Теми статей
Обрати теми

Щодо індексації зарплати при виплаті доплати за роботу в нічний час

Міністерство соціальної політики України
Лист від 09.12.2014 р. № 285/10/136-14

Департамент стратегічного планування та аналізу Міністерства соціальної політики України розглянув запит Видавничого будинку «Фактор» щодо індексації заробітної плати і повідомляє.

Відповідно до пункту 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 (із змінами) (далі — Порядок), індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру, зокрема, оплата праці, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством.

Пунктом 5 Порядку передбачено, що у разі підвищення розмірів мінімальної заробітної плати, а також у разі зростання грошових доходів населення без перегляду їх мінімальних розмірів місяць, в якому відбулося підвищення, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення. Індексація грошових доходів, отриманих громадянами за цей місяць, не провадиться. З наступного місяця здійснюється обчислення наростаючим підсумком індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації.

У разі коли грошовий дохід з урахуванням суми підвищення менше суми грошового доходу з урахуванням індексації до його підвищення, у базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення. Приклад проведення індексації у разі підвищення доходів наведено в додатку 4 до Порядку.

Враховуючи викладене та наведені у листі дані, якщо умови оплати праці передбачають виплату за роботу у нічний час, то у випадку підвищення посадового окладу відбувається і підвищення зазначеної доплати. Таке підвищення враховується при визначенні базового місяця для проведення індексації.

При цьому, якщо посадовий оклад не підвищується, а відбувається збільшення доплати за роботу в нічний час за рахунок кількості відпрацьованих нічних годин, то при такому збільшенні заробітної плати базовий місяць при проведенні індексації не змінюється.

Якщо у жовтні 2014 року у працівника збільшився посадовий оклад, то при визначенні у жовтні фіксованої величини суми індексації, порівняння суми підвищення заробітної плати із сумою індексації має здійснюватися виходячи з умов жовтня.

Тобто порівняння суми підвищення заробітної плати та суми індексації має здійснюватися виходячи із заробітної плати жовтня до її підвищення (при посадовому окладі до підвищення — 1218 грн.) та заробітної плати жовтня після її підвищення (при посадовому окладі — 1243 грн.).

 

Заступник директора Департаменту стратегічного
 планування та аналізу — начальник відділу

 Н. Підлужна

Коментар фахівця Мінсоцполітики

Доплата за роботу в нічний час: як вона впливає на індексацію зарплати

Якщо необхідно забезпечити робочий процес цілодобово (у тому числі у вихідні, неробочі та святкові дні), то вдаються до підсумованого обліку робочого часу, можливість установлення якого передбачена ст. 61 КЗпП. Такий режим робочого часу передбачає роботу в нічний час (з 22:00 до 6:00), яка компенсується шляхом установлення доплати.

Механізм обчислення доплати за роботу в нічний час має свої особливості, що позначається і на індексації зарплати працівника, який одержує таку доплату. Чому це так?

Річ у тім, що розмір «нічної» доплати залежить не лише від посадового окладу працівника, а й від кількості відпрацьованих нічних годин у конкретному місяці та норми робочого часу цього місяця. А ці показники, як відомо, кожного місяця можуть змінюватися як у бік збільшення, так і в бік зменшення. Як такі коливання впливають на індексацію зарплати, у тому числі якщо у працівника підвищується посадовий оклад? Відповідь на це запитання містить лист, що коментується.

 

Якщо посадовий оклад працівника не змінюється

При проведенні індексації зарплати працівників керуються Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078).

У п. 2 цього Порядку зазначено: об’єктами індексації є доходи постійного характеру, зокрема оплата праці за виконану роботу з урахуванням доплат, надбавок, премій, передбачених законодавством.

Доплата за роботу в нічний час передбачена законодавством і має постійний характер, тому:

1) вона є об’єктом індексації і враховується у складі доходу працівника при визначенні базового місяця (при підвищенні зарплати);

2) підвищення розміру доплати впливає на базовий місяць, якщо таке підвищення не пов’язане зі збільшенням кількості відпрацьованих годин.

Важливо! Якщо в окремому місяці розмір доплати зріс за рахунок збільшення кількості відпрацьованих годин (при цьому посадовий оклад не змінюється), то базовим місяць не визнають (див. абз. 6 листа, що коментується).

Пояснення просте: у такому разі зарплата працівника підвищується внаслідок збільшення обсягу виконаних робіт, а не за рахунок підвищення постійних складових зарплати.

Таким чином, якщо кожного місяця у працівника змінюється розмір зарплати за рахунок різної кількості робочих годин на місяць (у тому числі годин роботи в нічний час), то це не є підставою для перегляду базового місяця.

Виняток становить випадок, коли у працівника підвищується посадовий оклад (інша постійна складова зарплати). Розглянемо його детальніше.

 

Як діяти в місяці підвищення посадового окладу

Якщо у працівника підвищується посадовий оклад, такий місяць є базовим для цілей індексації (п. 5 Порядку № 1078).

Як діяти в базовому місяці, зазначено в абз. 3 п. 5 Порядку № 1078. Потрібно визначити суму підвищення зарплати, порівнявши зарплату в місяці підвищення та зарплату попереднього місяця. На отриманий результат слід зменшити суму індексації, яка могла бути нарахована цього місяця. Якщо ж працівнику виплачується лише фіксована сума індексації, то її розмір не зміниться, якщо підвищення зарплати не перевищило таку фіксовану суму (див. приклад, наведений у додатку 4 до Порядку № 1078).

Однак річ у тім, що зі збільшенням посадового окладу автоматично підвищуються і виплати, що розраховуються виходячи з його розміру, у тому числі «нічна» доплата. При цьому, як уже зазначалося, доплата за роботу в нічний час є об’єктом індексації, тому вона також бере участь у порівняльних розрахунках.

Ситуація ускладнюється тим, що розмір доплати змінюється залежно від кількості відпрацьованих нічних годин і місячної норми робочого часу, тому якщо взяти суму доплати у фактичному розмірі, то реальну картину підвищення зарплати ми можемо не отримати. Наприклад, зарплата працівника у вересні 2014 року складала 1300 грн. (у тому числі доплата за роботу в нічний час — 130 грн.). У жовтні 2014 року посадовий оклад працівника підвищився на 25 грн., але цього місяця працівник відпрацював меншу кількість нічних годин, ніж у попередньому, в результаті сума «нічної» доплати становила 90 грн. Що маємо у результаті? Незважаючи на те, що посадовий оклад працівника підвищився, реального збільшення його зарплати не відбулося.

Щоб виключити такі перекручення реального підвищення зарплати, порівняльні розрахунки потрібно провести, виходячи з кількості відпрацьованих нічних годин і норми робочого часу місяця, в якому підвищена зарплата. Саме такий підхід запропонований в абз. 7 — 8 листа, що коментується. Пояснимо на прикладі.

 

Приклад. Працівник (4-й тарифний розряд за ЄТС), якому встановлений 36-годинний робочий тиждень, відпрацював у вересні 2014 року норму часу — 158,4 год, у тому числі 48 год — нічні. У жовтні 2014 року норма його робочого часу становила 165,6 год, у тому числі 40 год — нічні. Доплата за роботу в нічний час встановлена у розмірі 35 %. Базовий місяць — грудень 2013 року (фіксованої індексації немає). У жовтні 2014 року у працівника збільшився посадовий оклад з 1218,00 грн. до 1243,00 грн.

Ураховуючи, що у працівника підвищений посадовий оклад, необхідно визначити суму підвищення зарплати в жовтні 2014 року, порівнявши зарплату вересня та жовтня 2014 року.

Нагадаємо, що порівняльні розрахунки проводять виходячи з умов повністю відпрацьованого місяця (це має значення, коли працівник частину місяця перебував у відпустці або на лікарняному, тобто місяць відпрацьований не повністю) з урахуванням постійних складових зарплати (доплат, надбавок).

Підкреслимо: при проведенні порівняльних розрахунків потрібно використовувати місячну норму робочого часу та кількість нічних годин за графіком роботи працівника в листопаді 2014 року, тобто в розрахунках братиме участь місячна норма робочого часу — 165,6 год і нічні — 40 год.

Порівняльні розрахунки будуть такими:

 

Складові зарплати

До підвищення, грн.

Після підвищення, грн.

Посадовий оклад

1218,00

1243,00

Підвищення окладу за шкідливі умови праці (25 %)

304,50

310,75

Посадовий оклад з урахуванням підвищення

1522,50

1553,75

Доплата за роботу в нічний час

128,66

1) 1522,50 грн. : 165,6 год 9,19 грн.;

2) 9,19 грн. х 40 год х 35 %  = 128,66 грн.

131,32

1) 1553,75 грн. : 165,6 год 9,38 грн.;

2) 9,38 грн. х 40 год х 35 % = 131,32 грн.

Всього

1651,16

1685,07

 

1. Сума підвищення зарплати в жовтні 2014 року становила 33,91 грн. (1685,07 грн. - 1651,16 грн.). Оскільки базовим місяцем працівника був грудень 2013 року, то сума можливої індексації в жовтні 2014 року становила 146,16 грн. (1218,00 грн. х 12 %).

2. З урахуванням того, що сума підвищення зарплати (33,91 грн.) не перекрила можливу суму індексації (146,16 грн.), визначаємо фіксовану суму індексації: 146,16 грн. - 33,91 грн. = 112,25 грн. У такому розмірі її виплачують до наступного підвищення зарплати, яке перекриє цю величину. Жовтень 2014 року став базовим місяцем. З наступного місяця починають розрахунок нового індексу до перевищення порога індексації (101 %).

 

Перехід з нічної роботи на звичайну

Розглянемо також ще таку ситуацію. Працівник обіймав посаду, яка передбачала роботу в нічний час з установленням доплати. Потім його перевели на іншу посаду, яка передбачає звичайний режим роботи, при цьому в місяці переведення його посадовий оклад збільшився. Як у такому разі індексувати зарплату та проводити порівняльні розрахунки?

Механізм індексації зарплати працівників, переведених на іншу посаду в цій самій установі, урегульовано п. 102 Порядку № 1078.

За такими працівниками зберігають раніше виплачувану суму індексації, якщо сума збільшення зарплати менше, ніж сума індексації, яка могла бути виплачена в місяці переведення. Але при цьому керуються п. 5 Порядку № 1078, яким визначено порядок проведення індексації в разі підвищення грошових доходів. Так, якщо працівнику виплачувалася поточна індексація, то в місяці підвищення доходу визначають фіксовану суму індексації як різницю між сумою можливої індексації та сумою підвищення зарплати (абз. 3 п. 5 Порядку № 1078). Місяць переведення є базовим. З наступного місяця починають розрахунок нового індексу наростаючим підсумком. Якщо ж сума підвищення зарплати в місяці переведення на іншу посаду більша, ніж сума індексації, то працівник втрачає право на індексацію.

Інакше кажучи, якщо в місяці переходу на іншу посаду у працівника підвищується зарплата, то необхідно визначити суму такого підвищення. У нашій ситуації у працівника змінилася не лише посада, а й умови оплати праці: на новому місці роботи вони вже не передбачають установлення доплати за роботу в нічний час. Отже, порівняльні розрахунки в базовому місяці потрібно проводити виходячи з фактично нарахованої зарплати.

 

Жанна ЛАВРЕНТЬЄВА,
 головний фахівець відділу рівня життя та моніторингу бідності

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі