплатами працівникам наведемо в таблиці на с. 6. Як користуватися цією таблицею? Дуже просто!

Таблиця має 13 граф. У графах 1 і 2 зазначені пункт (підпункт) Інструкції № 5 і вид виплати відповідно.

Графи 3 — 6 присвячені розрахунку середньої заробітної плати згідно з порядками № 1266 і 100. Норми Порядку № 1266 використовують для оплати періоду тимчасової непрацездатності (хвороба, необхідність догляду за дитиною, хворим членом сім’ї) і періоду відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (далі — декрет).

Важливо! З 4 липня 2015 року набула чинності нова редакція Порядку № 1266. Саме нею ми керувалися при заповненні граф 3 і 4 таблиці. Однак якщо страховий випадок (хвороба, відпустка у зв’язку з вагітністю і пологами) настав до 4 липня 2015 року, застосовуйте правила включення виплат до розрахунку середньої зарплати, встановлені колишньою редакцією Порядку № 1266.

А ось Порядок № 100 потрібний нам, щоб обчислити середню зарплату:

— для оплати періоду відпустки (графа 5 таблиці);

— для оплати часу виконання працівниками державних і громадських обов’язків у робочий час (наприклад, для оплати часу перебування на військових зборах або часу військової служби мобілізованих працівників) (графа 6 таблиці);

— у разі потреби розрахунку вихідної допомоги при звільненні (графа 6 таблиці);

— для оплати праці у відрядженні (графа 6 таблиці);

— в інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати провадяться виходячи із середньої заробітної плати.

У графі 7 таблиці ви знайдете інформацію про необхідність індексації тих чи інших видів доходів.

Зверніть увагу! Особливий порядок індексації доходів, що виплачуються з держбюджету-2015 (у межах фінансових можливостей), Кабмін ще не затвердив. Це означає, що бюджетні організації в цьому питанні для нарахування індексації керуються загальними правилами. Водночас з листа Мінсоцполітики від 29.04.2015 р. № 77/10/136-15 можна зробити висновок: якщо коштів бракує, виплату індексації можна провадити в межах фінансових ресурсів.

Графа 8 підкаже вам, чи підлягають ці доходи компенсації у зв’язку з порушенням строків їх виплати. Нагадаємо, що ми щомісяця публікуємо величини приросту індексів споживчих цін для індексації заробітної плати.

У графах 9 і 10 наведені відомості про те, які з виплат, зазначених у Інструкції № 5, підлягають обкладенню ПДФО, як їх відобразити в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ (графа 9) і які з них беруть участь у визначенні граничного розміру доходу, що надає право на застосування податкової соціальної пільги (далі — ПСП) (графа 10).

Графа 11 таблиці присвячена військовому збору.

Ви не знаєте, чи потрібно включати ту чи іншу виплату, нараховану працівнику, до бази справляння ЄСВ? Відповідь знайдете у графах 12, 13! Однак майте на увазі: нарахування/утримання ЄСВ здійснюють у межах максимальної величини, визначеної законом ( ч. 3 ст. 7 і п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону № 2464). Вона дорівнює 17 розмірам прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (у 2015 році: у січні — листопаді — 20706 грн., у грудні — 23426 грн.). Із суми доходу працівника, що перевищує зазначену максимальну величину, ЄСВ ні в частині нарахувань, ні в частині утримань не справляють.

І ще один важливий момент. У таблиці знак «+» у відповідній графі означає, що виплата включається до розрахунку середньої / індексується / підлягає компенсації /обкладається ВЗ, ПДФО, ЄСВ. Знак «-» говорить про протилежне.

Нормативні документи

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р.

Закон № 2464 — Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Закон про індексацію Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 06.02.2003 р. № 491-IV.

Закон про компенсацію — Закон України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» від 19.10.2000 р. № 2050-III.

Закон про оплату праці Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Порядок № 159 — Порядок проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати, затверджений постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 159.

Постанова № 490 — постанова КМУ «Про надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер» від 31.03.99 р. № 490.

Порядок № 1078 — Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

Порядок № 1266 — Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

Перелік № 1170 — Перелік видів виплат, здійснюваних за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170.

Порядок № 4 — Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4.

Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5.

Пункт Інструкції № 5

Вид виплати

Розрахунок середньої за:

Індексація

Компенсація

ПДФО (ознака доходу)

ПСП

ВЗ

ЄСВ

Порядком № 1266 (у редакції, що діє з 04.07.2015 р.)

Порядком № 100

нарахування

утримання

лікарняні

декретні

відпускні

інші виплати

ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ

Фонд основної заробітної плати ( п. 2.1 Інструкції № 5)

2.1.1

Винагороди за виконану роботу згідно із встановленими нормами праці за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками робітників і посадовими окладами керівників, фахівців, технічних службовців, уключаючи в повному обсязі внутрішнє сумісництво

+

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

+

2.1.3

Гонорар штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших засобів масової інформації, видавництв, установ мистецтва та (або) оплата їх праці, яка нараховується за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на цьому підприємстві (виплати в межах трудового договору)

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+

(101)1

+1

+

+1

+1

1 Крім винагород (гонорарів), які виплачуються за авторськими договорами на створення і використання творів науки, літератури і мистецтва, а не в межах трудового договору.

2.1.4

Оплата при переведенні працівника на нижчеоплачувану роботу у випадках і розмірах, передбачених чинним законодавством, а також при невиконанні норм виробітку та виготовленні продукції, яка виявилася браком, не з вини працівника

+

+

+

-1/+

-1/+

+

+

(101)

+

+

+

+

1 Виплати, які розраховують виходячи із середньої заробітної плати, не беруть участі в розрахунку середньої зарплати за останні два календарні місяці (див. абз. 2 п. 4 Порядку № 100) і не індексуються (абз. 3 п. 3 Порядку № 1078).

2.1.5

Оплата праці висококваліфікованим працівникам, залученим до підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників

+

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

+

2.1.6

Оплата праці за час перебування у відрядженні (крім відшкодування витрат у зв’язку з відрядженням: добових, вартості проїзду, витрат на наймання житла)

+

+

+

+/-1

+/-1

+

+

(101)

+

+

+

+

1 Якщо робочі дні у відрядженні оплачені виходячи із середньої заробітної плати, то суму такої оплати не включають до розрахунку середньої зарплати за останні два календарні місяці та не індексують (див. абз. 2 п. 4 Порядку № 100 і абз. 3 п. 3 Порядку № 1078).

2.1.8

Оплата праці (уключаючи гонорари) працівникам, які не значаться у штаті установи (за умови, що розрахунки здійснюються установою безпосередньо з працівниками), за виконання робіт згідно з договорами цивільно-правового характеру, уключаючи договір підряду (за винятком фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності)

-1

-1

-1

-1

+/-2

-

+3

(102)

-

+

+4

+4

1 Оскільки такі виплати здійснюють на підставі цивільно-правового, а не трудового договору, то їх одержувачі не мають права на отримання лікарняних, декретних, відпускних, вихідної допомоги та інших виплат, пов’язаних з відносинами трудового найму.

2 Виплати за договорами цивільно-правового характеру підлягають індексації за умови, що вони не є разовими. При цьому згідно з п. 7 Порядку № 1078 виплати за цивільно-правовими договорами індексуються в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи (на підставі довідки з основного місця роботи).

3 До бази обкладення ПДФО нарахована сума винагороди за такими договорами повинна потрапити зменшеною на суму ЄСВ у частині утримань ( п. 164.6 ПКУ).

4 Сума винагороди, що виплачується фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, є об’єктом для справляння ЄСВ згідно з абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464.

Фонд додаткової заробітної плати ( п. 2.2 Інструкції № 5)

2.2.1

Надбавки та доплати до тарифних ставок (окладів, посадових окладів) у розмірах, передбачених чинним законодавством, за:

— суміщення професій (посад)

+

+

+

+

+1, 2

+

+

(101)

+

+

+

+

— розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

+

+

+

+

+1, 2

+

+

(101)

+

+

+

+

— виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

+

+

+

+

+1, 2

+

+

(101)

+

+

+

+

— роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці

+

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

+

— інтенсивність праці

+

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

+

— роботу в нічний час

+

+

+

+

+1

+

+

(101)

+

+

+

+

— керівництво бригадою

+

+

+

+

+1

+

+

(101)

+

+

+

+

— високу професійну майстерність

+

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

+

— класність водіям (машиністам) транспортних засобів

+

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

+

— високі досягнення у праці, у тому числі державним службовцям

+

+

+

+

+3

+

+

(101)

+

+

+

+

— виконання особливо важливої роботи на певний строк

+

+

+/-4

+/-4

+1, 3

+

+

(101)

+

+

+

+

— знання та використання в роботі іноземної мови

+

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

+

— допуск до державної таємниці

+

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

+

— дипломатичні ранги, персональні звання службових осіб, ранги державних службовців, кваліфікаційні класи суддів

+

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

+

— вчений ступінь

+

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

+

— роботу на територіях радіоактивного забруднення

+

+

+

+

+1

+

+

(101)

+

+

+

+

— інші надбавки та доплати, передбачені чинним законодавством, уключаючи доплату до розміру мінімальної заробітної плати

+

+

+/-4

+/-4

+1

+

+

(101)

+

+

+

+

1 Індексується, якщо не має разового характеру.

2 Майте на увазі: місяць, в якому відбувається підвищення грошових доходів працівників у зв’язку з розширенням зони обслуговування, збільшенням обсягу робіт, суміщенням професій (посад), виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника, не можна вважати базовим при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації (у разі, коли не відбувається підвищення тарифної ставки (окладу)) (абз. 8 п. 5 Порядку № 1078).

3 Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи передбачена чинним законодавством і є об’єктом індексації. Зверніть увагу: місяць установлення зазначеної надбавки та місяць, в якому збільшується відсоток цієї надбавки порівняно з попереднім періодом, вважаються базовими при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації (див. лист Мінсоцполітики від 11.08.2014 р. № 8959/0/14-14/10).

4 Якщо така виплата має разовий характер і здійснюється за дорученням, яке не входить до обов’язків працівника, то вона не враховується при розрахунку середньої зарплати ( п.п. «а» п. 4 Порядку № 100).

2.2.2

Премії та винагороди, що мають систематичний характер, незалежно від джерел фінансування (крім сум, зазначених у п.п. 2.3.2 Інструкції № 5)

+

+

+1

+1, 2

+3

+

+

(101)

+

+

+

+

1 До розрахунку середньої зарплати згідно з Порядком № 100 премії включають до заробітку того місяця, в якому вони нараховані.

2 Премії, які виплачують за квартал і більш тривалий проміжок часу, при обчисленні середньої заробітної плати за останні два календарні місяці включають до заробітку в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді. У разі, коли число робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьоване не повністю, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати під час обчислення середньої заробітної плати за останні два календарні місяці враховують пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді.

3 Майте на увазі: місяць, в якому відбувається підвищення грошових доходів працівників за рахунок збільшення розміру премії, не можна вважати базовим при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації (у разі, коли не відбувається підвищення тарифної ставки (окладу)) (абз. 8 п. 5 Порядку № 1078).

2.2.4

Оплата роботи в наднормовий час і в святкові та неробочі дні у розмірах і за розцінками, установленими чинним законодавством

+

+

+1

+1

+2

+

+

(101)

+

+

+

+

1 Уключають до розрахунку, якщо виплата не має разового характеру.

2 Підлягає індексації, якщо не має разового характеру, а її виплата зумовлена режимом роботи підприємства. Проте при визначенні базового місяця така виплата не бере участі, оскільки має тимчасовий характер.

2.2.7

Суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників

+

+

+

+

-

+

+

(101)

+

+

+

+

2.2.8

Суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати

+

+

-

-

-

-

+

(101)

+

+

+

+

2.2.9

Вартість безоплатно наданих окремим категоріям працівників відповідно до законодавства (суми коштів на відшкодування оплати):

— вугілля в межах норм

-

-

-

-

-

-

-1

(144)

-

+

-2

-2

— житла, комунальних послуг, послуг зв’язку в межах норм

+

+

-

-

-

-

-3

(127)

-

+

+4

+4

1 Не обкладають ПДФО вартість вугілля і вугільних або торф’яних брикетів, безоплатно наданих в обсягах і за переліком професій, установлених постановою КМУ від 17.03.2011 р. № 303, у тому числі компенсації вартості такого вугілля і вугільних або торф’яних брикетів окремим категоріям громадян, зазначеним у п.п. 165.1.20 ПКУ.

2 Не справляють ЄСВ з вартості безоплатно наданого вугілля та суми компенсації його вартості. Підстава — п. 1 розд. II Порядку № 1170.

3 Не обкладаєте ПДФО і відображаєте у формі № 1ДФ з ознакою доходу «127» вартість використання працівником житла, інших об’єктів матеріального або нематеріального майна, що належать роботодавцю, наданих йому у безоплатне користування, або компенсацію вартості такого використання, якщо таке надання зумовлене виконанням працівником трудової функції згідно з трудовим договором (контрактом) або передбачено нормами колективного договору чи згідно із законом у встановлених ними межах ( п.п. «а» п.п. 164.2.17 ПКУ).

4 Оскільки ці виплати входять до ФОП і не згадані в Переліку № 1170, з них необхідно справляти ЄСВ.

2.2.11

Вартість безоплатно наданого працівникам форменого одягу, обмундирування, які можуть використовуватися поза робочим місцем і залишаються в особистому постійному користуванні, або сума знижки у разі продажу форменого одягу за зниженими цінами

+

+

-

-

-

-

+1

(101)

+

+

+

+

1 Якщо можливість здійснення таких виплат передбачена в колективному (трудовому) договорі в розділі «Оплата праці», то вартість такого одягу, збільшену на «натуральний» коефіцієнт, на нашу думку, слід уключати до складу додаткової заробітної плати та відображати у формі № 1ДФ з ознакою доходу «101». У разі ставки податку 15 % величина коефіцієнта становить 1,176471, а в разі ставки 20 % — 1,25 ( п. 164.5 ПКУ).

2.2.12

Плата за невідпрацьований час:

— оплата, а також суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток і додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, у розмірах, передбачених законодавством

+

+

+ /-1

-

-2

+

+

(101)

+

+

+/-3

+/-3

— оплата додаткових відпусток (понад тривалість, передбачену законодавством), наданих відповідно до колективного договору

+

+

+

-

-2

+

+

(101)

+

+

+

+

— оплата додаткових відпусток у зв’язку з навчанням і творчих відпусток

+

+

+

-

-2

+

+

(101)

+

+

+

+

— оплата додаткових відпусток, які надаються відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-ХII

+

+

+

-

-2

+

+

(101)

+

+

+

+

— суми заробітної плати, які зберігаються за основним місцем роботи працівників, за час їх навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів

+

+

+

-

-2

+

+

(101)

+

+

+

+

— оплата спеціальної перерви в роботі у випадках, передбачених законодавством

+

+

+

-/+

-2/+

+

+

(101)

+

+

+

+

— оплата працівникам, які залучаються до виконання державних або громадських обов’язків, якщо вони виконуються в робочий час, крім середнього заробітку, який компенсується з бюджету працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період

+

+

+

-

-2

+

+

(101)

+

+

+

+

— середній заробіток працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, сума якого компенсується з бюджету

-

-

+

-

-2

+

-

(128)

-

-

-

-

— оплата працівникам-донорам днів обстеження, здачі крові та відпочинку, які надаються після кожного дня здачі крові, або днів, приєднаних за бажанням працівника до щорічної відпустки

+

+

+

-

-2

+

+

(101)

+

+

+

+

— оплата, що зберігається за працівником, який підлягає медичному огляду, за основним місцем роботи за час перебування в медичному закладі на обстеженні

+

+

+

-

-2

+

+

(101)

+

+

+

+

— оплата простоїв не з вини працівника

+

+

+/-4

-

+/-2

+

+

(101)

+

+

+

+

1 Компенсацію за невикористану відпустку не включаєте до розрахунку середньої заробітної плати для оплати відпускних на підставі п.п. «б» п. 4 Порядку № 100.

2 Виплати, які розраховуються виходячи із середньої заробітної плати, індексації не підлягають.

3 Не справляють ЄСВ із суми компенсації за невикористані дні відпусток, нараховані вже звільненому працівнику (тобто такому, який в місяці її нарахування вже не перебуває у трудових відносинах з роботодавцем) (див. абз. 2 ч. 2 ст. 7 Закону № 2464).

4 Час, протягом якого працівник не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, виключаєте з розрахункового періоду на підставі п. 2 Порядку № 100. У разі простою не з вини працівника за ним зберігається заробіток частково (не нижче 2/3 тарифної ставки), тому дні простою та заробіток за ці дні не враховуються при розрахунку середньої зарплати (див. листи Мінпраці від 20.12.2007 р. № 929/13/84-07 та від 24.04.2009 р. № 247/13/8409). Якщо ж заробіток за час простою зберігався за працівником повністю, то такі виплати враховуються в розрахунку середньої зарплати для відпускних.

Інші заохочувальні і компенсаційні виплати ( п. 2.3 Інструкції № 5)

2.3.2

Винагороди та заохочення, що виплачуються один раз на рік або мають разовий характер, зокрема:

— винагороди за підсумками роботи за рік, щорічні винагороди за вислугу років (стаж роботи)

+

+

+1

+1, 2

-3

+

+

(101)

+

+

+4

+4

— премії, які виплачуються в установленому порядку за спеціальними системами преміювання, виплачені відповідно до рішень уряду

+

+

-5

-5

-3

+

+

(101)

+

+

+

+

— премії за сприяння винахідництву та раціоналізації, створення, освоєння і впровадження нової техніки і технології, введення в дію у строк і достроково виробничих потужностей і об’єктів будівництва (за винятком цих премій працівникам будівельних організацій, які виплачуються у складі премій за результати господарської діяльності), своєчасне постачання продукції на експорт тощо

+

+

-5

-5

-3

+

+

(101)

+

+

+

+

— премії за виконання важливих та особливо важливих завдань

+

+

-5

-5

-3

+

+

(101)

+

+

+

+

— одноразові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних і пам’ятних дат, як у грошовій, так і в натуральній формі)

+

+

-5

-5

-3

+/-6

+7

(101)

+

+

+

+

— грошова винагорода державним службовцям за добросовісну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків

+

+

-4

-4

-2

+

+

(101)

+

+

+

+

1 Одноразову винагороду за підсумками роботи за рік і за вислугу років уключаєте до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку за кожний місяць розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік. У листах від 26.01.2007 р. № 49/13/155-07 і від 02.03.2007 р. № 696/0/10-07/13 Мінпраці наполягає на тому, що основною умовою обліку цих виплат у розрахунку середньої зарплати згідно з Порядком № 100 є їх нарахування в поточному році за попередній рік. Якщо премія за підсумками роботи за рік і за вислугу років нарахована в поточному році за поточний рік (наприклад, за 2015 рік у грудні 2015 року), то, на думку Мінпраці, вона взагалі не повинна брати участі в розрахунку.

2 Якщо кількість робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати при обчисленні середньої заробітної плати за останні два календарні місяці враховуєте пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді.

3 Доходи громадян, що мають разовий характер, індексації не підлягають (ст. 2 Закону про індексацію).

4 Зверніть увагу: навіть коли винагорода за підсумками роботи за рік виплачується особі, яка вже звільнилася, з її суми слід справляти ЄСВ. Підстава — ч. 2 ст. 7 Закону № 2464, згідно з якою особливий порядок нарахування ЄСВ, передбачений цією нормою Закону, поширюється також на осіб, яким після звільнення з роботи нарахована заробітна плата (дохід) за відпрацьований час.

5 Не включаєте в розрахунок, оскільки ця виплата має одноразовий характер ( п.п. «а» п. 4 Порядку № 100, лист Мінпраці від 13.06.2003 р. № 18-403).

6 Доходи в натуральній формі не компенсуються (ст. 2 Закону про компенсацію).

7 Для того щоб такі нарахування без проблем віднести до зарплати, слід передбачити можливість їх виплати в колективному (трудовому) договорі в розділі «Оплата праці». Інакше податківці можуть класифікувати таку виплату як дохід у вигляді додаткового блага. Якщо дохід надають у негрошовій формі, базу оподаткування визначаєте із застосуванням «натурального» коефіцієнта, установленого п. 164.5 ПКУ. Нагадаємо, що при ставці податку 15 % величина коефіцієнта становить 1,176471, а при ставці 20 %1,25.

2.3.3

Матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників (на оздоровлення, у зв’язку з екологічним станом, крім сум, зазначених у п. 3.31)

+

+

-1

-1

-

+

+2

(101)

+

+

+

+

1 Не включаєте до розрахунку на підставі п.п. «б» п. 4 Порядку № 100.

2 Для того щоб такі нарахування без проблем віднести до зарплати, слід передбачити можливість їх виплати в колективному (трудовому) договорі в розділі «Оплата праці». Інакше податківці можуть класифікувати таку виплату як дохід у вигляді додаткового блага.

2.3.4

Виплати соціального характеру у грошовій та натуральній формах:

— плата за утримання дітей працівників у дошкільних закладах

+

+

-

-

-1

-1

+2

(101)

+

+

+

+

— вартість путівок працівникам і членам їх сімей на лікування та відпочинок, екскурсії або суми компенсації, видані замість путівок за рахунок підприємства

+

+

-

-

-1

-1

+2

(101)

+

+

+

+

— вартість проїзних квитків, які персонально розподіляються між працівниками, і відшкодування працівникам вартості проїзду транспортом загального користування

+

+

-

-

-1

-1

+2

(101)

+

+

+

+

1 Доходи фізичних осіб у натуральній формі індексації та компенсації у зв’язку з порушенням термінів виплати не підлягають (ст. 2 Закону про індексацію і ст. 2 Закону про компенсацію).

2 Для того щоб цей дохід віднести до заробітної плати в розумінні ПКУ, слід передбачити можливість його виплати в колективному (індивідуальному трудовому) договорі в розділі «Оплата праці». Якщо цього не зробити, податківці під час перевірки можуть визнати такий дохід додатковим благом. При нарахуванні доходу в негрошовій формі базу обкладення ПДФО визначаєте із застосуванням «натурального» коефіцієнта, установленого п. 164.5 ПКУ. Величина коефіцієнта при ставці податку 15 % складає 1,176471, а при ставці 20 % — 1,25.

ІНШІ ВИПЛАТИ, ЯКІ НЕ ВХОДЯТЬ ДО ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ( П. 3 ІНСТРУКЦІЇ № 5)

3.1

Внески установ на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

-

-

-

-

-

-

-1

(Х)

-

-

-

-

1 У Додатку 1 до Порядку № 4 для суми ЄСВ у частині нарахувань передбачена окрема ознака доходу «133». Водночас до набуття чинності законом про запровадження перерахування частини страхових внесків до Накопичувального фонду в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ зазначені суми відображати не потрібно (див. лист ДПАУ від 12.05.2011 р. № 8882/6/17-0215).

3.2

Допомоги та інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів фондів державного соціального страхування:

— допомога по тимчасовій непрацездатності

-

-

+

-

-

+

+1

(101)

+

+

+

+

— допомога по вагітності та пологах

-

-

+2

-

-

+

-

(128)

-

-

+

+

— допомога на поховання

-

-

-

-

-

-

-3

(146)

-

-

-

-

1 Для цілей оподаткування прирівнюється до зарплати. Лікарняні, що припадають на декілька місяців (так звані «перехідні» лікарняні), для цілей оподаткування розподіляєте за місяцями, за які вони нараховані ( абз. 3 п.п. 169.4.1 ПКУ).

2 Допомогу по вагітності та пологах уключаєте до складу виплат, які враховуються при визначенні середньої заробітної плати для оплати часу відпусток (лист Мінпраці від 22.06.2006 р. № 4201/0/14-06/13).

3 На сьогодні розмір допомоги на поховання від ФТВП дорівнює 2200 грн. (див. постанову ФТВП від 16.11.2011 р. № 55).(ср. 025069200)

3.3

Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів установи, організації

-

-

+

-

-

+

+1

(101)

+

+

+

+

1 Для цілей оподаткування прирівнюється до зарплати.

3.6

Одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію згідно з чинним законодавством і колективним договором (уключаючи грошову допомогу державним службовцям і науковим (науково-педагогічним) працівникам)

-

-

-

-

-

-

+1

(127)

-

+

-2

-2

1 Одноразову грошову допомогу, що виплачується згідно з чинним законодавством і колективним договором працівнику, який виходить на пенсію, уключають до його оподатковуваного доходу у складі інших доходів ( п.п. 164.2.20 ПКУ).

2 Ця виплата зазначена в п. 2 розд. I Переліку № 1170 у складі виплат, з яких не справляють ЄСВ.

3.8

Суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору

-

-

-

-

-

-

+1

(127)

-

+

-2

-2

1 Суму вихідної допомоги, що виплачується у випадках, передбачених КЗпП, уключають до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку відповідно до п.п. 164.2.20 ПКУ у складі інших доходів (див. лист ДПАУ від 09.03.2011 р. № 4628/6/17-0715).

2 Ця виплата зазначена в п. 4 розд. I Переліку № 1170 у складі виплат, з яких не справляють ЄСВ.

3.9

Суми, нараховані працівникам за час затримки розрахунку при звільненні

-

-

-

-

-

-

+1

(101)

+

+

-2

-2

1 Незважаючи на те що на момент виплати такого доходу установа не буде роботодавцем платника податків, на думку податківців (див. консультацію в журналі «Вісник податкової служби України», 2011, № 9, с. 20), цю виплату слід відображати в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою «101».

2 Ця виплата зазначена в п. 5 розд. I Переліку № 1170 у складі виплат, з яких не справляють ЄСВ.

3.12

Виплати в установленому розмірі особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (крім зазначених у пп. 2.2.1, 2.2.12)

-

-

-

-

-

-

-1

(130)

-

-

-2

-2

1 Суму відшкодування платникові податків розміру шкоди, заподіяної йому внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порядку та розмірі, визначених законом, не обкладають ПДФО на підставі п.п. 165.1.3 ПКУ.

2 Ця виплата зазначена в п. 7 розд. I Переліку № 1170 серед виплат, з яких не справляють ЄСВ.

3.13

Компенсація моральної шкоди працівникам за рахунок коштів установи, яка виплачується за рішенням суду

-

-

-

-

-

-

+

(120)

-

+

-1

-1

1 Ця виплата зазначена в п. 8 розд. I Переліку № 1170 серед виплат, з яких не справляють ЄСВ.

3.14

Авторська винагорода (роялті), крім гонорару штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших засобів масової інформації, видавництв, установ мистецтва та (чи) оплати їх праці, яка розраховується за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої в цій установі

-

-

-

-

-

-

+

(103)

-

+

-1

-1

1 Не є базою для справляння ЄСВ (див. п. 9 розд. I і п. 14 розд. II Переліку № 1170).

3.15

Витрати на відрядження:

— добові в межах норм, вартість проїзду, витрати на наймання житла

-

-

-

-

-

-

-1

(Х)

-

-

-

-

— добові понад установлені норми

-

-

-

-

-

-

+2

(126)

-

+

-3

-3

— надміру витрачені грошові кошти, видані на відрядження або під звіт

-

-

-

-

-

-

+

(118)

-

+

-3

-3

1 У додатку до Порядку № 4 чітко зазначено, що з ознакою доходу «118» слід відображати тільки суму надміру витрачених коштів, які були отримані фізичною особою на відрядження чи під звіт і які не повернені в установлений строк, а не всю суму, видану на відрядження.

2 Сума перевищення добових витрат понад норми, установлені п.п. 170.9.1 ПКУ, є доходом, отриманим платником податків від його роботодавця як додаткове благо ( п.п. 164.2.17 ПКУ). Що стосується надміру витрачених працівником підзвітних сум, не повернених своєчасно роботодавцю, то такі суми з урахуванням «натурального» коефіцієнта включають до оподатковуваного доходу працівника та відображають у формі № 1ДФ з ознакою «118».

3 ЄСВ з цієї виплати не справляють, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 6 розд. І Переліку № 1170.

3.16

Надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, і працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер, у розмірах, що не перевищують граничні норми добових, визначених чинним законодавством

-

-

-

-

-

-

+

(101)1

+

+

-2

-2

1 На думку податківців (див. консультацію в підкатегорії 103.02 БЗ), ця виплата для цілей ПКУ підпадає під визначення додаткової заробітної плати, наведене в Законі про оплату праці. Отже, її суму слід обкладати ПДФО у складі заробітної плати, враховувати при визначенні права працівника на ПСП і відображати у формі № 1ДФ з ознакою доходу «101». Майте на увазі: при визначенні граничних розмірів надбавок (польового забезпечення) слід враховувати обмеження, установлені постановою № 490. Згідно з положеннями цього документа граничні розміри надбавок (польового забезпечення) працівникам за день не можуть перевищувати граничні норми витрат, установлені КМУ для відряджень по Україні, а для закордонних відряджень — не можуть перевищувати 80 % граничних норм добових витрат, установлених КМУ для відряджень за кордон. Звертаємо увагу: якщо в колективному договорі (трудовому договорі працівника) роботи, які проходять в дорозі або мають роз’їзний (пересувний) характер, визначені як відрядження, то слід говорити не про надбавки (польове забезпечення), а про добові (див. п. 3.15 цієї таблиці).

2 ЄСВ з цієї виплати не справляють, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 10 розд. I Переліку № 1170.

3.17

Витрати на колективне харчування плавскладу річкового, морського та рибопромислового флотів, а також харчування льотного складу цивільної авіації при виконанні завдань польоту, які можуть бути прирівняні до добових витрат, що виплачуються в період відрядження

-

-

-

-

-

-

-1

(127/ Х)

-

-1

-2

-2

1 Про необкладення таких сум ПДФО говориться і в листі ДПАУ від 16.12.2005 р. № 12717/6/17-3116. На нашу думку, у зв’язку з набуттям чинності ПКУ в цьому питанні нічого не змінилося. Їх не обкладають ПДФО як виняток з п.п. «а» п.п. 164.2.17 ПКУ. А отже, і не має бути й обкладання ВЗ. Більше того, якщо такі доходи не можна персоніфікувати, то про обкладення ПДФО та ВЗ не може йтися.

2 ЄСВ з цієї виплати не справляють, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 3 розд. II Переліку № 1170.

3.19

Вартість виданих спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, миючих і знешкоджуючих засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування або відшкодування витрат працівникам за придбання ними спецодягу та інших засобів індивідуального захисту в разі невидачі їх адміністрацією*:

— за переліком і в межах норм, установлених КМУ та/або галузевими нормами

-

-

-

-

-

-

-1

(136)

-

-

-2

-2

— понад установлені норми та поза переліком

-

-

-

-

-

-

+3

(126)

-

+

-2

-2

1 Не включають до складу оподатковуваного доходу на підставі п.п. 165.1.9 ПКУ. Крім того, також не включають до оподатковуваного доходу працівника відшкодування вартості витрат працівника на придбання їм за рахунок власних коштів спеціального одягу та інших засобів індивідуального захисту, якщо необхідність такого придбання виникла у зв’язку з порушенням роботодавцем встановленого нормами строку видачі спецодягу, а придбаний спецодяг був оприбуткований установою.

2 ЄСВ з цієї виплати не справляють, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 5 розд. II Переліку № 1170.

3 Включають до доходу з урахуванням «натурального» коефіцієнта.

3.23

Вартість подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників

-

-

-

-

-

-

-/+1

(160/ 126)

-

-/+2

-3

-3

1 Не обкладають ВЗ і ПДФО подарунки, що відповідають таким умовам: подарунок наданий у негрошовій формі та його вартість не перевищує 50 % мінімальної заробітної плати, установленої на 1 січня звітного податкового року (у 2015 році — 609,00 грн.) з розрахунку на місяць ( п.п. 165.1.39 ПКУ). Такі неоподатковувані подарунки відображаєте в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «160». Якщо вартість дитячого подарунка і квитків з розрахунку на місяць перевищує у 2015 році 609,00 грн., то неоподатковувану суму (609,00 грн.) відображаєте з кодом «160», а суму перевищення з урахуванням «натурального» коефіцієнта — з ознакою доходу «126».

2 ВЗ утримуєте з частини подарунка, що обкладається ПДФО.

3 ЄСВ з цієї виплати не справляють, оскільки вона не входить до ФОП і вказана в п. 8 розд. II Переліку № 1170.

3.24

Витрати роботодавця на навчання фізичних осіб (крім витрат на заробітну плату, зазначених в п.п. 2.2.12):

— витрати на професійну підготовку, перепідготовку працівників у вітчизняному навчальному закладі

-

-

-

-

-

-

-/+1

(145/ 126)

-

-/+2

-3

-3

— витрати на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації працівників у вітчизняному навчальному закладі у зв’язку з вимогами законодавства

-

-

-

-

-

-

-4

(158)

-

-

-3

-3

— витрати на підвищення кваліфікації у вітчизняному навчальному закладі, якщо таке підвищення не пов’язане з вимогами законодавства

-

-

-

-

-

-

+/-5

(126/ 127)

-

+2/-

-3

-3

— витрати на підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації в закордонному навчальному закладі

-

-

-

-

-

-

+/-5

(126/ 127)

-

+2/-

-3

-3

— стипендії слухачам підготовчих відділень, студентам, аспірантам, направленим на навчання з відривом від виробництва до вищих навчальних закладів

-

-

-

-

+

+

+

(126)

-

+

-3

-3

— оплата проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад

-

-

-

-

-

-

+

(126)

-

+

-3

-3

— витрати, пов’язані з організацією навчального процесу (придбання навчального матеріалу, оренда приміщень)

-

-

-

-

-

-

-/+6

(Х/ 126)

-

-/+2

-3

-3

1 Сума, сплачена роботодавцем за підготовку та/або перепідготовку фізичної особи (як працівника, так і непрацівника підприємства) у вітчизняному навчальному закладі, не включається до оподатковуваного доходу фізособи та відображається в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «145» при одночасному виконанні таких двох умов ( п.п. 165.1.21 ПКУ):

1) з фізичною особою укладений письмовий договір (контракт) про те, що така особа зобов’язується відпрацювати у суб’єкта господарювання, який оплатив її навчання (підготовку, перепідготовку), після закінчення навчального закладу та отримання спеціальності (кваліфікації) не менше трьох років;

2) сума плати за навчання з розрахунку на місяць не перевищує розміру, що визначається відповідно до положень абз. 1 п.п. 169.4.1 ПКУ (у 2015 році — 1710,00 грн.).

Вартість навчання фізичної особи підлягає оподаткуванню, якщо:

1) не виконується хоча б одна з умов, наведених вище. Причому якщо не виконується перша умова, оподаткуванню підлягає вся сума плати за навчання. Якщо ж виконана перша умова, але при цьому сума плати за навчання працівника перевищує встановлене ПКУ обмеження (у 2015 році — 1710 грн. за кожний повний чи неповний місяць навчання), ПДФО обкладається тільки сума перевищення;

2) фізична особа припиняє трудові відносини з роботодавцем протягом свого навчання або до закінчення третього календарного року з року, в якому завершується таке навчання. Вартість навчання працівника, що підлягає оподаткуванню, є доходом у вигляді додаткового блага і з урахуванням «натурального» коефіцієнта підлягає відображенню в Податковому розрахунку з ознакою доходу «126». Важливо! За роз’ясненнями податківців (категорія 103.02 БЗ), це правило не працює (тобто працівник не матиме доходу), якщо трудові відносини розірвані з ініціативи роботодавця (наприклад, у зв’язку зі скороченням тощо).

2 ВЗ утримуйте з витрат на навчання, що обкладаються ПДФО.

3 ЄСВ з цієї виплати не справляють, оскільки вона не входить до ФОП і вказана в п. 9 розд. II Переліку № 1170.

4 Якщо проведення перепідготовки працівника зумовлене вимогами законодавства, то вся сума витрат роботодавця на її проведення не включається до оподатковуваного доходу працівника на підставі п.п. 165.1.37 ПКУ. У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ сума витрат роботодавця у зв’язку з перепідготовкою фізичної особи згідно із законом відображається з ознакою доходу «158».

5 Не є доходом працівника тільки в разі, якщо витрати на зазначені цілі включаються до собівартості реалізованої продукції ( абз. 2 п.п. «б» п.п. 164.2.17).

6 Якщо такі витрати є персоніфікованими, то вони з урахуванням «натурального» коефіцієнта обкладатимуться ПДФО та ВЗ і відображатимуться в розд. I Податкового розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою «126». Неперсоніфіковані витрати ПДФО та ВЗ не обкладайте.

3.31

Матеріальна допомога разового характеру, що надається установою окремим працівникам у зв’язку з сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання:

— нецільова благодійна допомога, у тому числі матеріальна

-

-

-

-

-

-

-1/+

(169/ 126)

-

-1/+

-2

-2

— допомога на лікування та медичне обслуговування платника податків, що надається його роботодавцем

-

-

-

-

-

-

-3/+

(143/ 126)

-

-3/+

-2

-2

— допомога на поховання працівника, який помер, що надається його роботодавцем

-

-

-

-

-

-

-4/+

(146/ 126)

-

-4/+

-2

-2

— допомога на поховання родича працівника, що надається роботодавцем такого працівника

-

-

-

-

-

-

+

(126)

-

+

-2

-2

1 Така благодійна допомога не обкладається ПДФО та ВЗ, якщо вона надається юридичною або фізичною особою, що є резидентом України, і її сума сукупно за 2015 рік не перевищує 1710 грн. ( п.п. 170.7.3 ПКУ). Якщо розмір допомоги, що надається у 2015 році, перевищить 1710 грн., то із суми перевищення необхідно утримати ПДФО (ознака доходу «126») і ВЗ.

2 ЄСВ з цієї виплати не справляють, оскільки вона не входить до ФОП і вказана в п. 14 розд. I Переліку № 1170.

3 На підставі п.п. 165.1.19 ПКУ не обкладають ПДФО (ознака доходу «143») і ВЗ кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку, у тому числі, але не виключно, для придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідів, за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця, у тому числі в частині витрат роботодавця на обов’язковий профілактичний огляд працівника відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 р. № 1645-III і на вакцинацію працівника, спрямованих на профілактику захворювання в період загрози епідемії згідно із Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.94 р. № 4004-XII за наявності відповідного підтвердного документа, крім витрат, що компенсуються виплатами з фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування (з моменту запровадження системи загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування).

Якщо ці умови не виконані, не забудьте утримати ПДФО (ознака доходу «126») і ВЗ.

4 Не включають до оподатковуваного доходу та відображають з ознакою доходу «146» кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку, який помер, його роботодавцем за останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) такого платника податків у розмірі, що не перевищує у 2015 році 3420 грн. ( п.п. «б» п.п. 165.1.22 ПКУ). Якщо сума наданої допомоги на поховання перевищила зазначений розмір, то суму перевищення обкладають ПДФО (ознака доходу «126») і ВЗ.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити