(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
Перейти до номеру
 • № 24/1
 • № 23
 • № 22
 • № 21
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
У цьому номері :
 
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
16/18
Бюджетна бухгалтерія
Бюджетна бухгалтерія
Червень , 2015/№ 24

Коефіцієнти коригування зарплати при виході у відпустку в липні — листопаді 2015 року

http://tinyurl.com/y3p4m9g2
Пунктом 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок № 100), передбачено коригування сум виплат, що обчислюються виходячи із середньої зарплати.

Так, при підвищенні посадових окладів (тарифних ставок) відповідно до актів законодавства, як у розрахунковому періоді, так і в періоді, коли за працівником зберігають середній заробіток, зарплату (включаючи премії та інші виплати, які враховують при обчисленні середньої зарплати (уключаючи суми індексації) за проміжок часу до підвищення коригують на коефіцієнт їх підвищення ( абз. 1 п. 10 Порядку № 100).

Виходячи з відкоригованої таким чином у розрахунковому періоді зарплати, визначають середньоденний (годинний) заробіток. Якщо підвищення ставок і окладів відбулося в періоді, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток, за цим заробітком здійснюють нарахування лише в частині, що стосується днів збереження середньої зарплати з дня підвищення ставок і окладів ( абз. 2 п. 10 Порядку № 100).

Коефіцієнт коригування розраховують шляхом ділення посадового окладу (тарифної ставки), установленого після підвищення, на оклад (ставку) до підвищення.

Увага! Коефіцієнт коригування визначають для кожного працівника окремо.

Коригування середньої зарплати є актуальним для працівників, посадові оклади яких визначають на основі Єдиної тарифної сітки (далі — ЄТС). При виході працівників у відпустку в період з липня по листопад 2015 року включно коригувати середній заробіток потрібно буде, як і раніше, не всім. Адже зарплата за місяцями розрахункового періоду, які враховуються при виході у відпустку, в цьому періоді 2015 року для працівників усіх тарифних розрядів не підвищувалася. Посадові оклади за місяцями, які входять до розрахункового періоду:

для працівників 2 — 6 тарифних розрядів діють з жовтня 2014 року і залишаються без змін протягом липня — листопада цього року відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік». При виході у відпустку в жовтні — листопаді 2015 року коригування заробітної плати не проводиться;

для працівників 1, 7 — 25 тарифних розрядів діють з січня 2014 року, не змінювалися весь минулий рік і залишаються такими весь період з січня по листопад поточного року.

Зведемо ці дані для використання в таблицю.

№ з/п

Тарифний розряд працівників на основі ЄТС

Останній місяць підвищення посадового окладу (тарифної ставки) згідно із законодавством

Місяці розрахункового періоду, заробітна плата яких підлягає коригуванню (коефіцієнти згідно з таблицею на с. 30)

Місяці розрахункового періоду, заробітна плата яких не коригується

1

1, 7 — 25-й тарифні розряди

Січень 2014 року

Усі місяці розрахункового періоду при виході у відпустку в липні — листопаді 2015 року

2

2 — 6-й тарифні розряди при виході у відпустку

Жовтень 2014 року

   

— липень — вересень 2015 року

Місяці розрахункового періоду по вересень 2014 року включно

Місяці розрахункового періоду починаючи з жовтня 2014 року по останній місяць розрахункового періоду

— жовтень — листопад 2015 року

Коригування заробітної плати не проводиться за всіма місяцями, які входять до розрахункового періоду

Коефіцієнти розраховані, виходячи з розмірів посадових окладів, які діяли у 2014 році і продовжують застосовуватися в період липня — листопада поточного року.

Розповімо, як користуватися таблицею. У колонці 1 таблиці зазначений місяць виходу працівника у відпустку, у колонці 2 — тарифний розряд згідно з ЄТС. У решті колонок (з 3 по 20) зазначені місяці 2014 і 2015 років, які включають до розрахункового періоду для обчислення відпускних (прокреслення у графі означає, що місяць до розрахункового періоду не входить), і проставлені вже розраховані коефіцієнти коригування за тарифними розрядами. Коригування здійснюється шляхом множення нарахованої зарплати за кожний розрахунковий місяць на свій коригуючий коефіцієнт.

Приклад. Працівник іде у відпустку в липні 2015 року. Йому встановлений 5-й тарифний розряд. Розрахунковий період для нарахування відпускних — липень 2014 року — червень 2015 року. В колонці 1 таблиці знаходимо липень (місяць виходу у відпустку), а в колонці 2 — тарифний розряд працівника (5-й) Напроти 5-го тарифного розряду в колонках 3 — 20 наведені коефіцієнти коригування зарплати за кожним місяцем розрахункового періоду (при розрахунковому періоді менше 12 місяців ураховуємо фактичну кількість відпрацьованих місяців у розрахунковому періоді до виходу у відпустку.

У розрахунковому періоді посадовий оклад підвищувався один раз у жовтні 2014 року. Розрахуємо коефіцієнт коригування:

Розмір посадового окладу

Коефіцієнт підвищення

З 1 січня 2014 року — 1218 грн. З 1 жовтня 2014 року — 1253 грн.

К1 = 1,02874 (1253 грн. : 1218 грн.), де 1253 — посадовий оклад у місяці підвищення (жовтень 2014 року) і в місяці виходу працівника у відпустку, оскільки підвищення посадових окладів з жовтня 2014 року не було

 

Сумарний коефіцієнт у липні 2015 року становитиме: К = 1,0287

Таким чином, зарплата за липень 2015 року коригується на коефіцієнт 1,0287. Розраховані так щомісячні коефіцієнти наведені в таблиці напроти відповідного місяця розрахункового періоду.

Зверніть увагу! У розрахунковому періоді коригується заробітна плата працівника з липня по вересень 2014 року, починаючи з жовтня 2014 року заробітна плата не коригується (коефіцієнт коригування дорівнює 1,0000).

Майте на увазі: коригують виплати, які враховують при обчисленні середнього заробітку. Вони наведені в п. 3 Порядку № 100. Виплати, які не враховують, містить п. 4 цього Порядку. Наприклад, суму індексації (у тому числі і фіксовану її величину) уключають до розрахунку середнього заробітку (див. лист Мінпраці від 11.06.2007 р. № 371/13/155-07), тому таку виплату у складі зарплати, що бере участь в розрахунку середнього заробітку, коригують на відповідні коефіцієнти.

Важливо! Якщо посадовий оклад працівника збільшився завдяки присвоєнню більш високого розряду, переведення на іншу вищеоплачувану роботу (посаду) тощо, зарплату не коригують ( абз. 3 п. 10 Порядку № 100).

Тут мається на увазі, що при проведенні коригування не враховують підвищення окладу в місяці присвоєння більш високого розряду, переведення на іншу вищеоплачувану роботу (посаду) тощо. Однак якщо, крім цього, у розрахунковому періоді посадовий оклад підвищувався згідно з актами законодавства, то зарплату коригувати потрібно. Причому коригування здійснюється за коефіцієнтами відповідного місяця розрахункового періоду з урахуванням конкретних тарифних розрядів у таких місяцях (з віднесенням кожної з цих посад до певного тарифного розряду). З прикладами коригування в цих випадках ви можете ознайомитися в газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2010, № 29, с. 29; 2011, № 16, с. 39).

Нагадаємо, що при підвищенні окладів (ставок) коригують не лише відпускні, а й інші виплати, що розраховуються згідно з Порядком № 100 (оплата відряджень, виплата вихідної допомоги та матеріальної допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати, тощо).

Нагадаємо: бюджетні організації зобов’язані дотримуватись вимог п. 10 Порядку № 100. Непроведення коригування заробітної плати є порушенням законодавства про оплату праці.

Отже, оскільки підвищення окладів працівників, оплата яких проводиться за ЄТС, відбудеться лише у грудні 2015 року, то пропонуємо вам таку таблицю коригування зарплати працівників при виході у відпустку в період з липня по листопад 2015 року (див. с. 30).

Місяць виходу у відпустку у 2015 р.

Тарифний розряд

Коригуючі коефіцієнти за місяцями розрахункового періоду

2014 рік

2015 рік

07

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Липень

2

1,0041

1,0041

1,0041

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

3

1,0123

1,0123

1,0123

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

4

1,0205

1,0205

1,0205

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

5

1,0287

1,0287

1,0287

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

6

1,0227

1,0227

1,0227

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Серпень

2

1,0041

1,0041

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

3

1,0123

1,0123

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

4

1,0205

1,0205

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

5

1,0287

1,0287

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

6

1,0227

1,0227

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Вересень

2

1,0041

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

3

1,0123

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

4

1,0205

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

5

1,0287

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

6

1,0227

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Жовтень

2

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

3

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

4

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

5

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

6

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

листопад

2

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

3

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

4

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

5

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

6

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
відпустка, зарплата, коригування додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті