Теми статей
Обрати теми

Щодо індексації зарплати при роботі на двох посадах

Міністерство соціальної політики України
Лист від 25.12.2014 р. № 289/10/136-14

Департамент стратегічного планування та аналізу Міністерства соціальної політики України розглянув запит Видавничого будинку «Фактор» щодо індексації заробітної плати і повідомляє.

Пунктом 7 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078, із змінами (далі — Порядок), визначено, що особі, яка працює за сумісництвом, видається на її вимогу довідка з основного місця роботи про розмір доходу, що підлягає індексації, та проіндексованого доходу. На підставі цієї довідки проводиться індексація доходів від роботи за сумісництвом у межах суми, що не перевищує прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, з урахуванням отриманої заробітної плати за основним місцем роботи.

Аналогічно індексуються доходи, які одержують громадяни на умовах погодинної оплати праці поза основним місцем роботи.

При цьому загальний дохід, який підлягає індексації, не має перевищувати розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Враховуючи зазначене та наведені у листі дані, якщо працівник працює на 0,5 ставки за однією посадою та на 0,25 ставки за іншою, інший працівник — на 0,75 ставки за однією посадою та на 0,25 ставки за іншою, то сума індексації визначається за кожною посадою окремо пропорційно відпрацьованому часу.

У випадку якщо працівник має педагогічне навантаження 9 годин як учитель та 4,5 години як керівник гуртка, то грошовий дохід такого працівника індексується окремо за кожною посадою пропорційно відпрацьованим годинам.

У разі якщо працівник працює керівником гуртка на неповну ставку та вчителем у цьому самому навчальному закладі, індексація здійснюється в аналогічному порядку.

 

Заступник директора
 Департаменту стратегічного планування та аналізу
 — начальник відділу Н. Підлужна

Коментар редакції

Індексація зарплати в разі роботи на двох посадах

Стаття 10 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.91 р. № 1282-XII (далі — Закон про індексацію) передбачає індексацію як зарплати за основним місцем роботи (першочергово), так і доходів від роботи за сумісництвом.

При цьому індексація зарплати:

1) внутрішніх сумісників проводиться на підставі даних про зарплату працівника;

2) зовнішніх сумісників — на підставі довідки з основного місця роботи. Так, п. 7 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078), встановлено: особі, яка працює за сумісництвом, видається на її вимогу довідка з основного місця роботи. На її підставі здійснюється індексація доходів, отриманих за сумісництвом, у межах суми, яка не перевищує прожитковий мінімум, установлений для праце­здатних осіб, з урахуванням отриманої зарплати за основним місцем роботи. Зауважимо: якщо працівник не надає таку довідку, то доходи, отримані за сумісництвом, не індексують (див. лист Мінпраці від 11.02.2004 р. № 024-15). Типової форми такої довідки немає, тому її складають у довільній формі.

Вищезгадані норми не змінювалися з моменту ухвалення Закону про індексацію і затвердження Порядку № 1078. І до 21.06.2012 р. зарплату за сумісництвом індексували, якщо за основним місцем роботи працівник був зайнятий неповний робочий час і його зарплата, відповідно, була менше прожиткового мінімуму. Тоді за сумісництвом індексували частину зарплати (різницю між прожитковим мінімумом і зарплатою за основним місцем роботи).

Але після цієї дати (тобто дати набуття чинності постановою КМУ від 13.06.2012 р. № 526, якою внесені зміни до Порядку № 1078) Мінсоцполітики заговорило інакше.

Нагадаємо: серед інших змін тоді був визначений механізм індексації зарплати працівників з неповним робочим часом (які працюють на 0,25; 0,5; 0,75 ставки). Так, якщо особа працює неповний робочий час, суму індексації (фіксовану її величину) визначають з розрахунку повного робочого часу, а виплачують пропорційно відпрацьованому часу. Це означає таке: якщо особа за основним місцем роботи працює, наприклад, на 0,75 ставки, то суму індексації визначають з розрахунку прожиткового мінімуму на місяць (з грудня 2013 року — 1218,00 грн.), а виплачують пропорційно відпрацьованому часу.

На підставі цього Мінсоцполітики стверджувало: оскільки при нарахуванні сум індексації застосовується величина прожиткового мінімуму, який визначається з розрахунку на місяць, вважається, що індексація зарплати за основ­ним місцем роботи здійснюється в повному обсязі. Виходить, що сума індексації, виплачена за основ­ним місцем роботи, — це проіндексований дохід у межах прожиткового мінімуму, навіть якщо вона виплачена пропорційно відпрацьованим дням. Отже, необхідність індексації зарплати за сумісництвом відпадає незалежно від того, перевищує зарплата за основним місцем роботи прожитковий мінімум чи ні. Про це Мінсоцполітики зазначало, наприклад, у листі від 18.11.2013 р. № 232/10/137-13 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2014, № 12).

Незважаючи на те що такий підхід був шитий білими нитками, він остаточно закріпився в роз’ясненнях Мінсоцполітики, які тут же підхопили представники контролюючих органів. Та й така «індульгенція» щодо індексації зарплати сумісників набагато полегшила працю бухгалтерів.

Однак, як кажуть, не довго музика грала. Як бачимо з листів, наведених на с. 13 та 15, Мінсоцполітики пригадало про існування п. 7 Порядку № 1078 і змінило свою позицію на прямо протилежну.

Так, головне «зарплатне» відомство вважає, що індексувати зарплату, отриману за сумісництвом, потрібно. Але загальний дохід, який підлягає індексації, не повинен перевищувати прожитковий мінімум.

Тому, якщо за основним місцем роботи працівник працює на ставку і його зарплата відповідно дорівнює або перевищує 1218,00 грн., це означає, що зарплата, отримана ним за сумісництвом, індексації не підлягає.

Отже, індексація доходів за сумісництвом можлива, коли за основним місцем роботи має місце неповна зайнятість працівника (наприклад, за основним місцем роботи він обіймає 0,75 ставки і за сумісництвом — 0,25 ставки). У такому разі:

— суму індексації визначають за кожною посадою окремо виходячи з прожиткового мінімуму, а виплачують пропорційно відпрацьованому часу (абз. 7 п. 4 Порядку № 1078);

— базовий місяць при проведенні індексації також визначають окремо за кожною посадою залежно від підвищення зарплати.

На жаль, Мінсоцполітики не розглянуло практичний бік питання, а саме: як це все перекласти мовою цифр. Тому доводиться шукати рішення самотужки.

 

Приклад 1. Працівниця обіймає посаду бібліотекаря (8-й тарифний розряд) за основним місцем роботи на 0,5 ставки. Зарплата становить 1047,75 грн. Також вона працює за внутрішнім сумісництвом на 0,5 ставки на посаді художника (9-й тарифний розряд). Зарплата становить 737,00 грн. За обома посадами базовий місяць — січень 2013 року. Фіксована індексація не виплачується.

У лютому 2015 року зарплату цієї працівниці індексуємо так:

— за посадою бібліотекаря: 1218,00 грн. х 25,2 % х 0,5 ставки = 153,47 грн.;

— за посадою художника: 1218,00 грн. х 25,2 % х 0,5 ставки = 153,47 грн.

 

Приклад 2. Практичний психолог дитячого садка працює на 0,75 ставки. Крім того, вона також працює в цьому самому навчальному закладі за сумісництвом старшою медсестрою на 0,5 ставки. Базовий місяць за обома посадами — березень 2014 року. Фіксована індексація не виплачується.

У лютому 2015 року зарплату цій працівниці індексуємо так:

— за посадою практичного психолога: 1218,00 грн. х 21,2 % х 0,75 ставки = 193,66 грн.;

— за посадою медсестри: 1218,00 грн. х 21,2 % х 0,25 ставки = 64,55 грн.

Незважаючи на те що фактично працівниця за посадою медсестри обіймає 0,5 ставки, ми індексуємо лише 0,25 ставки, адже загальний індексований дохід, отриманий за основним місцем роботи та за сумісництвом, не повинен перевищувати 1218,00 грн.

 

Приклад 3. Працівниця обіймає посаду бухгалтера та працює на ставку за ос­новним місцем роботи. Також вона працює за внутрішнім сумісництвом на 0,5 ставки економістом.

У такому разі зарплату індексують лише за основним місцем роботи в межах 1218,00 грн.

 

Увага! У такому самому порядку індексують зарплату працівника, який, крім зарплати на основній роботі, отримує доходи від роботи, що не є сумісництвом.

Перелік робіт, які не є сумісництвом, затверджений спільним наказом Мінпраці, Мінфіну і Мін’юсту від 28.06.93 р. № 43. Наприклад, не є сумісництвом педагогічна робота керівних та інших працівників навчальних закладів без обіймання штатної посади в цій самій установі.

Сподіваємося, що незабаром отримаємо й офіційні роз’яснення від Мінсоцполітики щодо розрахунку сум індексації в цих випадках.

 

Ольга ВІТКОВСЬКА,
економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі