Як індексувати зарплату вчителів: розбираємо на прикладах

В обраному У обране
Друк
Лаврентьєва Жанна, головний фахівець відділу рівня життя та моніторингу бідності
Бюджетна бухгалтерія Лютий, 2015/№ 8
Питання індексації зарплати нерозривно пов’язані з особливостями її виплати. А у педагогічних працівників таких особливостей, як відомо, хоч відбавляй. У цій консультації на прикладах розглянемо порядок індексації зарплати вчителів та інших педагогічних працівників шкіл.

Насамперед наведемо основні правила індексації зарплати.

1. Індексують лише зарплатні виплати, які мають постійний характер.

2. Місяць підвищення зарплати (на будь-яку суму), є базовим. Виняток становлять виплати, наведені в абз. 8 п. 5 Порядку № 1078. Так, не є базовим місяць підвищення доходів у зв’язку із:

— розширенням зони обслуговування або збільшенням обсягу виконуваних робіт;

— виконанням обов’язків тимчасово відсутніх працівників;

— суміщенням професій (посад);

— прийняттям за внутрішнім сумісництвом;

— збільшенням розміру премії.

З 13.02.2014 р. (дата набуття чинності постановою № 36) місяць їх установлення не є базовим за умови, що цього місяця не підвищується оклад.

3. Якщо зарплата підвищується, то застосовують абз. 3 п. 5 Порядку № 1078. Так, якщо грошовий дохід з урахуванням суми підвищення менше суми грошового доходу з урахуванням індексації до підвищення, у базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення. Приклад індексації зарплати в разі її підвищення наведений в додатку 4 до Порядку № 1078.

У результаті визначають фіксовану суму індексації, яку виплачують до наступного підвищення зарплати, яке перевищить таку величину. Якщо подальше підвищення зарплати не перевищує фіксовану суму індексації, то її розмір не змінюють.

У подальшому, при перевищенні індексу споживчих цін наростаючим підсумком порога індексації, у працівників може з’явитися право на поточну суму індексації.

4. Якщо місяць відпрацьований не повністю (відпустка, тимчасова непрацездатність), то суму індексації визначають пропорційно фактично відпрацьованим робочим дням цього місяця (абз. 7 п. 4 Порядку № 1078).

5. Зарплату індексують у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого в лютому 2015 року становить 1218,00 грн.

 

Як впливає на індексацію обсяг педагогічного навантаження

 

Ситуація: вчителю встановлене неповне педнавантаження

 

Правило. Якщо особа працює неповний робочий час, суму індексації (її фіксовану величину) визначають з розрахунку повного робочого часу, а виплачують пропорційно відпрацьованому часу (абз. 7 п. 4 Порядку № 1078).

 

Таким чином, вчителю, який працює на ставку (18 год на тиждень) і більше, виплачують суму індексації, розраховану виходячи з прожиткового мінімуму.

Якщо ж педнавантаження вчителя становить менше 18 год на тиждень (тобто він працює в режимі неповного робочого часу), знадобиться пропорційний розрахунок суми індексації. При цьому, враховуючи, що зарплата педагогів прив’язана саме до педагогічного навантаження, від неї і відштовхуються при проведенні такого розрахунку.

 

Приклад 1. Педнавантаження вчителя — 16 год на тиждень. Його базовим місяцем є січень 2013 року. Фіксовану індексацію не виплачують. Визначимо суму індексації у грудні 2014 року.

Сума індексації за цей місяць з розрахунку повного робочого часу становить 235,07 грн. (1218,00 грн. х 19,3 %).

З урахуванням педнавантаження сума індексації зарплати вчителя дорівнює: 235,07 грн. : 18 год х 16 год = 208,95 грн. У такому розмірі її виплачують за умови, що працівником відпрацьовані всі робочі дні за графіком його роботи.

 

Якщо ж вчитель відпрацював не всі робочі дні за графіком його роботи (хвороба, курси підвищення кваліфікації тощо), то в такому місяці знову застосовують пропорційний розрахунок суми індексації. При цьому, оскільки за період хвороби (курсів підвищення кваліфікації) за вчителем зберігають середній заробіток за робочі дні, то в такому випадку при проведенні розрахунку суми індексації беруть до уваги саме робочі дні.

 

Приклад 2. Скористаємося даними поперед­нього прикладу. Припустимо, що вчитель у грудні 2014 року хворів. За графіком його роботи цього місяця у нього 15 роб. дн., а хворів він 5 роб. дн., тобто цього місяця ним відпрацьовано 10 роб. дн.

Сума індексації зарплати вчителя з урахуванням його педнавантаження становить 208,95 грн. (235,07 грн. : 18 год х 16 год).

Ураховуючи, що він хворів, у грудні суму індексації визначають так: 208,95 грн. : 15 роб. дн. х 10 роб. дн. = 139,30 грн.

 

Ситуація: педнавантаження вчителя підвищується

 

Правило. Не є базовим місяць, в якому зар­плата зросла за рахунок збільшення обсягу робіт, але за умови, що не підвищується посадовий оклад (абз. 8 п. 5 Порядку № 1078).

 

В аналогічному порядку не приймають за базовий місяць підвищення педнавантаження (див. лист Мінсоцполітики від 17.04.2014 р. № 52/10/136-14, а також лист від 24.09.2014 р. № 242/10/136-14, наведений на с. 13 цього номера).

Абзац 8 «оселився» в п. 5 Порядку № 1078 з 13.02.2014 р., тобто дати набуття чинності постановою № 36. Оскільки нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, то вказаною нормою можна скористатися лише після 13.02.2014 р. Це означає, що базовий місяць за період до цієї дати не переглядають.

Таким чином, якщо педагогічне навантаження підвищується після 13.02.2014 р., місяць не буде базовим незалежно від строку, на який воно підвищене (за умови, що не підвищується оклад або інша постійна складова зарплати, наприклад надбавка за вислугу років). Отже, у такому місяці не потрібно переглядати суму індексації або визначати її фіксовану величину, адже це роблять лише в базовому місяці.

Часто доводиться чути запитання: а якщо при збільшенні педнавантаження підвищується не лише основна зарплата, а й виплати, які залежать від педнавантаження, тобто:

— підвищення окладу за наявність педагогічного звання;

— надбавки за вислугу років і за престижність праці;

— доплата за перевірку письмових робіт у V — XI (XII) класах;

— доплата за перевірку зошитів вчителям іноземних мов I — IV класів, а також вчителям, які провадять індивідуальні заняття вдома.

Як підвищення розміру таких виплат разом з педнавантаженням впливає на індексацію? Відповімо: якщо зростання вищезгаданих виплат пов’язане виключно зі збільшенням обсягу робіт, що виконуються педагогом (збільшенням педнавантаження), то це не є підставою для визнання місяця базовим. Адже сам відсоток таких виплат залишається незмінним. У такому місяці не потрібно переглядати суму індексації.

Інша річ, якщо в місяці підвищення педнавантаження вчителю встановлюють постійну складову зарплати (або підвищують відсоток такої виплати), то такий місяць буде базовим. У ньому слід визначити право на подальшу індексацію, порівнявши суму підвищення зарплати та суму можливої індексації.

Важливо! При проведенні порівняльних розрахунків з метою індексації зарплати обсяг педнавантаження, що перевищує норму на ставку, не враховують.

Пояснимо на прикладі.

 

Приклад 3. У грудні 2014 року у вчителя збільшилися:

— розмір надбавки за вислугу років (з 10 % до 20 % посадового окладу);

— педагогічне навантаження (з 24 до 30 год на тиждень) у зв’язку з виходом іншого вчителя у відпустку по догляду за дитиною до трьох років.

Вчителю виплачується також доплата за престижність праці у розмірі 20 % посадового окладу, доплата за перевірку письмових робіт у такому самому розмірі.

Останнім базовим місяцем є січень 2013 року. Фіксована індексація не виплачується. Дані щодо зарплати, розраховані виходячи з норми педнавантаження (18 год на тиждень), наведені в таблиці.

 

Складові зарплати

До підвищення, грн.

Після підвищення, грн.

Посадовий оклад за ЄТС (11-й тарифний розряд)

1678,00

1678,00

Надбавка за вислугу років

167,80
(1678,00 х 10 %)

335,60
(1678,00 х 20 %)

Надбавка за престижність праці (20 %)

335,60
(1678,00 х 20 %)

335,60
(1678,00 х 20 %)

Доплата за перевірку письмових робіт (20 %)

335,60
(1678,00 х 20 %)

335,60
(1678,00 х 20 %)

Усього

2517,00

2684,80

 

1. Сума підвищення зарплати у грудні 2014 року становила 167,80 грн. (2684,80 грн. - 2517,00 грн.). Оскільки базовим місяцем працівника є січень 2013 року, то сума можливої індексації цього місяця становила 235,07 грн. (1218,00 грн. х 19,3 %).

2. З урахуванням того, що сума підвищення зарплати (167,80 грн.) не перекрила можливу індексацію (235,07 грн.), визначаємо фіксовану суму індексації: 235,07 грн. - 167,80грн. = 67,27 грн.

У такому розмірі її виплачують (за умови повністю відпрацьованого місяця) до наступного підвищення зарплати, яке перекриє таку величину.

 

Ситуація: педнавантаження вчителя зменшується

 

Правило. Лише місяць підвищення зарплати є базовим (абз. 1 п. 5 Порядку № 1078).

 

Тому якщо зарплата зменшилася, то це не є підставою вважати місяць базовим (див. лист Мін­праці від 14.02.2007 р. № 9/10/136-07).

Зауважимо: якщо одночасно зі зменшенням педнавантаження підвищується постійна складова зарплати педагога (наприклад, надбавка за вислугу років), то цього місяця слід визначити право на подальшу індексацію. Для цього потрібно порівняти суму підвищення зарплати та суму можливої індексації. Порівняльні розрахунки проводять виходячи з умов повністю відпрацьованого місяця, уключаючи постійні доплати та надбавки.

Якщо в результаті таких розрахунків виявиться, що загальний дохід вчителя:

підвищився, то місяць визнають базовим. У ньому слід визначити фіксовану суму індексації, якщо сума підвищення зарплати не перевищує можливу індексацію. Якщо ж сума підвищення зарплати перевищує можливу індексацію, працівник втрачає право на індексацію;

не підвищилася, то підстав для визнання місяця базовим немає.

 

Підвищення доплат і надбавок, які не залежать від педнавантаження

 

Деякі доплати, які можуть встановлюватися вчителям, не залежать від педнавантаження. Ідеться про доплати за:

— класне керівництво;

— завідування навчальним кабінетом;

— перевірку зошитів.

Такі виплати передбачені чинним законодавством і є об’єктом індексації. Таким чином, щодо таких доплат базовим буде місяць:

1) першого їх встановлення;

2) збільшення відсотка доплати порівняно з попереднім періодом. Наприклад, якщо доплата за класне керівництво зросла у зв’язку зі збільшенням кількості учнів у класі — місяць є базовим. На це звернуло увагу Мінсоцполітики в листі від 24.09.2014 р. № 242/10/136-14, наведеному на с. 13 цього номера.

 

Приклад 4. У грудні 2014 року вчителя призначили класним керівником з установленням доплати у розмірі 25 % посадового окладу. Також цього місяця його педагогічне навантаження зросло з 24 до 30 год на тиждень у зв’язку з виходом іншого вчителя у відпустку по догляду за дитиною до трьох років.

Вчителю виплачуються доплата за престижність праці в розмірі 20 % посадового окладу та надбавка за вислугу років у тому самому розмірі. Останнім базовим місяцем є січень 2013 року. Дані щодо зарплати, розраховані виходячи з норми педнавантаження (18 год на тиждень), наведені в таблиці.

 

Складові зарплати

До підвищення, грн.

Після підвищення, грн.

Посадовий оклад за ЄТС (11-й тарифний розряд)

1678,00

1678,00

Надбавка за вислугу років (20 %)

335,60
(1678,00 х 20 %)

335,60
(1678,00 х 20 %)

Надбавка за престижність праці (20 %)

335,60
(1678,00 х 20 %)

335,60
(1678,00 х 20 %)

Доплата за класне керівництво (25 %)

419,50
(1678,00 х 25 %)

Усього

2349,20

2768,70

 

1. Сума підвищення зарплати у грудні 2014 року становила 419,50 грн. (2768,70 грн. - 2349,20 грн.). Оскільки базовим місяцем працівника є січень 2013 року, то сума можливої індексації цього місяця становила 235,07 грн. (1218,00 грн. х 19,3 %).

2. З урахуванням того, що сума підвищення зарплати (419,50 грн.) перекрила можливу індексацію (235,07 грн.), працівник втрачає право на індексацію. Грудень 2014 року стає базовим місяцем. З наступного місяця починають розрахунок нового індексу споживчих цін наростаючим підсумком до перевищення порога індексації.

 

Робота на двох посадах: як індексувати зарплату

 

Ситуація: заступник директора (основна робота) + вчитель

 

Згідно з абз. 2 п. 8 Переліку № 43 педагогічна робота керівних працівників не є сумісництвом.

 

Правило. Загальний дохід, що підлягає індексації, не повинен перевищувати прожиткового мінімуму (1218,00 грн.).

 

Якщо заступник директора за основним місцем роботи працює на ставку і його зарплата відповідно дорівнює або перевищує 1218,00 грн., це означає, що зарплата, отримана ним на інших місцях роботи, індексації не підлягає.

Якщо ж заступник директора за основним місцем роботи працює на умовах неповного робочого часу, доходи на іншій роботі індексують у розмірі, який з урахуванням оплати праці за основним місцем роботи не перевищує прожиткового мінімуму для працездатної особи. Це випливає з п. 7 Порядку № 1078.

Крім того, згідно з абз. 7 п. 4 цього Порядку при неповному робочому часі суму індексації визначають з розрахунку повного робочого часу, а виплачують пропорційно відпрацьованому часу.

 

Нормативні документи

 

Порядок № 1078 — Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

Постанова № 36 — постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення» від 29.01.2014 р. № 36.

Перелік № 43 — Перелік робіт, які не є сумісниц­твом, затверджений спільним наказом Мін’юсту, Мінфіну та Мінпраці від 28.06.93 р. № 43.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити