(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
10/10
Бюджетна бухгалтерія
Бюджетна бухгалтерія
Грудень , 2015/№ 48

Перелік матеріалів, опублікованих у газеті «Бюджетна бухгалтерія» за 2015 рік

http://tinyurl.com/y4bf3qbb

Назва

Номер

газети

стор.

Нормативні документи

Бюджетний процес

«Про відкриття вищими навчальними закладами поточних рахунків в установах банків», лист Міністерства фінансів України від 28.10.2014 р. № 31-07010-05-10/27509

1

4

«Про Державний бюджет України на 2015 рік», Закон України від 28.12.2014 р. № 80-VIII

4

4

«Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету», постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 р. № 65

18

7

«Щодо касових видатків розпорядників бюджетних коштів», лист Державної казначейської служби України від 14.01.2015 р. № 17-04/27-715

23

12

«Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», Закон України від 17.09.2015 р. № 704-VIII

36

4

«Щодо кодів класифікації доходів бюджету», лист Міністерства фінансів України від 14.09.2015 р. № 31-11210-12-10/28827

43

8

«Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117», постанова Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 р. № 946

44

4

Застосування КЕКВ

«Щодо застосування КЕКВ при перерахуванні відшкодування вартості харчування спортсменам і тренерам», лист Державної казначейської служби України від 29.07.2015 р. № 14-09/625-19726

44

7

Власні надходження

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796», постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305

23

4

«Про затвердження Типового договору про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою», постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. № 634

34

4

«Про затвердження Порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг», постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 р. № 657

35

4

«Про визначення вартості стажування лікарів (провізорів)-інтернів у базових закладах охорони здоров’я», лист Міністерства охорони здоров’я України від 03.11.2004 р. № 10.03.67/1543

40

5

Оренда

«Щодо надання роз’яснень в сфері оренди майна», лист Державної казначейської служби України від 14.07.2015 р. № 14-09/547-18891

44

5

Закупівлі за держкошти

«Щодо надання методологічної допомоги», лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.12.2014 р. № 3302-05/43625-03

15

6

«Щодо зміни істотних умов договору про закупівлю», роз’яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 07.04.2015 р. № 3302-05/11398-07

17

13

«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 р. № 332 і від 1 березня 2014 р. № 65», постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 р. № 438

26

6

«Щодо закупівлі природного газу», лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.07.2015 р. № 3303-05/23226-06

28

12

«Щодо проблемних питань, пов’язаних з укладанням бюджетними установами та організаціями договорів на постачання природного газу за регульованим тарифом», лист Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 09.07.2015 р. № 6697/16/61-15

28

14

«Щодо перебігу строків», роз’яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.07.2015 р. № 3302-05/23289-03

35

12

«Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність із міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції», Закон України від 15.09.2015 р. № 679-VIII

38

4

«Щодо внесених змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель», лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 05.10.2015 р. № 3302-05/32894-06

38

10

«Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі», наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.11.2015 р. № 1474

46

4

«Щодо виправлення технічних (механічних) помилок, допущених комітетом з конкурсних торгів при заповненні форм документів у сфері державних закупівель, після їх оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу», лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015 р. № 3302-05/40086-08

47

10

Податки та внески

«Про податок на додану вартість», лист Державної фіскальної служби України від 10.12.2014 р. № 14618/7/99-99-19-03-01-17

1

13

«Щодо сплати ЄСВ, якщо зарплата менша за мінімальну», лист Державної фіскальної служби України від 14.02.2015 р. № 4979/7/99-99-17-03-01-17

10

16

«Щодо оподаткування компенсаційних виплат», роз’яснення Державної фіскальної служби України від 02.04.2015 р.

14

6

«Щодо утримання військового збору при сплаті аліментів», лист Державної фіскальної служби України від 12.02.2015 р. № 339/4/99-99-19-01-01-13

20

10

«Про компенсаційні виплати з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, що не обкладаються ПДФО», роз’яснення Державної фіскальної служби України від 21.05.2015 р.

21

8

«Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу», постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. № 413

26

4

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій», Закон України від 17.07.2015 р. № 652-VIII

32

4

Бухгалтерський облік

«Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку», наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. № 1163

3

4

«Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», наказ Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. № 1202

3

13

«Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи», наказ Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. № 1202

3

17

«Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси», наказ Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. № 1202

3

21

«Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок», наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2010 р. № 1629

3

24

«Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 127 «Зменшення корисності активів», наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2010 р. № 1629

3

25

«Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання», наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2010 р. № 1629

3

28

«Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 «Вплив змін валютних курсів», наказ Міністерства фінансів України від 11.08.2011 р. № 1022

3

29

«Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 133 «Фінансові інвестиції», наказ Міністерства фінансів України від 08.05.2012 р. № 568

3

31

«Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 132 «Виплати працівникам», наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2011 р. № 1798

3

31

«Щодо відображення в бухобліку заборгованості Держбюджету перед бюджетними установами, які виплатили середній заробіток мобілізованим працівникам», лист Міністерства фінансів України від 11.02.2015 р. № 31-11420-07-10/4186

8

4

«Щодо переоцінки основних засобів», лист Міністерства фінансів України від 07.04.2015 р. № 31-11420-07-5/12145

15

4

«Щодо обліку матеріальних цінностей на рахунку 14 «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи», лист Міністерства фінансів України від 25.03.2015 р. № 31-11420-07-13/10574

16

9

«Щодо обліку сум невідшкодованих нестач і втрат від псування цінностей», лист Міністерства фінансів України від 14.02.2014 р. № 31-08400-02-2/3486

19

4

«Щодо графіка документообігу», лист Міністерства фінансів України від 07.04.2014 р. № 31-08420-06-29/6985

19

6

«Щодо надання інформації стосовно деяких питань використання програмного забезпечення бюджетними організаціями», лист Міністерства юстиції України від 26.01.2015 р. № 15-0-2-15/8.1

20

4

«Щодо відображення у бухобліку оприбуткування придбаних малоцінних та швидкозношуваних предметів», лист Міністерства фінансів України від 17.04.2015 р. № 31-11420-07-10/13211

24

8

«Щодо застосування НП(С)БОДС 121 «Основні засоби», лист Міністерства фінансів України від 13.05.2015 р. № 31-11420-08-25/15808

24

12

«Щодо кореспонденції рахунків», лист Міністерства фінансів України від 14.05.2015 р. № 31-11420-08-27/15976

28

4

«Про затвердження типових форм для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації», наказ Міністерства фінансів України від 17.06.2015 р. № 572

31

5

«Інвентаризаційний опис об’єктів права інтелектуальної власності у складі (типова форма № НА-4)», типова форма, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 22.11.2004 р. № 732

31

24

«Акт про результати інвентаризації наявних коштів», типова форма, затверджена постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637

31

25

«Про виготовлення об’єктів основних засобів», лист Державної казначейської служби України від 14.04.2015 р. № 14-13/129-8839

32

16

«Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку», наказ Міністерства фінансів України від 23.07.2015 р. № 664

34

12

«Про затвердження Змін до деяких Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору», наказ Міністерства фінансів України від 25.09.2015 р. № 840

39

4

«Про відображення нестач у звітності бюджетних установ», лист Державної казначейської служби України від 10.04.2015 р. № 14-08/125-8606

47

14

Відрядження

«Про затвердження Змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон», наказ Міністерства фінансів України від 04.08.2015 р. № 694

34

10

Трудові відносини

«Щодо нормування обслуговування перукаря терцентру», лист Міністерства соціальної політики України від 17.11.2014 р. № 879/13/155-14

1

5

«Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції», постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 р. № 81

11

4

«Щодо відповідальності бухгалтерів бюджетних установ», лист Державної фіскальної служби України від 28.01.2015 р. № 25-14/8

12

4

«Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України», Закон України від 05.03.2015 р. № 238-VIII

13

4

«Про внесення змін до пункту 1 додатка до Порядку проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства фінансів України», наказ Міністерства фінансів України від 04.03.2015 р. № 288

13

11

«Щодо обліку медичних виробів та проходження медичних оглядів», лист Міністерства охорони здоров’я України від 26.01.2015 р. № 12.01-03/20/2055

15

14

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. № 59», постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 р. № 173

16

4

«Щодо збереження кваліфікаційної категорії», лист Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 р. № 2/4-13-2265-14

17

6

«Щодо можливості сільських, селищних, міських рад самостійно визначати структуру виконавчих органів та умови оплати праці їх працівників», роз’яснення Хмільницьої ОДПІ та Центру аналізу та розробки законодавства від 23.04.2015 р.

20

11

«Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2016 рік», лист Міністерства соціальної політики України від 20.07.2015 р. № 10846/0/14-15/13

32

10

«Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2015 рік», лист Міністерства соціальної політики України від 18.09.2015 р. № 560/13/133-15

38

12

«Асоціації ОМС висловили спільну позицію з актуальних питань проходження служби», роз’яснення від 27.11.2015 р. № с02-122/389, 1-237, 386/015

45

4

Оплата праці

«Про посадовий оклад головного бухгалтера ДНЗ», лист Міністерства освіти і науки України від 30.07.2014 р. № 1/11-12202

1

7

«Про типові штатні нормативи вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації», лист Міністерства освіти і науки України від 01.08.2014 р. № 1/11-12335

1

8

«Про кількість штатних одиниць керівника гуртка військово-патріотичного і спортивного напрямку», лист Міністерства освіти і науки України від 25.07.2014 р. № 1/11-11858

1

12

«Про відпустки без збереження зарплати», лист Міністерства соціальної політики України від 12.01.2015 р. № 4/13/116-15

7

4

«Щодо індексації зарплати при виплаті доплати за роботу в нічний час», лист Міністерства соціальної політики України від 09.12.2014 р. № 285/10/136-14

8

7

«Щодо індексації зарплати при встановленні надбавки за вислугу років», лист Міністерства соціальної політики України від 12.12.2014 р. № 288/10/136-14

8

10

«Про застосування деяких норм Закону України від 28.12.2014 р. № 76-VIII», лист Міністерства соціальної політики України від 31.01.2015 р. № 1143/0/14-15/13

10

10

«Про затвердження Порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період», постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 р. № 105

13

5

«Щодо підвищення оплати праці працівників фізкабінетів, які працюють на генераторах УВЧ», лист Міністерства охорони здоров’я України від 18.12.2014 р. № 10.03.68/36996

14

4

«Щодо оплати праці голови ради та його заступників», лист Міністерства соціальної політики України від 30.01.2015 р. № 85/13/84-15

16

6

«Щодо оплати праці водіїв виїзних бригад», лист Міністерства соціальної політики України від 02.12.2014 р. № 1559/13/84-14

17

8

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2015 р. № 43», постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 324

22

4

«Щодо обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток», лист Міністерства соціальної політики України від 07.05.2015 р. № 520/13/84-15

24

6

«Про оплату дня в разі госпіталізації після закінчення робочого дня», лист Фонду соціального страхування із тимчасової втрати працездатності від 02.02.2015 р. № 5.2-32-254

26

10

«Щодо умов оплати праці викладачів навчального центру при виховній колонії», лист Міністерства освіти і науки України від 19.05.2015 р. № 1/11-7010

28

6

«Щодо штатних нормативів ЦПМСД та матеріального забезпечення керівників інтернатури», лист Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2015 р. № 10.03.68/15937

28

8

«Про внесення зміни до пункту 4 Порядку обчислення середньої заробітної плати», постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 р. № 542

31

4

«Щодо виплати грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків педагогічним працівникам», лист Міністерства соціальної політики України від 26.05.2015 р. № 7748/0-14-16/16

35

13

«Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 р. № 731

36

5

«Деякі питання оплати праці працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів міських і районних у містах рад», постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 р. № 732

37

4

«Про затвердження Порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом», постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 р. № 105

43

4

«Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів», постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р. № 1013

47

4

Індексація доходів

«Щодо індексації зарплати педагогічних працівників», лист Міністерства соціальної політики України від 11.12.2014 р. № 286/10/136-14

8

13

«Про індексацію зарплати», лист Міністерства соціальної політики України від 24.09.2014 р. № 242/10/136-14

8

13

«Щодо індексації зарплати при роботі на двох посадах», лист Міністерства соціальної політики України від 25.12.2014 р. № 289/10/136-14

8

15

«Щодо індексації заробітної плати», лист Міністерства соціальної політики України від 14.05.2015 р. № 2436/1/10-15/10

27

14

«Щодо індексації зарплати педпрацівників у місяці підвищення окладів», лист Міністерства соціальної політики України від 07.10.2015 р. № 263/10/136-15

41

4

«Щодо індексації зарплати при встановленні надбавки за особливий характер роботи», лист Міністерства соціальної політики України від 22.10.2015 р. № 16009/0/14-15/13

42

4

«Щодо індексації грошових доходів», лист Міністерства соціальної політики України від 20.11.2015 р. № 308/10/136-15

46

8

Стипендії

«Щодо індексації стипендій», лист Міністерства соціальної політики України від 11.12.2014 р. № 287/10/136-14

8

5

«Про індексацію стипендій», лист Міністерства соціальної політики України від 29.04.2015 р. № 77/10/136-15

25

6

«Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р. № 165», постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2015 р. № 797

40

4

Соціальні виплати та пільги

«Щодо змін у виплаті допомоги з тимчасової непрацездатності», лист Фонду соціального страхування із тимчасової втрати працездатності від 17.01.2015 р. № 2.4-17-92

5

4

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці», Закон України від 28.12.2014 р. № 77-VIII

6

4

«Щодо надання матеріальних допомоги держслужбовцю», лист Міністерства соціальної політики України від 19.01.2015 р. № 39/13/84-15

17

4

«Щодо самостійного виявлення страхувальником порушень при наданні матеріального забезпечення за рахунок коштів ФСС з ТВП», лист Фонду соціального страхування із тимчасової втрати працездатності від 22.01.2015 р. № 5.2-32-133

18

4

«Щодо обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по вагітності та пологах», лист Фонду соціального страхування із тимчасової втрати працездатності від 24.10.2014 р. № 5-44/Д-2240з-348

21

10

«Щодо компенсації середньої заробітної плати підприємствам, яка виплачується працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період», лист Міністерства соціальної політики України від 07.05.2015 р. № 525/13/84-15

24

4

«Щодо обчислення середньої заробітної плати для розрахунку матеріального забезпечення», лист Фонду соціального страхування із тимчасової втрати працездатності від 15.05.2015 р. № 5.2-32-865

24

15

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266», постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 р. № 439

27

4

«Про затвердження Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця», постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 р. № 440

27

10

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266», лист Фонду соціального страхування із тимчасової втрати працездатності від 07.07.2015 р. № 2.4-17-1112

27

12

Соціальний захист

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби та питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду», Закон України від 15.01.2015 р. № 116-VIII

10

4

«Щодо надання соціальної послуги догляду вдома», лист Міністерства соціальної політики України від 27.01.2015 р. № 927/0/14-15/014

20

8

«Про затвердження Типових штатних нормативів чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», наказ Міністерства соціальної політики України від 30.03.2015 р. № 342

21

4

«Щодо надання соціальної відпустки працівникам, які мають дітей», лист Міністерства соціальної політики України від 25.02.2015 р. № 76/13/116-15

26

8

Перевірки

«Про викладення Методичних рекомендацій в новій редакції», наказ Державної фінансової інспекції України від 13.05.2015 р. № 101

30

4

«Щодо проведення зустрічних звірок», лист Державної фінансової інспекції України від 15.05.2015 р. № 02-18/507

35

10

«Щодо підготовки вимог про усунення виявлених порушень», лист Державної фінансової інспекції України від 04.03.2015 р. № 25-18/205

36

6

Інше

«Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», Закон України від 28.12.2014 р. № 76-VIII

4

19

«Щодо застосування нормативних документів та збірників рецептур страв», лист Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 10.11.2014 р. № 04.03-11-9689/17-16/2347-14

15

18

«Про затвердження індексів до балансової вартості об’єктів житлового фонду станом на 01 січня 2015 року», наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.05.2015 р. № 107

25

4

«Щодо визначення вартості поточного ремонту існуючих об’єктів будівництва», лист Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 11.03.2014 р. № 7/15-2747

27

12

«Щодо виконання ремонтних робіт власними силами організації», лист Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.05.2015 р. № 8/15-232-15

30

18

Консультації

Бюджетний процес

Чи може міська рада оплатити втрати сільськогосподарського виробництва?

1

19

Бюджетний кодекс: вивчаємо нововведення

5

12

Субвенції: гра за новими правилами — консультують фахівці Державної казначейської служби

12

8

Як оплатити спожиту електроенергію

12

14

Фінансування дитячих садків у 2015 році

14

16

Фінансування громадського формування

19

45

Ремонт дитячого садка за кошти сільської ради: бути чи не бути?

19

46

Діяльність дошкільних навчальних закладів та установ культури у 2016 році — консультують фахівці Міністерства фінансів України

20

12

До якого фонду бюджету зарахувати та на які цілі витратити залишок коштів від екологічного податку — консультують фахівці Міністерства фінансів України

20

13

Оплата праці працівників навчально-виховного комплексу за рахунок освітньої субвенції — консультують фахівці Міністерства фінансів України

20

14

До якого фонду зарахувати вільні залишки єдиного податку — консультують фахівці Міністерства фінансів України

20

14

Чи можна за рахунок сільського бюджету придбати основні засоби для ДНЗ — консультують фахівці Міністерства фінансів України

20

15

Фінансування централізованих бухгалтерій — консультують фахівці Міністерства фінансів України

20

16

Чи можна за рахунок сільської програми підтримки фінансувати ДНЗ — консультують фахівці Міністерства фінансів України

20

16

Граничні норми витрат для придбання меблів — консультують фахівці Державної фінансової інспекції

20

17

Проведення капремонту приміщення, яке використовується за договором позички — консультують фахівці Державної фінансової інспекції

20

18

Ремонт сільської дороги

20

19

Фінансування медичних закладів та закладів середньої освіти — консультують фахівці Державної фінансової інспекції

22

40

Питання використання залишків субвенції — консультують фахівці Міністерства фінансів України

24

18

Витрати на ремонт та обслуговування КНС — консультують фахівці Міністерства фінансів України

24

19

Ремонт будинку культури — консультують фахівці Міністерства фінансів України

24

20

Повноваження об’єднаних громад — консультують фахівці Міністерства фінансів України

24

20

Щодо видатків на утримання закладів охорони здоров’я та програм у сфері охорони здоров’я одночасно з різних бюджетів — консультують фахівці Міністерства охорони здоров’я України

24

21

Отримали компенсацію середнього заробітку мобілізованих: чи скорочувати видатки на зарплату

24

22

Планування видатків на природоохоронні заходи

26

12

Питання перерахування реверсної дотації — консультують фахівці Міністерства фінансів України

28

27

Передача коштів для будинку культури — консультують фахівці Міністерства фінансів України

28

28

За чий кошт виплатити відпускні працівнику будинку культури — консультують фахівці Міністерства фінансів України

28

28

Чи можна придбати телефонний апарат вартістю більш ніж 600 грн. — консультують фахівці Державної фінансової інспекції

29

27

Комунальному підприємству потрібен трансформатор: як його придбати — консультують фахівці Міністерства фінансів України

32

24

Зарплата та енергоносії за рахунок бюджету розвитку: чи можливо це — консультують фахівці Міністерства фінансів України

32

25

Звільнення від орендної плати та плати за комунальні послуги: чи законно? — консультують фахівці Державної фінансової інспекції

34

29

Хто затвердить штатний розпис та кошторис сільської школи

35

27

Місце та роль системи дистанційного обслуговування в житті бюджетної установи — консультують фахівці Державної казначейської служби

38

19

Питання діяльності студентської ради

38

21

Проведення ремонту сільрадою

38

23

Склад та структура доходів місцевих бюджетів — консультують фахівці Міністерства фінансів України

41

6

Упорядкування використання легкових автомобілів органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами — консультують фахівці Міністерства фінансів України

41

10

Як використати залишки субвенції

41

10

Придбання спецодягу: чи можливе?

43

18

Маємо бажання придбати фотоапарат. А чи маємо можливість? — консультують фахівці Державної фінансової інспекції

44

9

Голову обрали на другий термін: що робити з коштами на виплату йому середнього заробітку, передбаченими на випадок його необрання — консультують фахівці Державної фінансової інспекції

46

13

Формування та затвердження місцевих бюджетів

47

40

Бюджетний кодекс зазнав змін: у чому «сіль» — консультують фахівці Міністерства фінансів України

48

4

Придбання вуличних майданчиків за рахунок залишку коштів — консультують фахівці Міністерства фінансів України

48

5

Застосування КЕКВ

За яким КЕКВ відобразити благодійну допомогу

1

21

Ремонт опалювальної системи

1

23

Установлення дверей

14

17

Відшкодування заробітної плати кочегарів та вартості твердого палива

17

23

Питання застосування КЕКВ — консультують фахівці Державної казначейської служби

23

19

Питання застосування КЕКВ — консультують фахівці Державної казначейської служби

32

25

Зміна цільового призначення земельних ділянок: за яким КТКВК планувати видатки — консультують фахівці Міністерства фінансів України

38

25

За яким КЕКВ придбати контейнери для сміття

38

26

Власні надходження

Надання платних медичних послуг Анонімним центром при ШВД

12

16

Надання платних послуг Державною санітарно-епідеміологічною службою — консультують фахівці Державної фінансової інспекції

12

23

Учні профтехучилища надають перукарські послуги: чи застосовувати РРО

23

17

Надання послуг прокату засобів реабілітації

29

28

Чи обов’язково враховувати накладні витрати у вартості науково-дослідних робіт

33

8

Куди подіти пеню за прострочення плати за навчання?

33

10

Чи можливе обслуговування в терцентрі після укладення договору довічного утримання

35

14

Надання платних послуг медичними установами — консультують фахівці Державної фінансової інспекції

36

22

Надання платних послуг стоматологічними поліклініками — консультують фахівці Державної фінансової інспекції

37

10

Надання дитячо-юнацьким комплексом платних послуг дорослим: чи це можливо

38

24

Інтернатура: особливості проходження та визначення вартості — консультують фахівці Державної фінансової інспекції

40

10

Надання платних послуг з підвищення кваліфікації

43

19

Оренда

Орендар не звільняє приміщення після закінчення дії договору оренди: що робити — консультують фахівці Державної фінансової інспекції

17

21

Розрахунок суми спожитих орендарем послуг з водопостачання та водовідведення

33

7

Відшкодування комунальних послуг

35

26

Кому дістанеться 1 грн. орендної плати

39

18

Як розрахувати споживання електроенергії ксероксом, який належить орендарю

43

20

Чи потрібно стягувати з орендаря витрати на заробітну плату опалювачів

43

21

Індекс інфляції менше ніж 100 %: як відкоригувати орендну плату

46

12

Готівкові та безготівкові розрахунки

Чи може підприємство — постачальник тепла самостійно підвищити плату за нього

14

19

Як «перекинути» кошти на правильний рахунок

14

20

Бібліотека застосовує КОРО: як правильно оприбуткувати готівку

33

4

Розмір штрафів за незастосування РРО: як визначити кількість порушень

42

23

Закупівлі за держкошти

Здійснюємо державні закупівлі в умовах коливання цін

14

8

Державні закупівлі в електронній формі

22

41

Змінився газопостачальник: чи потрібно укладати новий договір

25

31

Закупівля природного газу: разом проходимо лабіринт

28

17

Здійснюємо ремонт та будівництво: як провести процедури закупівель

28

21

Добровільно/примусово, або Будні конкурсного комітету

29

21

Аналіз ключових змін у сфері державних закупівель

38

13

Освоюємо новації у держзакупівлях, або Продовжуємо танці з бубнами

40

21

Здійснюємо закупівлю робіт: особливості проведення закупівель

43

9

Мінекономрозвитку відповідає на актуальні запитання щодо держзакупівель

44

17

Нестандартні ситуації при здійсненні держзакупівель

48

5

Податки та внески

Орендна плата: особливості оподаткування

5

20

Податкові новини — 2015 для бюджетних установ

7

8

Щодо сплати земельного податку у разі надання в оренду земельних ділянок, будівель, споруд

10

20

Як виправити помилку з податку на землю

11

24

Як сплачувати податок на землю, якщо не оформлені документи на земельну ділянку

11

25

Чи обкладати військовим збором нецільову матеріальну допомогу

12

6

Вимога про ЄСВ з мінімальної зарплати — консультують фахівці Державної фіскальної служби України

15

22

Чи утримувати військовий збір із надміру витрачених коштів, отриманих під звіт

15

24

Чи обкладати військовим збором грошову компенсацію за найм військовослужбовцями жилих приміщень

15

25

Чи повинна бюджетна установа сплачувати рентну плату за спецвикористання води у разі здавання приміщень в оренду

19

43

Лікарня надає послуги з обстеження медичних препаратів: чи обкладати їх ПДВ

23

14

Щодо сплати рентної плати селищною радою, яка має на балансі свердловину

24

18

Середній заробіток мобілізованих та ЄСВ — консультують фахівці Державної фіскальної служби України

25

10

Донарахування до МЗП, якщо працівника мобілізували — консультують фахівці Державної фіскальної служби України

25

10

Установа має земельні ділянки на території АТО: чи сплачувати податок на землю

26

13

Плата за проживання у гуртожитку: як виписати податкову накладну

27

18

Послуги чи продукція власного виробництва: коли необхідно застосовувати РРО

28

29

Щодо перерахунку військового збору, утриманого із середнього заробітку мобілізованих працівників

28

31

Працівник головної установи та відокремленого підрозділу: чи є право на ПСП

29

21

Звільнення і прийом на роботу в одному місяці: чи буде право на ПСП — консультують фахівці Державної фіскальної служби України

34

30

Комунальні послуги: як відображаємо ПДВ

37

6

Пільга з військового збору — консультують фахівці Державної фіскальної служби України

37

9

ЄСВ з премії звільненого держслужбовця

39

30

Середня зарплата сільському екс-голові: ПДФО та ВЗ бути — консультують фахівці Державної фіскальної служби України

41

19

Матеріальна допомога за рахунок коштів місцевого бюджету

44

30

Заява про застосування ПСП: подавати чи не подавати — ось у чому запитання — консультують фахівці Державної фіскальної служби України

47

47

Бухгалтерський облік

Облікова політика бюджетних установ у 2015 році

7

16

Індексація необоротних активів у 2015 році: проводити чи ні

8

21

Надходження необоротних активів: відображаємо по-новому

10

21

Чи брати на баланс водопровід та каналізаційний випуск

10

28

Прострочена кредиторська заборгованість за батьківською платою: як правильно списати

10

29

Амортизація-2015: нараховуємо за новими правилами

11

6

Нараховуємо амортизацію: які регістри бухобліку застосовувати

11

19

Оцінка вибуття запасів: який метод застосовувати

13

17

Облік запасів на позабалансових рахунках

13

23

Доходи та витрати майбутніх періодів: відображаємо в бухобліку і звітності

13

26

Придбано талони на бензин: що робити з ПДВ

13

30

Чи потрібно індексувати вартість земельної ділянки

14

22

За якою вартістю оприбутковувати земельну ділянку на баланс

14

24

Будівельні матеріали придбані за рахунок спецфонду: відображаємо в обліку

14

25

Обліковуємо незавершені капітальні інвестиції по-новому

16

13

Допомога бухгалтеру: зразок наказу про облікову політику

16

20

Національні стандарти бухгалтерського обліку: шпаргалка до НП(С)БО 121 «Основні засоби»

19

8

Списуємо тосол та гальмівну рідину

20

30

Мінфін відповідає на актуальні запитання з бухобліку — консультують фахівці Міністерства фінансів України

21

11

Нараховуємо амортизацію: вирішуємо робочі завдання

21

19

Оздоровлення демобілізованих — консультують фахівці Міністерства фінансів України

22

38

Викрадено автомобіль: оформляємо списання

23

21

«Пишіть листи і надсилайте вчасно…» та про марки пам’ятайте

23

26

Списуємо нестачу продуктів харчування

25

11

Придбаваємо РРО: як обліковувати витрати

26

14

Обліковуємо мантії та нагрудні знаки суддів

26

18

Внутрішнє переміщення ТМЦ: які потрібні документи

27

20

Мобілізовано транспортний засіб: як оформити його передачу та вести подальший облік

27

21

З якою періодичністю потрібно оформляти подорожній лист

27

23

Медогляд педагогічних працівників: за чий кошт

27

25

Матеріально відповідальна особа переходить на іншу посаду: як передати ТМЦ

27

24

Бюджетні установи отримали нові інвентаризаційні форми

31

26

Виготовляємо комп’ютер власними силами

32

18

Нестач та надлишків не виявлено: чи складати звіряльні відомості

33

12

Модернізуємо, поліпшуємо, дообладнуємо…

33

13

Нацстандарти бухобліку: знайомимося зі змінами

34

18

Змінилася назва установи: що робити зі старою печаткою

34

27

Щодо періодичності проведення інвентаризації каси — консультують фахівці Міністерства фінансів України

35

15

ГБО на авто: обліковуємо правильно

35

16

Проведення робіт з ремонту школи силами батьків — консультують фахівці Державної фінансової інспекції

35

21

Як заплатити працівникам за непряму участь у наданні платних послуг

35

24

Бібліотека придбаває періодику: як показати в обліку — консультують фахівці Міністерства фінансів України

37

18

Строк експлуатації минув, але об’єкт придатний для експлуатації: модернізувати чи ні

37

20

Капремонт: чи збільшувати первісну вартість об’єкта

38

27

Методрекомендації з бухобліку: очікувані зміни

39

12

Норми на ремонтні роботи

39

17

Талони, смарт- та скретч-картки на пальне: що та як правильно застосовувати

41

24

Інвентаризацію провели, підсумки підбили: відображаємо в обліку

42

25

Оцінка надлишків ТМЦ, виявлених під час інвентаризації — консультують фахівці Міністерства фінансів України

43

17

Національні стандарти бухгалтерського обліку: шпаргалка до НП(С)БО 123 «Запаси»

45

9

1. Умови для віднесення активів до запасів

45

9

2. Класифікація запасів

45

10

3. Оцінка запасів

45

13

3.1. Формування первісної вартості запасів

45

13

3.2. Коли визначати справедливу вартість

45

15

3.3. КЕКВ при придбанні запасів

45

16

4. Обліковуємо транспортно-заготівельні витрати

45

18

5. Списання сум ТЗВ при вибутті запасів

45

19

6. Типова кореспонденція субрахунків при надходженні запасів

45

20

7. Приклади операцій з надходження запасів

45

21

8. Оцінка запасів на дату балансу

45

23

9. Приклад визначення чистої вартості реалізації запасів

45

24

10. Методи списання запасів

45

24

11. Типові бухгалтерські проводки при оцінці вибуття запасів

45

27

12. Облік надлишків і нестач запасів

45

28

13. Приклади з обліку надлишків і нестач запасів

45

29

14. Облік і контроль за рухом запасів

45

30

15. Розкриття інформації про запаси в наказі про облікову політику та в примітках до фінансової звітності

45

31

Заповнюємо інвентаризаційні форми правильно

46

10

Нестача матеріальних цінностей, переданих на відповідальне зберігання: як відобразити в обліку

47

15

Призначення та виплата пільгових пенсій

47

18

Звітність

Зустрічаємо новий Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ: нарешті з військовим збором!

12

6

В одному з місяців кварталу працівник не мав права на ПСП: як заповнити ф. № 1ДФ

15

20

Особливості подання ф. № 1ДФ за відокремлений підрозділ юрособи, не уповноважений утримувати та сплачувати ПДФО до бюджету

15

20

Чи слід відображати у ф. № 1ДФ суму аліментів

15

21

Особливості відображення у ф. № 1ДФ зарплати померлого працівника

15

22

Нарешті дочекалися: зустрічаємо нову звітність з єдиного внеску

20

22

Працівник працює за цивільно-правовим та трудовим договорами: як заповнити звіт з ЄСВ

20

26

Як у звіті з ЄСВ відобразити дату закінчення трудових відносин з померлим працівником

20

26

Особливості заповнення звіту з ЄСВ щодо осіб, які отримують відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами

20

27

Як виправити арифметичну помилку у звіті з ЄСВ

20

28

Працівник працює неповний робочий день: чи є особливості заповнення звіту з ЄСВ

20

28

Працівниця вийшла на роботу після відпустки для догляду за дитиною: як заповнити звіт з ЄСВ

20

29

Не подали звітність з рентної плати за I квартал: чи правомірно нараховано штраф

23

16

Заповнюємо графу 24 таблиці 6 Звіту з ЄСВ

30

28

Щодо відображення у графі «Працювало за трудовими договорами» ф. № 1ДФ кількості працівників, призваних на військову службу під час мобілізації

40

31

Перерахунок вересневої зарплати: як відобразити в ЄСВ-звіті за жовтень — консультують фахівці Пенсійного фонду України

42

17

Донараховано індексацію за минулий період: до якого звітного періоду її віднести

44

31

Донарахували декретні: як заповнити таблицю 6 ЄСВ-звіту — консультують фахівці Пенсійного фонду України

46

15

За рішенням суду нараховано щорічну грошову винагороду колишньому працівнику-педагогу: як відобразити у Звіті з ЄСВ — консультують фахівці Пенсійного фонду України

48

12

Відрядження

Відрядження за кордон без добових

26

21

Чи можна відшкодовувати витрати на проживання в орендованій квартирі

33

5

В автобусному квитку ціну вписано від руки: чи відшкодовувати витрати на проїзд

37

17

Трудові відносини

Обчислюємо стаж педагогічної роботи викладачам технічної школи — консультують фахівці Державної інспекції з питань праці

11

29

Підвищення категорії бухгалтерові ДЮСШ — консультують фахівці Державної інспекції з питань праці

11

30

Хто може бути куратором групи у вищому навчальному закладі — консультують фахівці Державної інспекції з питань праці

11

31

Чи необхідно проходити медогляди працівникам, які працюють за комп’ютерами з «тонкими» моніторами

14

27

Відповідальність головних бухгалтерів за проведення ремонтних робіт — консультують фахівці Державної фінансової інспекції

21

31

Пільги під час проходження медоглядів

21

32

Нові гарантії «солдатам установи»: досконалості немає межі…

24

23

Радник директора: чи можна ввести посаду до штатного розпису ВНЗ

24

25

Викладач музичної школи — сумісник: нюанси надання щорічної відпустки

25

14

Викладач на три місяці: чи потрібно виплачувати компенсацію за невикористану відпустку

25

15

Педагогічна робота керівних працівників ВНЗ I рівня акредитації

25

16

Додаткова відпустка на дітей: про важливе наочно

26

22

Якщо мобілізували сумісника: зберігати чи звільняти?

26

27

«Відпускний» стаж та період служби за призовом під час мобілізації

29

31

Ненормований робочий день для занадто працьовитого — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

33

28

Додаткова відпустка учасникам бойових дій та інвалідам війни — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

33

29

Якщо одного бухгалтера не вистачає: розбираємося зі штатами — консультують фахівці Державної інспекції з питань праці

33

30

Підвищення кваліфікації попри все…

33

31

Виправлення дати народження у трудовій книжці

35

28

Штатний розпис органу місцевого самоврядування — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

41

13

Селищного голову обрано на другий строк: що із трудовими відносинами

41

13

Соціальний працівник: вимоги до посади

43

32

Скасовані Типові штати ВНЗ III і IV рівнів акредитації, що так і не набули чинності: чи чекати на новий документ

43

31

Працівник відбув на курси підвищення кваліфікації у вихідний день: чи надавати йому відгул — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

44

31

Посилено відповідальність за невиконання гарантій «солдатам» організацій, установ — консультують фахівці Державної інспекції з питань праці

47

34

Директор & керівник гуртка: коли сумісництво допускається без обмежень

47

36

Відпустка директора з навчально-виховної роботи — консультують фахівці Міністерства освіти і науки України

47

37

Педстаж майстра виробничого навчання — консультують фахівці Міністерства освіти і науки України

47

38

Додаткова відпустка «на дітей» розлученій жінці: підстави та порядок надання

47

39

Оплата праці

Котельня школи працює на твердому паливі: скільки потрібно кочегарів і як оплатити їх працю — консультують фахівці Державної інспекції з питань праці

1

24

Матдопомогу виплатили в місяці підвищення окладу: коригувати зарплату чи ні — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

1

26

Утримання зарплати в розрахунковому періоді: як визначити суму матдопомоги — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

1

27

Завідувач відділення соцдопомоги вдома: як установити посадовий оклад — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

1

29

Умови для підвищення посадового окладу соціального працівника терцентру — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

1

30

Заступник директора з навчально-виховної роботи: чи можна ввести таку посаду у вечірній школі — консультують фахівці Державної інспекції з питань праці

1

31

Коефіцієнти для коригування заробітної плати при виході у відпустку в січні — червні 2015 року

5

27

Чи можна виплатити матдопомогу на оздоровлення в період перебування працівника у відпустці

5

27

Тренер-викладач у профтехосвіті: розбираємося в питаннях оплати праці — консультують фахівці Державної інспекції з питань праці

5

30

Визначаємо право вчителя на доплату за наявність ученого ступеня — консультують фахівці Державної інспекції з питань праці

5

31

Інженер з охорони праці та юрисконсульт ВНЗ: коли такі спеціалісти можуть стати «провідними» — консультують фахівці Державної інспекції з питань праці

12

31

Приймаємо на роботу студента — майбутнього педагога: нюанси оплати праці — консультують фахівці Державної інспекції з питань праці

14

30

Обмеження за зарплатою з 1 квітня можна платити більше 7 мінзарплат

15

26

Директор терцентру: які періоди роботи можна зарахувати до стажу для надбавки за вислугу років — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

15

30

Завідувач і бухгалтер центру соцреабілітації дітей-інвалідів: чи мають право на підвищення посадових окладів — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

15

31

Оплата праці педагогів виправної колонії — консультують фахівці Державної інспекції з питань праці

17

29

Працівник захворів у навчальній відпустці: чи оплачувати йому листок непрацездатності — консультують фахівці Державної інспекції з питань праці

17

31

Чи можна встановити заступнику головлікаря надбавку за складність і напруженість у роботі — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

17

32

Питання компенсації середнього заробітку призваним працівникам — консультують фахівці Державної фінансової інспекції

18

27

Викладач «медичних» дисциплін коледжу — колишній лікар: як це позначиться на розмірі надбавки за вислугу років — консультують фахівці Державної інспекції з питань праці

18

29

Доплата за наявність наукового ступеня керівнику підрозділу коледжу — консультують фахівці Державної інспекції з питань праці

18

30

Викладач коледжу — кандидат філософських наук: чи є право на доплату — консультують фахівці Державної інспекції з питань праці

18

31

Сестра-хазяйка працює на два відділення: чи є право на доплату

23

30

Коефіцієнти коригування зарплати при виході у відпустку в липні — листопаді 2015 року

24

27

Відпустка з 1 липня: який розрахунковий період брати для обчислення матеріальної допомоги

24

31

Мінсоцполітики відповідає на актуальні запитання (огляд листів)

25

17

Лікарняні та декретні: розрахунок по-новому

27

26

Матдопомога директору, який відпрацював менше року — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

27

30

Виплати працівникам

29

4

Матдопомога на оздоровлення для педагогічного працівника — консультують фахівці Міністерства освіти і науки України

30

29

Доплата за вислугу років та надбавка за особливі умови праці для бібліотекаря лікарні — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

32

29

Допомога на оздоровлення: якщо працівник звільняється — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

32

30

Надбавка за вислугу років музичному керівнику — консультують фахівці Міністерства освіти і науки України

33

21

Берете участь у забезпеченні проведення АТО? Отримайте +50 %! — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

33

21

Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника та тимчасове замісництво — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

33

23

За себе і за того хлопця: чи буде доплата — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

33

24

Доплата за ведення військового обліку — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

33

24

Оплата праці водія пожежного автомобіля — консультують фахівці Державної інспекції з питань праці

33

25

Якщо працівник помер у відпустці — консультують фахівці Міністерства охорони здоров’я України

33

27

Інструктор-методист ДЮСШ: чи зараховувати період військової служби до стажу для виплати надбавки за вислугу років

35

29

У штатному розписі тільки одна посада машиніста (кочегара) котельні: чи можливо це

35

30

Як заохотити працівників, які працюють понад норму

35

31

Підвищення основних соцгарантій

36

11

Надбавка за престижність праці — консультують фахівці ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

36

20

Старший викладач на посаді доцента: установлюємо тарифний розряд — консультують фахівці ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

36

21

Лікарняні: якщо «на межі» перехідна відпустка та виправлення помилки — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

37

23

Лікарняні: із ставки на півставки — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

37

24

Коефіцієнти для коригування заробітної плати при виході у відпустку у вересні — грудні 2015 року

37

25

Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу

38

31

Відпускні після звільнення: чи бути ЄСВ

38

32

Молодший науковий співробітник вийшов на пенсію: коли йому належить 6 окладів

39

29

Розрахунки з робітниками та службовцями військової частини, направленими до зони АТО

40

17

Повторно обраний селищний голова: чи є нові точки відліку для обчислення виплат

41

14

Зарплата сільському (селищному) голові, його заступникам — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

41

15

Сільського голову не обрали на новий строк: чи виплачувати середню зарплату протягом 6 місяців

41

16

Премія сільському голові

42

10

Проводжаємо працівницю в декрет з легкою душею — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

42

11

Декретні в разі неповної зайнятості — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

42

13

Лікарняні та декретні в цифрах

43

22

Доплату ЄСВ до МЗП не зараховують для страхового стажу — консультують фахівці Пенсійного фонду України

43

28

Матдопомога для держслужбовця: яка, скільки та коли — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

43

30

Перерахунок ПДФО — 2015: бухгалтеру на замітку

46

17

«За того хлопця», або Доплата за «відсутнього»: чи враховувати для індексації в місяці підвищення окладу — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

46

25

Оплата лікарняного листа сільському голові, в якого припинилися повноваження — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

46

31

Доплата за ведення військового обліку посадовим особам місцевого самоврядування — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

46

32

Підвищити оклади за рахунок «обнулення» зарплатної індексації: «подарунок» від Кабміну

47

21

Години чергування вдома та роботи вночі: як враховувати оплату для індексації зарплати медпрацівників — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

47

29

Надбавка за вислугу років лікарю-інтерну — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

47

33

Середня зарплата сільському екс-голові: як розрахувати — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

48

14

Щорічна відпустка після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами: розраховуємо відпускні

48

15

Індексація доходів

Індекси для проведення індексації грошових доходів у січні 2015 року

1

31

Індексація грошових доходів за лютий 2015 року

8

25

Як індексувати зарплату вчителів: розбираємо на прикладах

8

28

Індексація грошових доходів за березень 2015 року

11

26

Індексація грошових доходів за квітень 2015 року

15

27

Індексація грошових доходів за травень 2015 року

17

24

Індексація грошових доходів за червень 2015 року

21

28

Індексація грошових доходів за липень 2015 року

26

27

Індексація зарплати: ваше запитання — наша відповідь

26

30

Індексація грошових доходів за серпень 2015 року

30

30

Індексація грошових доходів за вересень 2015 року

33

18

Індексуємо зарплату за вересень 2015 року з урахуванням нових соцстандартів — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

36

16

Працівник «на мінімалці»: визначаємо суму вересневої індексації — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

37

22

Педнавантаження в місяці підвищення окладу: як ураховувати для індексації зарплати — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

38

28

Індексація заробітної плати за жовтень 2015 року

39

23

«Змінний» відсоток надбавок і премій у місяці підвищення окладу: як ураховувати для індексації зарплати— консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

41

20

Новоприйняті в місяці законодавчого підвищення окладів: місяць — базовий для зарплатної індексації — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

41

23

Індексація заробітної плати за листопад 2015 року

42

6

Індексація зарплати за грудень 2015 року — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

46

21

Підвищення окладу та виплата премії за трудові результати: враховуємо нюанси індексації — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

46

26

Стипендії

 

З вересня підвищено стипендії: вивчаємо зміни — консультують фахівці Міністерства освіти і науки України

40

5

Соціальні виплати та пільги

Реформа соцстрахування, сплата ЄСВ і боротьба за легальну працю: продовжуємо вивчати новації

6

40

ПСП для працівника — учасника АТО — консультують фахівці Державної фіскальної служби України

42

16

Соціальний захист

Про зміни в пільговому харчуванні дітей, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС — консультують фахівці Міністерства освіти і науки України

7

31

Щодо виплат випускникам навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування — консультують фахівці Міністерства освіти і науки України

26

31

Які студенти зараховуються на повне державне утримання в навчальних закладах — консультують фахівці Міністерства освіти і науки України

29

31

Чи звільняється від плати за утримання дитини в школі-інтернаті одинока мати (вдова чи розлучена) — консультують фахівці Міністерства освіти і науки України

32

28

Допомога на поховання з ФСС

39

20

Щодо звільнення від плати за харчування дитини в ДНЗ — консультують фахівці Міністерства освіти і науки України

42

19

Орієнтовна таблиця мінімального грошового забезпечення в навчальних закладах учнів та студентів із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з 1 вересня 2015 року — консультують фахівці Міністерства освіти і науки України

42

21

Питання звільнення від плати за харчування дитини в ДНЗ — консультують фахівці Міністерства освіти і науки України

46

14

Перевірки

Проведення аудиторських перевірок — консультують фахівці Державної фінансової інспекції

14

18

Застосування заходів впливу та адміністративних стягнень за порушення бюджетного законодавства — консультують фахівці Державної фінансової інспекції

18

13

Держфінінспекція отримала нову методику перевірок держзакупівель — консультують фахівці Державної фінансової інспекції

30

20

Кого і як перевіряє Рахункова палата

44

10

Актуальна тема

Нацстандарти бухобліку в державному секторі: починаємо знайомство — консультують фахівці Міністерства фінансів України

3

35

Погляд на запаси під новим кутом — консультують фахівці Міністерства фінансів України

3

54

Оплата праці та соціальна сфера: що приготував 2015 рік

4

31

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для визначення права на звільнення від плати за харчування дітей у ДНЗ у 2015 році— консультують фахівці Міністерства освіти і науки України

4

46

Реформа в системі соцстрахування: які зміни врахувати роботодавцеві — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

5

5

Облік зобов’язань за новими правилами — консультують фахівці Міністерства фінансів України

8

17

Тетяна Слюз: відповіді на актуальні запитання працівників бюджетної сфери

13

13

Шпаргалка по РРО для початківців 1. Кому потрібен РРО

22

5

2. Хто звільнений від застосування РРО

22

7

3. Який РРО вибрати

22

9

4. Як і де зареєструвати РРО

22

11

5. Як підготувати РРО до використання 5.1. Обов’язкові реквізити фіскальних чеків

22

14

5.2. Програмуємо РРО

22

16

5.3. Що треба зберігати на місці проведення розрахунків

22

17

6. Як правильно проводити розрахунки через РРО 6.1. Проводимо розрахунки через РРО: головні правила

22

17

6.2. Формуємо X- і Z-звіти

22

18

6.3. Як виправити операцію, помилково проведену через РРО

22

20

6.4. Що робити, якщо РРО не працює

22

21

6.5. Електронна РРО-звітність

22

24

7. КОРО і РК: як зареєструвати і правильно застосовувати

22

25

7.1. Як зареєструвати КОРО

22

26

7.2. Як заповнювати КОРО

22

27

7.3. Як зареєструвати РК

22

29

7.4. Як вести РК і заповнювати розрахункові квитанції

22

30

7.5. Звітність з КОРО і РК

22

31

8. Які штрафи за порушення у сфері застосування РРО

22

32

Довідкова інформація

Календар бухгалтера на лютий 2015 року

4

47

Календар бухгалтера на березень 2015 року

9

4

Календар бухгалтера на квітень 2015 року

12

32

Календар бухгалтера на травень 2015 року

16

32

Календар бухгалтера на червень 2015 року

20

32

Календар бухгалтера на липень 2015 року

24

32

Підстави для відмови в оплаті листка непрацездатності

27

31

Календар бухгалтера на серпень 2015 року

28

32

Норма тривалості робочого часу на 2015 рік при п’ятиденному робочому тижні (з урахуванням нового святкового дня — Дня захисника України)

32

31

Календар бухгалтера на вересень 2015 року

32

32

Календар бухгалтера на жовтень 2015 року

36

48

Календар бухгалтера на листопад 2015 року

40

32

Календар бухгалтера на грудень 2015 року

44

32

Коефіцієнти для коригування зарплати при виході у відпустку у грудні 2015 року

48

17

Календар бухгалтера на січень 2016 року

48

18

Антикорупційне законодавство

Заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік посадовими особами бюджетних установ

9

4

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
перелік опублікованих матеріалів додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті