Щодо кореспонденції рахунків

В обраному У обране
Друк
Міністерство фінансів України
Бюджетна бухгалтерія Липень, 2015/№ 28
Лист від 14.05.2015 р. № 31-11420-08-27/15976 (витяг)

<…>

Відповідно до абзацу другого частини 2 статті 56 Бюджетного кодексу України бюджетні установи ведуть бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку в порядку, встановленому Міністерством фінансів України.

Відповідно до частини 6 статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у межах своєї компетенції відповідно до галузевих особливостей розробляють на базі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку методичні рекомендації щодо їх застосування.

Склад рахунків і субрахунків, які застосовуються бюджетними установами, визначено Планом рахунків.

Відповідно до пункту 3 Плану рахунків міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у разі потреби мають право розробляти методичні рекомендації стосовно порядку застосування положень з бухгалтерського обліку в установах, які їм підпорядковані, з урахуванням специфіки їх діяльності.

Перелік господарських операцій, зазначених в Типовій кореспонденції, не є вичерпним, тому у разі здійснення господарської операції, яка не зазначена в Типовій кореспонденції, бюджетна установа повинна керуватися Порядком застосування Плану рахунків, наведеним у додатку 1 до Плану рахунків.

Враховуючи вищевикладене, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у разі потреби можуть розробити методичні рекомендації стосовно порядку відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями (кореспонденцію рахунків) в установах, які їм підпорядковані, з урахуванням специфіки їх діяльності, які б не суперечили нормативно-правовим актам Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку та законодавству.

Крім того, у разі надходження пропозицій від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо доповнення Типової кореспонденції Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України розгляне їх в установленому законодавством порядку.

<…>

Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку М. Чмерук

Коментар редакції

Мінфін підтвердив право центральних органів виконавчої влади розробляти кореспонденцію рахунків

Правове регулювання порядку організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні здійснюється Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV (далі — Закон № 996). Так, регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності відповідно до ч. 2 ст. 6 цього Закону здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики та затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення обліку. Таким органом є Мінфін. На це також вказує ч. 1 ст. 56 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

Основними дороговказами для бухгалтерів бюджетних установ при відображенні господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку є План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611 (далі — План рахунків), та Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ, наведена у додатку 2 до Плану рахунків (далі — Типова кореспонденція).

Однак у практиці, мабуть, кожного бухгалтера хоча б раз траплялася така ситуація, коли для відображення певної операції у Типовій кореспонденції не знаходилося необхідної проводки. Так, приміром, у згаданому документі немає жодного натяку на те, як слід проводити в обліку витрати майбутніх періодів. Водночас заради справедливості варто зауважити, що Типова кореспонденція не містить вичерпний перелік усіх господарських операцій, які здійснюються бюджетними установами, а виступає лише орієнтиром для бухгалтера. Тобто вона задає напрямок, в якому слід рухатися при відображенні операції на рахунках бухгалтерського обліку. До того ж один нормативний документ не може враховувати всі особливості діяльності в кожній сфері. Натомість перед бухгалтером постає запитання: як діяти в такому випадку? Адже операції здійснюються вже сьогодні і повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, у якому вони відбулися. Цього вимагає ч. 5 ст. 9 Закону № 996.

Відповідь на це запитання містить п. 3 Плану рахунків та ч. 6 ст. 6 Закону № 996. Зокрема, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у разі потреби мають право розробляти методичні рекомендації стосовно порядку бухгалтерського обліку в установах, які їм підпорядковані, з урахуванням специфіки їх діяльності. З огляду на це, такі органи за необхідності також можуть розробляти і затверджувати кореспонденцію рахунків, не передбачену Типовою кореспонденцією. Саме на цьому наголосив Мінфін у листі, що коментується. Головною умовою при цьому є відсутність суперечностей між розробленими центральними органами виконавчої влади методичними рекомендаціями та нормами чинного законодавства з регулювання питань бухгалтерського обліку.

До речі, більшість нормативно-правових актів, які визначають засади діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, містять норми щодо забезпечення організації та вдосконалення бухобліку як одне із повноважень цих органів (п.п. 4 п. 5 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 р. № 389/2011; п.п. 4 п. 5 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою КМУ від 16.10.2014 р. № 630; п.п. 3 п. 5 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою КМУ від 03.09.2014 р. № 495, тощо). І керуючись нормами цих документів, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади вже розробили чимало власних рекомендацій стосовно порядку застосування положень з бухгалтерського обліку у підпорядкованих їм установах. Однак раніше такі рекомендації переважно стосувалися загальної методології бухгалтерського обліку.

Окрім того, що Мінфін підтвердив право центральних органів виконавчої влади на розробку кореспонденції рахунків для підпорядкованих їм установ, він ще й закликав до співпраці щодо доповнення Типової кореспонденції.

Юлія КРОТ, економіст-аналітик

Теги рахунки
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити