Питання застосування КЕКВ

В обраному У обране
Друк
Іванова Тетяна, заступник начальника Головного управління Державної казначейської служби України в Харківській області
Бюджетна бухгалтерія Серпень, 2015/№ 32
Проектною організацією виконані роботи з обстеження технічного стану адміністративної будівлі. Договором передбачено, що виконані роботи є науково-технічною продукцією. Результатом виконання робіт за договором є висновок про технічний стан конструкції будівлі, рекомендації та проектні рішення по усуненню незадовільного стану окремих конструкцій. За яким КЕКВ оплачувати витрати на виконання таких робіт?

Вимоги щодо забезпечення поточного огляду і періодичного обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів протягом усього періоду їх існування встановлені в ст. 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. № 3038-VI. Такі заходи проводять з метою оцінки відповідності будівель і споруд основним вимогам, визначеним технічним регламентом, та вжиття обґрунтованих заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.

Роботи з обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації будівель (споруд) здійснюють спеціалізовані підприємства (організації). За результатами проведення обстеження надають висновок про технічний стан будівельних конструкцій, мереж і систем об’єкта, а також рекомендації щодо його надійної та безпечної подальшої експлуатації.

Для того щоб правильно визначити КЕКВ, бюджетним установам необхідно виходити з економічної сутності платежу. У цьому питанні необхідно керуватись Інструкцією щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженою наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333 (далі — Інструкція № 333).

Як зазначено в п. 10 п.п. 2.2.4 цієї Інструкції оплата послуг з розробки нормативів, паспортів та надання дозволів на водокористування; надання дозволів на відведення земельних ділянок; виготовлення технічної документації на земельні ділянки; надання експертних висновків, рекомендацій тощо здійснюється за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

З огляду на це, видатки на оплату робіт з обстеження технічного стану адміністративної будівлі, за результатами проведення якого видається відповідний технічний висновок про стан такого об’єкта, здійснюють за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

За яким КЕКВ здійснити витрати на експертизу кошторисної документації, технічний нагляд при капітальному ремонті даху, якщо такі витрати не включені до кошторису (тобто не враховані в договорі з підрядником)?

(Хмельницька обл.)

Насамперед зазначимо, що обов’язковість проведення експертизи проектної документації для бюджетних установ передбачена Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. № 3038-VI. Так, ч. 4 ст. 31 цього Закону визначено, що проекти будівництва об’єктів, які споруджуються із залученням бюджетних коштів, підлягають обов’язковій експертизі щодо кошторисної частини проектної документації.

Механізм затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи визначено Порядком затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженим постановою КМУ від 11.05.2011 р. № 560 (далі — Порядок № 560).

Експертизу проводять експертні організації незалежно від форми власності, що відповідають критеріям, визначеним Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Інформація про експертні організації, які відповідають критеріям, оприлюднюється зазначеним Міністерством на його офіційному сайті (п. 7 Порядку № 560).

Зверніть увагу: експертну організацію, яка проводить експертизу, визначає безпосередньо замовник будівництва.

За результатами проведеної експертизи експертна організація надсилає замовнику письмовий звіт, який містить інформацію про:

— дотримання вимог до міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі до доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, енергозбереження і енергоефективності, кошторисної частини проекту будівництва;

— допущення помилок, які можуть бути виправлені без коригування проекту будівництва, а також допущення помилок та недотримання зазначених вимог, що потребує коригування проекту будівництва.

Тепер щодо проведення технічного нагляду за виконанням капітального ремонту. Взагалі під технічним наглядом слід розуміти здійснення замовником контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю виконаних робіт та їх обсягами під час будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об’єкта містобудування.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.99 р. № 687-XIV та п. 2 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкта архітектури, затвердженого постановою КМУ від 11.07.2007 р. № 903, технічний нагляд забезпечує замовник (забудовник) протягом усього періоду будівництва об’єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни (зокрема, шляхом знесення) такого об’єкта.

Тобто забезпечення здійснення технічного нагляду на об’єкті будівництва є обов’язком замовника (забудовника).

При цьому замовник (забудовник) може забезпечити здійснення технічного нагляду на підконтрольних об’єктах будівництва у два способи:

1) власними силами (у разі наявності в його структурі відповідних кваліфікованих працівників);

2) шляхом залучення на договірних засадах третіх осіб (суб’єктів господарювання, які мають отриману у встановленому порядку ліцензію на провадження такої діяльності).

Що ж стосується оплати послуг зі здійснення технічного нагляду під час капітального ремонту будівель, то вона провадиться за рахунок замовника (забудовника), на замовлення якого і виконується такий нагляд.

Згідно з п. 10 п.п. 2.2.4 Інструкції № 333 оплата послуг з розробки проектно-кошторисної документації для поточного ремонту, монтажу обладнання та устаткування; плата за містобудівне обґрунтування та інші передпроектні роботи на проведення капітального ремонту (будівництва, реконструкції), якщо такі роботи не включені до проектно-кошторисної документації, здійснюють за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

Щодо виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт інших об’єктів та виконання супровідних робіт, які відповідно до державних будівельних норм є складовою частиною загальної вартості зазначених робіт, то вони здійснюються за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» ( п. 6 п.п. 3.1.3.2 Інструкції № 333).

Таким чином, оплату видатків на проведення капітального ремонту, які не включено до проектно-кошторисної документації, установи здійснюють за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

За яким КЕКВ оплачувати послуги з виконання робочого проекту «Капітально-відновлюючий ремонт»?

(Одеська обл.)

Як визначено в п.п. 2.2.4 Інструкції № 333, оплата послуг з розробки проектно-кошторисної документації для поточного ремонту, монтажу обладнання та устаткування, плата за містобудівне обґрунтування та інші передпроектні роботи на проведення капітального ремонту (будівництва, реконструкції), якщо такі роботи не включені до проектно-кошторисної документації, здійснюється за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)». Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт інших об’єктів та виконання супровідних робіт, які відповідно до державних будівельних норм є складовою частиною загальної вартості зазначених робіт, здійснюються згідно з п.п. 3.1.3.2 Інструкції № 333 за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів».

Виходячи з цього, послуги з виконання робочого проекту слід оплатити за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів».

Який КЕКВ застосувати при оплаті за розробку технічної документації нових меж населеного пункту?

(Сумська обл.)

Відповідно до п.п. 2.2.8.1 Інструкції № 333 плату за створення науково-технічної продукції, послуги з експериментального проектування тощо (на підставі укладених договорів), а також видатки на складання загальнодержавних норм, технічних умов і технічних інструкцій, а саме: з досліджень, проектування, будівництва, розробки схем генеральних планів промислових вузлів, схем захисту територій від небезпечних геологічних процесів, проектів забудов міст, сіл, селищ, що проводяться за рахунок бюджетних коштів, тощо, слід здійснювати за КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» за умови, що розпорядник бюджетних коштів є виконавцем регіональної програми.

Проектно-кошторисну документацію виготовлено у 2010 році. На сьогодні виникла необхідність у коригуванні вартісних показників. За яким КЕКВ проводити видатки за такі роботи?

(Полтавська обл.)

У зв’язку з тим, що коригування потребують не передпроектні роботи, а сам робочий проект, який був складений раніше та є складовою частиною загальної вартості робіт, вважаємо, що такі видатки слід провести за кодом виконаних робіт.

За яким КЕКВ оплачувати оформлення візи при відшкодуванні витрат на відрядження?

(Київська обл.)

Як визначено у п. 8 п.п. 2.2.5 Інструкції № 333, оплата інших витрат, пов’язаних з відрядженням працівників, відповідно до законодавства має проводитись за КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження».

Вважаємо, що витрати на оформлення візи, необхідної для відрядження, слід проводити саме за цим кодом.

Нагадуємо також про необхідність врахування обмежень щодо здійснення витрат на відрядження, визначених постановою КМУ «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» від 01.03.2014 р. № 65.

Підкажіть, будь-ласка, за яким КЕКВ можна придбати металопластикові вікна?

(Вінницька обл.)

Якщо віконні або дверні блоки придбані установою самостійно, то згідно з п. 7 п.п. 2.2.1 Інструкції № 333 видатки на придбання та виготовлення меблів (столів, стільців, шаф, тумбочок тощо), жалюзі, ролетів, металевих ґрат, віконних та дверних блоків тощо проводяться за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».

Для правильного застосування КЕКВ під час оплати робіт із заміни віконних блоків необхідно визначити, до якого виду ремонту належать такі роботи: поточного чи капітального. Для цього слід звернутися до Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затвердженого наказом Держкомітету України з питань ЖКГ від 10.08.2004 р. № 150 (далі — Перелік № 150).

Так, згідно з п.п. 1.2.8.5 цього Переліку до поточного ремонту належить ремонт та заміна окремих віконних коробок та підвіконь.

До капітального ремонту згідно з п.п. 2.8.2 Переліку № 150 належить заміна новими віконних та дверних коробок, рам та косяків з наличниками або перев’язування їх з додаванням нових матеріалів з повним їх забиванням.

З цього приводу також радимо ознайомитись з консультацією фахівця Держфінінспекції «Заміна вікон» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2011, № 24, с. 17).

Отже, якщо роботи із заміни вікон належать до поточного ремонту, то їх оплату згідно з п. 8 п.п. 2.2.4 Інструкції № 333 слід провести за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

Якщо ж роботи із заміни вікон належать до капітального ремонту, то їх оплату відповідно до п.п. 4.1.3 Інструкції № 333 слід провести за КЕКВ 3130 «Капітальний ремонт».

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити